μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Ο μισός Ορθόδοξος.

Ο πανεπίκαιρος λόγος του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου...
Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοσ θεοδωροσ στουδιτησ
Γράφει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης:
‘’Μηδέν γάρ τέλειον εἶναι ὀρθόδοξον, ἀλλ’ ἐξ ἡμισείας, τόν τήν πίστην ὀρθήν οἰόμενον ἔχειν τοῖς δέ θείοις κανόσι μή ἀπευθυνόμενον’’.
(Ἐπιστολή 25. Νικηφόρῳ Πατριάρχῃ, Φατοῦρος σε. 68, στίχ. 11, P.G. 99,988C)
 
Αυτός ο οποίος νομίζει ότι έχει Ορθόδοξο Πίστη, αλλά δεν βαδίζει σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες,
είναι μισός Ορθόδοξος.
‘’...τόν τήν πίστην ὀρθήν οἰόμενον ἔχειν’’. Δηλαδή, εκείνος που νομίζει ότι έχει Ορθόδοξο Πίστη, αλλά στην ουσία δεν την έχει. Και δεν την έχει, διότι απουσιάζει η συμφωνία των Ιερών Κανόνων.