μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Σάββας Ηλιάδης, Τα τέσσερα «…ἀλλ' οὐκ…»

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τα τέσσερα «…ἀλλ' οὐκ…»
Στους σημερινούς έσχατους και δυσκαρτέρητους καιρούς, φόβος, συστολή και σιωπή επέπεσε  στα στόματα, τα οποία τάχθηκαν να διαφυλάξουν και να κηρύξουν την μοναδικότητα της Αλήθειας, την οποία διδάσκει η Εκκλησία μας. Και δε σταματούν εδώ, αλλά αντιθέτως, κηρύττουν ανερυθριάστως και σκληροκαρδίως ως «αλαζονική αποκλειστικότητα» την πίστη στη μοναδικότητα της αποκεκαλυμμένης στους αγίους μας Αλήθειας του Χριστού. Ο απόστολος Παύλος όμως, μας παρηγορεί, από προσωπική πείρα, να μην χάνουμε την ελπίδα και το θάρρος της ομολογίας για την πίστη στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και των αγίων του.
Τα τέσσερα «ἀλλ' οὐκ» μάς τα καταθέτει ο απόστολος Παύλος στην Β΄προς Κορινθίους επιστολή. Μ` αυτά δηλώνει την αδιάλειπτη παρουσία του Θεού στο επίπονο έργο του. Ενώ δηλαδή δοκιμάζεται από τις θλίψεις στο έργο της κήρυξης του Ευαγγελίου «συν τοις λοιποίς αποστόλοις» και αυτές παρουσιάζουν συνεχώς μια κλίμακα αναβάσεως ως προς τη δυσκολία τους, παρεμβαίνει ο Θεός και δίνει τη λύση:

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Διωγμός στη Σκήτη Ορασένι Νομού Μποτοσάνι Ρουμανίας. 5 Μαΐου 2017.

Πρώτος άνευ ίσων η ίσοι άνευ πρώτου;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρώτος άνευ ίσων η ίσοι άνευ πρώτου;
Γράφει ο κ. Παύλος Τρακάδας
Προ εβδομάδος παρουσιάσθη εις διεθνή έκθεσιν εις Θεσσαλονίκην αφιερωματικός τόμος με τίτλον «Πρόσωπο, Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού σε Ορθόδοξη και οικουμενική προοπτική», ο οποίος εξεδόθη από την λεγομένην «Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών» της Ι. Μ. Δημητριάδος προς τιμήν του Σεβ. Περγάμου. Ο τόμος αυτός ακολουθεί ολίγους μόλις μήνας μετά την έκδοσιν του πρώτου τόμου των απάντων του Σεβ. Περγάμου. Δυστυχώς διαπιστώνομεν ότι επιδιώκεται μία συνεχής προβολή του κ. Ι. Ζηζιούλα, η οποία εξελίσσεται παραλλήλως προς την συγγραφήν βιβλίων από άλλους «δορυφόρους», τα οποία υποστηρίζουν ένα καινοφανές «πρωτείον» του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Δεν είναι καθόλου τυχαίον ότι εις την βιβλιοπαρουσίασιν συμμετείχεν ως ομιλητής ο π. Ιωάννης Χρυσαυγής, ο οποίος τα τελευταία δύο έτη έχει εκδώσει το δίτομον έργον «Το Πρωτείο στην Εκκλησία: Το λειτούργημα του Πρωτείου και η αυθεντία των Συν­όδων», όπως επίσης και το βιβλίο «Βαρθολομαίος: Απόστολος και Οραματιστής. 25 έτη καθοδηγήσεως της χριστιανικής ανατολής»!

Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ «ΙΝΑ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΩΣΙΝ»

Αποτέλεσμα εικόνας για αρχιερατικη προσευχη του κυριου

«Στὴν Ἀρχιερατικὴ προσευχὴ δὲν γίνεται λόγος γιὰ μιὰ ἐξωτερικὴ ἑνότητα, ἀλλὰ γιὰ ἑνότητα στὸΣῶμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δόθηκε τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς».

Προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ γιὰ ἑνότητα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου (νῦν Μητρ. Ναυπάκτου)
«Ὀσμὴ Γνώσεως» Ἐκδόσεις «Τέρτιος», Κατερίνη 1985, σελ. 99-102

«Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς» (Ἰω. ιζ´ 11)

Στὴν προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν μαθητῶν-Χριστιανῶν. Ὁ Χριστὸς παρακαλεῖ τὸν Πατέρα Του νὰ τηρῆ τοὺς μαθητὰς ἐν τῷ ὀνόματί Του «ἵνα ὦσιν ἓν». Τὸ χωρίον αὐτὸ χρησιμοποιεῖται συχνὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἕνωσι τῶν «Ἐκκλησιῶν», ἀλλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὶς περισσότερες φορές, ἂν ὄχι πάντοτε, κακοποιεῖται καὶ διαστρεβλώνεται. Διότι ἐδῶ ὁ Κύριος δὲν παρακαλεῖ γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἑνότητα τῶν «Ἐκκλησιῶν», ἀλλὰ γιὰ τὴν ἑνότητα «ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Χριστοῦ», ποὺ δίδεται στοὺς ἁγίους καὶ εἶναι παροῦσα πραγματικότητα μέσα στὴν Ἐκκλησία.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΕΧΟΜΕΝ ΕΥΘΥΝΗΝ!

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιον ορος
Του ιερομονάχου Χαρίτωνος, Ι.Κ. Αναλήψεως, Καρυαί
Άγιοι Καθηγούμενοι και πατέρες, επιθυμούμε να καταθέσουμε με όλον τον σεβασμό μας, προς εσάς που έχετε την πνευματική και την διοικητική ευθύνη του Ιερού ημών Τόπου, με φόβο Θεού και αγάπη αλλά και με ευθύτητα και απλότητα, τον πόνο και την αγωνία μας για την Ορθόδοξη πίστη μας, για το μέλλον του Ιερού ημών Τόπου, όσο και για την σωτηρία των ψυχών μας, η οποία έχει άμεση σχέση με όλα αυτά.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Ἡ νέα ἀντίχριστος ἐκκλησία, τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι πλέον παροῦσα, μέ σάρκα καί ὀστά!Σχετική εικόνα
Μέ βάση (καί) τό τί προσφάτως συν-ὑπέγραψε ἀπαγγέλων τό "Πάτερ ἡμῶν" εἰς τάς λειτουργίας τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου αἱρετικός πάπας Ρώμης μετά τοῦ συναδέλφου του πάπα καί πατριάρχου τῶν αἱρετικῶν Κοπτῶν (μονοφυσιτῶν) τῆς Αἰγύπτου, ἐπιβεβαιώνεται ὅτι:
ὑπό Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἡ νέα Ἐκκλησία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, χωρίς καμμία ἀμφιβολία, εἶναι παροῦσα! Καί, ὅπως εἶναι ἑπόμενο, διαθέτει τή δική της πίστη καί ὁμολογία, διότι μία "Ἐκκλησία" δηλώνεται ὡς παροῦσα, κυρίως, μέ τήν πίστη της. Ἡ ἀντίχριστη ὁμολογία τῆς νέας ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἤδη διαμορφωμένη. Ἰδού τά κύρια ἄρθρα τῆς ἀντιχρίστου πίστεώς της ἤ τό νέο σύμβολο τῆς πίστεως:
1. Ὑπάρχουν πολλές Ἐκκλησίες καί ὄχι μία. Ἡ μία Ἐκκλησία, πού εἶναι ὁ Χριστός ἤ τό μυστικό σῶμα του, ἐμπεριέχει ὅλες τίς ἐπιμέρους Ἐκκλησίες, τά δέ μέλη αὐτῶν χρειάζεται νά προχωρήσουν (καί) στήν πλήρη ἑνότητα τους ἐν αὐτῆ

