μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Του Παναγιώτη Τελεβάντου

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Του Παναγιώτη Τελεβάντου
====================
"Λίαν ευφραίνει" τους Ορθόδοξους και πικραίνει αφάνταστα τους κακόδοξους, τους Οικουμενιστές, τους Νεορθόδοξους και τους δεινούς παραβάτες των Ιερών Κανόνων, ο λαμπρός ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος Κυθήρων κ. Σεραφείμ.
Το παρακάτω χαρακτηριστικό απόσπασμα, από πρόσφατη ομιλία του, δείχνει ότι ο Σεβασμιότατος είναι ένας αληθινά Ομολογητής επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, αληθινός φρουρός της αλήθειας του Ευαγγελίου:


“Λυπούμεθα εἰλικρινά, ὅταν παραθεωροῦνται καί παραβιάζονται οἱ Θεῖοι καί Ἱεροί Κανόνες, πού εἶναι αἰωνίου κύρους καί παντοτινῆς - οἰκουμενικῆς ἰσχύος, διότι, ἀφ᾽ ἑνός μέν τίποτε τό θετικό, οὐσιαστικό καί λυσιτελές δέν ἐπιτυγχάνεται μέ τόν τρόπο αὐτό - μόνο σκανδαλισμός τοῦ Χριστεπωνύμου Ὀρθοδόξου Πληρώματος παράγεται - καί ἀφ᾽ ἑτέρου, κατά τόν λόγον τοῦ ἀειμνήστου καί κεχαριτωμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἁγίου καί διακεκριμένου Κληρικοῦ καί ἀρίστου Κανονολόγου, οἱ Ἱεροί Κανόνες, παραβιαζόμενοι καί ἐκτοπιζόμενοι, ἐκδικοῦνται.
Μᾶς λυπεῖ ἰδιαίτερα ὁ συγχρωτισμός, ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία καί συμπροσευχή καί ἡ προσφώνησις ὡς κανονικῶν Ἐπισκόπων καί «θρόνων Ἀποστολικῶν διαδόχων» ἀκοινωνήτων ἐκκλησιαστικῶς καί αἱρετικῶν προσώπων, ὅταν μάλιστα αὐτά ἔχουν τήν ποντιφικήν καί τήν τοῦ ἀρχηγοῦ Κράτους ἰδιότητα.
Οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν τοῖς Ἐπισκόποις ἀποκαλεῖν τούς αἱρετικούς ἀξίους ἤ καί ἔχοντας Ἀποστολικήν διαδοχήν.
Αὐτό τό θεοφιλές ἔργο τῆς περιθριγκώσεως τῶν ἱερῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας Δογμάτων καί τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, ὡς καί τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας πρωτεύει καί προέχει καί ἕπονται οἱ πρός ὅλον τόν κόσμον καί τίς χῶρες τῆς Ἱεραποστολῆς προσπάθειες προωθήσεως τῆς ὁμολογουμένως πολλαπλῆς καί ἀξιοθαύμαστης βοήθειας (χρηματικῆς, φαρμακευτικῆς, ἀποστολῆς ρουχισμοῦ, ἱερατικῶν ἀμφίων, ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν καί βιβλίων, εἰδῶν τροφίμων καί λοιπῶν ἄλλων) τοῦ Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ὁμίλου μετά τῶν ἐπαρχιακῶν παραρτημάτων του.”
Σαφέστατα πράγματα. Ελέγχει με παρρησία και τον Οικουμενικό Πατριάρχη και όσους άλλους ορθόδοξους αρχιερείς έσπευσαν στην ενθρόνιση του αιρεσιάρχη της Ρώμης και είπαν “άρρητα ρήματα” που προσβάλλουν την πίστη μας, αλλά και τον “διά τας αμαρτίας ημών” Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος (άκουσον! άκουσον!) αναγνωρίζει “Αποστολικότητα” στον αιρεσιάρχη της Ρώμης.!!!
Εκφράζουμε προς τον Σεβασμιότατο τη βαθύτατη μας εκτίμηση για την ομολογία του και το επισκοπικό ορθόδοξο ήθος του που μας εμπνέει και μας φρονηματίζει.
Θα μας τρελλάνουν ορισμένοι ταγοί της Εκκλησίας μας, Σεβασμιότατε.
Αποκαλούν “Αγιότατο” και “επίσκοπο” αμετανόητο αρχηγό αίρεσης που δεν έχει καν έγκυρο βάπτισμα.!!!


Πηγή: http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2013/03/blog-post_2754.html