μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Ανοικτή επιστολή προς τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου.

Αποτέλεσμα εικόνας για mhtropolithw sidhrokastroy

Σεβασμιώτατον

Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου

κ. Μακάριον

Ενταύθα

 

Σιδηρόκαστρο 03.09.2019

 

 

Σεβασμιώτατε,

Διά της παρούσης αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας ως ποιμένα και πατέρα της τοπικής Εκκλησίας μας.

Ως μέλη της του Χριστού Εκκλησίας και λογικά πρόβατα αυτής, παρακολουθούμε εναγωνίως τον τελευταίο καιρό την εκκλησιαστική και εθνική επικαιρότητα, η οποία είναι ζοφερή, καταστροφική και άκρως επικίνδυνη. Όπως γνωρίζουμε, συμμετείχατε στις εργασίες της Συνόδου της Κρήτης, της κάθε άλλο παρά πανορθόδοξης συνόδου, και μάλιστα υπογράψατε τα συμφωνηθέντα. Ελήφθησαν αποφάσεις για την πίστη που αφορούν όλους εμάς ως ορθοδόξους Χριστιανούς και όχι μόνο τους επιλεκτικά συμμετασχόντες Επισκόπους, Αρχιεπισκόπους και Πατριάρχες.

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Μνημόνευση πρώτη φορὰ τοῦ σχισματικοῦ Οὐκρανίας Ἐπιφανίου ἀπὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο!

ΑΝΤΙ ΣΧΟΛΙΟΥ:

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ ΕΝ ΩΡΑ ΘΛΙΨΕΩΣ. 

 ΕΠΑΚΟΥΣΑΙ σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ᾿Ιακώβ. 
 ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου.
 μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω. (διάψαλμα). 
 δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι. 
 ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου. 
νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ· ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ· ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ. 
οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, 
ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. 
 αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν, 
ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν. 
 Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε.  Ὅλα τὰ βλέμματα στραμμένα στὴν Θεσσαλονίκη ἀφοῦ τελέστηκε συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Ἀχειροποιήτου Θεσσαλονίκης. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συλλειτούργησε μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμο καὶ μνημόνευσε τὸν σχισματικὸ Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο! Οἱ δραματικὲς ἐξελίξεις ἔρχονται…
Τὸ ἐν λόγω συλλείτουργο πραγματοποιήθηκε στὸν ἀπόηχο τῆς ἀπόφασης ποὺ ἔλαβε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας νὰ διακόψει τὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν σὲ περίπτωση ποὺ ἐκεῖνος μνημονεύσει τὸν Ἐπικεφαλῆς τῆς αὐτοκέφαλης σχισματικῆς...
Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας Μητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο.
Τοὺς δύο Προκαθημένους πλαισίωσαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λαοδικείας Θεοδώρητος, Δράμας Παῦλος καὶ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος, ὡς μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας, καθὼς ἐπίσης οἱ Βρυούλων Παντελεήμων, Κασσανδρείας Νικόδημος, Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Λαγκαδά, Λητὴς καὶ Ρεντίνης Ἰωάννης, Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς Ἰουστίνος, καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν Φιλόθεος, Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ στιγμὲς ποὺ ἐκτυλίσσονται ἐντός τοῦ ναοῦ εἶναι ἔντονες, μνημόνευσε τὸν σχισματικὸ Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο καὶ τὴν ψευδο-ἐκκλησιαστικὴ δομὴ του ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης…ΠΗΓΗ

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Έκκληση Μητροπολίτη Κυθήρων προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

   
kithiron serafeim
 


Του Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ

Μακαριώτατε ἅγιε Προκαθήμενε, Εὐλογεῖτε˙

Εὐσεβάστως προάγομαι μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ καί τῆς τιμῆς πρός τήν Μακαριότητα Σας νά ἀπευθύνω πρός Ὑμᾶς τήν ὑστάτην αὐτήν ὥραν θερμοτάτην παράκλησιν καί ἔκκλησιν, ἐν ὄψει τῶν ραγδαίως ἐξελισσομένων γεγονότων εἰς τόν Πανορθόδοξον ἐκκλησιαστικόν χῶρον, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἀνυπερθέτου καί ἀνοικονομήτου πλέον κανονικοῦ καί ἐκκλησιολογικοῦ προβλήματος -διά τήν ὅλως ἰδιάζουσαν μορφήν του- τοῦ Οὐκρανικοῦ «Αὐτοκεφάλου», τό ὁποῖον ζητήματα ἐπί ζητημάτων καί ἀναταράξεις ἐπί ἀναταράξεων προκαλεῖ εἰς παγκόσμιον κλίμακα.

Μία σχεδιαζομένη Ὀγδόη Οἰκουμενική Σύνοδος – ψευδοσύνοδος π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Η δήλωση του Πατριαρχείου Μόσχας για την Εκκλησία της Ελλάδος.

sinodos mosxas
Στις 17 Οκτωβρίου 2019 η συνελθούσα σε συνεδρία Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προέβη σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση, η οποία διαμορφώθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος κατόπιν διεξαγωγής εκτάκτου συνελεύσεως της Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας στις 12 Οκτωβρίου 2019 για το ουκρανικό εκκλησιαστικό (πρακτικά αριθμ. πρωτ. 125).
 Μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας έλαβαν γνώση των αναρτηθέντων στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως εγγράφων της εκτάκτου Συνελεύσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος από 12ης Οκτωβρίου 2019 και ειδικότερα δε του Ανακοινωθέντος της Συνόδου και της Εισηγήσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου με θέμα «Αυτοκεφαλία Εκκλησίας Ουκρανίας», διά της οποίας εισηγείται «τὴν ἀναγνώρισιν…τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ἀνεξαρτήτου Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας».