Όποιος δεν θέλει να ζημώσει σαράντα μέρες κοσκινίζει.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Ασφαλώς δεν συμφωνούμε με την "κρυφοδαγκανιάρισσα" γραμμή της ανάρτησης που ακολουθεί, όμως στα πλαίσια της ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ των θέσεων και απόψεων παραθέτουμε και το σχόλιό μας.
 Ευρισκόμενοι λοιπόν εμπρός στις απόψεις του κ. Κατραμάδου, πρέπει να θέσουμε τις εξής ερωτήσεις:
 1. Είναι ο οικουμενισμός αίρεση;
 2. Είναι η Κρήτη σύνοδος θεσμοθετούσα τον οικουμενισμό;
 3. Είναι η θεσμοθέτηση δια συνόδου αίρεσης σημαντικότερο γεγονός από την απλή κήρυξη αιρέσεως γυμνή τη κεφαλή;
 4. Μήπως με την «ανοχή» τόσων χρόνων αφήσαμε να μεταδοθεί η μόλυνση από τις αιρετικές θέσεις των οικουμενιστών τόσο που να μην έχουμε πλέον την δυνατότητα να νοήσουμε την ολέθριες συνέπειες του οικουμενισμού;
 5. Ποίος είναι αιτία σχίσματος, αυτός που αποτειχίζεται των αιρετικών ή οι ίδιοι οι κηρύσσοντες και θεσμοθετούντες την αίρεση;
 6. Έγιναν αιτία σχίσματος οι τρείς επίσκοποι και σχεδόν ολόκληρο το Άγιο Όρος, όταν διέκοψαν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα;
 7. Μήπως έπηξαν οι ανωτέρω, δικό τους θυσιαστήριο συνεχίζοντες να τελούν την Θεία Λειτουργία;
 8. Ο ίδιος ο 15ος κανόνας όταν λέγει ο πρεσβύτερος διακόπτει το μνημόσυνο του επισκόπου, που εννοεί; Στο σαλόνι του ή στον δρόμο; Δεν εννοεί ασφαλώς στην τέλεση των μυστηρίων; Γιατί λοιπόν ύπουλα εισάγεται η ποινή για πήξη θυσιαστηρίου;
 9. Η ΑΒ σύνοδος έγινε το 861 μ.Χ. Γιατί ξεχνάμε την Αγιοπατερική εμπειρία των  οκτώ αιώνων; Τι μας παραδίδεται από τον χορό των Αγίων Πατέρων;  Τι έκαναν δηλαδή οι  Άγιοι Πατέρες πριν την ΑΒ σύνοδο;
 10. Τέλος έχει ο κ. Κατραμάδος να μας παραθέσει Αγιοπατερικά κείμενα, που να μας συμβουλεύουν να μην αντιδρούμε στην παρουσία αιρέσεως, πόσο μάλλον σ’ αυτό που έγινε στην Κρήτη, δηλαδή στη θεσμοθέτησή της;
Ας απαντήσουμε σε όλα αυτά και ας ελεγχθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ, για την γραμμή της αντίδρασης στην παναίρεση του οικουμενισμού που «ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ» ότι έχουμε.
Χαίρετε εν Κυρίω
π. Φώτιος Βεζύνιας

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας
Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας
Αι προϋποθέσεις εφαρμογής του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας
Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου
Ο ΙΕ΄  Κανών αναφέρει:

«Όσα ορίστηκαν για τους πρεσβυτέρους και επισκόπους και Μητροπολίτες, πολύ περισσότερο αρμόζουν και για τους Πατριάρχες. Ώστε εάν πρεσβύτερος η επίσκοπος η μητροπολίτης τολμήσει να αποστεί από την κοινωνία με τον οικείο Πατριάρχη και δεν αναφέρει το όνομα αυτού, όπως έχει ορισθεί και είναι διατεταγμένο κατά τη Θεία Λειτουργία, πριν από συνοδική κρίση και τελεσίδη καταδίκη, δημιουργεί σχίσμα.

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Πως δικαιολογούνται συμπροσευχές με βουδιστές και βραχμάνους;OI ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΑΧΜΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΟ ΕΡΕΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ
(Πως δικαιολογούνται συμπροσευχές με βουδιστές και βραχμάνους;)
 «Ολάκερη η ιστορία του ανθρώπινου γένους δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά εκκωφαντική επιβεβαίωση του θανάτου. Όλες οι τρικυμίες και οι καταιγίδες της, οι ηρεμίες και οι ασκήσεις, όλοι οι δημιουργοί της και οι μαχητές, μαρτυρούν μόνο, μόνο το εν : ‘’Ο θάνατος είναι μία αναγκαιότητα.  Κάθε άνθρωπος είναι θνητός, αναπότρεπτα και αναπόφευκτα θνητός. 

