μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Φώτης Κόντογλου

Γιάννης ὁ Εὐλογημένος!

«Διηγήματα τῶν Χριστουγέννων», Ἐκδόσεις Ἁρμός

O Ἅγιος Βασίλης, σὰν περάσανε τὰ Χριστούγεννα, πῆρε τὸ ραβδί του καὶ γύρισε σ᾿ ὅλα τὰ χωριά, νὰ δεῖ ποιὸς θὰ τόνε γιορτάσει μὲ καθαρὴ καρδιά. Πέρασε ἀπὸ λογιῶν-λογιῶν πολιτεῖες κι ἀπὸ κεφαλοχώρια, μὰ σ᾿ ὅποια πόρτα κι ἂν χτύπησε δὲν τ᾿ ἀνοίξανε, ἐπειδὴ τὸν πήρανε γιὰ διακονιάρη. Κ᾿ ἔφευγε πικραμένος, γιατὶ ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, μὰ ἔνοιωθε τὸ πόσο θὰ πονοῦσε ἡ καρδιὰ κανενὸς φτωχοῦ ἀπὸ τὴν ἀπονιὰ ποὺ τοῦ δείξανε κεῖνοι οἱ ἄνθρωποι.

ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΙΝΩΝ Ο ΣΩΤΗΡ ΗΧΟΣ ΠΛ. ΤΟΥ Δ΄


Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, κατεδέξατο σπαργάνων περιβολήν, οὐκ ἐβδελύξατο σαρκὸς τὴν περιτομήν, ὁ ὀκταήμερος κατὰ τὴν Μητέρα, ὁ ἄναρχος κατὰ τὸν Πατέρα. Αὐτῷ πιστοὶ βοήσωμεν. Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
Πηγή: YouTube
 
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

ΗΣΑΪΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΧΟΛΙΟ: Διαβάστε το. Ο σύγχρονος Ορθόδοξος Ελληνισμός βρίσκεται σ' αυτήν την κατάσταση που  περιγράφεται. Η μόνη λύση η μετάνοια
Η αποστασία και η τιμωρία των Ιουδαίων. Κλήση για μετάνοια.
                              Κρίση και λύτρωση της Ιερουσαλήμ.
                        Η αποστασία και η τιμωρία των Ιουδαίων
Ησ. 1,1              Ὅρασις, ἣν εἶδεν Ἡσαΐας υἱὸς Ἀμώς, ἣν εἶδε κατὰ τῆς Ἰουδαίας καὶ κατὰ Ἱερουσαλὴμ ἐν βασιλεία Ὀζίου καὶ Ἰωάθαμ καὶ Ἄχαζ καὶ Ἐζεκίου, οἵ ἐβασίλευσαν τῆς Ἰουδαίας.
Ησ. 1,1                       Αποκαλυπτικά οράματα, τα οποία εκ μέρους του Θεού είδε και ήκουσεν ο Ησαΐας, ο υιός του Αμώς, εναντίον της Ιουδαίας και ειδικώτερον εναντίον της Ιερουσαλήμ κατά το διάστημα της βασιλείας του Οζίου, του Ιωάθαμ, του Αχαζ και του Εζεκίου, οι οποίοι εβασίλευσαν στο βασίλειον της Ιουδαίας.
Ησ. 1,2              Ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου γῆ, ὅτι Κύριος ἐλάλησεν· υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν.
Ησ. 1,2                       Ακου συ, ουρανέ, και βάλε εις τα αυτιά σου συ, η γη, διότι ο Κυριος ελάλησε και είπεν· υιούς εγέννησα και εδόξασα, εκείνοι όμως με ηρνήθησαν.
Ησ. 1,3              ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ· Ἰσραὴλ δέ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός με οὐ συνῆκεν.
Ησ. 1,3                       Το βόϊδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτην του και ο όνος γνωρίζει την φάτνην, ιδιοκτησίαν του κυρίου του· ο ισραηλιτικός όμως λαός δεν με αναγνωρίζει ως κύριόν του, δεν έχει ούτε στοιχειώδη κατανόησιν δι'εμέ.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Τα Χριστούγεννα του Τα Κι Κο

 ΣΧΟΛΙΟ Α: Διαβάστε το ολόκληρο, και αφήστε να τρέξουν δάκρυα... Μήπως μας λυπηθεί ο Θεός για την βλάσφημη στάση μας. Στο τέλος το δεύτερο σχόλιο... 
 
Διαβάζουμε λοιπόν, στο "Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων" της Ε' Δημοτικού, το παρακάτω "χριστουγεννιάτικο διήγημα" της Ειρήνης Μάρρα:

Τα Κι Κο ήταν ένα Κινεζάκι με χρυσαφένιο δέρμα και σκιστά ολόμαυρα μάτια. Ο μόνος του μπελάς ήταν τα μαλλιά του. Ίσια σαν πρόκες δε στεκόντουσαν ποτέ σε μια μεριά κι όλο τα έβρεχε και τα χτένιζε. Γιατί στον Τα Κι Κο άρεσε πολύ να είναι περιποιημένος.

