μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ... ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ...Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας.  Η αποστασία και η τιμωρία των Ιουδαίων
Ησ. 1,1 Αποκαλυπτικά οράματα, τα οποία εκ μέρους του Θεού είδε και ήκουσεν ο Ησαΐας, ο υιός του Αμώς, εναντίον της Ιουδαίας και ειδικώτερον εναντίον της Ιερουσαλήμ κατά το διάστημα της βασιλείας του Οζίου, του Ιωάθαμ, του Αχαζ και του Εζεκίου, οι οποίοι εβασίλευσαν στο βασίλειον της Ιουδαίας.
Ησ. 1,2 Άκου συ, ουρανέ, και βάλε εις τα αυτιά σου συ, η γη, διότι ο Κύριος ελάλησε και είπεν· υιούς εγέννησα και εδόξασα, εκείνοι όμως με ηρνήθησαν.
Ησ. 1,3 Το βόϊδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτην του και ο όνος γνωρίζει την φάτνην, ιδιοκτησίαν του κυρίου του· ο ισραηλιτικός όμως λαός δεν με αναγνωρίζει ως κύριόν του, δεν έχει ούτε στοιχειώδη κατανόησιν δι'εμέ.
Ησ. 1,4 Αλλά αλλοίμονον εις σε, έθνος αμαρτωλόν, λαέ, που είσαι γεμάτος αμαρτίας, απόγονοι πονηρών προγόνων, υιοί παράνομοι. Εγκατελείψατε τον Κύριον και έτσι παρωργίσατε τον άγιον Θεόν εναντίον σας…….
Ησ. 1,7 Εξ αιτίας των αμαρτιών σας η χώρα σας έμεινεν έρημος από κατοίκους, αι πόλεις έχουν παραδοθή στο πυρ, τους καρπούς της χώρας σας κατατρώγουν οι ξένοι εμπρός εις τα μάτια σας, και έτσι η χώρα σας έχει ερημωθή από τους κατοίκους και τα αγαθά της· έχει καταστραφή από ξένους λαούς….
Ησ. 1,9 Εάν δε ο Κυριος των δυνάμεων, ο παντοκράτωρ δεν άφηνε μεταξύ μας μίαν κάποιαν εκλεκτήν μερίδα ιδικών του ανθρώπων, θα εγινόμεθα ωσάν τα Σοδομα και θα ωμοιάζαμεν ωσάν τα Γομόρρα δια τας αμαρτίας και την διαφθοράν μας.
 
                        Κλήση για μετάνοια
Ησ. 1,10 Ακούσατε, λοιπόν, τα λόγια του Κυρίου σεις, οι άρχοντες, οι οποίοι δια τας ιδικάς σας αμαρτίας και τας αμαρτίας του λαού σας αξίζει να ονομάζεσθε άρχοντες Σοδόμων. Δώστε προσοχήν στον νόμον του Θεού σεις, ο λαός, που ομοιάζετε με τον λαόν της Γομόρρας.
Ησ. 1,11           Ο Κυριος λέγει· “τι να το κάμω εγώ το πλήθος των θυσιών σας; Είμαι γεμάτος και εχόρτασα από θυσίας ολοκαυτωμάτων κριών, που μου προσφέρετε. Δεν θέλω πλέον ούτε το λίπος των αμνών ούτε το αίμα των ταύρων και των τράγων.
Ησ. 1,12          Ούτε θέλω να έρχεσθε κατά τας τρεις μεγάλας εορτάς και να παρουσιάζεσθε ενώπιόν μου στον ναόν με τας προσφοράς και τας θυσίας σας. Ποιός εζήτησεν αυτά από τα χέρια σας; Δεν θα σας επιτρέψω, λοιπόν, να πατήσετε την αυλήν του ναού μου.
Ησ. 1,13           Εάν μου προσφέρετε, δια τον τύπον μόνον, θυσίαν σημιγδαλιού, είναι ματαία και άχρηστος δια σας αυτή η προσφορά. Και αυτό ακόμη το ευώδες θυμίαμα είναι σιχαμερόν εις εμέ, όταν δεν συνοδεύεται από καθαρότητα καρδίας. Δεν θα ανεχθώ πλέον την εορτήν της πρώτης εκάστου μηνός, ουδέ καν και την ημέραν του Σαββάτου, ούτε την μεγάλην και επισημον εορτήν του Εξιλασμού. Τας νηστείας σας και τας αργίας των εορτών σας
Ησ. 1,14          και τας εορτάς εκάστης πρώτης του μηνός και τας άλλας εορτάς σας αποστρέφεται η ψυχή μου. Σας εχόρτασα, μου εκαθίσατε στο στομάχι, δεν θα ανεχθώ πλέον τας αμαρτίας σας.
Ησ. 1,15           Οταν υψώνετε ικετευτικάς τας χείρας σας προς εμέ και ζητήτε την βοήθειάν μου, εγώ θα γυρίζω αλλού τα μάτια μου από σας με αποστροφήν. Και εάν πολλαπλασιάσετε και παρατείνετε τας δεήσεις σας, δεν θα σας ακούσω, διότι τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα αθώων.
Ησ. 1,16          Λουσθήτε, λοιπόν, στο λουτρόν της μετανοίας, γίνετε εσωτερικώς καθαροί, αφαιρέσατε τας πονηρίας και τα αμαρτωλά πάθη από τας ψυχάς σας, ώστε να είσθε καθαροί ενώπιόν μου. Παψετε πλέον τας πονηρίας σας…….
Ησ. 1,18          Και με αυτήν την μετάνοιαν και τας καλάς αποφάσεις σας, ελάτε να συζητήσωμεν, λέγει ο Κυριος. Και εάν αι ψυχαί σας εξ αιτίας των αμαρτιών σας είναι ερυθραί, εγώ θα τας καταστήσω λευκάς ωσάν το χιόνι. Εάν δε είναι ακόμη περισσότερον κατακόκκιναι, εγώ θα τας κάμω λευκάς ωσάν το μαλλί των προβάτων.
Ησ. 1,19          Εάν δε θελήσετε και με ακούσετε και συμμορφωθήτε προς τας εντολάς μου, θα φάγετε πλούσια τα αγαθά της γης.
Ησ. 1,20          Εάν όμως δεν θελήσετε και δεν με υπακούσετε και απομακρυνθήτε από εμέ, η μάχαιρα των εχθρών σας θα σας καταφάγη”. Το στόμα του Κυρίου είναι εκείνο, το οποίον διεκήρυξεν αυτά και θα γίνουν όπως τα είπε.
 
