μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Απάντηση επί της Εἰσηγητικής ́ Εκθέσεως ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς ἐν Κρήτῃ Συνόδου, της Ιεροκοινοτικής Επιτροπής.

Αποτέλεσμα εικόνας για αθωσ
Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας
Έχουμε λοιπόν τις εξής παρατηρήσεις:
Στο Α. μέρος.
1. Βασικόν αίτημα της Ιεράς Κοινότητος ήτο να μη αναγνωρισθούν οι ετερόδοξοι ως Εκκλησίαι.

2. Εζήτησε η Ιερά Κοινότητα να τονισθεί ότι οι διάλογοι με τους ετεροδόξους σκοπεύουν εις την επιστροφή των, εις την Ορθοδοξία. Άνευ όρων υποχώρησης δικής μας, υποθέτουμε.


3. Ζητά η Ιερά Κοινότητα να ληφθούν υπόψη οι εύλογες αντιρρήσεις της για την συμμετοχή των Ορθοδόξων Εκκλησιών εις το Π.Σ.Ε. καθώς και καταθέτει την σαφή αντίθεσή της στις καταδικασμένες υπό των Ιερών Κανόνων συμπροσευχές, τους λειτουργικούς ασπασμούς και οτιδήποτε άλλο δίνει την εντύπωση «ότι είμεθα το ίδιο»

4. Επίσης Θεμελιώδες αίτημα της Ιεράς Κοινότητας είναι να διατυπωθεί με ακρίβεια ότι αναγνωρίζει ως «έσχατον κριτήν» επί θεμάτων πίστεως την συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας.

5. Ζητά η Ιερά Κοινότητα να γίνει αναφορά εις τας μεγάλας Συνόδους επί Μεγάλου Φωτίου και Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, με ότι σημαίνει αυτό......

Στο αμέσως επόμενο Β. τμήμα του κειμένου η Ιερά Κοινότης περνά στα ψιλά γράμματα τις συνθήκες σύγκλησης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Δεν μας απασχολεί ούτε ο κανονισμός, ούτε η κ. Προδρόμου....., ούτε ο τρόπος επιλογής και συμμετοχής των συμμετασχόντων, ούτε η συμμετοχή των αιρετικών παρατηρητών, ούτε, ούτε….

Γράφει η Ιερά Κοινότητα: Επίσης είναι γεγονός ότι οι πλείστοι των επισκόπων, έστω και με το σχήμα των Αντιπροσωπειών, επήγαν εις της Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον δια να βεβαιώσουν την αυτοσυνειδησίαν της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και όχι δια να επικροτήσουν κάποιαν οικουμενιστικήν γραμμήν.  (Πώς αποδεικνύεται αυτό άγιοι πατέρες; Είχατε εσωτερικήν πληροφορίαν;) Μόνο από τα πρακτικά θα δούμε πόσοι πραγματικά εκ των Ιεραρχών ήρθησαν εις το ύψος του Αξιώματός τους.

Ψάχνει η Ιερά Κοινότητα να βρει τροποποιήσεις προς την σωστή κατεύθυνση και μη βρίσκοντας καμία ουσιαστική. Αναφέρει τρεις, αλλά η Τρίτη δεν είναι επί το Ορθόδοξον. Και δεν είναι διότι αν το θέμα των μεικτών γάμων είναι θέμα τοπικής Συνόδου τότε δεν ισχύει ο Κανών 72 της Πενθέκτης. Άρα και άλλη παρατυπία. Ή σύνοδος της Κρήτης όχι μόνο δεν επικροτεί όλες τις άλλες Συνόδους και δεν ευθυγραμμίζεται με αυτές επισήμως, αλλά αναιρεί και Ιερούς Κανόνες. (Πού βρίσκετε το σωστό και το αψεγάδιαστο άγιοι πατέρες;)

Στο Γ. μέρος του κειμένου έχουμε τα εξής που όπως λέγει η Ιερά Κοινότης πρέπει να διορθωθούν.

1. Δεν είναι λοιπόν, σωστή η φράση «ετερόδοξοι χριστιανικαί Εκκλησίαι» και αναφέρει η Ιερά Κοινότητα ατράνταχτα επιχειρήματα. Πολύ σωστά.

