μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Επιστολή Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τον Οικουμενισμό και τους Διαλόγους.

Αποτέλεσμα εικόνας για σεραφειμ πειραιως
Αποτέλεσμα εικόνας για πατριάρχης βαρθολομαίος                                                    
ΣΧΟΛΙΟ - ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Το ευσεβές ποίμνιο αναμένει αγωνιωδώς τις απαντήσεις. Μετά από περίπου πέντε χρόνια δόθηκαν απαντήσεις στις φοβερές επισημάνσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ; Δεν θάπρεπε και η Σεπτή Ιεραρχία να απαιτήσει να δοθούν απαντήσεις ή επεξηγήσεις; Εμείς πάντως ακόμα περιμένουμε. Δεν το ξεχάσαμε το θέμα. 
π. Φώτιος Βεζύνιας. 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
κτὴ Θεµιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: impireos@hotmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
 
 Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ἀπέστειλε εὐλαβῶς πρός τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν
Πατριάρχην κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ τήν κάτωθι ἐπιστολήν:
᾿Αριθμ. Πρωτ. 722
᾿          Εν Πειραιεῖ τῇ 27ῃ Ἰουνίου 2013

 
         Τῆ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι,
τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῶ Πατριάρχῃ
Κυρίῳ μοι κ. Βαρθολομαίῳ Α΄,
Rum Patrikhanesi
34.220 Fener - Haliç  Instabul
TURKIYE


Παναγιώτατε, Θειότατε καί Πάνσεπτε Δέσποτα,

Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ καί εἰλικρινοῦς υἱϊκῆς ἀγάπης, προαγόμεθα νά γνωρίσουμε εἰς Ὑμᾶς τά κάτωθι˙ ταπεινῶς φρονοῦμεν, ὅτι ὡς ἔσχατο μέλος τοῦ Παναγίου καί Παναχράντου Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί δή ὡς Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, πέραν τῆς ὑπαγωγῆς μας στήν οἰκεία Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἁγιωτάτης καί Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική μας Ἀρχή, ἀνήκουμε ἐν ταυτῶ καί στήν καθόλου καί Ἀδιαίρετο Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία καί ἔχουμε ταπεινό λόγο γιά τά θεολογικά, δογματικά καί ἐκκλησιολογικά θέματα.
Γι’αὐτό, στήν ὀψέποτε συγκληθησομένη Οἰκουμενική ἤ Πανορθόδοξο ἤ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο ἐάν δέν εὑρισκόμεθα ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου ἐπιθυμοῦμε νά συμμετέχουμε, ὡς διαποιμαίνοντες Ὀρθόδοξο ποίμνιο. Ἡ ἀναφορά στά θέματα αὐτά δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς παρέμβαση στά ἐσωτερικά ἄλλης Ὁμοδόξου Ἐκκλησίας καί δή τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ ὁποίου, ὅμως, ὅπως καί μεθ’ὅλων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, κοινό εἶναι τό Εὐαγγέλιο, κοινή ἡ θεολογική καί ἐκκλησιαστική παράδοση, κοινόν τό Ἱερό Πηδάλιο τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, κοινή ἡ δογματική διδασκαλία, κοινή ἡ Ἱερά καί ἡ Πατερική Παράδοση.