μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Το πνεύμα του αντιχρίστου 
«Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι· 3 καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη».
Η παραπάνω περικοπή από την Α΄ Καθολική επιστολή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου (Κεφ 4. 1,3) είναι καταλυτική. 
«μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον.» Μας προτρέπει ο Άγιος Ευαγγελιστής να μην πιστεύουμε σε κάθε «πνεύμα» που ομιλεί, αλλά να είμαστε επιφυλακτικοί. Γιατί; Διότι πολλοί «ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν εις τον κόσμον».  
Τότε…, πρίν περίπου 2000 χρόνια, σκεφθείτε σήμερα τι γίνεται.
Και ποίο είναι το κριτήριο με το οποίο θα διαλέξουμε. Μας απαντά:      «2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι· 3 καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.»

Λοιπόν για να δούμε. Κατ’ αρχήν με τις «λεγόμενες» καταχρηστικώςχριστιανικές ομολογίες.  Και πρώτα να πάρουμε τους παπικούς. Είναι χριστιανοί οι παπικοί;
Απάντηση «ΟΧΙ».
Μα γιατί;
Απάντηση: Να πολύ απλά.  Αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: Ιωαν. 15,26 «ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·»
Ποίος λοιπόν μαρτυρεί «Ορθά» περί του Χριστού;
 Απάντηση: «το Πνεύμα της Αληθείας».
Και Ποίο είναι το Πνεύμα της Αληθείας;
Απάντηση: « Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον». Μάλιστα.
Κι αν κάποιος, όπως οι παπικοί εδώ και αιώνες, ομολογούν ότι εκπορεύεται και εκ του Υιού, τότε έχουμε σ΄αυτούς «Πνεύμα της Αληθείας»;
Απάντηση: « Όχι, βέβαια».
Τότε αυτό το «πνεύμα» μαρτυρεί περί του Χριστού;
Απάντηση: «Όχι, βέβαια».
Και εάν κάποιος δεν ομολογεί «σωστά» τον Χριστό μπορεί να λέγεται Χριστιανός;
Απάντηση: «ΟΧΙ, βέβαια»
Άρα οι παπικοί είναι Χριστιανοί; Αποτελούν Χριστιανική ομολογία;
Απάντηση: « ΟΧΙ, βέβαια».
Τι λοιπόν πνεύμα διέπει τους παπικούς και τον «αγιώτατο αδελφό πάπα Ρώμης»;
Απάντηση: Το πνεύμα του αντιχρίστου.
Αυτό είναι αγαπητοί μου το συμπέρασμα από την παραπάνω περικοπή, από την καθολική Α΄επιστολή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, για τους παπικούς, σε συνδυασμό με το Ιωαν. 15,26 που παραθέτουμε επίσης. Και είναι μεγάλη η πλάνη των «Οικουμενιστών» να επιμένουν να βάζουν στην ίδια ζυγαριά το χρυσάφι της Ορθοδοξίας, με τον βούρκο και τις ακαθαρσίες των παπικών. Δεν έχουν «δικαίωμα» να το κάνουν. Και από δω και πέρα θα έχουμε «συνέπειες». Ειδικά, τώρα…  που οδηγούν την Εκκλησία μας στην περιπέτεια… της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.

Πάμε σε άλλη Χριστιανική ομολογία. Μονοφυσίτες.

Είναι οι Μονοφυσίτες Χριστιανοί;
Απάντηση: «Όχι, βέβαια».
Μα γιατί;
Απάντηση: Δεν ομολογούν «τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα» θέλουν τον Χριστό μας, μόνο «τέλειον Θεόν». Επομένως εκ του Θεού ουκ εστί και το πνεύμα αυτών, αλλά «εστί το του αντιχρίστου πνεύμα».
Έχει λοιπόν δικαίωμα Ορθόδοξος Ιεράρχης να εισάγει εις τα Άγια των Αγίων, μονοφυσίτη;
Απάντηση: «Όχι, βέβαια»

Έχει ακόμα δικαίωμα Ορθόδοξος Ιεράρχης να προσφωνεί με την λέξη «Άξιος», μονοφυσίτη «Ιεράρχη»;

Απάντηση: «Όχι, βέβαια».
Το ίδιο ισχύει και για τους επ’ εσχάτων των ημερών αυτό-αποκαλούμενους χριστιανούς μάρτυρες του ιεχωβά. Και αυτοί θεωρούντες τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ως «δημιούργημα» του Θεού, και όχι Θεόν, διέπονται από  το του «αντιχρίστου πνεύμα».

