μήνυμα

μήνυμα

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Σήμερον κρεμάται επί ψήφου

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και νερό
 
ΣΗΜΕΡΟΝ....
 
 
* Σήμερον κρεμάται επί ψήφου, η την άπασαν Ελλάδα δοξάσασα.
* Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, η πεφιλημένη ημών Μακεδονία.
 

 * Ψευδοίς λόγοις προδίδεται, η απαρτίζουσα τον κορμόν της Πατρίδας.
* Ράπισμα καταδέχεται, ο Ελληνικός Λαός.
* Ηλοις προσηλώθη, η Αλήθεια της Ιστορίας.
* Λόγχη εκεντήθη, το Σώμα της Ελλάδας.
*Συμπάσχομεν τοις πάθεσί σου, Ελλάς, αγωνιζόμενοι δια την ένδοξόν σου Ανάστασιν…