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Τo κοινό ανακοινωθέν του Πάπα Φραγκίσκου και του Κόπτη Πατριάρχη

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Ύψος ασέβειας, ύψος ψεύδους. Ποία κονωνία λοιπόν μετά τούτων...; !!!
Φύγωμεν της βλασμημίας και του αίσχους της παναιρέσεως του οικουμενισμού.
π. Φώτιος Βεζύνιας


Σχετική εικόνα
Τό κοινόν ἀνακοινωθέν τῶν Πάπα Φραγκίσκου, Πάπα τοῦ Βατικανοῦκαί τοῦ Πάπα Ταουάνδρος, τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας
(Τό κοινό ἀνακοινωθέν, τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη προσφάτως (28-4-2017) εἰς τήν ἐπίσημον ἰστοσελίδα τῆς «Καθολικῆς Ἐκκλησίας» ἐν Αἰγύπτῳ (Facebook), μετέφρασε ἀπό τά Ἀραβικά στά Ἑλληνικά ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Παλαιός Ναός, ὀδός Θηβῶν, Παλαιά Κοκκινιά, Πειραιεύς) Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Χενεΐν).
Ἡμεῖς, Φραγκῖσκος, ἐπίσκοπος Ρώμης καί Πάπας τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, καί Ταουάνδρος Β, Πάπας καί Πατριάρχης τοῦ θρόνου τοῦ Ἁγίου Μάρκου, εὐχαριστοῦμεν τόν Θεόν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, διότι μᾶς ἐχάρισεν τήν εὐτυχισμένην εὐκαιρίαν νά συναντηθῶμεν ἐκ νέου, νά ἀνταλλάξωμεν ἀδελφικόν ἀσπασμόν, καί νά ἑνωθῶμεν εἰς κοινήν προσευχήν.

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ


Αποτέλεσμα εικόνας για ο καλαβρύτων και αιγιαλείας αμβρόσιος

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ......

«Ο μεγαλύτερος υπερόπτης και η φωνή της δικτατορίας.....»

 Σεβασμιώτατε,
      _________Τα παραπάνω λόγια είναι δικά Σας και αναφέρονται στο ταπεινό πρόσωπό μου. Σας έδωσα μια ειρηνική απάντηση, αλλά Σείς δεν «επήρατε χαμπάρι»! Επανέρχομαι, λοιπόν, σήμερα με ένα πιό αυστηρό τρόπο. Και εκ προοιμίου Σας παρακαλώ: αποφεύγετε να γράφετε κείμενα, διότι εκθέτετε τον εαυτό Σας.
_______Με πόνο ψυχής ανέγνωσα το παρακάτω νεώτερο κείμενο, το οποίο φέρει το όνομά Σας. Και Σας ερωτώ: Εάν Σεις έχετε το δικαίωμα - και ασφαλώς το έχετε- να εκφράζετε ελευθέρως τη γνώμη Σας, γιατί άραγε και όλοι εμείς οι άλλοι να μη έχουμε αυτό το δικαίωμα; Γιατί δεν ασχολείσθε με την ανατροπή των απόψεών μας, προσάγοντας τα ιδικά Σας πειστικά επιχειρήματα; Δυστυχώς, αντί να ασχολείσθε με την ανασκευή των απόψεων των άλλων, γίνεσθε κριτής και κατήγορός των! Δίκαιο, συγχρόνως δε και χριστιανικό, θα ήταν να ασχολείσθε με την ανατροπή των θέσεων των άλλων προσώπων και με τα ατράνταχτα επιχειρήματά Σας να τους κάνετε  «κουρέλι»!

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΈΣΕΩΝ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)
ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
ΚΗ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
(Ἀγρίνιο, 31 Ὀκτωβρίου ἕως 2 Νοεμβρίου 2016)
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
 
  Οἱ μετέχοντες στήν ΚΗ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, πού πραγματοποιήθηκε στό Ἀγρίνιο ἀπό 31/10 ἕως 2/11/2016, συμπαριστάμεθα σέ Ὀρθοδόξους φορεῖς καί πρόσωπα, τά ὁποῖα διώκονται δικαστικά ἀπό νεοφανεῖς αἱρέσεις καί παραχριστιανικές ὁμάδες, γιά τήν πληροφόρηση πού παρέχουν, μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, σχετικά μέ τή διδασκαλία καί τή δράση τῶν συγχρόνων αἱρέσεων.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Γνωρίστε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει.
Ομιλία μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου (1927 – 2006)
«καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα
Και βλέπουν από τους λαούς, τις φυλές και τις γλώσσες και τα έθνη το πτώμα των δύο προφητών τρεισήμισι ημέρες και δεν αφήνουν οι άρχοντες της πόλεως, ο Αντίχριστος, να ταφούν σε μνήμα. Η έκφρασις, λαών, φυλών, γλωσσών, εθνών, προσφιλής εις τον προφήτη που πολλές φορές την έχει την έκφραση αυτή, δείχνει το παγκόσμιον του πράγματος. Δηλαδή, δεν είναι τοπικό το θέμα … η Αποκάλυψις αγαπητοί μου είναι ένα βιβλίο παγκόσμιον, δεν είναι Ελληνικόν.

