μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΝΥΝ ΚΑΙΡΟΣ...Κυριακή της Ορθοδοξίας:
Η Επ-Ανάσταση του Ορθώς φρονείν και πράττειν κατά τους Αγίους Πατέρας της Ορθόδοξου καθ' ημάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

25η Μαρτίου 1821:
Η Επ-Ανάσταση του Ορθώς φρονείν και πράττειν κατά τους Ήρωας Προγόνους ημών.

ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ: Και Έλληνες και Ορθόδοξοι τί κάνουμε αδέλφια;
 * Πού είναι το "φρόνημα" των Αγίων Πατέρων;
 * Πού είναι το "φρόνημα" των Ηρώων Ελλήνων;

Νυν καιρός Επ-Ανάστασης