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: Το ψεύδος ως αλήθεια, και η Αλήθεια.... πουθενά..

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Φανερή απάτη ή αυταπάτη;. Διαβάζουμε: "Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και με την ευλογία και καθοδήγηση των Εκκλησιών μας".
   Η επίκληση από κοινού!!!!  του Ονόματος της Αγίας Τριάδος... (ποιας Αγίας Τριάδος;) και η "αναφορά" στην έννοια Εκκλησία αφού "εκλάπη" ή "παρεχωρήθη", ο όρος Εκκλησία, ημών κοιμωμένων!!! κατά την σύνοδο της Κρήτης.
   Η απόδειξη της τοποθέτησης αυτής στο άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου, που ακολουθεί την είδηση.
    Ίσως έτσι καταλάβουμε όλοι, όσοι τουλάχιστον έχουμε την καλή διάθεση, ότι το πρόβλημα της Ουκρανίας δημιουργήθηκε στην σύνοδο της Κρήτης. Να καταλάβουμε ότι αν δεν καταδικασθεί συνοδικά ο Οικουμενισμός ως αίρεση, και η Κρήτη ως αιρετική σύνοδος, θα επαληθεύεται συνεχώς ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς.
   Είπε προφητεύοντας ο Άγιος :  «Ἐάν τά σύγχρονα προβλήματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν λύνονται μέ τόν Θεάνθρωπο καί κατά τόν θεανθρώπινο, ἀποστολικό, ἁγιοπατερικό τρόπο, εἶναι ἀδύνατο νά λυθοῦν ὀρθοδόξως καί θεαρέστως. Θά ὁδηγήσουν κατ' ανάγκην σέ καταστροφές, σέ σχίσματα, σέ αἱρέσεις καί σέ πολυποίκιλες οὐμανιστικές πλάνες, σέ μηδενισμούς καί ἀναρχισμούς. Αὐτό ἰσχύει ἀπό κάθε ἄποψη καί γιά τό πρόβλημα τῆς συγκλήσεως τῆς νέας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία ἐπισπεύδεται τελευταίως ἀπό ὀρισμένους κύκλους καί ἐπιβάλλεται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».
 
π. Φώτιος Βεζύνιας

________________________________________________________________________
Διεθνής Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου Αγγλικανών και Ορθοδόξων
Group 4
 
Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και με την ευλογία και καθοδήγηση των Εκκλησιών μας, συνήλθε η Διεθνής Επιτροπή του Θεολογικού Διαλόγου Αγγλικανών και Ορθοδόξων στο Canterbury της Αγγλίας, από 10 έως 17 Οκτωβρίου 2019, και εξέτασε θέματα που άπτονται των ζητημάτων της οικολογίας και του τέλους της ζωής.
Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Αιδεσιμολογιώτατο Robert Willis, Προϊστάμενο του Καθεδρικού Ναού του Χριστού του Canterbury, εκ μέρους της Αγγλικανικής Κοινωνίας.
Η Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τον Προϊστάμενο του Καθεδρικού Ναού για την αβραμιαία φιλοξενία.
Όπως πάντα, οι εργασίες της Επιτροπής διεξήχθησαν με καθημερινή προσευχή και συναντήσεις συνεργασίας.
Η Επιτροπή παρακολούθησε την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό των Αγγλικανών στο Canterbury, και με την τέλεση Θείας Ευχαριστίας στην Ορθόδοξη Ενορία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην γειτονική πόλη του Margate, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρα, Ορθόδοξου Συμπροέδρου.

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Διευκρινίσεις Μητροπολίτου Κυθήρων προς την Ιερά Σύνοδο και τον Παροναξίας Καλλίνικο

    
kithiron ierarxia
Του Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ

Βαθυσεβάστως προάγομαι, ἐξ ἀφορμῆς τῆς χθεσινῆς διευκρινιστικῆς ἀνακοινώσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, δημοσιευθείσης εἰς ἀπάντησιν τῶν δηλώσεών μου διά τήν ἐν τῇ Ἐκτάκτῳ Συγκλήσει τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας (12-10-2019) γενομένην Συνεδρίασιν περί τοῦ Οὐκρανικοῦ «Αὐτοκεφάλου», νά ἀναφέρω τά ἑξῆς:
• Ἀπόφασις, κατά τά ἰσχύοντα εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν καί τήν πολιτειακήν νομοθεσίαν, λαμβάνεται μετά τήν εἰσήγησιν τοῦ ὁρισθέντος εἰσηγητοῦ (καί ἐν προκειμένῳ τοῦ Μακ. Προέδρου), τήν ἐπ’ αὐτῆς διεξοδικήν συζήτησιν καί τήν ἐπακολουθοῦσαν ψηφοφορίαν (φανεράν, μυστικήν ἤ δι’ ἀνατάσεως τῆς χειρός).
Μή γενομένης ψηφοφορίας καθ’ ἕνα ἐκ τῶν ὡς ἄνω τριῶν τρόπων, τήν ὁποίαν εὐτόνως ἐζήτησε ὁ Σεβ. Ἀδελφός Μητροπολίτης Καισαριανῆς κ.Δανιήλ (καί ἐπεσήμανε τήν ἔλλειψίν της εἰς συνέντευξίν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.Νικόλαος), καί προφανῶς ἐξέφρασε τήν βούλησιν ἐμοῦ καί ἄλλων Σεβ. Ἀδελφῶν, εἰπών μετά παρρησίας: ἐάν θέλετε ἀπόφασιν θά πρέπει νά γίνῃ ψηφοφορία, καί μάλιστα φανερή, μέ ποῖον τρόπον δύναται νά ἀποκρυσταλλωθῇ μέ ἀκρίβεια μία ἀπόφασις, ὅταν ἔχωμεν ἕνα πλῆθος ἑπτά καί πλέον δεκάδων ἀνθρώπων; καί