''Οι ψιθυριστές και οι ισχνόφωνοι'' Άρθρο του Καθηγουμένου της Ι.Μ Δοχειαρίου Αγίου Όρους Γέροντα Γρηγορίου.


Φωτογραφία για ''Οι ψιθυριστές και οι ισχνόφωνοι'' Άρθρο του Καθηγουμένου της Ι.Μ Δοχειαρίου Αγίου Όρους Γέροντα Γρηγορίου στο kranosgrἘνθυμοῦμαι τοὺς σεισμοὺς τοῦ ᾽57-᾽58 στὰ νησιὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους. Πεντέμιση ἡ ὥρα τὸ πουρνό-πουρνὸ ἦρθε ἀνήκουστος θόρυβος. Οἱ μεγάλοι ἔλεγαν «Χριστὸς ἀνέστη». Ἔτσι ἔμαθαν νὰ προϋπαντοῦν τὸν σεισμό. Τὰ μοσχάρια μούγκριζαν ἄναρθρα καὶ σπαρακτικά. Ὅλοι ἀφήσαμε τὴν στρωμνή μας καὶ βγήκαμε στοὺς δρόμους. Χωρὶς νὰ τὸ καλοσκεφτοῦμε, ἄρχισε νὰ σείεται ἡ γῆ καὶ νὰ φουσκώνη ἡ θάλασσα. Φόβος καὶ τρόμος ἦρθε στὴν καρδιά μας καὶ σὲ μᾶς τὰ μικρὰ παιδιά. Ἤρξατο νὰ σείεται ἡ γῆ ὅπως τῆς καλαμιᾶς τὰ φύλλα. Χωρὶς νὰ λέγη κανένας τὴν λέξη σεισμός, μᾶς ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὰ κτίσματα. Ράγισε ἡ γῆ, ράγισαν τοιχοποιΐες παλιὲς καὶ νέες πιὸ πολύ, καὶ ὅλοι περιμέναμε τὸ ἀποβησόμενο. Κι ἡ γιαγιὰ θυμήθηκε τὸν σεισμὸ τοῦ ᾽32 καὶ ἄρχισε νὰ λέγη τὸν στίχο «Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν».

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Τό μήνυμα τῶν ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἱσαποστόλων Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καί Ἐλένης στό σύγχρονο πολιτικο-ἐκκλησιαστικό γίγνεσθαι

Αποτέλεσμα εικόνας για Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καί Ἐλένης
Ἐν Πειραιεῖ  20-5-2017
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ
Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μέ τήν Χάρη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας ἑορτάζουμε σήμερα τήν μνήμη τῶν ἁγίων θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἱσαποστόλων Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καί Ελένης, τῆς μητρός αὐτοῦ.

Ἠ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας προσέδωσε στόν ἅγιο Κωνσταντῖνο τήν προσωνυμία, τό ἐπίθετο «Μέγας». Σέ ἐλάχιστες μόνο περιπτώσεις ἡ Ἐκκλησία δίνει αὐτό τόν τίτλο. Στό σύνολο τῶν ἁγίων, δέν ὑπάρχουν πολλοί μέ τό ἐπίθετο «Μέγας». Εἶναι ἐλάχιστοι. Ὀκτώ τόν ἀριθμό. Μέγας Βασίλειος, Μέγας Ἀντώνιος, Μέγας Ἀθανάσιος, Μέγας Εὐθύμιος, Μέγας Ἰωαννίκιος, Μέγας Φώτιος, Μέγας Ἰλαρίων καί ὁ σήμερον ἑορτάζων Μέγας Κωνσταντῖνος.

