μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα

Χριστός γεννάται δοξάσατε
Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε
Χριστός επί γης υψώθητε.
Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, και εν ευφροσύνη,
ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται.
 
Αποτέλεσμα εικόνας για η γεννηση του χριστου εικονες
Ίδών ο Κτίστης ολλύμενον,
τον άνθρωπον χερσίν ον έποίσε,
 κλίνας ουρανούς κατέρχεται
τούτον δε έκ Παρθένου, θείας αγνής, ολον ουσιούται, αληθεία σαρκωθείς· ότι δεδόξασται.
 
Νεηγενές, Μάγων λεγόντων, παιδίον Άναξ,
ού αστήρ εφάνη, πού εστίν;
εις γάρ   εκείνου προσκύνησιν ήκομεν·
 μανείς ο Ηρῴδης εταράττετο, Χριστόν ανελείν, 
   ο θεομάχος φρυαττόμενος.

 

 
ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=OfkcaWw-Kaw