μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

π. Ανδρέας Κονάνος

ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ

 
 
Χαίρετε εν Κυρίω
π. Φώτιος Βεζύνιας