Το του αντιχρίστου πνεύμα διέπει, και το συνονθύλευμα, των «ομολογιών» του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, η συμμετοχή στο οποίο εκ μέρους των Ορθοδόξων, αποτελεί «μαύρη σελίδα» της Ιστορικής πορείας της Ορθοδοξίας μας, μέσα στους αιώνες.

Για να δούμε όμως και μία άλλη πλευρά.
 Και είναι αυτή η πλευρά, η τελευταία ολονέν και αυξανόμενη «αγαπητική προσέγγιση» προς τις μη χριστιανικές ομολογίες και θρησκείες.
Ας θυμηθούμε και πάλι,  «πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου.»
Ρωτάμε λοιπόν. Δέχονται οι Εβραίοι – Σιωνιστές, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό Θεόν ενανθρωπήσαντα;
Απάντηση: «Όχι, βέβαια»
Άρα ποίο «πνεύμα» διέπει και αυτούς;
Απάντηση: «Το του αντιχρίστου πνεύμα».
Τι λοιπόν σχέση έχει η Αγία Ορθοδοξία, με τα σκουπίδια των Σιωνιστών;
Ας πιστεύουν σε ότι θέλουν. Εμείς τι δουλειά έχουμε μαζί τους;
Δεν επιτρέπεται λοιπόν Ορθόδοξος Ιεράρχης να αποκαλεί την Εβραϊκή Συναγωγή «ευλογημένη».

Και τέλος. Οι μουσουλμάνοι. Δέχονται οι Μουσουλμάνοι, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, Θεόν ενανθρωπήσαντα;
Απάντηση: «Όχι, βέβαια».
Άρα ποίο «πνεύμα» διέπει και αυτούς;
Απάντηση: «Το του αντιχρίστου πνεύμα».
Ποία σχέση λοιπόν και με αυτούς;
Απάντηση: Ουδεμία.
Έχουν δικαίωμα να πιστεύουν ότι θέλουν. Εμείς δεν έχουμε σχέση ούτε και μ΄ αυτούς.
Δεν επιτρέπεται λοιπόν Ορθόδοξος Ιεράρχης, να αποκαλεί το κοράνιο, άγιο βιβλίο.

Τέλος, για όσους υποστηρίζουν τους "διαλόγους" και τις «αγαπολογίες» επικαλούμενοι τον διάλογο του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα γυναίκα, τους λέμε, ότι ο Κύριος συνομίλησε μεν μαζί της, αλλά δεν «φοβήθηκε» να της υπενθυμίσει την «πορνεία» της, γεγονός το οποίο και στάθηκε καταλυτικό στην μετέπειτα «εξέλιξη». Άραγε πόσες φορές στις συναντήσεις μας και στους διαλόγους μας με τους διαφόρους "οπαδούς του πνεύματος του αντιχρίστου", τους υπενθυμίσαμε "ορθά και κοφτά" ότι κολυμπούν στο πέλαγος της πνευματικής πορνείας, συμπαρασύροντας μαζί τους και δισεκατομμύρια ψυχές;

Τούτων ένεκα αγαπητοί μου, ήρθε καιρός, να σηκώσουμε, την «αυθεντικότητα» της Ορθοδοξίας μας ως «λάβαρο Νίκης», εναντίον όλων αυτών που επιτίθενται άλλοτε φανερά, και άλλοτε κρυφά, για να κατασπαράξουν την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία του Χριστού μας. Αμήν.

Χριστός Ανέστη
π. Φώτιος Βεζύνιας