μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Λυγέρια θρησκειολογία

Λυγέρια θρησκειολογία – οντότητα, πίνακας, λογοτεχνία, τέχνη, προσέγγιση, νούμερα, ερμηνεία, υπερβολές, παραβολές, πείραμα, γραφές, ηλιθιότητα, μοντέλο, πραγματική πραγματικότητα, σκέψη, ανθρωπότητα…….

Posted by Φαίη στο Ιουλίου 21, 2018
 
 
Δημοσιογράφος: Ο Ιησούς όταν έπεισε τους πιστούς στην.. όταν ήλθε στον κόσμο αυτό, έκαμε τα θαύματα, τα λεγόμενα θαύματα, τα οποία δεν είναι βέβαια πείραμα, έτσι προς Θεού, αλλά ήταν αυτά η πράξη η οποία αποδείκνυε ότι αυτά τα οποία έλεγε, ότι ο Λόγος του Θεού ήτανε στην πράξη με τα θαύματα τα οποία…..
Νίκος Λυγερός: Η θρησκεία δεν αποδεικνύει, δείχνει. Είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει καμία αν θέλετε τάση απόδειξης εκ μέρους του Χριστού. Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Χριστός. Τα έκανε επειδή υπήρχε ανάγκη. Μετά εμείς μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε ως θαύματα.
σ.σ. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία είναι Αποκάλυψις. Η πρόταση: «Η θρησκεία δεν αποδεικνύει, δείχνει.» μας λέει ότι ο Νίκος Λυγερός δεν ζει μέσα στην Εκκλησία και μας δίνει σαφές στίγμα ότι θα ακολουθήσει μία επιστημονική προσέγγιση. Αυτή δε τη γενική άποψη περί θρησκείας την κολλάει αυθαίρετα στις προθέσεις του Ιησού Χριστού, και λέει ότι δεν έκανε θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν ο Χριστός. Ο δημοσιογράφος, όπως θα δείτε πιο κάτω, δεν το ‘πιάνει’ διότι και ο ίδιος προφανώς δεν ζει μέσα στην Εκκλησία. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι συζήτηση (για κλάματα) πρόκειται να ακολουθήσει. Ουδείς ζει μέσα στην Εκκλησία αλλά θα μιλήσουν για τον Ιησού Χριστό!! Παρατηρείστε επίσης και αυτό: «Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Χριστός.» Δεν προηγείται το άρθρο Ο πριν από το Χριστός -«᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»- σα να υπάρχουν πολλοί «Χριστοί» που ήρθαν και θα έρθουν.

