μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Αναστάσεως ημέρα

Αποτέλεσμα εικόνας για η ανασταση του χριστου


.... Χριστός Ανέστη - Αληθώς Ανέστη.
 
Δοξαστικό της Αναστάσεως.
 
Αναστάσεως ημέρα,
και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει,
και αλλήλους περιπτυξώμεθα.
Είπωμεν αδελφοί, και τοις μισούσιν ημάς.
Συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει, και ούτω βοήσωμεν.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.
 
π. Φώτιος Βεζύνιας