μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ 
Ανέστη Χριστός και το "κράτος" της "αμαρτίας"... καταλύεται.
Δεύτε ουν πάντες... καταστήσωμεν εαυτούς μετόχους της αφάτου ταύτης χαράς.
Χριστός Ανέστη - Αληθώς Ανέστη.
π. Φώτιος Βεζύνιας.