μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ...

....ΚΑΙ ΤΙΝΑ... ΕΚ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ....

ΣΧΟΛΙΟ: "Οι φωτογραφίες ευρίσκονται εις κοινήν θέαν των αναζητούντων εις το διαδίκτυο, και μάλιστα πολλές περισσότερες. Δεν υπάρχει λόγος... να κρυφτούμε.... Το ερώτημα είναι ποίοι θα πάρουν αποφάσεις.... και τι αποφάσεις θα πάρουν.... Στώμεν καλώς αδελφοί..."
π. Φώτιος Βεζύνιας