μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Προσευχή για τους εν τη πλάνη του Οικουμενισμού ευρισκομένους.

Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχη

ΠΟΙΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΟΣ ΜΑΣ.

Θεέ μου Παντοδύναμε, Κύριε του ελέους,
Φέρε ξανά στο δρόμο σου όλους τους πλανεμένους.


Τους εξαπάτησαν αυτοί που «έχουν τα ηνία»…,
οπόταν ονομάσανε τον Πάπα «Εκκλησία».


Στη Κρήτη κάναν σύνοδο την είπαν και Αγία.
Πρόδωσαν, και εμόλυναν την «φίλη» Ορθοδοξία.
Συμπροσευχές , συλλείτουργα , και αγαπολογία,
εμίαναν τη Πίστη μας Τη Μία και Αγία!!!
Δέσποτα Κύριε θερμά τα δάκρυά μου τρέχουν.
Στείλε Εσύ τον φωτισμό… για ότι δε «κατέχουν».