μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Προσοχή στις κενολογίες από στόματα ποιμένων της Εκκλησίας!

Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή κομποσκοίνι αγιο όροσ"
 
Γράφει ο Σάββας Ηλιάδης Δάσκαλος Κιλκίς

     Δεν λησμονείται εύκολα λόγος αντιευαγγελικός, όταν μάλιστα εκφέρεται από στόμα ιεράρχου της Εκκλησίας. Είναι ανάγκη να κατατροπωθεί, να εξαλειφθεί από την μνήμη του λαού, διότι φθείρει το φρόνημά του και τον αφήνει έκθετο στον κίνδυνο της πλάνης. Μια  απάντηση στον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως,  από την διδασκαλία του αγίου Νικοδήμου, από τον άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη και  τον ευαγγελικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, γι` αυτά τα γνωστά και ασεβή που ξεστόμισε δημοσίως: «… Ἐγὼ θὰ πῶ αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἐκκλησία, δηλ. τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν. Θὰ ἀφουγκραστῶ τοὺς χριστιανοὺς τί λένε, ποιὸ θεωροῦν σωστό. Ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ οἱ χριστιανοὶ μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἐγὼ θὰ ὑπερασπιστῶ αὐτὸ ποὺ λένε οἱ χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστιανοὶ μας ἔφτιαξαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔφτιαξε τὸ Εὐαγγέλιο τὴν Ἐκκλησία»!!!

     «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου». (Ψαλμ. 118, 105), λέει ο ψαλμωδός. Σαφώς ομολογεί ο ψαλμωδός, αλλά και ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης συμβουλεύει: «Ο άνθρωπος ακολουθεί τον Θεό, όταν εκτελεί τις εντολές Του, όταν μελετά και εφαρμόζει τον νόμο του Θεού ημέρα και νύκτα. Ο νόμος του Θεού, τον οποίον μελετά ο Χριστιανός, γίνεται σ’ αυτόν φως στον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή». Ερώτηση:  Ποιος είναι ο νόμος του Θεού, ει μη το Ευαγγέλιο;
     Το πνεύμα της μεταπατερικότητας, της εκκοσμίκευσης και του απεχθούς και ανάρμοστου για την εκκλησιαστική ζωή λαϊκισμού όμως, τα οποία έχουν καταλάβει τον νου και την καρδιά πολλών πνευματικών ταγών και πανεπιστημιακών δασκάλων, έχει αλλοιώσει το φρόνημα των σπουδαζόντων κυρίως την ακαδημαϊκή θεολογία και διαμορφώνει πλέον στελέχη έτοιμα, εν πάση περιστάσει και περιπτώσει, να αυτονομηθούν από το Ευαγγέλιο και την διδασκαλία των αγίων και να επιβάλουν την δική τους αντιπαραδοσιακή  «λογική»  και να δείξουν συμπεριφορά, σαν αυτήν του ως άνω ιεράρχη.
     Συνεχίζοντας ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης,  στο βιβλίο του «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ», (ΜΕΛΕΤΗ ΚΓ΄), τα περί υποδείγματος υπακοής που έδειξε ο Χριστός στους γονείς του, αναφέρεται   και στην υπακοή προς τον πνευματικό πατέρα, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στο θέλημα και στο φρόνημα: «Καθώς, πολλοί υποτακτικοί, ναι, κόβουν το θέλημά τους και κάνουν το θέλημα του γέροντά τους, αλλά δεν κόβουν το φρόνημά τους και μάλιστα, αν είναι λογιότατοι. Αλλά έχουν πάντα μια τέτοια ιδέα ριζωμένη βαθιά μέσα στην καρδιά τους, ότι εκείνο που αυτοί σκέφτονται και πιστεύουν για κάθε πράγμα, είναι καλύτερο και πιο φρόνιμο από εκείνο που πιστεύει και σκέφτεται ο γέροντάς τους. Εξαιτίας αυτού του φρονήματος, πολλές φορές φτάνουν στο σημείο να μην κόβουν ούτε το θέλημά τους». Και επειδή ο λόγος του πνευματικού είναι λόγος του Θεού,  φέρνει ως παράδειγμα την  Ιστορία του Σαούλ, ο οποίος έκανε παρακοή στον «Γέροντά του», στον Προφήτη Σαμουήλ, διά του οποίου μιλούσε ο ίδιος ο Θεός. Έτσι εξέπεσε της εύνοιας του Θεού και του Σαμουήλ.
Θα ανατρέξουμε στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Α΄ Βασιλειών και στο 15ο κεφάλαιο.
     Ο Προφήτης Σαμουήλ, κατόπιν εντολής του Θεού, έχρισε βασιλιά των Ισραηλιτών τον Σαούλ. Επίσης, κατόπιν εντολής του Θεού, τον έστειλε να πάει και να πολεμήσει τους  Αμαληκίτες, τους χειρότερους εχθρούς του Ισραήλ και να τους εξολοθρεύσει παντελώς και να μην αφήσει τίποτε ζωντανό, από ανθρώπου έως κτήνους.
     Πράγματι, πήγε ο Σαούλ, πολέμησε και κατανίκησε τους Αμαληκίτες. Όμως, δεν έκανε υπακοή στην προσταγή που του έδωσε ο Θεός διά στόματος Σαμουήλ. Αυτός και οι πολεμιστές του κράτησαν ζωντανό τον βασιλιά τους Αγάγ και δεν κατέστρεψαν τα εκλεκτά από τα πρόβατά του, από τα βόδια του, από τα φαγητά του, τους αμπελώνες του και γενικώς όλα εκείνα τα εκλεκτά αγαθά που είχε. Δεν θέλησαν να τα καταστρέψουν, όπως ο Θεός τους είχε διατάξει, αλλά κατέστρεψαν κάθε τι μηδαμινό και ευτελές. Τότε ο Θεός έστειλε τον Σαμουήλ, να τον ελέγξει. Πήγε ο Σαμουήλ και είδε τον Σαούλ με τον λαό να κάνουν θυσίες με αυτά τα εκλεκτά λάφυρα που πήραν από τους Αμαληκίτες.
     Όταν έφτασε κοντά ο Σαμουήλ, ο Σαούλ τον χαιρέτησε ειρηνικά και του είπε πως όλα όσα του διέταξε ο Θεός τα τήρησε.
Ακολούθησε δε ο εξής διάλογος:
 
