μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Προσκυνεί ένα άγαλμα!


Από ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Κων/λεως πληροφορούμεθα ότι την 29ην Ιουνίου απεστάλη «στην θρονική εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης» αντιπροσωπία αποτελουμένη από τον Αρχ. Τελμησσού κ. Ιώβ και τον Επίσκοπον Ναζιανζού κ. Θεοδώρητον, η οποία «συμμετείχε στις λατρευτικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην περίφημη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, προεξάρχοντος του Πάπα Φραγκίσκου.
Ο Πάπας και ο Αρχιεπίσκοπος Ιώβ κατέβηκαν και προσκύνησαν στην κρύπτη του Αγίου Πέτρου, όπως συμβαίνει – κατά παράδοσιν – τις τελευταί­ες δεκαετίες». Εφ’ όσον ομιλούν δια «θρονικήν εορτήν» σημαίνει ότι αναγνωρίζουν αποστολικήν διαδοχήν εις τον Πάπαν και μάλιστα από τον Απ. Πέτρον! Έτι περαιτέρω η «συμμετοχή» δηλώνει κοινή λατρεία, η οποία τους καθιστά υποδίκους καθαιρέσεως.
Εκείνο όμως που εξέπληξεν άπαντας είναι ότι ο Σεβ. Τελμησού προσκυνεί, ως φαίνεται, το υπόδημα του αγάλματος του Αγ. Πέτρου. Όχι μόνον προσ­κυνεί άγαλμα, αλλά το πράττει συμφώνως προς την παπικήν συνήθειαν, δηλ. να προσκυνή­ται η «παντόφλα» του Ποντίφηκος! Αυτή είναι η νέα παράδοσις που διαμορφώνει το Φανάρι, το οποίον δήθεν διαφυλάττει την παράδοσιν!
Σχόλιο από τον  Ορθόδοξο Τύπο