Η Ιερά Σύνοδος για την ανακοίνωση του Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ

   
dis 2020
 
Με αφορμή Ανακοίνωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, σχετικά με την από 12ης Οκτωβρίου τ.έ. απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος περί της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας, η οποία κοινοποιήθηκε με Δελτίο Τύπου από την αρμοδία Επιτροπή Τύπου, ανακοινώνεται και διευκρινίζεται ότι, όπως δύνανται να μαρτυρήσουν όλοι οι παρόντες Σεβασμιώτατοι Ιεράρχες, αλλά και έχει καταγραφεί στα επίσημα Πρακτικά της Ιεράς Συνόδου, το εκδοθέν Δελτίο Τύπου, το οποίο στηρίχθηκε τόσο στην εισήγηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου καί στην γενομένη συζήτηση κατά την οποία συμμετείχαν 33 Αρχιερείς, όπως και στα συμπεράσματα, τα οποία στο τέλος της συζητήσεως ανακοίνωσε ο Μακαριώτατος, αναγνώσθηκε εις επήκοον πάντων και κατόπιν γενομένων υπό των Αρχιερέων διορθώσεων, έλαβε την τελική του μορφή και απετέλεσε απόφαση της Ιεραρχίας.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Καθολικός Ιερέας συμμετείχε σε εγκαίνια Ναού με τον Κιέβου Επιφάνιο

   
egakinia katholikos
Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.gr

Μια μέρα μετά την αναγνώριση της νέας Εκκλησίας της Ουκρανίας από την Εκκλησία της Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Κιέβου κ. Επιφάνιος λειτούργησε στην περιοχή Βαράσ.
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Επιφάνιος, εγκαινίασε και τον νεόκτιστο Ιερό Ναό της Παναγίας.
Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ουκρανική Εκκλησία, διακρίνεται να συμμετέχει στο μυστήριο εντός του Ιερού και Καθολικός Ιερέας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Καθολικός Ιερέας ονόματι π. Βασίλειος Πλατότκα, διακρίνεται ενδεδυμένος με τα λειτουργικά άμφια του.
Επίσης, εκτός από το γεγονός ότι ο Καθολικός Ιερέας είναι εντός του ιερού, κατά το πέρας της λειτουργίας διακρίνεται να είναι στη σειρά με τους κληρικούς της Ουκρανικής Εκκλησίας.
Ο Καθολικός Ιερέας σε μήνυμά του στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, έγραψε μια ημέρα νωρίτερα ότι προσκλήθηκε επίσημα να συμμετάσχει τονίζοντας: «Αύριο, Κυριακή 13 Οκτωβρίου θα ενωθώ με τους αδελφούς μας, και τους ενορίτες της Εκκλησίας της Παναγίας Προστασίας, σε κοινή προσευχή με την ευκαιρία των εγκαινίων του Ιερού Ναού από τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο».
Παρόλο αυτά ο Μητροπολίτης Επιφάνιος στο κήρυγμά του, ανέφερε ότι «σταδιακά θα μας αναγνωρίσουν όλες οι Τοπικές Εκκλησίες, και είμαστε πεπεισμένοι γι΄ αυτό».
egkainia kath
egkainia kath
egkainia kath
Вараш

ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/32288-katholikos-iereas-summeteixe-se-egkainia-naou-me-ton-kiebou-epifanio

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς εὐχαριστεῖ τόν Μητροπολίτην Κυθήρων καί διακηρύσσει ὅτι δικαιώνονται πλήρως ὅσοι ἐναντιώνονται στήν ἄκυρη Aὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ15ῃὈκτωβρίου 2019
Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς εὐχαριστεῖ τόν Μητροπολίτην Κυθήρων καί διακηρύσσει ὅτι δικαιώνονται πλήρως ὅσοι ἐναντιώνονται στήν ἄκυρη Aὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν
Αἰσθάνομαι τήν ἠθική ὑποχρέωση δημοσίως νά ἐκφράσω τήν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μου στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ  διά τήν πεπαρρησιασμένην, οὐσιαστικωτάτην καί ἀκριβοδικαίαν ἔκθεσιν τῶν διαδραματισθέντων κατά τήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 12/10/2019 πού ἀποδεικνύει τό ἀδαμάντινον ἦθος καί τήν τεραστίαν πνευματικήν ποιότητα τοῦ Σεβ. ἁγίου Κυθήρων. Ὀφείλω νά διευκρινίσω ὅτι ὁ Σεβ. καταγράφων τά γεγονότα τῆς συγκληθείσης ἐκτάκτου Ἱεραρχίας, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐπικοινωνίας μέ τήν ἐλαχιστότητά μου, ἀπέδωσε τήν πραγματικότητα τῆς παρεμβάσεώς μου κατά τήν διαδικασίαν, γράφων χαρακτηριστικῶς:«Εἰς αὐτό τό «μῆκος κύματος» ἐκινήθησαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: Καισαριανῆς Δανιήλ, Μεσογαίας Νικόλαος, Πειραιῶς Σεραφείμ (διεισδύσας ἐπιτυχῶς εἰς τήν προβληματικήν τοῦ ὅλου θέματος ἀπό κανονικῆς καί ἐκκλησιολογικῆς πλευρᾶς) καί ἡ ταπεινότης μου», διαλύων οὕτω ὡς αὐτόπτης καί αὐτήκοος μάρτυς τήν εἰς βάρος μου παρασιώπηση. Τόν εὐχαριστῶ ἐκ βάθους ψυχῆς δεόμενος τοῦ Παναγίου Κυρίου τῆς Ἐκκλησίας μας καί Δομήτορος ὅπως ἐπιδαψιλεύει εἰς Αὐτόν εὐδαίμονα ἔτη πλήρη χαρίτων καί εὐλογιῶν, ἐπ’ ἀγαθῷ καί προόδῳ τῆς λογικῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ.

