μήνυμα

μήνυμα

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς προείπε όσα φοβερά ζούμε μετά την Σύνοδο της Κρήτης.

 https://drive.google.com/file/d/0B2MIhqeftC46T3pRY2FONlJldzQ/view
 
Πατήστε πάνω στην επικεφαλίδα.