μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Ανδρέας Κάλβος (συνέχεια)

ΑΙ ΕΥΧΑΙ

...........
Καλήτερα, καλήτερα
διασκορπισμένοι οι Έλληνες
'να τρέχωσι τον κόσμον,
με εξαπλωμένην χείρα
                ψωμοζητούντες·

    Παρά προστάτας 'νάχωμεν.
Με ποτέ δεν εθάμβωσαν
πλούτη ή μεγάλα ονόματα,
με ποτέ δεν εθάμβωσαν
                σκήπτρων ακτίνες.

    Ημείς δια τον σταυρόν
ανδρείως υπερμαχόμεθα
και σεις εβοηθήσατε
κρυφά τους πολεμούντας
                σταυρόν και αλήθειαν.

    Δια 'να θεμελιώσητε
την τυραννίαν, τιμάτε
τον σταυρόν εις τας πόλεις σας,
και αυτόν επολεμήσατε
                εις την Ελλάδα.

    Και τώρα εις προστασίαν μας
τα χέρια σας απλώνετε!
τραβήξετέ τα οπίσω·
βλέπει ο Θεός και αστράπτει
                δια τους πανούργους.

Ας τα ακούσουν αυτά οι προστάτες μας. Ας τα διαβάσουν και όσοι αισθάνονται Έλληνες, και όσοι ξέχασαν την καταγωγή τους. ....βλέπει ο Θεός και αστράπτει διά τους ΠΑΝΟΥΡΓΟΥΣ.

Χαίρετε εν Κυρίω
π. Φώτιος Βεζύνιας