Τείχη

     Αποτέλεσμα εικόνας για τειχη
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ

Τείχη

Σαράντα (40) μήνες μετά από το κολυμπάριο συνέδριο των δέκα (10) προκαθημένων αρχιερέων στο οποίο η οικουμενιστική παναίρεση υπό την προστασία της CIA αμνηστεύθηκε θεολογικά και άνοιξε τον δρόμο για τα πολύ χειρότερα, ήρθε και το καπάκι. Υποτάσσοντας επάνω στη διεθνοποιημένη απολυταρχία της προτεραιότητας του δήθεν Πρώτου την αχαλίνωτη και ξέφρενη δογματολάγνα  διαστροφική εγωπάθεια μιας ιερατικής συμμωρίας, συνετελέσθη  συνοδικά στην ελλαδική εκκλησία το αδιανόητο της αναγνώρισης ως 15ης εκκλησιαστικής ορθόδοξης εκκλησίας αυτοκέφαλα, μιας συμμoρίας Ουκρανών επισκόπων πολλών άνομων κατηγοριών, είτε μαζί είτε χωριστά. Αν έγινε έτσι! Διότι κατά μετέπειτα έγγραφη δήλωση στα ΜΜΕ του Κυθήρων Σεραφείμ τον οποίο θεωρούμε αξιόπιστη πηγή, άλλα έγιναν στην Ιεραρχία της 12ης Οκτωβρίου 2019 κι άλλα μας ανακοίνωσαν εν πολλοίς επίσημα ότι έγιναν. Δίχως ψηφοφορία. Δίχως να ακουστούν οι περισσότεροι. Δίχως τους Κανόνες. Σε κάθε περίπτωση, αιδώς και κρίμα και ντροπή! Και κανείς τους δεν μιλά πλην ελαχίστων. Κι όσοι μίλησαν εκεί να έχουμε αμφιβολία ακόμη για τα λεγόμενά τους. Μείζον θέμα!

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Θά ὑποδεχθοῦν μέ τιμές οἱ Ἁγιορεῖτες τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη;


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
14-10-2019
ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ;
Μετά τήν ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς νέας ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σέ ἐκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τό περασμένο Σάββατο, 12 Ὀκτωβρίου, ἐκτός ἐνίων εὐαρίθμων Ἱεραρχῶν, πού ἐξέφρασαν τήν ἀντίθεσή τους σ’αὐτή τήν ἀναγνώριση[1], ἐπίκεινται σέ λίγες ἡμέρες : α) ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν Θεσσαλονίκη (18 και 19 Ὀκτωβρίου), ὅπου, σύμφωνα μέ πληροφορίες, τό Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου, στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Ἀχειροποιήτου[2], θά τελεσθεῖ συλλείτουργο τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου Β΄, ὅπου στά δίπτυχα θά μνημονευθεῖ, ὡς 15ος Προκαθήμενος, ὁ σχισματικός ψευδομητροπολίτης Κιέβου Ἐπιφάνιος[3], καί β) ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Ἅγιον Ὄρος (19 μέ 22 Ὀκτωβρίου). Εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου στό Περιβόλι τῆς Παναγίας μετά τήν σύγκληση τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) καί τήν ἀπόδοση τῆς ψευδοαυτοκεφαλίας στήν σχισματική νέα ψευδοεκκλησία τῆς Οὐκρανίας (Ἰανουάριος 2019).

Δηλώσεις Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ μετά τήν Ἔκτακτη Σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας μας,(12-10-2019) διά τήν Οὐκρανική «Αὐτοκεφαλία»


mitropolitis kythiron serafeim


Δηλώσεις Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ μετά τήν Ἔκτακτη Σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας μας,(12-10-2019) διά τήν Οὐκρανική «Αὐτοκεφαλία»
Ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τῆς Ἔκτακτης αὐτῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας καί μέχρι τοῦ μεσονυκτίου, ἀλλά καί ἕως σήμερα δέχθηκα καί δέχομαι τηλεφωνικές καί προσωπικές ἐπικοινωνίες ἐκ μέρους Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, καί ἐνίων δημοσιογράφων, γιά τά γενόμενα στήν κρίσιμη αὐτή Συνεδρία. Περί τό μεσονύκτιο μάλιστα τῆς πρώτης ἡμέρας (τοῦ Σαββάτου) ἔλαβα τηλεφώνημα ἀπό τήν Ἀμερική, ἀπό τόν γνωστό καί ἀπό ἄλλη φορά δημοσιογράφο κ.Ἀλέξανδρο Στεφανόπουλο, ὁ ὁποῖος, τελῶν ἐν ταραχῇ μετά ἀπό τίς εἰδήσεις τῆς ραγδαίας ἀνακηρύξεως τῆς «Αὐτοκεφαλίας» τῆς Οὐκρανίας ἐζήτησε νά ἐνημερωθῆ σχετικά καί ἠθέλησε νά μέ συνδέση στή συνέχεια μέ ἕνα ρωσικό κανάλι γιά σχετική ἐνημέρωσι.
Δέν δέχθηκα ἐκείνη τήν ὥρα νά δώσω συνεντεύξεις γιά τό Οὐκρανικό «Αὐτοκέφαλο», ἐνῶ ἦταν πολύ ἀνήσυχοι ἀπό τίς εἰδήσεις, πού εἶχαν κυκλοφορήσει, ἀλλά τούς ὑποσχέθηκα ὅτι ἐπανερχόμενος εἰς τήν ἕδραν μου θά ἔδινα τίς ἀπαραίτητες γιά τό θέμα αὐτό ἐξηγήσεις, σχετικά μέ τήν ἀνακοίνωσι τοῦ Δελτίου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς ἡμέρας ἐκείνης καί τήν συνέντευξι τοῦ ἀρχαιότερου τῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ.Ἱεροθέου γιά τό οὐκρανικό (12-10-2019).

