μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Ουκρανία (3-3-2018), 2 Συνάξεις για την Αποτείχιση (Ακρίβεια & Οικονομία) [ΒΙΝΤΕΟ 2018] 
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=zAD717fYWtQ

Ουκρανία (4-3-2018), 2 Συνάξεις για την Αποτείχιση
(Ακρίβεια & Οικονομία) [ΒΙΝΤΕΟ 2018]