μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Προσκυνούμεν σου τα Πάθη«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
 Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς.
 Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.

 Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.
 Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
 Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν».
 
Καλή Ανάσταση