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Πειραιώς: ''Πότε δεν αποδέχθηκα πρόταση για αναγνώριση της ανυπόστατης «Εκκλησίας» που δημιουργήθηκε στην Ουκρανία''

   
pireos1
 


Του Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ
Ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ προσευχόμενος προτείνει «σύμβασι» καί «συμφωνία» μέ τόν Πανάγιο Θεό λέγων: «Λύτρωσέ με ἀπό συκοφαντίας ἀνθρώπων καί φυλάξω τάς ἐντολάς σου» (Ψαλμ. 118, 134).

Ὁ διαχρονικός αὐτός λόγος ἔχει ἐφαρμογή σέ κάθε μετρητή στιγμή τοῦ χρόνου. Εἶναι ἐξωφρενικό ὅτι ἡ ταπεινότητά μου πού μόνος κατά τήν ἐχθεσινή ἔκτακτη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας μέ θέμα τήν Οὐκρανική κρίσι, κατέθεσα πολυσέλιδο ὑπόμνημα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη δημοσιευθεῖ 12/9/2019 μέ τίτλο: «Τό Οὐκρανικό ζήτημα. Ἡ ἀληθής Κανονική θεώρησις. Ἡ Διαπίστωσις. Ἡ Λύσις» στά Πρακτικά τῆς Ἱεραρχίας καί ἀναλύοντας τό ἀνωτέρω ὑπόμνημα ἐμίλησε ἀρκετή ὥρα ἐπί τῆς κανονικῆς οὐσίας τοῦ θέματος, καταρρίπτων μέ προσφυγή στούς ἱ. Κανόνες καί τήν κανονική τάξι τό ἀβάσιμο καί ἔωλο κανονικῶς πόρισμα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν Ζητημάτων πού υἱοθέτησε πλήρως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος στήν Ἱεραρχία καί εἰδικώτερα ὅτι δῆθεν κατά τούς Θ΄ καί ΙΖ΄ ἱ. Κανόνες τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει τό προνόμιο τῆς «ἐκκλήτου προσφυγῆς» παρά Ἀρχιερέων ὅλων τῶν ἄλλων Ἐκκλησιαστικῶν Κλιμάτων, ἐνῶ αὐτό προδήλως δέν ἰσχύει διότι οἱ συγκεκριμένοι κανόνες καθιερώνουν παράλληλη δικαιοδοσία στόν Ἔξαρχο τῆς Διοικήσεως (σημερινό Προκαθήμενο κάθε τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου) καί στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἡ Ἁγία ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐπικυρώσασα ὁρισμένως καί ὀνομαστικῶς τούς κανόνες τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου, ἐπέλυσε γιά πάντα αὐτό τό θέμα. Συνεπῶς διευκρίνησα στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ὅτι χωρίς δωσιδικία καί ἁρμοδιότητα ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπελήφθη τελεσιδίκων καί ὁριστικῶν ἀποφάσεων κατά τέως κληρικῶν καί ἤδη λαϊκῶν τῆς τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας ἀποκαταστήσασα αὐτούς καί ἑπομένως οἱ σχετικές ἀποφάσεις εἶναι ΑΚΥΡΕΣ διότι ἐλήφθησαν ὑπό ἀναρμοδίου ὀργάνου καί ὅσα χρόνια καί νά περάσουν θά παραμένουν ΑΚΥΡΕΣ, διότι στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ἰσχύει τό De facto ἀλλά μόνο τό De jure.

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Το επίσημο Ανακοινωθέν της Ιεραρχίας για την Ουκρανία

   
ierarxia 17
Συνήλθε σήμερα, Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019, εκτάκτως, η Ιερά Συνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.
Προ της Συνεδρίας ετελέσθη Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.
Περί την 9η πρωινή, στη μεγάλη Αίθουσα των Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου, ετελέσθη η Ακολουθία για την έναρξη των εργασιών της Ιεράς Συνόδου. Αναγνωσθέντος του Καταλόγου των συμμετεχόντων Ιεραρχών, διεπιστώθη απαρτία.

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
Υπάρχουν πολλές απόψεις περί ελευθερίας....