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

O π. Σεραφείμ και ο π. Θεόδωρος Ζήσης, αναλύουν τα περί της εγκυρότητας των μυστηρίων μετά τη διακοπή μνημονεύσεως του Επισκόπου…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ηυτομόλησε προς τον Αγγλικανισμόν;


ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Ποίος σας έδωσε αυτό το δικαίωμα;
 
 
Έφριξαν Άδου πυλωροί ακούοντες τα όσα είπεν εις την προσφώνησίν του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά την υποδοχήν του αιρεσιάρχου Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας κ. Γουέλμπυ! Παραθέτομεν την ομιλίαν μεταφρασμένην από την αγγλικήν, όπως ανηρτήθη εις την επίσημον ιστοσελίδα ενημερώσεως του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων την 3ην Μαΐου 2017:
«Σας καλωσορίζουμε, αγαπητέ Αρχιεπίσκοπε Ιουστίνε και κ. Welby, πίσω στην Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ και στους Αγίους Τόπους κατ’ αυτό το χαρούμενο Πάσχα με τα θριαμβευτικά λόγια του Πασχαλινού τροπαρίου που ψέλνουμε σε όλη αυτή τη περίοδο:

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Ελληνικό ποδόσφαιρο: φροντιστήριο χουλιγκανισμού

Αποτέλεσμα εικόνας για επεισόδια στα γηπεδα
Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός Δάσκαλος Κιλκίς

Διαβάζω τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις:
"Μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο γράφτηκε σήμερα στο Βόλο, με τα έκτροπα μεταξύ έξαλλων χούλιγκαν της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου λίγο πριν αρχίσει ο τελικός του κυπέλλου. Τραυματίστηκαν συνολικά 70 άτομα, στα οποία παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, ενώ 15 εξ αυτών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου". Αυτά πριν από 15 μέρες.

Νέες οἰκουμενιστικὲς προκλήσεις!

 

 
Ἀρχιμ. Παύλου Δημητρακόπουλου,
Προϊσταμένου Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Πειραιῶς
Συμπληρώνεται ἤδη ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴ σύγκληση τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης καὶ ὁ κάθε συνειδητὸς πιστὸς μπορεῖ νὰ καταλάβει τὶς τρομακτικὲς ἐπιπτώσεις της στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα. Στὴ σημερινὴ ἐκκλησιαστικὴ πραγματικότητα ἔχουν διαμορφωθεῖ δύο κυρίως τάσεις, λίαν ἀποπροσανατολιστικὲς σχετικὰ μὲ τὴν «Σύνοδο» αὐτή. Ἡ μία τάση κατευθύνεται ἀπὸ οἰκουμενιστικοὺς κύκλους καὶ ἰσχυρίζεται, ὅτι ἡ «Σύνοδος» δῆθεν ὑπῆρξε ἕνα μεγάλο καὶ ἱστορικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία, δὲν ἔβλαψε τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ διεκήρυξε τὴν ἑνότητα στὴν πίστη, τὴν λατρεία καὶ στὴν διοίκηση ὅλων τῶν κατὰ τόπους Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Βασική Ορολογία για τον αγώνα κατά της παγκοσμιοποίησης

σχόλιο Γ.Θ : Ένα άκρως σημαντικό βίντεο -εργαλείο- του TAXO PARI για να μην σας παραμυθιάζουν τα βοθροκάναλα και οι πάσης φύσεως ψεκασμένοι.

Η «ΚΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ»
Σχόλιο περί ζήλου και αγάπης με αφορμή ένα κείμενο 
του Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση

Με ένα σπουδαίο απόσπασμα του Αγίου Νεκταρίου αρχίζει το κείμενό του «Σκιαγράφημα των «ου κατ΄επίγνωσιν» νεο-ζηλωτών» [1] ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως Γεώργιος Τσέτσης (π. Γ. Τ. στο εξής), το οποίο αξίζει να διαβάσει και να ξαναδιαβάσει κανείς: «Τον μη κατ᾿ επίγνωσιν ζηλωτήν χαρακτηρίζει μίσος προς τους ετεροθρήσκους ή ετεροδόξους, ο φθόνος και ο επίμονος θυμός, η εμπαθής αντίστασις προς το αληθές πνεύμα του θείου νόμου, η παράλογος επιμονή εν τη υπερασπίσει των ιδίων φρονημάτων, ο παράφορος ζήλος προς κατίσχυσιν εν πάσιν, η φιλοδοξία, η φιλονικία, η έρις, και το φιλοτάραχον. Ο μη κατ᾿ επίγνωσιν ζηλωτής εύχεται τω Θεώ να ρίψη πυρ εξ ουρανού και να κατακαύση πάντας τους μη δεχομένους τας αρχάς και πεποιθήσεις αυτού».