μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΩΚΤΕΣ... ΔΙΩΓΜΟΣ... ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
 
Αποτέλεσμα εικόνας για π. θεόδωροσ ζήσησ                     Αποτέλεσμα εικόνας για π. νικόλαος μανώλης
Δόξα τω Θεώ.
Μετά την παραπομπή του π. Νικολάου Μανώλη, ήλθε και η παραπομπή του π. Θεοδώρου Ζήση στο συνοδικό δικαστήριο. Βλέπεται καλά μου παιδιά ο Κύριος έχει τον τρόπο Του να μας δείχνει... ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.  
Το γεγονός της διώξεως των δύο αγωνιστών πατέρων (μαθαίνουμε και για άλλους αλλά δεν έχουμε στοιχεία)... πρέπει να αποτελέσει αιτία χαράς και ευφροσύνης για όλους μας.
Μακριά από τις καρδιές μας ο φόβος.
Μακριά από τις καρδιές μας η αμφιβολία.
Μακριά από τις καρδιές μας η οργή.
Μακριά από τις καρδιές μας ο θυμός.
Εμπρός λοιπόν ας ακολουθήσουμε τα βήματά τους.
Πλησιάζει η Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Πως αλλιώς θα αποδείξουμε ότι είμαστε ακόλουθοι των Αγίων Πατέρων;
Ο Κύριος είπε: "ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·
ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν." (Ματθ. 5,19)
Είναι λοιπόν μεγάλη η ευλογία να δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο να διδάσκει κάποιος αλλά και να γίνεται στην πράξη ακόλουθος των Αγίων Πατέρων.
Η Εκκλησία του Χριστού πάντα ήταν.. είναι και θα είναι εν διωγμώ.
Ευλογητός ο Θεός ημών.
 
π. Φώτιος Βεζύνιας.