μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Συνέδριο στην πρωτεύουσα της Αυστρίας με αφορμή την διετή επέτειο της συναντήσεως του Πάπα Φραγκίσκου και του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στην Αβάνα


ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
"1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· 3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ;"(Απ. ιγ΄ 1-4)
 
Τώρα ποιος είναι το θηρίο και ποιοι το χειροκροτούν και ποιοι το προσκυνούν και ποιοι λένε "ποιος μπορεί να πολεμήσει με το θηρίο;" . Ας βάλουμε το μυαλό μας.. αλλά περισσότερο τις καρδιές μας να σκεφθούν...
π. Φώτιος Βεζύνιας

Διεθνές συνέδριο, αφιερωμένο στην κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, διεξάχθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2018, τη διετή επέτειο της συναντήσεως στην Αβάνα του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου. 
Το φόρουμ οργανώθηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή Αυστρίας με συνδιοργανωτές το Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, το Ποντιφικό Συμβούλιο για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την Πρεσβεία της Ρωσίας στην Δημοκρατία της Αυστρίας.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του ΤΕΕΣ, ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ, Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Εντότητας των Χριστιανών, ο Αρχιεπίσκοπος Βιέννης Καρδινάλιος Christoph von Schönborn, ο Μητροπολίτης Παρισίων Ιγνάτιος, (Πατριαρχείο Αντιοχείας), ο Αρχιεπίσκοπος Βιέννης και Βουδαπέστης Αντώνιος, Προϊστάμενος της Διευθύνσεως του Πατριαρχείου Μόσχας επί Ιδρυμάτων Εξωτερικού κα. Επίσης παρέστη ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Αυστρία κ. Ντ. Λιουμπίνσκι. Ακόμη παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί, μοναχοί και εκπρόσωποι των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, λαϊκοί.
Την αντιπροσωπεία, της οποία ηγήθηκε ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας, συναποτελούσαν ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνοφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί Διαχριστιανικών Υποθέσεων, ο Ιερομόναχος Ιωάννης Κοπεΐκιν, Αντιπρύτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος» και ο κ. Ι. Κασίτσιν, στέλεχος της Γραμματείας του ΤΕΕΣ επί Διαθρησκειακών Υποθέσεων.
Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Βιέννης Καρδινάλιος Christoph von Schönborn, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συναντήσεως της Αβάνας και τόνισε ότι το ιστορικό τούτο γεγονός αυτό καθ’εαυτό αποτελούσε μήνυμα για τους χριστιανούς και τους ανθρώπους καλής θελήσεως.
Ἐν συνεχείᾳ τους συνέδρους προσφώνησε ο Ρώσος Πρέσβης στην Αυστρία κ. Ντ. Λιουμπίνσκι, ο οποίος υπογράμμισε τη σπουδαιότητα διεξαγωγής ενός τέτοιου φόρουμ στη Βιέννη, η οποία ανέκαθεν λειτουργεί ως κέντρο διαλόγου μεταξύ κρατών, πολιτισμών και θρησκειών.
Ακολούθησε η εισήγηση του Μηροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, ο οποίος ανέλυσε την κατάσταση των υπό δίωξη χριστιανών και αναφέρθηκε στην υλοποίηση της συνεργασίας Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στον τομέα αυτό καθώς και το έργο της Ρωσικής Εκκλησίας προς υποστήριξη των δεινοπαθούντων αδελφών. Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας παρουσίασε στους παρόντες τον κατάλογο των κατεστραμμένων χριστιανικών Ι. Ναών, ο οποίος συντάχθηκε από το Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας από κοινού με το Ρωμαιοκαθολικό Ίδρυμα Kirche in Not. Το φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες για 30 μονάδες.  Στην παρέμαβασή του ο Ιεράρχης ενημέρωσε για την πλέον μεγαλύτερη ανθρωπιστική ενέργεια, την οποία πραγματοποίησε προ ολίγων ημέρων στη Συρία η Διαθρησκειακή Ομάδα Εργασίας, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Συνεργασίας με Θρησκευτικά Σωματεία παρά τον Πρόεδρο της Ρωσίας.
Ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ πληροφόρησε τους συνέδρους για το ανθρωπιστικό έργο της Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στη Μέση Ανατολή και ιδίως στη Συρία και το Ιράκ. Στο μεγαλύτερο μέρος της εισηγήσεώς του ο Καρδινάλιος ασχολήθηκε με την κατανόηση του φαινομένου του χριστιανικού μαρτυρίου.
Αμέσως μετά μίλησαν Ιεράρχες των χριστιανικών Εκκλησιών της Συρίας. Ο Αρμένιος Επίσκοπος Δαμασκού Αρμάς Ναλμπαντιάν μεταξύ άλλων ευχαρίστησε ειδικότερα την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας για την επίσκεψη τον Φεβρουάριο ε.ε. της διαθρησκειακής ανθρωπιστικής αποστολής και τόνισε ότι αυτή η ενέργεια ήταν σπουδαίο σημείο αλληλεγγύης για τους Σύριους χριστιανούς.
Μετά το πέρας του συνεδρίου η Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή Βιέννης παρέθεσε δεξίωση, όπου οι σύνεδροι συνέχισαν να συζητήσουν τις εισηγήσεις του συνεδρίου.