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Ή όλοι οι λαοί έγιναν Ορθόδοξοι!!!!!! ή εμείς ζούμε την πλάνη μας....

ΑΛΛΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ: Καμία σχέση με τα ....ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ....Τα 12 πιο θεαματικά....

Χριστουγεννιάτικα; δέντρα στον κόσμο!

 

Φώτης Κόντογλου

Παραμονὴ Χριστούγεννα

Κρύο τάντανο ἔκανε, παραμονὴ Χριστούγεννα. Ὁ ἀγέρας σὰ νά ῾τανε κρύα φωτιὰ κι ἔκαιγε. Μὰ ὁ κόσμος ἤτανε χαρούμενος, γεμάτος κέφι. Εἶχε βραδιάσει κι ἀνάψανε τὰ φανάρια μὲ τὸ πετρόλαδο. Τὰ μαγαζιὰ στὸ τσαρσὶ φεγγοβολούσανε, γεμάτα ἀπ᾿ ὅλα τὰ καλά. Ὁ κόσμος μπαινόβγαινε καὶ ψώνιζε· ἀπὸ τό ῾να τὸ μαγαζὶ ἔβγαινε, στ᾿ ἄλλο ἔμπαινε. Κι ὅλοι χαιρετιόντανε καὶ κουβεντιάζανε μὲ γέλια, μὲ χαρές.

Φώτης Κόντογλου

Χριστούγεννα στὴ σπηλιά


Χριστούγεννα παραμονές. Χριστούγεννα καὶ χιονιᾶς πάντα πᾶνε μαζί. Μὰ ἐκείνη τὴ χρονιὰ οἱ καιροὶ ἤτανε φουρτουνιασμένοι παρὰ φύση. Χιόνι δὲν ἔρριχνε. Μοναχὰ ποὺ ἡ ἀτμόσφαιρα ἤτανε θυμωμένη, καὶ φυσούσανε σκληροὶ βοριάδες μὲ χιονόνερο καὶ μ᾿ ἀστραπές. Καμμιὰ βδομάδα ὁ καιρὸς καλωσύνεψε καὶ φυσοῦσε μία τραμουντάνα ποὺ ἀρμενιζότανε. Μὰ τὴν παραμονὴ τὰ κατσούφιασε. Τὴν παραμονὴ ἀπὸ τὸ πρωΐ ὁ οὐρανὸς ἤτανε μαῦρος σὰν μολύβι, κ᾿ ἔπιασε κ᾿ ἔρριχνε βελονιαστὸ χιονόνερο.

Φώτης Κόντογλου

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὸ Μέγα Μυστήριον


Μυστήριο ξένον, λέγει ὁ Ὑμνωδός, τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὸ νὰ γεννηθῆ σὰν ἄνθρωπος, ὄχι κανένας προφήτης, ὄχι κανένας ἄγγελος, ἄλλα ὁ ἴδιος ὁ Θεός! Ὁ ἄνθρωπος, θὰ μποροῦσε νὰ φθάσει σὲ μία τέτοια πίστη; Οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ ἄλλοι τετραπέρατοι σπουδασμένοι ἤτανε δυνατὸ νὰ παραδεχθοῦν ἕνα τέτοιο πράγμα; Ἀπὸ τὴν κρισάρα τῆς λογικῆς τους δὲν μποροῦσε νὰ περάσει ἢ παραμικρὴ ψευτιά, ὄχι ἕνα τέτοιο τερατολόγημα! Ὁ Πυθαγόρας, ὁ Ἐμπεδοκλῆς κι ἄλλοι τέτοιοι θαυματουργοί, ποὺ ἤτανε καὶ σπουδαῖοι φιλόσοφοι, δὲ μπορέσανε νὰ τοὺς κάνουνε νὰ πιστέψουνε κάποια πράγματα πολὺ πιστευτά, καὶ θὰ πιστεύανε ἕνα τέτοιο τερατολόγημα;

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης

Ἡ εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Π.Σ.Ε., «προφητευμένη» ἀπό τόν π. Γεώργιο Καψάνη ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»;
1. Δὲν θέλουν νὰ γνωρίζη ὁ λαὸς τὰ ἀποφασιζόμενα
ΕΙΝΑΙ φοβερὴ ἡ συντελούμενη ἐκκλησιολογικὴ καταστροφὴ στὰ πλαίσια τῆς Ψευδοοικουμενικῆς Κινήσεως καὶ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὅσοι ἐπὶ ἕνα αἰώνα ἀπατεώνα, τὸν προηγούμενο 20ὸ αἰώνα, ἐσχεδίασαν καὶ ἐφήρμοσαν μεθοδικά, στὴν ἀρχὴ κρυφὰ καὶ συνεσκιασμένα,

