μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Δεν θα γίνω «δωρητής» οργάνων χωρίς να το θέλω

 Υποβάλω δήλωση άρνησης.

Kαταθέτουμε την αρνητική δήλωση μας προς τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Ο νόμος αφήνει πολλά σημαντικά κενά και αποτελεί πρωτοφανή και βίαιη κατάργηση της αυτοδιάθεσης του ανθρωπίνου σώματος.
Αν δέν δηλώσουμε την άρνησή μας, θεωρούμαστε παρά τη θέλησή μας, εμείς και τα τυχόν ανήλικα τέκνα μας, δωρητές οργάνων !
Η απαιτούμενη από τον νόμο συγκατάθεση των συγγενών μας είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρει ο νόμος ποιοι θεωρούνται συγγενείς, ούτε και τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν παρουσιαστεί οι συγγενείς τους (άρθρο 9 Ν. 3984/2011 όπως τροποποιήθηκε μέ τόν Ν. 4075/2012 ΦΕΚ 89/11.4.2012).
 
Εφ΄ όσον δεν θέλουμε να μας πάρουν ζωτικά όργανά μας, σε περίπτωση που διαγνώσουν εγκεφαλικό θάνατό μας, είναι απαραίτητη μια απλή και γρήγορη διαδικασία σε ένα ΚΕΠ.
Εκεί θα καταθέσουμε την αρνητική δήλωση μας προς τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).
Επιλέγουμε τώρα τους παρακάτω συνδέσμους και εκτυπώνουμε :
§  ΕΔΩ το Ενημερωτικό Φυλλάδιο με τις οδηγίες υποβολής
§  ΕΔΩ το έντυπο με την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση άρνησης
Την προσπάθεια αυτή μπορούμε να την γνωστοποιήσουμε και σε άλλους που ενδιαφέρονται