μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Δεῦτε ἐργασώμεθα, ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι.

 
ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Δόξα... Ἦχος α´.
 
Δεῦτε ἐργασώμεθα, ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι, καρποὺς μετανοίας, ἐν τούτῳ ποιούμενοι, οὐκ ἐν βρώμασι καὶ πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καὶ νηστείαις, τάς ἀρετὰς κατορθοῦντες· τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος τοῦ ἔργου, δηνάριον παρέχει, δι’ οὗ ψυχὰς λυτροῦται, χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος.

 

 
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ:  https://www.youtube.com/watch?v=-8jl0QKmJGA