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας

Γ΄ επιστολή προς τον Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο κ. Νικόλαο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
Ἀριθμ. Πρωτ. 1000
Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε,
Καθολικέ Ἀρχιεπίσκοπε Νάξου, Τήνου, Ἄνδρου καί Μυκόνου
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε!
1. Ἔλαβα χθές τήν σύντομη ἐπιστολή Σας, στήν ὁποία φαίνεσθε δυσαρεστημένος διότι ὀνομάζω Σᾶς καί τούς ὁμοφρόνους Σας «Παπικούς» καί ὄχι «Καθολικούς» καί γι᾽ αὐτό γράφετε ὅτι διακόπτετε τόν μεταξύ μας διάλογο. Στήν παροῦσα μου πρός Σᾶς ἐπιστολή, τήν τελευταία κατά τήν προτίμησή Σας,

Γραφείο αιρέσεων Ι.Μ. Πειραιώς

Η συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου σε Παπική Ημερίδα.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 10ῃ Δεκεμβρίου 2013

Η συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος
κ. Ιγνατίου σε Παπική Ημερίδα.
Η συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου και μάλιστα με εισήγησή του σε Hμερίδα, που οργάνωσε η ιεραρχία της «Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος» στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων στις 9 Νοεμβρίου με θέμα: «Β΄ Οικουμενική Σύνοδος Βατικανού, 50 χρόνια Πίστης και Ελπίδας», αλλά και τα όσα διετύπωσε στην εισήγησή του αυτή, δημιουργούν θλίψη και οδύνη στον κλήρο και στον πιστό λαό της Εκκλησίας.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ «ΜΑΓΕΙΑ» Ή ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ;


Περιμένουμε μὲ λαχτάρα τὰ Χριστούγεννα.

Ἆραγε, πῶς θέλουμε νὰ τὰ ἑορτάσουμε; Κοσμικὰ ἢ πνευματικά; Ἐξαρτᾶται ἀπό τὸ τί τελικὰ ζητᾶμε. Τὴν μαγεία τους, γιὰ τὴν ὁποία τόσα πολλὰ κάνει ἡ «διεθνὴς τῶν πονηρῶν» ἢ τὴν χαρὰ τους, ὅπως θέλει ἡ Ἐκκλησία μας; Ἀλλ΄ ἂς πάρουμε τὰπράγματα μὲ τὴν σειρά τους…
Ἀσφαλῶς τὰ Χριστούγεννα ἔχουν νόημα βαθύτατα πνευματικό, ἅγιο καὶ σωτήριο.

Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ

Ανακοινωθέν για την επιστολή κ. Βενιζέλου για το σύμφωνο συμβίωσης

Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ για την επιστολή κ. Βενιζέλου για το σύμφωνο συμβίωσης
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4518476, Fax +30 210 4528332 e-mail: impireos@hotmail.com
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 10ῃ Δεκεμβρίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε τήν κάτωθι ἐπιστολήν πρός τόν Ἐξοχώτατο Κύριο Εὐάγγελο Βενιζέλο Ἀντιπρόεδρο Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν καί Πρόεδρο τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ:

᾿Αριθ. Πρωτ. 1381                       ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 10ῃ Δεκεμβρίου 2013

Πρός
Τόν Ἐξοχώτατον Κύριον
Εὐάγγελον Βενιζέλον
Ἀντιπρόεδρον Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν καί
Πρόεδρον ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ἀκαδημίας 1
ΑΘΗΝΑΙ

Ἐξοχώτατε καί φίλτατε Κύριε Πρόεδρε,

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Η επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς και η απάντηση Βενιζέλου

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Ήρθε η ώρα να δείξει επιτέλους η Εκκλησία του Χριστού την δύναμή της. Σεβασμιώτατε μην αφήσετε να περάσει έτσι..  ΑΥΤΉ Η ΘΡΑΣΎΤΗΤΑ
 
bej2Επιστολή προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, απέστειλε πριν λίγες ημέρες ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, στην οποία ζητεί να μη γίνει επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν «ύβρις προς το Θεό».

Από ψυχής ...


Είναι φορές που στην προσπάθεια να γράψεις, βγαίνουν από μέσα σου κραυγές.

Κι αγωνιάς προσπαθώντας να τιθασεύσεις το μυαλό, να βάλεις σε μια σειρά τις λέξεις, να βγάζουν νόημα, να λένε κάτι.

Όχι όμως σήμερα. 
Σήμερα θ’ αφήσω την κραυγή να πέσει στο χαρτί. Σήμερα γράφει το χέρι καθοδηγούμενο απ’ την ψυχή.

Κι έρχονται εδώ διεθνείς απατεώνες κι επαγγελματίες οικονομικοί δολοφόνοι, για ν’ αγοράσουν τον ιδρώτα και το αίμα της μάνας μου και του πατέρα μου.

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Χαίρεις πάτερ, πατέρων αγλάισμα.

Εσείς έχετε το πρωτείο του Πάπα, εμείς έχουμε «πρωτείον αληθείας»       
 
gortinos-katholikos
Νέα επιστολή προς τον Καθολικό Αρχιεπίσκοπο Νικόλαο, απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ιερεμίας.
Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε,
Καθολικέ Ἀρχιεπίσκοπε Νάξου, Τήνου, Ἄνδρου καί Μυκόνου
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε!
1. Ἔλαβα τήν ἐπιστολή Σας, ἀπάντηση σέ ἰδική μου. Ἡ ἐπιστολή Σας μέ βρῆκε σέ μία ἀγωνία γιά ἕνα ἑρμηνευτικό ἔργο σέ ἕνα ἕκαστο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς κεχωρισμένο, πού θέλω νά παρουσιάσω μέ τήν νέα χρονιά, καί γι᾽ αὐτό ἀργοπόρησα νά σᾶς ἀπαντήσω. 

