μήνυμα

μήνυμα

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Απάντηση του Ορθοδόξου πληρώματος στο Άγιο Όρος.


Αποτέλεσμα εικόνας για αγιο ορος

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ. 
(τα στοιχεία στη διάθεση μας.) 
  Το περιώνυμο Άγιο Όρος υπήρξε ανέκαθεν το προπύργιο της Ορθοδοξίας. Ανέδειξε εκατοντάδες μάρτυρες που ομολόγησαν την Αλήθεια της Πίστεώς μας. Μάρτυρες που ομολόγησαν Αυτήν την Πίστη απέναντι σε λατινοφρονούντες πατριάρχες.

    Με μεγάλη  χαρά αναμένουμε πάντα τα κείμενα των Αγιορειτών Πατέρων για να στηριχθούμε ως ποίμνιο. Ιδιαίτερα αναμένουμε με χαρά την στήριξη του Αγίου Όρους στον αγώνα κατά των αιρέσεων, και μάλιστα κατά του Οικουμενισμού. Με μεγάλη λύπη όμως αντιλαμβανόμαστε πως ο λόγος  ο γεμάτος φρόνημα ομολογίας και μαρτυρίου, είναι πλέον είδος «υπό έλλειψιν».

   Τα χρόνια αυτά που έδωσε ο Άγιος Τριαδικός Θεός να ζήσουμε χαρακτηρίζονται από το γεγονός του κλυδωνισμού της Εκκλησίας μέσα στη φουρτούνα που επέφερε η Παναίρεση του Οικουμενισμού. Η αίρεση  που κλείνει μέσα της όλες τις αιρέσεις που εμφανίσθηκαν  ανά τους αιώνες. Απέναντι σ’ αυτήν την θύελλα την αιρετική, άγιοι πατέρες, άγιοι καθηγούμενοι του Αγιωνύμου Όρους, οι ίδιοι οι Απόστολοι του Κυρίου, και οι Άγιοι Πατέρες δια των Ιερών κανόνων, είναι αυτοί που προτείνουν τις διακοπές των μνημοσύνων και τις αποτειχίσεις. Αν δεν σας αρέσει ο 15ος κανόνας της ΑΒ συνόδου, να σας θυμίσουμε τους Αποστολικούς κανόνας.

Κανὼν ΜΕ´ «Ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω· εἰ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω.»

Κανὼν ΜΣΤ´ «Ἐπίσκοπον, ἢ πρεσβύτερον, αἱρετικῶν δεξαμένους βάπτισμα ἢ θυσίαν, καθαιρεῖσθαι προστάττομεν. Τίς γὰρ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;»

     Ο Κύριος μας  υποσχέθηκε ότι δεν θα μας  εγκαταλείψει, «Ιδού Εγώ έσομαι μεθ υμών πάσας τας ημέρας της ζωής έως της συντελείας των αιώνων» αλλά είπε  «άραγε ο Υιός του Ανθρώπου όταν έλθει εν τη δόξη Αυτού ευρίσει την πίστη. Γιατί να χαθεί η πίστη μας; Πώς μπορούμε να την χάσουμε; Γιατί ο Κύριος προειδοποιεί;, Για να βρεθείτε εσείς στο 2017, για να μας καθησυχάσετε;  Κύριε ελέησον.

     Πότε Άγιοι καθηγούμενοι του Αγίου Όρους δόθηκαν τα κείμενα της Κρήτης στον «ΛΑΟ» προς πληροφόρηση;. Αντίθετα έχουμε την «αγανάκτηση» Ιεράρχου της Ελλαδικής Εκκλησίας, που λέγει ότι δεν είχαν, οι Ιεράρχες τον απαιτούμενο χρόνο για να ενημερωθούν δεόντως. Δεν διαβάσατε το κείμενο της Ιεραρχίας «προς ΤΟΝ Λαό» για να καταλάβετε πόσο θέλουν «κάποιοι», αυτός ο λαός να είναι ενημερωμένος;.

    Άγιοι καθηγούμενοι του Αγίου Όρους,  είναι φυσική η ανησυχία μας, όταν διαπιστώνουμε ότι πνευματικοί πατέρες και γεροντάδες, Ιεράρχες και Πατριάρχες  κηρύττουν αλλότρια.

-Δεν ακούσατε τα κηρύττεται από στόμα Ιεραρχών, ότι: «..θεωρούμε ότι η σωτηρία προέρχεται  και από άλλες " θρησκείες"»;.

-Δεν επέπεσε στην αντίληψή σας,  ότι Ιεράρχες κηρύττουν πως «δεν κατέχουμε εμείς μόνο ως Ορθόδοξοι την αλήθεια αλλά μέρος αυτής»;.  

-Δεν ακούσατε ότι κυκλοφορεί και καλλιεργείται από ανώτερους εκκλησιαστικά κύκλους ότι «η Μία Αγία Καθολική Εκκλησία δεν είναι η δική μας μόνο, αλλά  η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει ένα κομμάτι της Αλήθειας, και η ΟΛΗ Αλήθεια θα προκύψει αν ενωθούμε  με τους αδελφούς της Δύσεως»;

-Δεν ακούσατε Άγιοι Πατέρες γιατί δεν θέλησαν να ονομάσουν την σύνοδο της Κρήτης οικουμενική;. 

-Δεν ακούσατε την δικαιολογία ότι δεν μπορεί η Ορθόδοξος Εκκλησία ΜΟΝΗ ΤΗΣ, να πραγματοποιήσει οικουμενική σύνοδο, χωρίς τους αδελφούς από την Δύση;

-Αλήθεια δεν είναι η σύνοδος της Κρήτης αυτή που κατοχυρώνει την συμμετοχή μας στο Π.Σ.Ε; Το Άγιο Όρος πάντα ήταν αντίθετο με αυτήν την συμμετοχή. Πώς τώρα έρχεστε εσείς οι εκσυγχρονιστές, για να μας πείτε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε; Αν συμμετέχουμε στο έκτρωμα του Π.Σ.Ε. όχι ως αυθεντίες, αλλά ως τελευταίοι μεταξύ ίσων δεν είναι διδασκαλία αίρεσης τεραστίων διαστάσεων;.

-Τι σχέση έχουν τα παλαιά κείμενα του Αγίου Όρους  με το κείμενο αυτό που μας ανακοινώσατε, «Λίαν ευφραίνοντας τους κακοδόξους οικουμενιστές, και λίαν θλίβοντας τα ορθόδοξα μέλη της Εκκλησίας»;.  Την αγάπη που μας όρισε ο Χριστός μας να κηρύξουμε για να σώσουμε τα έθνη, Αυτήν την «αγάπη» της δώσαμε λάθος ερμηνεία. Τους  αιρετικούς τους ονομάζουμε αδελφούς αν και ο Απόστολος των Εθνών ο Μέγας Παύλος λέγει: «μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας ΠΑΡΑΙΤΟΥ ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος ων αυτοκατάκριτος».

  Τελικά αρκετά εύκολα καταφέραμε , αντί να φέρουμε εκείνους στην Ορθοδοξία , να πέσουμε εμείς στην πλάνη. Και να υποστηρίζουν οι Ιεράρχες και οι Ιερείς μας διαστρεβλωμένες  απόψεις. Να δεχόμαστε ξαφνικά τον «πάπα» ως πνευματική αυθεντία, και εν Χριστώ αδελφό. Μήπως και αυτό άγιοι καθηγούμενοι του Αγίου Όρους σας διαφεύγει; Να προετοιμάζονται εκατό και πλέον έτη σύνοδοι για να δίνουν άφεση αμαρτιών σε αιρετικούς και να αναγνωρίζονται οι αιρετικοί ως «εκκλησίες»!!!. Και όχι βέβαια μόνο ιστορικά, αφού χρόνια τώρα ανταλλάσουμε επισκέψεις και λειτουργικούς ασπασμούς με τα μέλη αυτών των «Εκκλησιών» που η σύνοδος της Κρήτης τους έδωσε επίσημη συνοδική επικύρωση.

-Κατά τη δική σας άποψη πρέπει εμείς το ποίμνιο να είμαστε ήσυχοι; Αυτά άλλωστε γίνονταν πάντα; Να μην ασχοληθούμε και να αφήσουμε τον Κύριο να σώσει την Εκκλησία Του!!!

    Γιατί δεν είχαν αυτήν την άποψη και οι τα «πάντα καλώς διαταξάμενοι» Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας; Γιατί ανήσυχοι και γεμάτοι ζήλο συγκρότησαν τις Οικουμενικές αλλά και τις άλλες Συνόδους;

   Άγιοι καθηγούμενοι του Αγίου Όρους, οι Χριστιανοί οφείλουν να συμμετέχουν και να υπερασπίζονται την πίστη τους ειδικά όταν κινδυνεύει. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ποιός είμαι εγώ για να μιλήσω. Οι πέτρες θα ομολογήσουν κι εμείς θα μείνουμε ανενεργοί;

   Ο Χριστός θα κάνει την Ανάσταση αλλά κάποιος πρέπει να κυλίσει τον λίθο. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα αλλά αφού το θέλει ο Κύριος μας όλοι θα προσφέρουμε τις δυνάμεις μας.

 

Ευλογείτε.

Ένα άθλιο, αλλά μέλος, της Εκκλησίας.