μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΨΕΜΑ....

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Η Κρήτη θεσμοθέτησε το περιβόητο: "..Παρά ταῦτα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ἀλλά πιστεύει ὅτι αἱ πρός ταύτας σχέσεις αὐτῆς πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί τῆς ὑπ’ αὐτῶν ὅσον ἔνεστι ταχυτέρας καί ἀντικειμενικωτέρας ἀποσαφηνίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς."
 
Από την σελίδα:
 
"Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε στην Θεολογική Σχολή ο Αποστολικός Βικάριος (Νούντσιος) του Βατικανού στην Τουρκία, Αρχιεπίσκοπος Paul Fitzpatrick Russell, συνοδευόμενος από τον πατέρα Nikolaus Wyrwoll. Ο Αρχιεπίσκοπος έγινε δεκτός από τον Ηγούμενο και τους πατέρες της Μονής. Ξεναγήθηκε στο Ναΰδριο της Σχολής καθώς και στην Βιβλιοθήκη της και το Μεγάλο Συνοδικό από τον π. Ιωάννη και τον δόκιμο μοναχό Αλέξανδρο. Επακολούθησε επίσημο γεύμα στην Τράπεζα της Μονής, όπου στο τέλος ο Ηγούμενος προσέφερε δώρα στον Αρχιεπίσκοπο Paul Fitzpatrick Russell και τον πατέρα Nikolaus Wyrwoll."
 
Διαβάζοντας το κείμενο της Κρήτης θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα.
Όχι πλέον στους οικουμενιστές αλλά στον ΛΑΟ.
1. Λαέ του Θεού, βλέποντας τις παρακάτω φωτογραφίες από την περιβόητη σχολή της Χάλκης, σας φαίνεται ότι μόνο την ιστορική ονομασία και ιδιότητα αποδεχόμαστε του συγκεκριμένου κυρίου Paul Fitzpatrick Russell...;
2. Λαέ του Θεού βλέποντας τις παρακάτω φωτογραφίες σας φαίνεται ότι δεν έχουμε κοινωνία με τον συγκεκριμένο κύριο Paul Fitzpatrick Russell;
3. Λαέ του Θεού βλέποντας τις παρακάτω φωτογραφίες αλήθεια σας φαίνεται ότι δεν έχει αποσαφηνισθεί το όλο εκκλησιολογικό θέμα, και ιδιαίτερα ότι δεν αναγνωρίζουμε τα μυστήριά τους, και την ιερωσύνη του;
  Πως επιτρέπουμε τον συγκεκριμένο κύριο Paul Fitzpatrick Russell να εισέλθει στα Άγια των Αγίων ως Επίσκοπος και να ασπασθεί την Αγία Τράπεζα;...
Φτάνουν πια τα λόγια και οι προφάσεις. Κύριε ελέησον.
π. Φώτιος Βεζύνιας.