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Χριστούγεννα.. χωρίς Χριστό.


Λίγες σκόρπιες σκέψεις....

karuothraustis-magika-xristougenna-badmintonΕδώ και μέρες, σκεφτόταν τα  γενέθλιά του. Ήξερε πως οι φίλοι του κάθε χρόνο ήταν και πιο απαιτητικοί.  Σκέφθηκε ότι θα ήταν καλό και εύκολο να ακολουθήσει  την κλασική οδό. Έ.. λίγη καλή μουσική, ένα ευχάριστο περιβάλλον, ένα καλό φαγητό, και μία τούρτα, θα αποτελούσαν την βάση για μια ευχάριστη βραδιά γενεθλίων.  

  Ετοιμάζονταν όλο αυτό τον καιρό, και να σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Όλα στην θέση τους περιμένουν τους προσκεκλημένους του Δείπνου. Του δείπνου των γενεθλίων.
   Και αυτός μέσα στα καινούργια του ρούχα, έτοιμος να δεχθεί τους αγαπημένους, τους φίλους, τους δικούς του ανθρώπους….

Τα Χωριά των Χριστουγέννων σε όλη την Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
ΜΙΑ ΚΑΚΗ ΜΙΜΗΣΗ… ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΔΟΞΑΣΙΩΝ», ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ… ΚΡΙΜΑ…
 

Τα Χωριά των Χριστουγέννων σε όλη την Ελλάδα
 *Του Βασίλειου Καλόγηρου

Τα Χριστούγεννα αυξάνονται τα "χωριά" ανά την Ελλάδα. Βέβαια δεν πρόκειται για τα χωριά που όλοι γνωρίζουμε άλλα για "χωριά" Χριστουγέννων με διάρκεια ζωής 20-30 μέρες. Τα ονόματά τους παραπέμπουν σε φανταστικούς κόσμους: Παραμυθούπολη, Παραμυθοχώρα, Πολιτεία των Ευχών, Ονειρούπολη κ.α Πάντως διαπιστώνουμε ότι αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο οι δήμοι που στήνουν θεματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα που έχουν ως στόχο να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών και να προσφέρουν χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Σίγουρα οι περισσότεροι γνωρίζουν την «Ονειρούπολη» της Δράμας ή τον «Μύλο των Ξωτικών» στα Τρίκαλα, που άνοιξε πριν λίγες μέρες τις πόρτες τους στο κοινό όμως υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ελλάδα που έχουν μπει στο χορό προσδοκώντας να αυξήσουν τους επισκέπτες τους και αποβλέποντας και στην τόνωση των τοπικών αγορών. Ανακαλύψτε τα "χριστουγεννιάτικα χωριά" της Ελλάδας πατώντας στον πίνακα, που θα σας μεταφέρει αυτόματα στον επιλεγμένο προορισμό.

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ» ΜΙΑΣ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ;

(Κάπως έτσι: Δηλαδή, ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ...)
Πέρυσι, με φτιάξατε ψεύτικο. Και σεις φαίνεστε για αληθινοί χριστιανοί, μα είστε ψεύτικοι. 
 
Φέτος, με κατεβάσατε από τα ψηλά βουνά. Με ξεριζώσατε. Αποψιλώσατε τα δάση. Έτσι έχετε αποψιλώσει τη ζωή σας. Ξεριζωμένη η πίστη.

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας,

Ορθόδοξη Εκκλησία και Παπισμός. Οι «ενωτικοί» καί η «θεωρία των κλάδων»
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ (Εἰσαγωγικό)
Οἱ «ἑνωτικοί» καί ἡ «θεωρία τῶν κλάδων»
1. Λόγω τῆς σοβαρότητος τοῦ θέματος, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τά κυριακάτικα κηρύγματά μας θά ἀναφέρονται στό ἑξῆς, γιά ἕνα μακρύ διάστημα, στήν πίστη μας, τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, σέ διαφορά πρός τήν πλάνη καί αἵρεση τῶν Παπικῶν. Παρακαλῶ νά τά προσέχετε ἰδιαίτερα. Τό σοβαρώτερο ἀπό ὅλα εἶναι ἡ πίστη μας καί γι᾽ αὐτήν ἀξίζει καί τήν ζωή μας νά δώσουμε, καί τό αἷμα μας, ἄν μᾶς ἀξιώσει ὁ Χριστός, νά χύσουμε.

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Ντροπή και αίσχος κύριε Βρούτση


 
πηγή: youtube

Απομονώστε τους...


