μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα

και την Αγίαν σου Ανάστασιν

υμνούμεν και δοξάζομεν.

 

«Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης,

Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας,

Σταυρός Βασιλέων το κραταίωμα,

Σταυρός πιστὠν το στήριγμα,

Σταυρός αγγέλων η δόξα και το δαιμόνων το τραύμα».


   Σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως είναι ευκαιρία να κάνουμε πράξη αυτό που θέλει ο Κύριος, δηλαδή "..Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι" (Μαρκ. η΄34) Ερμηνεία: (όποιος θέλει να με ακολουθήσει ως πιστός μαθητής μου, ας πάρει απόφαση να υποστεί προς χάριν μου ταλαιπωρίες και αυτόν ακόμα τον σταυρικόν θάνατον, και ας με ακολουθήσει στον δρόμο που χάραξα).
Είναι καιρός να δείξουμε στον "Κύριο της Δόξης" ότι θέλουμε να είμαστε δικοί Του.


Καλό αγώνα, καλή συνέχεια και καλή Ανάσταση.
π. Φώτιος Βεζύνιας.