 
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ….ΠΟΝΤΙΩΝ… ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ.. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ…
 
  Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ… ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.. ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ…  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΣ… ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ… ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ…
  ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ… ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ… ΗΤΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ…. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ..
   ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ «ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ»… ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ  ΕΣΑΣ….
 
Όμως αδέλφια Έλληνες… ας δούμε δίπλα την προφητεία του Ησαΐα…. και ας αναλογιστούμε… γιατί ο Θεός επιτρέπει την «τιμωρία»..


  Η «τιμωρία» μπορεί να λέγεται «κρίση»,  μπορεί «μνημόνιο».. μπορεί η «τιμωρία» να έχει την μορφή αυτού του υπουργού… που μας ΑΞΙΖΕΙ… μπορεί να συμβούν και να συνέβησαν και σε μας, αυτά που είπε ο Θεός μας για τους Ιουδαίους.. μπορεί ακόμα ….. ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟ…

  Το θέμα είναι καταλαβαίνουμε γιατί;!!! 
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ… ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ…
 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Χαραυγή Κοζάνης
-Ποντιακή βραδιά με τον Θεόφιλο Πουταχίδη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Νέα Χαραυγή Κοζάνης στις 9 το βράδυ.
Άνω Κώμη Κοζάνης
-Ο πολιτιστικός σύλλογος Άνω Κώμης διοργανώνει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις « Ζήσεια 2015». Την Παρασκευή 14 Αυγούστου  θα εμφανιστούν οι Σάκης και Κώστας Τσιοτίκας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου έντεχνο και λαϊκό γλέντι  περιλαμβάνει η βραδιά  και την Κυριακή 16 Αυγούστου το βράδυ  το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακή μουσική.
Πεντάλοφος Κοζάνης
-Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Πεντάλοφο του Δήμου Βοϊου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου λαϊκή βραδιά στη Λόντζια. Την Κυριακή 16 Αυγούστου παρουσίαση του βιβλίου του Σωτηρίου Κάσσου « Ζουμπανιώτες Κουδαραίου».
 
Μεσόλογγος Κοζάνης
-Πανηγύρι για τον εορτασμό του ΙΝ Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πλατεία του χωριού Μεσόλογγος του Δήμου Βοϊου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 9 το βράδυ.

Μικρόκαστρο Κοζάνης
-Πανηγύρι στο Μοναστήρι της Παναγίας Μικροκάστρου πραγματοποιείται την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Την ίδια μέρα στις 9 το βράδυ Δημοτική βραδιά στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου σε διοργάνωση « ΔΟΞΑ» Μικροκάστρου.