Δυστυχώς, εδώ που φτάσαμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μέτρο και μέσο...
Για την άμυνά μας...
Για την άμυνα ενός λαού που καταστρέφεται, λοιδορείται, τρομοκρατείται κι εκβιάζεται, και εν τέλει υφίσταται γενοκτονία...

Γιατί η άμυνα είναι η καλύτερη επίθεση (μέχρι τουλάχιστον την κανονική επίθεση!)...

Η φωτογραφία

 Ανοίγω το άλμπουμ. 299 φωτογραφίες μαρτυρούν την καταγωγή μου. Πρόγονοι κτηνοτρόφοι, αγρότες, δάσκαλοι, οικοδόμοι, νοικοκυρές, πρόσφυγες, βιοπαλαιστές με μάτια λαμπερά να κοιτούν την κάμερα μη φοβούμενοι ότι θα φανεί στο βλέμμα τους τίποτε άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Καθαροί! Καταγωγή μπερδεμένη, όπως όλων μας άλλωστε.
Φωτογραφία Νο 23 η προγιαγιά σε μια παράγκα με τους γιους της και πίσω ο μπόγος των αναμνήσεων από τον Πόντο να στέκει γυρτός. Φωτογραφία Νο 29 ο παππούς καμαρωτός πριν καταταχθεί στο στρατό.

ΗΛΘΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ....

ΗΠΑ: Πάστορας λέει στο ποίμνιό του να πάρει το chip (vid)!
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Λοιπόν κ. Γεωργιάδη να οδός "δόξης".. Εφαρμόστε στη Ελλάδα το "Obamacare".
Όλοι γνώριζαν ότι έρχεται, απλά δεν γνωρίζουν πόσο σύντομα! Ποιμένες σε ολόκληρη την Αμερική εμφυτεύονται με το RFID chip του Obamacare (χάραγμα του θηρίου) και το προωθούν σε συναθροίσεις τους.
«Αυτός [ο Αντίχριστος] προκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελευθέρους και δούλους, να λάβουν ένα χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους, και ότι κανείς δεν μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά εκείνος που θα έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. " Αποκάλυψη 13:16-17"

ΕΛΛΑΔΑ Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 

Του Γιώργου Βολουδάκη
Ο λόγος γιά τον οποίο οι σιωνιστές, που δημιούργησαν με οικονομικές παγίδες την σημερινή παγκόσμια "κρίση", έχουν βάλει ως πρώτο και καθοριστικό τους στόχο να αλώσουν την Ελλάδα, είναι βαθύς και αρχαίος...
Ως γνωστόν ο Ισραήλ, ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού στον οποίον απεκαλύφθη και τον έθεσε πνευματικό ηγέτη της ανθρωπότητος. Δυστυχώς πολύ νωρίς, ήδη επί Μωϋσέως, φάνηκε μιά μερίδα Ισραηλιτών που επηρέαζε και τους υπόλοιπους, η οποία λάτρευε τον χρυσό πιό πολύ από τον Θεό. Αυτοί είναι οι πρόγονοι των σημερινών σιωνιστών, αυτοί που όταν κατέβηκε ο Μωϋσής από το Σινά με τις πλάκες του Νόμου, τους βρήκε να λατρεύουν το χρυσό βόδι που εν τω μεταξύ είχαν φτιάξει.

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΑ ΤΗΝ... "ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ" ΜΑΣ.


Ο ΘΡΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΛΑΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΝ ΠΟΡΘΗΤΗ.Μετά από την πτώση της Βασιλεύουσας ο Μωάμεθ ο Β΄ εγκαταστάθηκε στο “ιερόν παλάτιον” του Κων/νου. Χαρούμενος και ενθουσιασμένος για το μεγάλο στρατηγικό κατόρθωμα της αλώσεως της Πόλης, παρέθεσε πλούσιο γεύμα στους στρατηγούς και αξιωματούχους του. Κατά την διάρκεια του γεύματος τους όμως, ξαφνικά πρόσεξε σε έναν τοίχο του δωματίου να εμφανίζεται μία παλάμη με ανοιχτά τα πέντε δάκτυλα της προς αυτόν.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης, ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τῆς κατ᾿ Αὐτόν Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Στελέχους αὐτοῦ, ἵνα παραστῇ, κατά τό ἐπικρατῆσαν ἔθος, κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Εἰς τήν Ἀντιπροσωπείαν προσετέθη καί ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Νούντσιος Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Antonio Lucibello. 

Φωτιά & τσεκούρι στους προσκυνημένους

 
Ο όρος «Νενέκος», είναι συνώνυμος της εθνικής προδοσίας και μάλιστα του χειρίστου είδους, καθώς ο προδότης δεν περιορίζεται απλά στην επαίσχυντη πράξη της προδοσίας, αλλά παίρνει εμφανώς το μέρος του εχθρού, τασσόμενος εμπράκτως εναντίον των συμπατριωτών του.

Η απαξιωτική και μειωτική αυτή έκφραση, οφείλεται στον Νενέκο, έναν οπλαρχηγό της Επανάστασης του 1821.