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ρωσικής Εκκλησίας, απέστειλε, ως γνωστόν, προ καιρού, επιτιμητική και απειλητική επιστολή προς τον Επίσκοπο Μοζαμβίκης Χρυσόστομο (του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας), επειδή συλλειτούργησε με Επίσκοπο της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας στην Μητρόπολη Λαγκαδά, στην Ελλάδα. 
Η κίνηση αυτή του Ρώσου ιεράρχη προκάλεσε αλυσιδωτή σειρά αντιδράσεων από ιεράρχες του Αλεξανδρινού Θρόνου. Απάντησαν στην προκλητική αυτή ενέργεια της Μόσχας, με δικαιολογημένη οξύτητα, οι Μητροπολίτες Ζάμπιας Ιωάννης και Νιγηρίας Αλέξανδρος. Μάλιστα την όλη στάση του Ζάμπιας Ιωάννη, ο οποίος έφερε στο φως την επιστολή του Βολοκολάμσκ, επικρότησε ο πολιός ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος, με σχετική επιστολή του.
Γενικώς, όλη αυτή η υπόθεση πήρε έκταση στον τύπο, πλην, βεβαίως, των φιλορωσικών ΜΜΕ, που απέφυγαν επιμελώς κάθε αναφορά. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: http://fanarion.blogspot.com/2019/10/blog-post_12.html#more
 
Αναρτήθηκε από


  

 
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με τον Κιέβου Επιφάνιο στην Πόλη (10-6-2019)

Συγκαλείται σήμερα,  Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, εκτάκτως, η  Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος με μοναδικό θέμα το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας. 
Το θέμα της ημερησίας διατάξεως της έκτακτης Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, αφορά εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου με θέμα: "Ενημέρωσις περί του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ουκρανίας." 
Θα ακολουθήσει συζήτηση των μελών της Ιεραρχίας, επί της Εισηγήσεως του Αρχιεπισκόπου.
Είναι βέβαιον ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα παρουσιάσει εκτενώς την εισήγηση των δύο Συνοδικών Επιτροπών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, της Επιτροπής Δογματικών και Κανονικών Ζητημάτων και της Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, η οποία είναι θετική για την αναγνώριση της νέας Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Διάλογος με τον Θεοδόσιο.

 Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, μέγας θεολόγος και Πατήρ της Εκκλησίας, ωμολόγησε την Ορθόδοξο Πίστι σε μία εποχή που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την ιδική μας. Η πολιτική των τότε αυτοκρατόρων απέβλεπε σε πολιτικοκοινωνικές ενοποιήσεις σαν τις σημερινές. Ως πρόσφορο μέσον για την πραγματοποίησί τους θεωρήθηκε η υποστήριξις της αιρέσεως του Μονοθελητισμού.
 Είχαν χρησιμοποιηθή και εκκλησιαστικοί άνδρες, οι οποίοι υποστήριζαν την αίρεσι χάριν των κοσμικών αυτών σκοπιμοτήτων. Είχαν πιστεύσει ότι ασκούν τάχα κάποια εκκλησιαστική οικονομία. Δυστυχώς, όλοι σχεδόν οι πατριαρχικοί θρόνοι είχαν πέσει στην αίρεσι του Μονοθελητισμού. Η Ορθόδοξος Πίστις ζούσε μόνο στην συνείδησι του πιστού λαού και εκφραζόταν με το στόμα των ελαχίστων Ομολογητών, οι οποίοι την εστερέωσαν με το μαρτύριό τους.

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών για το Ουκρανικό


seb.mitrop.simeon


Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Κ Ο :
Ἡ ἀγωνία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών
   Ἔν ὄψει τῆς συζητήσεως τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος στή Σύνοδο τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών μέ ἐπιστολή του πρός τόν Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπο καί τά Μέλη τοῦ ἱεροῦ Σώματος, ἡ ὁποία παραδόθηκε χθές (πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας), ἐκφράζει τήν ἀγωνία του γιά τήν κατάσταση πού ἔχει δημιουργηθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί διατυπώνει τόν προσωπικό του προβληματισμό γύρω ἀπό τό οὐκρανικό ζήτημα.
 «Πρός
τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο,Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,καί τά σεπτά Μέλη της
   Μακαριώτατε Πρόεδρε·
   Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί καί Συνοδικοί Σύνεδροι,
   Αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγκη —τό χρέος μου, καλύτερα, ὡς ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας καί ταπεινοῦ μέλους τοῦ σεπτοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας μας— νά ἀπευθυνθῶ στήν ἀγάπη Σας μέ τήν ἔναρξη σήμερα τῶν ἐργασιῶν τῆς τακτικῆς συνελεύσεως τοῦ ἱεροῦ Σώματος. Ὁ λόγος εἶναι ἡ πληροφορία πού ἔχει γραφεῖ—χωρίς νά ἔχει ἁρμοδίως διαψευσθεῖ— ὅτι μέλλει νά τεθεῖ ἐνώπιον τοῦ σώματος καί τό λεγόμενο «Οὐκρανικό» θέμα, ἄν καί δέν ἔχει περιληφθεῖ στήν Ἡμερήσια Διάταξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία καταρτίστηκε ἀπό τήν Δ.Ι.Σ. τῆς ληξάσης περιόδου καί μᾶς ἔχει ἐγκαίρως κατά τά προβλεπόμενα ἀποσταλεῖ.

Περί ακύρου των χειροτονιών των ουκρανών σχισματικών και μη κανονικότητας της «ΟΕΟ»

   
xirotonia 1
 
Σχόλιο της Γραμματείας της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας
 
Οι μονομερείς ενέργειες του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία, που ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο 2019 με την υπογραφή του λεγόμενου «Τόμου Αυτοκεφαλίας», παρά τη βούληση της ιεραρχίας, του κλήρου, των μοναζόντων και του λαού της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, προκάλεσαν οξεία συζήτηση στο εκκλησιαστικό περιβάλλον.
Η ανάλυση των δημοσιευμάτων επί του θέματος καταδεικνύει ότι για πολλούς μετέχοντες στη συζήτηση το ουκρανικό συνδέεται άμεσα προς θεμελιώδεις για την Ορθόδοξη εκκλησιολογία έννοιες όπως η αποστολική διαδοχή, η οικονομία και τα όριά της, η διάρθρωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο παγκόσμιο επίπεδο, η συνοδικότητα και το πρωτείο.

