μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Prayer celebration. (Γιορτή προσευχής)

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Οι αιρετικοί οικουμενιστές, εφαρμόζοντας την ποδοσφαιρική "τακτική",  Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ ΕΊΝΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ, εξαπολύουν εναντίον μας επιθέσεις σφοδρές με σκοπό να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημά μας εναντίον της παναίρεσης του οικουμενισμού.    
  "Διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες", ψάχνουν κανόνες για να μας κλείσουν τα στόματα να μην μιλάμε για την Αλήθεια, ενώ εκείνοι και οι "δορυφόροι" τους  έχουν καταλύσει προ πολλού του Ιερό Πηδάλιο. 
   Με τους αιρετικούς, "αγάπες" και αγκαλιές, με τους ορθοδόξους αγωνιστές, "εχθροί". Έτσι νομίζουν ότι είναι ακόλουθοι των Αγίων Πατέρων ! !
  Αφού θεσμοθέτησαν με την αιρετική σύνοδο της Κρήτης τον οικουμενισμό, και το ΠΣΕ, ως κανονικές καταστάσεις μέσα στην Εκκλησία, συμμετέχουν ελαφρά τη καρδία,  σε "Prayer celebrations" (Γιορτές προσευχής)  για τον εορτασμό των 70 χρόνων από την δημιουργία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, της κουρελούς του διαβόλου κατά τον  Άγιο Παΐσιο. Δεν διστάζουν να μιλούν για το Άγιο Πνεύμα ενώπιον αυτών που βλασφημούν πάνω από μία χιλιετία το ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.
"Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε, και επίσκεψαι την άμπελον ταύτην, και κατάρτισαι αυτήν, ην εφύτευσεν η Δεξιά Σου".
π. Φώτιος Βεζύνιας

 Προσέξτε ιδιαίτερα στο video.