μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

..των οικιών υμών εμπιπραμένων αυτοί άδετε;

 Μεταφέρω το μύθο του Αισώπου:
 
Γεωργοῦ παῖς κοχλίας ὤπτει. ἀκούσας δὲ αὐτῶν τριζόντων ἔφη· “ὦ κάκιστα ζῷα, τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων αὐτοὶ ᾄδετε;” ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι πᾶν τὸ παρὰ καιρὸν δρώμενον ἐπονείδιστον.

.Λοιπόν δεν χρειάζεται θαρρώ άλλη διευκρίνηση. Κρίμα χάθηκε άλλη μία ευκαιρία.