Στα βρόχια της νεοταξικής προπαγάνδας

Αποτέλεσμα εικόνας για λαθρομεταναστεσ ελλαδα
 

 

του Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ιστορίας

 

     Καθημερινά γινόμαστε αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες όλο και περισσότερων γεγονότων, φαινομένων και κάθε λογής άλλων τεκμηρίων της πορείας προς τη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας ζοφερής πραγματικότητας κατά τα σχέδια των υπηρετών της Νέας Εποχής. Μιας πορείας που εδώ και μερικά χρόνια εξελίσσεται πλέον με καταιγιστικούς ρυθμούς. Και το λεγόμενο προσφυγικό ζήτημα είναι ασφαλώς ένα από τα κυρίαρχα θέματα της ατζέντας.

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Ἐσχάτη ὥρα ἐστί! Τό Φανάρι «ἀνατινάζει στόν ἀέρα» τό Ἅγιον Ὄρος καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προκειμένου νά ἐπιβάλλει τά σχέδιά του!


Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ
Ἐσχάτη ὥρα ἐστί!
Τό Φανάρι «ἀνατινάζει στόν ἀέρα» τό Ἅγιον Ὄρος καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προκειμένου νά ἐπιβάλλει τά σχέδιά του!
● Προμηνύονται δραματικές ἐξελίξεις καί συμφορές ἀπό τίς ἐπικείμενες ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό Οὐκρανικό καί ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στό Ἅγιον Ὄρος
τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Πολλές φορές καί πολλά ἔχουν κατά καιρούς γραφτεῖ γιά τήν προβληματική πορεία καί δράση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στίς τελευταῖες δεκαετίες. Προβληματική, κυρίως ἀπό ἀπόψεως θεολογικῆς καί κανονικῆς, πορεία καί δράση πού ἔφθασαν, ἀντιστάσεως οὐσιαστικῆς μή ὑπαρχούσης, στά ὅρια τῆς ἐκκλησιολογικῆς ἀποστασίας.
Βεβαίως, ὅπως συνήθως συμβαίνει, οἱ ἀπαρχές τοῦ προβλήματος εἶναι παλαιότερες καί οἱ ρίζες του βαθύτερες ἀπό τά φαινόμενα. Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, μᾶλλον ἀποτελεῖ κοινό τόπο ἡ διαπίστωση ὅτι καθοριστικά γιά τό Πατριαρχεῖο ὑπῆρξαν τά νέα δεδομένα, τά ὁποῖα διαμορφώθηκαν στόν χῶρο του, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνος καί ἐντεῦθεν.
Συνοπτικά, θά προσδιορίζαμε αὐτά τά δεδομένα ἀποδίδοντάς τα, ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐμφάνιση καί τήν ἐπίδρασή τους, σέ τρεῖς παράγοντες: α) Τήν ἀποστέρηση ποιμνίου, β) τήν ἐπέλαση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί γ) τήν εἰσχώρηση τῆς Μασωνίας.
Ἔτσι, ὡς συνέπεια τῶν ἀνωτέρω, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔφθασε νά εἶναι ἀνεξέλεγκτο, ἐκκλησιολογικά διαβρωμένο καί ἐν πολλοῖς ἐξαρτημένο καί ἐλεγχόμενο. Ὡς ἀντιστάθισμα αὐτῶν τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς νέας πορείας του, οἱ ἐκπρόσωποί του προέβαλλαν καί χρησιμοποιοῦν, προφανῶς ἀποπροσανατολιστικά γιά τούς ἀγνοοῦντες καί τόν ἀνυποψίαστο κόσμο, τά περί "μαρτυρικοῦ" Πατριαρχείου καί τά συναφή.

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ στην ΙΕΡΑΡΧΙΑ για το ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος
 
Πρὸς
τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἀθήνα
                                                                                                      Ἀθήνα  5.10.2019
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,

