μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Περίλυπος η ψυχή μου έως θανάτου..

Αυτό είναι το συναίσθημα κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού βλέποντας αφ' ενός τον "Θόρυβο" γύρω από την "παραίτηση" του Βενέδικτου... (του ούτε πάπα, ούτε αγιωτάτου όντος...)  αφ' ετέρου δε την "Σπουδήν" της εκδηλώσεως  ανεκλαλήτου χαράς για την "εκλογήν" του Φραγκίσκου.... (του επίσης ούτε πάπα, ούτε εν αγιότητη ευρισκομένου, πολλώ δε μάλλον ευρισκομένου εν πλάνη και αιρέσει) 
   Παραθέτουμε τις άμεσες αντιδράσεις και εν συνόψει. Γιατί αξία έχει πολλές φορές, και εδώ πράγματι έχει, όχι η μεμονωμένη παρατήρηση αλλά η συνολική τοιαύτη...
Λοιπόν έχουμε και λέμε:
1. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τον νέο Πάπα Φραγκίσκο
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπί τῇ ἀγγελίᾳ τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ νέου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α´ ἀπέστειλεν αὐτῷ θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα εὐχηθείς ὅπως ἡ θητεία του ἐπί τοῦ παπικοῦ θρόνου συμβάλῃ εἰς τήν εἰρήνην τοῦ τεταραγμένου κόσμου, τήν ἀνακούφισιν τῶν πτωχῶν καί τῶν πασχόντων, ὡς καί εἰς τήν προαγωγήν τοῦ διαλόγου ὑπέρ τῆς ἑνώσεως τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.
 
 2. Συγχαρητήρια επιστολή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στον νέο Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο
Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος στον Αγιότατο Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο. Η επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα:
"Παρακαλώ,δεχθείτε τας ειλικρινείς και θερμάς μου συγχαρητηρίους προσρήσεις, επί τη αναρρήσει Υμών εις τον Αποστολικόν θρόνον της Ρώμης,ευχόμενος υγείαν και δύναμιν εις το υψηλόν και ευθυνοφόρον έργον Υμών.
Μετά της εν Χριστώ Ιησού αγάπης,
Ο Αθηνών Ιερώνυμος Β΄"
 
3. Επιστολή Αρχιεπισκόπου Κύπρου προς τον νέο Πάπα Φραγκίσκο
Τῷ Ἁγιωτάτῳ Πάπᾳ τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, κυρίῳ Φραγκίσκῳ Α΄, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Χαρᾷ πολλῇ καὶ ἰδιαιτέρᾳ ἐλάβομεν γνῶσιν τῆς ἐκλογῆς τῆς Ὑμετέρας Σεβασμίας Ἁγιότητος,ὡς νέου Προκαθημένου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, εἰς διαδοχὴν τοῦ παραιτηθέντος ἀγαπητοῦ ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἀδελφοῦ Πάπα Βενέδικτου τοῦ ΙΣΤ΄.
Συγχαίροντες θερμότατα τῇ Ὑμετέρᾳ Ἁγιότητι ἐπὶ τῇ ἀναρρήσει αὐτῆς εἰς τὸν Παπικὸν Θρόνον τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, εὐχόμεθα πάσῃ ψυχῇ ὑγιείαν ἀκλόνητον, μακρότητα ἡμερῶν καὶ πλήρη εὐόδωσιν τῶν ἀγαθῶν αὐτῆς σκέψεων καὶ ἐνεργειῶν ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου χριστιανικῆς ἡμῶν πίστεως.
Προσβλέπομεν μετὰ μεγάλης ἐλπίδος εἰς τὴν περαιτέρω προώθησιν καὶ σύσφιγξιν τῶν σχέσεων μεταξύ των δύο ἀδελφῶν ἡμῶν παλαιφάτων Ἐκκλησιῶν Ρώμης καὶ Κύπρου.
Ἀπονέμοντες δὲ τῇ Ὑμετέρᾳ Ἁγιότητι ἐγκάρδιον τὸν ἐν Χριστῷ ἀσπασμὸν ἡμῶν, διατελοῦμεν
Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
τῇ 14ῃ Μαρτίου2013,
Τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος
ἀγαπητὸς ἐν Κυρίῳ Ἀδελφός
†ὁ Κύπρου Χρυσόστομος
 
4. Η χαρά του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου για την εκλογή του Πάπα Φραγκίσκου
Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε στον νέο Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο Α΄, ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος.
Στην επιστολή, μεταξύ άλλων αναφέρει:
Προς την Αυτού Αγιότητα
Πάπα Φραγκίσκο

Βατικανό
Αγιώτατε,
Γεμίσαμε πνευματική χαρά στο άκουσμα της εκλογής σας ως νέου Επισκόπου της Πρεσβυτέρας Ρώμης,επικεφαλής όλων των Ρωμαιοκαθολικών του κόσμου και σας στέλνουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια………..
 
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ...