μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν

Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν.   Ήχος ΠΛ.Α (Αγιορείτικο)