2. Εντοπίζει ότι λείπουν διατάξεις οι οποίες θα αποτρέψουν πράξεις και δηλώσεις που εμφανίζουν τους ετεροδόξους με αυθεντικό Βάπτισμα και Ιερωσύνη, και την «εκκλησίαν» των με διασώζουσα Χάριν. Πολύ σωστά.

Και συνεχίζει το κείμενο: Εμφανώς το Άγιον Όρος είναι αντίθετο με την συμμετοχή των Ορθοδόχων στο Π.Σ.Ε.  Πολύ σωστά.

3. Δεν συμφωνεί η Ιερά Κοινότης με την συνέχιση των διαλόγων ούτε και με τον τρόπο που καταδικάσθηκε η Ουνία. Πολύ σωστά.

4.  Εντοπίζει η Ιερά Κοινότητα ότι είναι λίγη η αντιπαράθεση της Αληθείας της Ορθοδοξίας με τις κακοδοξίες των ετεροδόξων. Πολύ σωστά.
    Βέβαια ούτε λέξη για αίρεση και αιρετικός. Αυτό καίει. Δεν το ακουμπάμε.

5. Θέτει η Ιερά Κοινότητα το πρόβλημα των Αντιχαλκηδονίων και το Μπάλαμαντ ως προφανείς «συμβιβασμούς εις ζητήματα πίστεως». Πολύ σωστά.

Αφού λοιπόν ανακάλυψε τόσα, και άλλα τόσα που αποσιώπησε, λέγει: ...ουδείς Ορθόδοξος επίσκοπος προσεχώρησε εις κατεγνωσμένην υπό της Εκκλησίας αίρεσιν ούτε εκήρυξεν «γυμνή τη κεφαλή» τας αιρετικάς διδασκαλίας των ετεροδόξων.
Δεν είναι ΑΙΡΕΣΗ οι συμπροσευχές;
Δεν είναι αίρεση οι ασπασμοί εν ώρα Θείας Λειτουργίας; Δεν είναι αίρεση τελικά.. τελικά ο Οικουμενισμός;
Και αν αυτό που εκφράζεται μέσα από τα κείμενα της Κρήτης δεν είναι Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, μήπως πρέπει να μας δώστε και έναν νέο ορισμό της "Παναιρέσεως" κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς.
 Ποιον ξεγελάτε άγιοι πατέρες.
Λέτε παρακάτω: Με την ελπίδα στην περαιτέρω θεολογικήν επεξεργασίαν και πλέον αυθεντικήν διατύπωσιν των συνοδικών κειμένων….
 Από ποιους άγιοι πατέρες; Για να γίνει αυτό πρέπει άμεσα να γίνει μία δεύτερη πανορθόδοξη Αγία και μεγάλη Σύνοδος. Το βλέπεται εφικτό άγιοι πατέρες; Πώς καθησυχάζεται ….. και εσείς τα μέλη της Εκκλησίας. Τόσα στραβά και αντορθόδοξα και στο τέλος μη μιλάτε;……   Απαγορεύεται;!!!!!!           
Άγιοι πατέρες Αγιορείτες σας βάζω μετάνοια.
Ευλογείτε
   Για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται ότι όποιος δεν θέλει να ζημώσει σαράντα μέρες κοσκινίζει. Στην περίπτωση την δική σας άγιοι πατέρες, αφού το κοσκινίσατε το αλεύρι και αφού βρήκατε τόσες βρωμιές φανερές, τις ξαναπετάξατε μέσα και είπατε δεν πειράζουν ζημώστε. Δεν είναι δα και σημαντικές βρωμιές. Όμως άγιοι πατέρες με αυτό αλεύρι της Κρήτης θα ζημώνεται από δώ και πέρα ο άρτος που θα γίνεται σώμα Κυρίου, και μ΄αυτό το κρασί της Κρήτης θα γεμίζει το αγιοπότηρο για να γίνει αίμα Κυρίου. Είστε σίγουροι ότι αυτό το ψέμα που ΕΣΕΙΣ περιγράφετε στο κείμενό σας, θα είναι από δΩ και πέρα η διασώζουσα Αλήθεια της Ορθοδοξίας μας.
Αν είστε γεια σας με χαρά σας.
Εμείς δεν είμαστε.
Με θλίψη καρδιάς
π. Φώτιος Βεζύνιας