Νάματα Κοζάνης
-Γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού Ναμάτων. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού στις 11 το πρωί τρανός χορός, παραδοσιακοί χοροί ενώ στις 9 το βράδυ στα Νάματα γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα.
Αμυγδαλιές Γρεβενών
-Το 1o αντάμωμα των απανταχού Αμυγδαλιωτών διοργανώνει στις 14, 15 και 16 Αυγούστου  2015 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών Γρεβενών. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει: Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8.00 το βράδυ αφιερωμένη στο Βασίλη Τσιτσάνη και στους φωτογράφους των Αμυγδαλιών, το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9.00 μ.μ. δημοτική βραδιά με το συγκρότημα του Κώστα Τσιοτίκα και την Κυριακή 16 Αυγούστου επίσης στις 9.00 μ.μ. βραδιά αφιερωμένη στη νεολαία.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ:  Όλες οι μέρες του Δεκαπενταύγουστου είναι ημέρες νίψης και νηστείας αυστηράς….
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δωρεάν μετάβαση στο Καρναβάλι του Σοχού
 
http://www.cityportal.gr/images/pic_topleft.jpg
http://www.cityportal.gr/images/pic_topright.jpghttp://www.cityportal.gr/images/pic_botleft.jpg
http://www.cityportal.gr/images/pic_bot1.jpg
http://www.cityportal.gr/images/pic_bot2.jpg
http://www.cityportal.gr/images/pic_botright.jpg
Δωρεάν μετάβαση από τη Θεσσαλονίκη στο Σοχό, την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα, όσων επιθυμούν να ζήσουν στους ρυθμούς της Αποκριάς εξασφάλισαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων Σοχού σε συνεργασία με το δήμο Λαγκαδά.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια των λεωφορείων για τη δωρεάν μετακίνηση έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:

Κυριακή, 17 Μαρτίου: Αναχώρηση 11 π.μ. από το άγαλμα Βενιζέλου στην οδό Εγνατία. Επιστροφή στις 19.00 από το Σοχό.

Καθαρά Δευτέρα, 18 Μαρτίου: Αναχώρηση 11 π.μ. από το άγαλμα Βενιζέλου στην οδό Εγνατία. Επιστροφή στις 19.00 από το Σοχό.
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Καθαρά Δευτέρα για την Ορθόδοξη παράδοση, είναι  ημέρα νίψης και μετανοίας. Αρχή της Αγίας Τεσσαρακοστής….
 
Ποντιακή βραδιά διοργανώνει ο Μακεδονικός Ασκού την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 21:00 στο χώρο του γηπέδου.
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και η είσοδος κοστίζει 5 ευρώ.
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Δημήτρης Καρασαββίδης, Σταύρος Κουρουκλίδης, Κλεάνθης Χαραλαμπίδης, Νατάσα Σαββίδου, Μπάμπης Μουρατίδης και Γιώργος Αμασαλίδης, ενώ στο κλαρίνο θα είναι ο Μπέζιος.
 
…ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ…
 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Με σύνθημα «Δικαιούμαι- απαιτώ γάμο, όνομα και σεβασμό» η παρέλαση υπερηφάνειας Με σύνθημα «Δικαιούμαι- απαιτώ γάμο, όνομα και σεβασμό» συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη ημέρα το 4ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης-
 
Πλήθος κόσμου συμμετέχει στην πορεία υπερηφάνειας που βρίσκεται αυτήν την ώρα σε εξέλιξη στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Νωρίτερα σήμερα, έλαβε χώρα στην πλατεία του Λευκού Πύργου το Pride Fair και στη συνέχεια υπήρξε ενημέρωση από τα info kiosk των οργανώσεων και παράλληλες δράσεις από ομάδες της πόλης. Επίσης πριν την έναρξη της παρέλασης πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί από συλογικότητες και φορείς που στηρίζουν την διοργάνωση.
Μετά το τέλος της πορείας θα πραγματοποιηθεί συναυλία κάτω από το φωταγωγημένο στα χρώματα του ουράνιου τόξου Λευκό Πύργο με συμμετοχή των: STORM String Quartet, Ξανά Μανά, Bimboys Drama Unicorns, Queen V,  BrightSide, OtherView, Shaya.
Παρασκευόπουλος: Προχωρά το σύμφωνο συμβίωσης.
Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει το σύμφωνο συμβίωσης διατύπωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, προαναγγέλλοντας ότι αυτή την εβδομάδα, θα αναρτηθεί στην ανοιχτή διαβούλευση.

Πηγή: Παρασκευόπουλος: Προχωρά το σύμφωνο συμβίωσης – Τι αλλάζει στην ελευθερία του Τύπου | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/234139/paraskeyopoylos-prohora-symfono-symviosis-ti-allazei-stin-eleytheria-toy-typoy#ixzz3qYZOpX3L


  Αδέλφια Έλληνες
… όλα τα παραπάνω δεν παρουσιάζονται με διάθεση κατάκρισης, αλλά με … πόνο ψυχής.
  Έχουμε απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού, και αλήθεια… να ευχηθούμε η τιμωρία Του, να είναι να μας δίνει υπουργούς σαν τον υπουργό παιδείας… Ίσως η προκαλούμενη θλίψη από τις ενέργειές του, μας φέρει ως Ρωμιούς  «εις εαυτόν»..
  Ο Θεός της αγάπης είναι έτοιμος να μας δεχθεί… ΤΟ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΗΝ… προφητεία, που διαβάζουμε στην διπλανή στήλη…
 
Με αγάπη Χριστού
π. Φώτιος Βεζύνιας