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός - Δάσκαλος, Κιλκίς


Το τέμενος και οι… τεμενάδες του κ. υπουργού
Το 1985 εκοιμήθη μια προγιαγιά μου, εκατό χρονών, μητέρα της γιαγιάς μου. Είχε γεννηθεί το 1890 περίπου στον Μοσχοπόταμο Πιερίας, δηλαδή, όταν ακόμη η Μακεδονία βίωνε την «θαυμαστή τάξη», όπως θα έλεγε και η χαριτόβρυτος κ. Ρεπούση, της Τουρκοκρατίας. 

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Νίκου Χειλαδάκη

Άθλιοι και τιποτένιοι σε χώρα Αγίων
Νίκος Χειλαδάκης  Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Φαίνεται πως το πρώτο μέλημα μόλις σηκωθούν το πρωί από τα «μαλακά» τους κρεβάτια όλοι όσοι σήμερα κυβερνούν αυτόν τον τόπο είναι να βρουν, συχνά με άγχος και αγωνία, τι άλλο θα πρέπει να καταστρέψουν σε αυτή την χώρα που την απομυζούν με όλα τα μέσα προς χάριν των ξένων αφεντικών τους.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Μας ετοιμάζουν κακήν ένωσιν
ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΚΗΝ ΕΝΩΣΙΝ
Ἀνθίστανται ἐπὶ ἔτη ὁ «Ο.Τ.» καὶ οἱ συνεργάται του
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση
1. Ἀρχαγγελικὸ φρόνημα εἶχαν οἱ Γέροντες Χαράλαμπος καὶ Μᾶρκος Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἱδρύθηκε τὸ 1961 ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Ἅγιο Γέροντα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο. Τὸ 2011 συνεπλήρωσε πενήντα ἔτη ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του. Τὴν ἐπέτειο αὐτὴ ἑόρτασε μὲ κατάλληλες ἐκδηλώσεις ἡ «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις» (Π.Ο.Ε), τῆς ὁποίας εἶναι ὄργανο.
Ἐπὶ μισὸ αἰώνα τὸ εὐλογημένο αὐτὸ ἔντυπο ὑπῆρξε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ ναυαρχίδα τῶν ὀρθοδόξων ἐντύπων, γιατὶ ἀγωνίζεται μὲ συνέπεια καὶ παρρησία παραδειγματική, χωρὶς νὰ ἀλλάξει γραμμὴ πλεύσεως, ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως καὶ κατισχύσεως τῆςὈρθοδόξου πίστεως, ἐναντίον τῶν πλανῶν καὶ τῶν αἱρέσεων ἀλλὰ καὶ ἐναντίον ὅσων ἐπιχειροῦν ἐκ τῶν ἔσω νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, νὰ νοθεύσουν τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ.... "Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΙΡΕΣΗ"

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗ ΠΙΣΤΗ, ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΙΡΕΣΗ…!
Ὁ παπικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Τήνου Νικόλαος: «Nαὶ μὲν ἀκόμη δὲν κοινωνοῦμε στὸ ἴδιο ποτήριο, ἀλλὰ κοινωνοῦμε στὸ ἴδιο περιεχόμενο». (tiniaki.gr/content.asp?id=4355) [
Ὁ Μητροπολ. Δημητριάδος Ἰγνάτιος
σὲ ἐκδήλωση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν γιὰ τὴν Β´ Βατικανὴ Σύνοδο: «Ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι μέσα στὶς “ἀναγνωρισμένες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία αἱρέσεις”! Σ’ αὐτὲς δὲν συμπεριλαμβάνονται οἱ Καθολικοὶ ἀδελφοί μας, οὔτε ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία»! (radiofloga.blogspot.gr)

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ προς ΣΥΡΙΖΑ- ΔΗΜΑΡ περί «συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης»

 

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ κατάθεση πρότασης Νόμου ἀπό τόν «ΣΥΡΙΖΑ Ἑνωτικό Κοινωνικό Μέτωπο» καί τήν ΔΗΜΑΡ γιά τήν ἐπέκταση τοῦ ἰσχῦοντος δυστυχῶς Νόμου «περί συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης» πού μετατρέπει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο σέ χρηστικό ἀντικείμενο καί μάλιστα ὑποκείμενο δικαιοπρακτικῆς ἐνέργειας στά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζευγάρια» ἐπειδή τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ) κατεδίκασε τήν χῶρα μας νά καταβάλη 5.000 Εὐρώ στούς προσφεύγοντες ἐπειδή δέν ἀναγνωρίζεται θεσμικά συμβίωση μεταξύ ὁμοφύλων προσώπων καί ἡ δηλωθείσα πρόθεση τῆς συγκυβέρνησης ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ νά προωθήση στόν λεγόμενο ἀντιρατσιστικό Νόμο σχετική τροπολογία θέτει πλέον κατά τρόπο φρικιαστικό στή χῶρα μας τήν θεσμοθέτηση τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί τήν κατοχύρωση τῆς ψυχοπαθολογικῆς ἐκτροπῆς τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας, Επιστολή προς τον Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο κ. Νικόλαο Επιστολή προς τον Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο κ. Νικόλαο