Εὐλογεῖτε!
Εὐσεβάστως ὑποβάλλουμε εἰς Ὑμᾶς Ἐπιστολὴ ὑπογεγραμμένη ἀπό 2.414 Ὀρθοδόξους κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς πού ἀφορᾶ στὸ Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο.
Ἡ συγκέντρωση τόσων ἠλεκτρονικῶνκυρίως, ὑπογραφῶν  ἰδιαίτερα μεγάλος ἀριθμὸς, ἂν ἐκτιμήσουμε ὅτι α) δὲν ὑπῆρξε συστηματικὴ κινητοποίηση ἀπὸ κάποιο φορέα (μητρόπολη, ἐνορία, ἐκκλ. ὀργανώσεις), β) οἱ πιστοὶ δὲν εἶναι ξοικειωμένοι μὲ τὴ διαδικασία κατάθεσης ὑπογραφῆς μέσω   e-mail, γ) τὸ ἐξαιρετικὰ περιορισμένο τοῦ χρόνου (πισημαίνουμε  ὅτι τό τελευταο διήμερο προστέθηκαν  ἐπιπλέον 200 υπογραφές), δ) τὸ ζήτημα δὲν φαίνεται νὰ μᾶς ἀφορᾶ ἄμεσα ὡς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους   καθιστᾶ σαφές τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ συγκεκριμένο ζήτημα.
Ἡ ἐπιστολὴ ἐκφράζει τὸν πόνο καὶ τὴν ἀγωνία μας, ἡ ὁποία ἀσφαλῶς διακατέχει καὶ ὅλους τούς Ἱεράρχες μας, γιὰ τὴν ἀθέτηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ τάξεως καὶ συνακόλουθα γιὰ τὸ διαφαινόμενο κλονισμὸ καὶ διατάραξη τῆς ἑνότητας τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Αὐτὸ τονίζαμε καὶ στὴν ἀρχικὴ δημοσίευση (19.9.19): «Ὅλοι παρακολουθοῦμε μὲ θλίψη καὶ ἀγωνία τὶς σοβαρὲς συνέπειες  καὶ τοὺς κινδύνους γιὰ τὴν πανορθόδοξη ἑνότητα ἀπὸ τὴν παραχώρηση τοῦ Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου. Ἐπειδὴ αἰσθανόμαστε ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅτι δὲν ἔχουμε τὴν πολυτέλεια  νὰ στεκόμαστε ἀδιάφοροι στὰ μείζονα προβλήματα ποὺ ἔχουν ἤδη τεθεῖ  ἀλλὰ παράλληλα γνωρίζουμε ὅτι τὴν κύρια εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν σοβαρῶν αὐτῶν ζητημάτων ποὺ ἀναφύονται στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας τήν ἒχουν οἱ ἐπίσκοποι συνδιασκεπτόμενοι ἐν Συνόδῳ,  κρίναμε ἀναγκαῖο νὰ συντάξουμε τὴ συνημμένη ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ποὺ θὰ σταλεῖ στὴ Σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως στὴν Ἱεραρχία τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος».
Καταθέτοντας ἐνώπιον τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴ μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς μας, υἱικῶς ἐλπίζουμε καὶ εὐχόμαστε στὴν προσεχῆ Σύνοδό Της νὰ ἐπισκιάσει ἡ Χάρις τοῦ Παρακλήτου, ὦστε  οἱ ἀποφάσεις Της νὰ ληφθοῦν ὄχι βάσει γεωπολιτικῶν, ἐθνοφυλετικῶν  ἢ ἄλλων συσχετισμῶν, ἀλλὰ μὲ κύριο κριτήριο καὶ γνώμονα τὴν ἐκκλησιαστική μας Παραδοση  καὶ τότε, πράγματι, ἡ Ἱεραρχία θὰ ἀποφανθεῖ: «ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν».
Ἐκζητώντας τὶς Ἀρχιερατικές Σας εὐχές, διατελοῦμε,

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ τιμῆς

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ,  ΜΟΝΑΧΩΝ, ΛΑΪΚΩΝ


 

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

ΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΡΩΣΙΑΣ


Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

 Αποτέλεσμα εικόνας για δυτικοί σταυροφόροι εναντίων της ρωσίασ

 

ΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Μὲ συμμάχους «Ὀρθοδόξους»

 

 

Δὲν ἡσύχασε ὁ Διάβολος οὔτε θὰ ἡσυχάσει ἀπὸ τὸ νὰ διώκει καὶ νὰ πολεμεῖ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πρώτης χιλιετίας ξεσήκωσε τοὺς Ἑβραίους κατ᾽ ἀρχὴν καὶ κατόπιν τοὺς εἰδωλολάτρες, ποὺ προκάλεσαν φοβεροὺς διωγμοὺς καὶ μαρτύρια ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, δὲν κατόρθωσαν ὅμως νὰ τὴν ἐκθεμελιώσουν, ὅπως ἐπεδίωκαν, γιατί ἀκρογωνιαῖος λίθος καὶ θεμέλιό της εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός. Μετὰ τὸν θρίαμβο ποὺ τῆς ἐξασφάλισε, θεόθεν παρακινηθείς, ὁ ἰσαπόστολος αὐτοκράτωρ Μ. Κωνσταντῖνος ἀντιμετώπισε χειρότερους ἐχθρούς, ἐσωτερικοὺς τώρα, ἀπὸ τὰ σπλάγχνα της, τὶς πάμπολλες αἱρέσεις καὶ τὰ σχίσματα, τὰ ὁποῖα ἀπέκοψε μὲ τοὺς Ἁγίους καὶ Θεοφόρους Πατέρες ὡς σεσηπότα τμήματα καὶ διεφύλαξε τὴν ὑγεία καὶ τὴν πνευματική της δύναμη καὶ ἰκμάδα.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ «ΒΑΤΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ!


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για βατικανο και φαναρι 

Εν Πειραιεί τη 3η Οκτωβρίου 2019

 


       
   Ο τρίτος πειρασμός του Χριστού από το διάβολο, ο πειρασμός της εξουσίας και της δυνάμεως: «ταύτα πάντα σοι δώσω, εάν πεσν προσκυνσς μοι» (Ματθ.4,10),  (εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου), η αρχομανία και δοξομανία, υπήρξε δυστυχώς πειρασμός και πολλών εκκλησιαστικών ηγετών, στη δισχιλιετή ιστορική πορεία της. Η «μέθη» και το πάθος της εξουσίας αιχμαλώτισε πολλούς Προκαθημένους και Πατριάρχες της Ορθοδοξίας μας, οι οποίοι από διάκονοι του Χριστού (Πραξ. 20,24. Α΄ Κορ.3,5. Β΄ Τιμ.4,5. Αποκ.2,19. κ.α.), μεταβλήθηκαν σε κοσμικούς άρχοντες και συχνά δυνάστες. Η Εκκλησία, καθοδηγούμενη από το πανάγιο Πνεύμα, (Ιωάν.16,13), φρόντισε πολύ νωρίς, από τα αποστολικά ακόμη χρόνια, να βάλει φραγμούς σε τέτοια πτωτικά και εκφυλιστικά φαινόμενα, καταργώντας τις όποιες προσωπικές φιλοδοξίες και περιφρουρώντας το διακονικό χαρακτήρα της Ιεροσύνης παντός βαθμού.