Ο Ιησούς Χριστός, εν αντιθέσει με αυτά που λέει ο Νίκος Λυγερός, έκανε θαύματα για να πιστέψουν οι άνθρωποι σε Αυτόν και στον σωτήριο λόγο Του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ. 11, διαβάζουμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ο οποίος μαθαίνοντας τα θαυμαστά έργα του Κυρίου έστειλε δύο μαθητές του να Τον ρωτήσουν εάν ήταν ο Μεσσίας. Και ο Κύριος απάντησε:
… πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·
τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·
καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. [Ματθ. 11: 4, 5, 6]
(και τονίζω εδώ το τελευταίο, και μακάριος είναι εκείνος που δεν θα κλονιστεί η πίστη του προς εμένα)
Δεν ενσαρκώθηκε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός για να γιατρέψει απλά ένα μάτι ή ένα πόδι, όπως κάνουν οι γιατροί όταν πάμε στο νοσοκομείο. Αυτοί όντως, δεν τους ενδιαφέρει αν θα τους θυμόμαστε και την επόμενη ημέρα, αρκεί να πάρουν τον παρά τους. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός δεν έβλεπε απλά μια σωματική «ανάγκη». Βεβαίως και θεράπευε τους ανθρώπους διότι τους συμπονούσε εκείνη την στιγμή, αλλά η μεγάλη «ανάγκη» ήταν να θεραπεύσει την ψυχή τους. Οι σωματικές ασθένειες άλλωστε πολλές φορές λειτουργούν  παιδαγωγικά. Μετά την πτώση του ανθρώπου η ασθένεια της ψυχής είναι η αιτία των σωματικών ασθενειών και του θανάτου. Θα ήταν λοιπόν γελοίο να ισχυριστεί κάποιος ότι «δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Ο Χριστός» την στιγμή που μόνο η πίστη σε Εκείνον θεραπεύει την αρρωστημένη ψυχή, την ρίζα του προβλήματος και εκεί που διενεργείται το μεγαλύτερο θαύμα. Στα περισσότερα θαύματα μάλιστα που έκανε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έλεγε, η πίστη σου σε έσωσε -ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ- ενώ σε άλλες περιπτώσεις έλεγε σε εκείνους που θεράπευε να μην αμαρτάνουν.
Τα θαύματα λοιπόν δεν τα έκανε και δεν τα κάνει ο Ιησούς Χριστός για να τα ερμηνεύουμε αλλά για να τα πιστεύουμε. Όποιοι δεν θέλουν και δεν μπορούν να πιστέψουν στα θαύματα τα ερμηνεύουν. Περιέργως, όπως έχουν προφητεύσει οι Προφήτες, όταν έλθει ο Αντίχριστος θα κάνει ψευτοθαύματα και τα δικά του ψευτοθαύματα οι περισσότεροι θα τα πιστέψουν.
Η δύναμη το Ονόματος.
Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς», είπαν οι λεπροί στον Ιησού Χριστό.
Ἰησοῦ Υἱὲ Δαβὶδ ἐλέησόν με», φώναξε ο τυφλός στον Ιησού Χριστό.
ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω» (Ἰωάν. ιδ´ 14), είπε ο Ιησούς Χριστός και όντως, με την επίκληση του Ονόματός Του, οι μαθητές Του έκαναν θαύματα. «Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι˙ ὃ δὲ ἔχω τοῦτο σοὶ δίδωμι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει» (Πράξ. γ´6), είπε ο Απόστολος Πέτρος στον χωλό.
Το Όνομα του Ιησού Χριστού είναι παντοδύναμο. «πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλιπ. β´ 10) Και αυτό μας το τονίζουν και οι νηπτικοί Πατέρες με την Ευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με».
«Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Ο Χριστός» λοιπόν; Σε ποιανού το Όνομα δύναται να καθαρθεί, να φωτιστεί και να θεωθεί ο άνθρωπος;
Ο κ. Νίκος Λυγερός εννοείται ότι μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, δεν μπορεί όμως να παραποιεί τον Ιησού Χριστό. Ας φροντίσει να ‘πιαστεί’ από κάπου αλλού για να χτίσει την προσωπική του θεωρία και όχι από έναν παραποιημένο Ιησού Χριστό.