«……Αλλά ούτε, ως ορθόδοξος εγώ θεολόγος, μπορώ να πω για Σας τους Παπικούς ότι αποτελείτε Εκκλησία. Σεις βέβαια στην επιστολή Σας προς τον Μητροπολίτην Πειραιώς κ. Σεραφείμ γράφετε και λέγετε με ισχύ ότι αποτελείτε την «Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν» με την προσθήκη μάλιστα «όσο και αν αυτό κοστίζει εις σας», δηλαδή εις ημάς τους Ορθοδόξους. Εγώ όμως Σας λέγω, μετά από θεολογική μελέτη και σπουδή, ότι Σεις οι Παπικοί δεν είστε Εκκλησία……..» 
«………Όχι, Αρχιεπίσκοπε των Καθολικών κ. Νικόλαε! Η Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή είναι η μόνη αληθής Εκκλησία του Χριστού. Και είναι έτσι, διότι ημείς οι Ορθόδοξοι κρατούμε την διδασκαλία του Ιησού Χριστού και των αγίων Αποστόλων και τις παραδόσεις των Οικουμενικών Συνόδων, ενώ Σεις οι Καθολικοί τις παραλλάξατε.» 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Αριθμ. Πρωτ. 935
Εντιμότατε κ. Νικόλαε,
Καθολικέ Αρχιεπίσκοπε Νάξου, Τήνου, Άνδρου και Μυκόνου
Χαίρετε και υγιαίνετε! 

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ "ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ" ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Κείμενον συνταχθέν υπό των διαχειριστών του Ιστολογίου katanixis.gr

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Β΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ» 
(Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013-Λεόντειο Λύκειο Πατησίων)
Σχετικά με την ημερίδα εν συντομίαΔιαβάζουμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ: «Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα ‘Β΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ’ με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013, στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων. Προσκεκλημένοι εισηγητές ήσαν ο Εκλαμπρότατος Καρδινάλιος κ. Domenico Calcagno, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών κ. Νικόλαος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, ο αιδεσιμότατος π. Μάρκος Φώσκολος και η δρ. Βασιλική Μαυροσκά, επίκουρη καθηγήτρια στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Αναπτύχθηκαν θέματα ιστορικά και θεολογικά σχετικά με την Β’ Οικουμενική Σύνοδο του Βατικανού, τα διατάγματα, τις παραινέσεις και την εφαρμογή τους στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και προβλήθηκε σχετικό βίντεο παραγωγή της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. …»1.

Δεν δικαιολογούνται οι ύμνοι του Μητροπολίτου Δημητριάδος για τη Β΄ Βατικανή Σύνοδο.

Ἡ ἀληθεία γυμνὴ γιὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς

ijhjcihj
Πρὶν ἀπὸ σχεδὸν δύο αἰῶνες στρατηγὸς Μακρυγιάννης ἔγραψε: «Ἀδελφοὶ ἀναγνῶστες... ἐγὼ τὴν ἀλήθεια θὰ τὴν εἰπῶ γυμνή...». Καιρὸς νὰ ἐπαναλάβουμε τὰ λόγια του γιὰ τὸ καίριο θέμα τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ποὺ ἐπιχειρεῖ ἀφρόνως ἡ Κυβέρνηση.
 Ἐντολὴ ξένων συμφερόντων
 Λοιπὸν ἡ γυμνὴ ἀλήθεια εἶναι πὼς 1.692 χρόνια μετὰ τὴν 7 Μαρτίου τοῦ 321, ὁπότε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος νομοθέτησε τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, «ξένα συμφέροντα τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ» διέταξαν τὴν κατάργησή της (Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος). Τὸ ἑβραϊκὸ λόμπι κατήγγειλε καὶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ·

TO KPATOΣ KATHPΓHΣE THN ΘEIAN ENTOΛHN ΤΗΣ "ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ"


     Ὑπάρχουν στὴ ζωή μας στιγμές, κατὰ τὶς ὁποῖες καλούμεθα ὡς χριστιανοὶ νὰ κάνωμε δύσκολες ἐπιλογὲς καὶ νὰ λάβωμε σοβαρὲς ἀποφάσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες δὲν ἐξαρτῶνται μικρά, γήινα καὶ πρόσκαιρα, ἀλλὰ ὕψιστα καὶ αἰώνια συμφέροντα, καὶ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ σωτηρία μας. Ὑπάρχουν περιπτώσεις, κατὰ τὶς ὁποῖες καλούμεθα νὰ ἐπιλέξωμε μεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ σκότους, τοῦ Xριστοῦ καὶ τοῦ Σατανᾶ. Tέτοιες στιγμὲς ἔζησαν ἀναρίθμητοι ἄνθρωποι πρὶν ἀπὸ μᾶς, οἱ ὁποῖοι, ἀνάλογα μὲ τὶς ἐπιλογές τους, θὰ λάβουν καὶ τὴ θέσι, ποὺ τοὺς ἀξίζει στὴν αἰωνιότητα, εἴτε πιστεύουν στὴν ὕπαρξί της εἴτε ὄχι. 

