μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

Καί μόνον ἡ ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας μπορεῖ νά μᾶς βάλῃ εἰς τόν Παράδεισον .