Δημοσιογράφος: Εσείς πιστεύετε στον Θεό κύριε Λυγερέ;
Νίκος Λυγερός: Ναι βεβαίως. Ναι.
Δημοσιογράφος: Νομίζω πρέπει να είστε εξαίρεση διότι…
Νίκος Λυγερός: Όχι δεν είναι εξαίρεση, απλώς είναι…
Δημοσιογράφος: Οι περισσότερες που έχω ακούσει από τους δικούς σας έτσι επιστήμονες αν μου επιτρέπετε, τους θετικούς, μεγάλους επιστήμονες, η μεγάλη πλειοψηφία δεν πιστεύει στον Θεό. Και όταν τους ρωτάνε για τον άλλον κόσμο, την άλλη ζωή, τί γίνεται μετά το πέρας; τι είναι ο θάνατος; τί ακολουθεί μετά; οι συνήθως απαντήσεις που δίνουν είναι καθαρά επιστημονικές, δηλαδή καμία σχέση με το φυσικό της θρησκείας.
σ.σ. Καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το δράμα μας; Το δράμα μας δεν είναι ο Νίκος Λυγερός και ο κάθε Νίκος Λυγερός, ο οποίος στο κάτω κάτω της γραφής έχει το δικαίωμα να έχει τις απόψεις του. Το δράμα μας είναι ο «τύπος» του δημοσιογράφου, ο οποίος «τύπος» αυτός πλεονάζει στην εποχή μας γενικώς. Δεν γνωρίζει την Πίστη του και παρασημοφορεί τα αντορθόδοξα πράγματα ως Ορθόδοξα. Φταίει λοιπόν ο Λυγερός ή ο βλαξ που έχει απέναντί του; Στο τέλος ο δημοσιογράφος καταλήγει να συμφωνεί με τον Λυγερό, ενώ είναι εμφανές ότι δεν καταλαβαίνει γρι από αυτά που λέει. Φτάνει μάλιστα σε σημείο να συνηγορεί με την επιστημονική προσέγγιση του Λυγερού επικαλούμενος «αλλοιωμένες πηγές», ενώ πριν λίγο του είπε ότι αποτελεί «εξαίρεση» ανάμεσα στους άλλους επιστήμονες που προσεγγίζουν τον Θεό με καθαρά επιστημονικές θέσεις!  Ο Λυγερός κάνει κανονικό πάρτι με την άγνοια του δημοσιογράφου και τον μπουμπουνίζει με τις θεωρίες του στριφογυρίζοντάς τον σαν τη σβούρα όπου θέλει. Το δράμα μας λοιπόν είναι ότι η Εκκλησία έχει εκκοσμικευθεί σε τέτοιο βαθμό που ο Ελληνικός λαός είναι ακατήχητος σε πολύ βασικά πράγματα και έτοιμος να ‘πέσει’ στον κάθε Λυγερό και να δεχτεί οτιδήποτε. 
Τελειώνω το παρόν σχόλιο με σχολιασμό από το ιστολόγιο Σάλπισμα Ζωής στο απόσπασμα του βίντεο που ακολουθεί:
Ο Νίκος Λυγερός για τον Θεό και την Θρησκεία
Ακούμε: 1.19΄ «Αν πιστεύετε ότι ο Θεός είναι η σκέψη της Ανθρωπότητας είναι λίγο δύσκολο ακόμα κι αν είστε επιστήμονες να μην πιστεύετε στον Θεό. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει η Ανθρωπότητα, ξέρετε ότι υπάρχει η Σκέψη, ξέρετε ότι ο συνδυασμός των δύο αποτελεί μία οντότητα. Αυτή η οντότητα έχει κάποια σημασία, και το βλέπουμε και στο διαχρονικό πλαίσιο της εξέλιξης του ανθρώπου.…
1.54΄ «Αν τώρα μου λέτε αν πιστεύω κατά γράμμα σ’ οτιδήποτε έχει γραφτεί περί Θρησκείας, και βέβαια και πάλι αυτό είναι ηλίθιο διότι το ξέρουμε πολύ καλά ότι στην γραφή υπάρχουν υπερβολές υπάρχουν παραβολές, η ακρίβεια όσον αφορά τα νούμερα είναι λογοτεχνική….
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
Ας ακούσουμε προσεκτικά τις θέσεις της παρακάτω συνέντευξης.
Θέση 1η: Θεός είναι η σκέψη της Ανθρωπότητας.
Θέση 2η: Ο συνδυασμός Ανθρωπότητας και Σκέψης αποτελεί μία Οντότητα.
Θέση 3η: Η πίστη στα όσα περιγράφονται στη γραφή είναι ηλιθιότητα.
(Άρα αν ο Θεός είναι κάτι άλλο από της σκέψη της Ανθρωπότητας δεν πιστεύουμε στον Θεό. Ή κάνουμε λάθος;)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα υπόλοιπα εδώ και τα συμπεράσματα δικά σας.
Φαίη για το ΑΒΕΡΩΦ.
 
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://averoph.wordpress.com/2018/07/21/%ce%bb%cf%85%ce%b3%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b8%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1/