μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΔΙΠΛΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για και εξήλθε αιμα και ύδωρ

 

‘’Πλευρᾶς δέ ρεῦσαν αἷμα καί ὕδωρ ἅμα,

Τό δισσόν ἦν βάπτισμα λούτρου καί πάθους,

ὅταν διώκτης κίνδυνον καιρός φέρῃ’’.

 

Δηλαδή:

‘’Τό αἷμα καί τό νερό πού ἔρρευσαν μαζί ἀπό τήν πλευρά,
φανέρωναν τό διπλό βάπτισμα στό νερό καί στό πάθος,
πού αὐτό συμβαίνει, ὅταν καιρός διωγμοῦ ἐπιφέρη τόν κίνδυνο’’.
 

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἔπη θεολογικά.

Ποίημα ΛΔ’, ΕΠΕ 9,444, ΒΕΠΕΣ 61,228. PG 37,962