Σαμουήλ: Tί είναι αυτά τα βελάσματα προβάτων, που φθάνουν στα αυτιά μου και τι σημαίνουν οι μυκηθμοί αυτοί των βοδιών, που ακούω;
Σαούλ: Αυτά προέρχονται από τους Αμαληκίτες. Είναι δε τα καλύτερα από τα πρόβατά τους και από τα βόδια τους, τα οποία ο λαός δεν εξολόθρευσε, για να τα προσφέρει θυσία στον Κύριο και Θεό, όλα δε τα αλλά τα κατέστρεψα.
Σαμουήλ: Άσε αυτές τις δικαιολογίες. Θα σου αναγγείλω όσα μου είπε ο Θεός κατά την νύκτα αυτή.
Σαούλ: Πες μου τα!
Σαμουήλ: Εσύ δεν ήσουνα πολύ μικρός ενώπιον του Θεού, όταν έγινες βασιλιάς και πήρες στα χέρια σου το   σκήπτρο των φυλών του Ισραηλιτικού λαού, τότε που ο Θεός σε έχρισε βασιλιά του λαού του; Ο Θεός σε οδήγησε στον δρόμο εκείνο της καταστροφής των Αμαληκιτών και σου είπε: «Πήγαινε, εξολόθρευσε αυτούς, οι οποίοι αμάρτησαν απέναντί μου, δηλαδή, τους Αμαληκίτες. Θα πολεμήσεις, μέχρις ότου ολοκληρώσεις την καταστροφή τους». Γιατί δεν άκουσες την εντολή του Κυρίου, αλλά όρμησες και άπλωσες τα χέρια σου στα λάφυρα και έτσι διέπραξες την μεγάλη αυτή παράβαση ενώπιον του Κυρίου;
Σαούλ: Υπάκουσα στην φωνή του λαού. Πορεύτηκα στον δρόμο, στον οποίο με είχε στείλει ο Κύριος και έφερα ζωντανό τον βασιλιά των Αμαληκιτών, τον Αγάγ, αλλά τους Αμαληκίτες τους εξολόθρευσα. Ο λαός πήρε από τα καλύτερα από τα αναθεματισμένα λάφυρα, πρόβατα και βόδια, για να τα θυσιάσει αυτά στον Κύριο, στα Γάλγαλα.
Σαμουήλ: Νομίζεις ότι είναι προτιμότερα για τον Κύριο τα ολοκαυτώματα και οι άλλες θυσίες, από το να υπακούει κανείς στις εντολές του; Η υπακοή στην εντολή του είναι ανώτερη από κάθε θυσία και η προσεκτική ακρόαση του θελήματός του είναι προτιμότερη και από το λίπος των κριαριών. Είναι δε αμαρτία, μοιάζει με ειδωλολατρική θυσία και φέρνει οδύνη και πόνο η προσφορά θυσιών χωρίς υπακοή στο θείο θέλημα. Επειδή δε καταφρόνησες την εντολή του Κυρίου, γι` αυτό θα σε αποδοκιμάσει ο Κύριος, ώστε να μη είσαι πλέον βασιλιάς στους Ισραηλίτες.
Σαούλ: Αμάρτησα,  διότι δεν υπάκουσα  στον λόγο του Κυρίου και τον λόγο τον δικό σου, διότι φοβήθηκα τον λαὸ και άκουσα την φωνή του. Τώρα συγχώρεσέ με και σβήσε το αμάρτημά μου και έλα πάλι μαζί μου και θα λατρεύσω τον Κύριο, τον Θεό σου.
Σαμουήλ: Δεν θα είμαι πλέον μαζί σου, διότι καταφρόνησες την εντολή του Κυρίου. Γι` αυτό θα σε εξουθενώσει ο Κύριος, ώστε να μην είσαι πλέον βασιλιάς του Ισραηλιτικού λαού…
 
     Το ίδιο το Ευαγγέλιο, λοιπόν, διαψεύδει και θέτει προ των ευθυνών του τον κάθε επιπόλαιο και επικίνδυνο εργάτη ή αρχιεργάτη του!

 

Σάββας Ηλιάδης

Δάσκαλος

Κιλκίς, 10-1-2020