μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Ξεσηκωμός


Αποτέλεσμα εικόνας για έξοδος του μεσολογγίου

Ψυχές σα λαμπαδιάσουν τότες οι φλόγες γλύφουν τα ουράνια…


Τότες τα «φρύγανα» της αίρεσης του Οικουμενισμού

στάχτες θε να γίνουν…


Τότες οι δούλοι της παναίρεσης ως λαγωοί θα  κρύπτονται φοβούμενοι τες φλόγες των λαμπαδιασμένων ψυχών…


Τότες μόνον και πάλι… Ορθοδοξία….


π. Φώτιος Βεζύνιας