μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

   Επειδή κάποιοι.... προσπαθούν να καλύψουν τα πράγματα στο θέμα των Θρησκευτικών, ίσως όχι από κακή διάθεση, προτείνουμε τα παρακάτω.

   Η γνώμη μας είναι ότι η επιστροφή του βιβλίου ή του φακέλου, είναι μεν κάποια αντίδραση... δεν θα έχει όμως κανένα αποτέλεσμα. Την υπόθεση πρέπει να την αναλάβει η Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Είτε η Ελληνική, είτε η Ευρωπαϊκή.

 Λοιπόν είμαστε Ορθόδοξοι και δεν είναι κανείς εις θέση να το προσδιορίσει αυτό, παρά μόνο εμείς οι ίδιοι συνειδησιακά.

   Γι΄ αυτό επικαλούμενοι εξ’ αρχής τον αντιρατσιστικό νόμο, καταθέτουμε στα σχολεία που αρνούνται να δώσουν στα παιδιά μας απαλλαγή από αυτό το μάθημα που θέλουν πολιτικοί και Ιεράρχες (δυστυχώς) να το ονομάζουν Θρησκευτικά…. καταθέτουμε λοιπόν αίτηση με το παρακάτω περιεχόμενο.

 

ΑΙΤΗΣΗ

  Σας παρακαλώ και σύμφωνα με τα δικαιώματά μου ως πολίτου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και ως πολίτου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μου απαντήσετε εγγράφως και με την δική σας υπογραφή ως Διευθυντού του ……(ΤΑΔΕ)…. Σχολείου.

  Η απλή επίδοση της εγκυκλίου ή η προφορική απάντησή σας δεν ίσταται απέναντι στο αίτημά μου το οποίο σας το επέδωσα γραπτώς και δι’ αιτήσεως.

   Σας υπενθυμίζω ότι σας ζήτησα την γραπτή σας απάντηση, σε περίπτωση άρνησή σας να δώσετε απαλλαγή στο παιδί μου   (...Τάδε….), από το μάθημα των Θρησκευτικών, έτσι όπως αυτό το μάθημα δυστυχώς διαμορφώθηκε με το νέο πρόγραμμα.

  Το μάθημα αυτό τώρα πλέον κάθε άλλο παρά Ορθόδοξο είναι, και επειδή ακριβώς είμαστε Ορθόδοξοι θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν μπορείτε να μου στερείστε το δικαίωμα να είμαι Ορθόδοξος. Αν συμβαίνει αυτό τότε λυπάμαι αλλά πρέπει να μιλήσουμε για Ρατσισμό.

   Λοιπόν στα πλαίσια της καλής θελήσεως σας παρακαλώ να μου επιδώσετε γραπτώς την δική σας απάντηση.

   Τι θα κάνω από κει και πέρα είναι θέμα της δικής μου συνειδήσεως και της Ελληνικής ή της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης.

  Περιμένω την γραπτή σας απάντηση στο αίτημα της απαλλαγής του παιδιού μου, από το μάθημα των Θρησκευτικών.

 

Ευχαριστώ

Με τιμή

Ο αιτών ή Η αιτούσα.