μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Οι αιρετικές κοινότητες δεν πρέπει να καλούνται "εκκλησίες"
3500-asociaciones01.jpg
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Θα βοηθήσουν όσοι από κακόδοξη αβρότητα καλούν τις αιρετικές κοινότητες ‘’εκκλησίες’’, το πλήθος των αιρετικών κοινοτήτων, να επιστρέψει στην Μία Αγία Εκκλησία; Θα μπορούσε κανείς να αποκαλέσει ‘’εκκλησίες’’ τις ποικίλες αιρετικές ομάδες και κοινότητες;
Αποτελεί μεγάλη εκτροπή από την Ορθόδοξη εκκλησιολογία, η αναφορά σε ‘’εκκλησίες’’, εκτός της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου δηλαδή Εκκλησίας. Οι αιρετικές κοινότητες είναι εκτός Εκκλησίας και ως εκ τούτου δεν μπορούν να καλούνται ‘’εκκλησίες’’ από κακόδοξη αβρότητα.
Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς αναφέρει: «Η Εκκλησία δεν είναι μόνο μία, αλλά και μοναδική. Εν τω Κυρίω Ιησού δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν πολλά σώματα, κατά τον ίδιον τρόπον δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εν αυτώ πολλές Εκκλησίες. Εν τω θεανθρωπίνω αυτού σώματι η Εκκλησία είναι μία και μοναδική, όπως ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός, είναι ένας και μοναδικός»* 
Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης έγραφε ότι «οι διάφορες Ομολογίες διατηρούν γνώμες και διδασκαλίες συνήθως αντίθετες προς την θεία αλήθεια του Ευαγγελίου και την διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων και των Αγίων Πατέρων».  
Αποτελεί κακόδοξο ατόπημα η αναφορά σε ‘’εκκλησίες’’, εκτός της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου δηλαδή Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι που διεφύλαξε την αλήθεια της Πίστεως, καθότι «η αλήθεια εστί της Εκκλησίας και στύλος και εδραίωμα» (P.G. 90,93), κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Εκτός της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν υπάρχουν εκκλησίες.

*Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς «Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Αναδημοσίευση από τη γαλλική μετάφραση στον Ορθόδοξο Τύπο, 29/6/2007)