μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ' Οικουμενικής Συνόδου.

Απολαμβάνοντας το υπέροχο δοξαστικό της Κυριακής των Αγίων Πατέρων...
   Ας ελεγχθούμε γιατί δεν είμαστε ακόλουθοι αυτών των Αγίων Πατέρων.
Γιατί αναιρούμε τα όσα εκείνοι θέσπισαν.
Γιατί ονομάζουμε "Ορθοδόξους"  τους υπό εκείνων αναθεματισμένους κακοδόξους αιρετικούς.
  Ας δούμε γιατί οι καταδικασμένοι από την Δ' και όχι μόνον Οικουμενική Σύνοδο, αιρετικοί Μονοφυσίτες και κατόπιν οι καταδικασθέντες από την ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδο, Μονοθελήτες και Μονοενεργήτες, δίχως ν' απαρνηθούν τις πλάνες τους θεωρούνται ορθόδοξοι;
   Ας ανησυχήσουμε, για το γεγονός ότι όλοι οι παραπάνω αιρετικοί αποχαρακτηρίζονται και ονομάζονται πλέον ως «Ανατολικοί Ορθόδοξοι» ή και γενικώς «Ορθόδοξοι»; (1993 Μπάλαμεντ).
  Ας ανησυχήσουμε για τις εξελίξεις. Μετά την "κολυμπάρια σύνοδο" τα «τσιράκια» του Οικουμενισμού και οι υπηρέτες του Π.Σ.Ε. (Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών), τι άλλο μας ετοιμάζουν;
Ας διαπιστώσουμε επιτέλους ότι υπερίσχυσε η πολιτική, η πλάνη, και η κακοδοξία αλλά και ο ύπουλος   πόλεμος των σκοτεινών δυνάμεων, έναντι της Εκκλησίας του Χριστού;
Ας συναισθανθούμε σε τι αποστασία σε σχέση με τις επιταγές των Αγίων Πατέρων βρισκόμαστε.
π. Φώτιος Βεζύνιας.