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Τό ἐνισχυμένο ἐνδιαφέρον τοῦ Π.Σ.Ε. γιά τίς «σεξουαλικές μειονότητες» (ΛΟΑΤΚΙ - LGBTI)

Τό ἐνισχυμένο ἐνδιαφέρον τοῦ Π.Σ.Ε. γιά τίς «σεξουαλικές μειονότητες» (ΛΟΑΤΚΙ - LGBTI)

4. Τό ἐνισχυμένο ἐνδιαφέρον τοῦ Π.Σ.Ε. γιά τίς «σεξουαλικές μειονότητες» (ΛΟΑΤΚΙ - LGBTI)
Ἐνισχυμένος εἶναι καί ὁ ρόλος τῶν «σεξουαλικῶν μειονοτήτων» στή 10η Γενική Συνέλευση τοῦ Π.Σ.Ε., πρᾶγμα πού δέν ἐξένισε ὅσους γνωρίζουν τήν διάπυρη παγκόσμια ἐπίσημη ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ (καί ὄχι μόνον), καί διά στόματος τοῦ Προέδρου Ὀμπάμα, στό δικαίωμα δημόσιας πανηγυρικῆς θριαμβεύσεως τῶν «ἰδιαιτεροτήτων» τῶν LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transexual, Intersexed). Εἶναι ἄλλωστε καταφανής ἡ συμμετοχή ἤ ἡ χρηματοδότηση τῶν Ἀμερικανικῶν Πρεσβειῶν στά Gay Prides τοῦ Τέλ Ἀβίβ καί τῶν Ἀθηνῶν, καθώς καί ἡ ἀμερικανική διπλωματική ὑποστήριξη σέ ἀνάλογες διενέξεις στή Σερβία, Ρωσία, κ.ἀ.

Ὁ ρόλος τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου στόν «οἰκουμενιστικό ἐπανευαγγελισμό» τῶν Ὀρθοδόξων

Ὁ ρόλος τῆς Ἀκαδημίας  τοῦ Βόλου στόν «οἰκουμενιστικό ἐπανευαγγελισμό» τῶν Ὀρθοδόξων

3. Ὁ ρόλος τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου στόν ἀναβαθμισμένο «οἰκουμενιστικό ἐπανευαγγελισμό» τῶν Ὀρθοδόξων
Στό πλαίσιο, ἀλλά καί τόν ἀπόηχο τῆς 10ης Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. στό Πουσάν ἀναδεικνύεται ὁ ἰδιαίτερος καί ἀναβαθμισμένος ρόλος πού καλεῖται νά διαδραματίσει ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου στήν ἐσωτερική τῆς ἑλληνόφωνης Ὀρθοδοξίας προπαγάνδα ὑπέρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Συμφώνως πρός τόν ἱστοχῶρο τῆς Συνελεύσεως τοῦ Πουσάν «Ὀρθόδοξοι καί οἰκουμενικοί ἐπιστήμονες παρουσίασαν τό “ Ὀρθόδοξο Ἐγχειρίδιο γιά τή Θεολογική Ἐκπαίδευση καί τόν Οἰκουμενισμό” στή 10η Συνέλευση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν στό Πουσάν, Δημοκρατία τῆς Κορέας, τήν Τετάρτη 6 Νοεμβρίου. Τό ἔργο συντονίστηκε ἀπό ἐκδοτική ὁμάδα ἐκ διαφόρων ὀρθοδόξων καί οἰκουμενικῶν ὀργανισμῶν συμπεριλαμβανομένου τοῦ Π.Σ.Ε. καί τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, μαζί μέ μιά ὁμάδα ἀπό τήν Ἀκαδημία τοῦ Βόλου στήν Ἑλλάδα» [29].

Ἡ εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Π.Σ.Ε., «προφητευμένη» ἀπό τόν π. Γεώργιο Καψάνη

Ἡ εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Π.Σ.Ε., «προφητευμένη» ἀπό τόν π. Γεώργιο Καψάνη

2. Ἡ μέγιστη εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Π.Σ.Ε., «προφητευμένη» ἀπό τόν Καθηγούμενο Ἀρχιμ. π. Γεώργιο Καψάνη
Εἶναι βέβαιο, ὅτι καί πάλι, λόγῳ κεκτημένης φιλο-οἰκουμενιστικῆς ἐμμονῆς καί προφανοῦς στρουθοκαμηλισμοῦ, πολλοί θά δικαιολογήσουν τούς Ὀρθοδόξους τοῦ Π.Σ.Ε. γιά τίς ληφθεῖσες ἀποφάσεις, προσφεύγοντας στή δικαιολογία τῆς ἐγγενοῦς ἀδυναμίας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, λόγῳ μειοψηφίας, νά ἀρθρώσουν τόν λόγο τῆς ἀληθείας στίς τελικές ἀποφάσεις. Ὅμως, τά πράγματα ἔχουν ἀλλιῶς: οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουν τώρα πιά τό δικαίωμα ἐκφράσεως ἐκκλησιολογικῆς διαφοροποιήσεως.