μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΔΡΑΣΗ.

Hanuka στο Βελιγράδι με την παρουσία του επισκόπου Μπάτσκας Ειρηναίου Μπούλοβιτς

Gosti i vernici u beogradskoj sinagogi (Tanjug)
Στη συναγωγή του Βελιγραδίου για τη εβραϊκή εορτή Hanuka την Τετάρτη 21/12/2011, πάλι παρόντες οι Σέρβοι εκκλησιαστικοί και πολιτικοί ηγέτες με την παρουσία και του Αρχιραββίνου του Ισραήλ Jona Mecge.
Την λυχνία άναψε ο πρόεδρος Tadic, ενώ ήταν παρόντες ο Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος Μπούλοβιτς, ο ρωμαιοκαθολικός "επίσκοπος" του Βελιγραδίου Stanislav Hocevar και ο μουφτής της Ισλαμικής κοινότητας στη Σερβία.

Και βέβαια δεν έπαψαν να ισχύουν οι
Αποστολικοί κανόνες 45ος και 65ος:

«Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς ως κληρικοίς ενεργήσαι τι, καθαιρήσθω» και «Ει τις κληρικός ή λαϊκός εισέλθοι, εις συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετικών, προσεύξασθαι, και καθαιρείσθω και αφοριζέσθω».

Για να δούμε ποίος Ιεράρχης ως άλλος Άγιος Νικόλαος προς τον

Άρειο,... θα τους δώσει το χαστούκι που τους πρέπει....

Ευλογημένα Χριστούγεννα.

Για την αντιγραφή από "ΑΚΤΙΝΕΣ"
και υπεύθυνος για τα σχόλια
π. Φώτιος Βεζύνιας