μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας «Το λιοντάρι του Χριστού» (σειρά ντοκιμαντέρ "Δεν είσαι μόνος", ΕΡΤ) 

Ἡ Θεία Λειτουργία δέν τελεῖται εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου. Αἵρεση ὁ ἐπισκοποκεντρισμός τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ο μεγας αρχιερεύς
 
Ἡ Θεία Λειτουργία δέν τελεῖται εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου.
Αἵρεση ὁ ἐπισκοποκεντρισμός τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου

 
ΠΗΓΗ: Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Δέν εἶναι σχίσμα ἡ Ἀποτείχιση.
 

 Ὁ διακόπτων τό μνημόσυνο τοῦ Ἐπισκόπου ἐφαρμόζει τήν σύσταση τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου τήν ὥρα πού τελεῖ τήν Θεία Εὐχαριστία, τήν ὥρα πού λειτουργεῖ· αὐτό σημαίνει πώς ὁ κανών ἐπιτρέπει τήν τέλεση τῆς Λειτουργίας, χωρίς νά μνημονεύεται ὁ ἐπίσκοπος· δέν ὁρίζει, ὅτι ὁ διακόπτων τό μνημόσυνο πρέπει νά νά παύσει νά λειτουργεῖ, διότι δῆθεν ἡ Λειτουργία τελεῖται «εἰς τό ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου», καί ὅπου δέν μνημονεύεται ὁ ἐπίσκοπος τά μυστήρια εἶναι ἄκυρα, κατά τήν πρωτοφανῆ καί πεπλανημένη γνώμη τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα, ὑπέρ τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει καμμία ἁγιογραφική καί πατερική μαρτυρία, παρά μόνον ὁ αἱρετικός ἐπισκοποκεντρισμός, καί ἡ παπίζουσα δεσποτοκρατία.

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Λόγος Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου.

Λόγος θεολογικὸς καὶ πολιτικὸς στὴν κατεχόμενη Κατωκοπιὰ (26.12.2018)  
 

 

O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

 

Σχετική εικόνα
 
π. Διονύσιος Ταμπάκης
ΜΑ ΤΩΡΑ μας δουλεύεις; Θα είναι ο Αντίχριστος πιστός και θα πηγαίνει και στην Εκκλησία; Βεβαίως! Αφού είδε και αποείδε ότι με άμεσους διωγμούς τόσους αιώνες κατάφερε μια τρύπα στο νερό, τώρα προσπαθεί με πονηριά και υπουλότητα να βάλει τους χριστιανούς στο σακί του μέσα από την αλλοίωση της πίστης μας.

Φώτης Κόντογλου - Ὁ Μέγας Βασίλειος κι᾿ ὁ παραμορφωμένος Χριστιανισμός

Σχετική εικόνα


(ἀπὸ τὸ Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἀκρίτας 1996)
Θέλω νὰ μιλήσω γιὰ τὸν ἅγιο Βασίλειο, ἀλλὰ νὰ μὴν πῶ τὰ συνηθισμένα ποὺ λένε ὅσοι γράφουνε γι᾿ αὐτὸν τὸν ἀληθινὰ Μέγαν ἅγιο. Προπάντων κάποιοι θεολόγοι φραγκοδιαβασμένοι, ποὺ δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει σχεδὸν καθόλου ἡ ἁγιότητά του κ᾿ ἡ κατὰ Θεὸν σοφία του, ἀλλὰ ἡ «θύραθεν» σοφία του, ἡ γνώση ποὺ εἶχε στὰ ἑλληνικὰ γράμματα, στὴ ρητορικὴ καὶ στάλλα ἐφήμερα καὶ ἐξωτερικὰ στολίδια αὐτῆς τῆς βαθειᾶς ψυχῆς, λησμονώντας τί γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὴν κοσμικὴ σοφία, ποὺ τὴ λέγει «μωρίαν παρὰ τῷ Θεῷ».

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Υπενθυμίσεις.

Αποτέλεσμα εικόνας για σταση απέναντι στον οικουμενισμο
 
ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ κ.κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ, ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ. ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΙΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ.
 
 
Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας

   Επειδή κάποιοι έχουν λησμονήσει... και προσπαθούν να περάσουν την ιδική τους "τακτική" απέναντι στην αίρεση του οικουμενισμού, ως κύρια θέση και στάση της Εκκλησίας.....

   Επειδή «έτσι τους συμφέρει» προσπαθούν αγωνιωδώς να δομήσουν επιχειρήματα για δήθεν διατάραξη της Εκκλησιαστικής τάξεως με την εφαρμογή του 15ου κανόνος της ΑΒ συνόδου. Σαφώς τους απαντάμε «Δεν είναι η αποτείχιση που φέρνει την ταραχή, αλλά η σύνοδος της Κρήτης η οποία θεσμοθέτησε την αίρεση του οικουμενισμού ως επικρατούσα, δυστυχώς, κατάσταση στην Εκκλησία.»

 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΑΙΡΕΣΗ.

 

1.   Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μας λέγει:

   «Καὶ ἄλλο δὲ σκοπήσωμεν· Ὁ Θεὸς ἐκλεξάμενος, ἐξήγειρεν ἀποστόλους, καὶ προφήτας, καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων· ὁ δὲ διάβολος, ψευδαποστόλους καὶ ψευδοπροφήτας, καὶ ψευδοδιδασκάλους κατὰ τῆς εὐσεβείας ἐκλεξάμενος ἐξήγειρεν, ὥστε καὶ τὸν παλαιὸν πολεμηθῆναι νόμον, καὶ τὸν εὐαγγελικόν. Ψευδαποστόλους δέ, καὶ ψευδοπροφήτας, καὶ ψευδοδισκάλους μόνους νοῶ τοὺς αἱρετικούς· ὧν οἱ λόγοι καὶ οἱ λογισμοὶ διεστραμμένοι εἰσίν. Ὣσπερ οὖν ὁ τοὺς ἀληθεῖς ἀποστόλους, καὶ προφήτας, καὶ διδασκάλους δεχόμενος, Θεὸν δέχεται· οὕτως καὶ ὁ τοὺς ψευδαποστόλους, καὶ ψευδοπροφήτας, καὶ ψευδοδιδασκάλους δεχόμενος, τὸν διάβολον δέχεται. Ὁ τοίνυν συνεκβαλὼν τοὺς ἁγίους τοῖς ἐναγέσι καὶ ἀκαθάρτοις αἱρετικοῖς (δέξασθε λέγοντα τὴν ἀλήθειαν), τῷ διαβόλῳ προφανῶς τὸν Θεὸν συγκατέκρινεν.» (βλ. Αγ. Μαξίμου του Ομολογητού. Περὶ τῶν πραχθέντων ἐν τῇ πρώτῃ ἐξορίᾳ, ἤτοι ἐν Βιζύῃ· τὰ παρὰ τοῦ Θεοδοσίου ἐπισκόπου Καισαρείας Βιθυνίας, καὶ αὐτοῦ διαλεχθέντα. Παρ Ι.)

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Εμείς μένουμε στην Εκκλησία, σχίσματα δημιουργούν αυτοί που εισηγούνται και ψηφίζουν πράγματα αντίθετα με τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. 
Το «παραμένω στην Εκκλησία» θα έπρεπε να ήταν η αυτονόητη θέση για όσους αρνούνται τα αλλότρια ψευτο-δόγματα των αιρετικών, την ψευδοσύνοδο της Κρήτης, την παναίρεση του οικουμενισμού. Πρόλαβαν όμως οι επίσκοποι που κατέχουν θεσμική εξουσία να οικειοποιηθούν την φράση αυτή και να θέσουν το ακόλουθο δίλημμα στους ακατήχητους πιστούς: εάν εσείς δεν μας μνημονεύετε, είστε εκτός Εκκλησίας! Δεν πα να έχουμε εμείς υπογράψει αιρετικά κείμενα, δεν πα να αφήνουμε την παναίρεση του οικουμενισμού να αλωνίζει και να θερίζει ψυχές, εσείς θα μας μνημονεύετε για να παραμείνετε μέσα στην Εκκλησία. Και έρχονται δυστυχώς μετά άνθρωποι σαν τον π. Γεώργιο Μεταλληνό και σιγοντάρουν αυτήν την θέση.

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Της πόρνης επιθύμησε (και του ανταποδώσαμε ρεβεγιόν και λαμπερά μπαλκόνια)


(Βακχεύοντες ἀπηνῶς καὶ μαινόμενοι ἐν ἀκρασίᾳ ἔξωθεν
 τοῦ σπηλαίου, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ Ἀχώρητος)…

Του Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ιστορίας
«Πόρνης ἐπεθύμει ὁ Θεός; Ναί, πόρνης· τῆς φύσεως τῆς ἡμετέρας λέγω…Ὑψηλὸς ἦν, καὶ αὕτη ταπεινή. Ἀκήρατος ἦν, ἀνώλεθρος ἡ οὐσία, ἄφθαρτος ἡ φύσις, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὤν, ὑπερβαίνων ἀγγέλους, ἀνώτερος τῶν ἄνω δυνάμεων, νικῶν λογισμόν, ὑπερβαίνων διάνοιαν, ὀφθῆναι μὴ δυνάμενος, πιστευθῆναι δὲ μόνον. Ἄγγελοι ἔβλεπον καὶ ἔτρεμον, τὰ Χερουβὶμ τὰς πτέρυγας ἐπέβαλλον, πάντα ἐν φόβῳ. Ἐπέβλεπεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐποίει αὐτὴν τρέμειν· ἠπείλει τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐξήραινεν αὐτήν… Πῶς εἴπω; Πῶς παραστήσω; Ἡ μεγαλωσύνη αὐτοῦ πέρας οὐκ ἔχει, ἡ σοφία αὐτοῦ ἀριθμὸν οὐκ ἔχει, τὰ κρίματα αὐτοῦ ἀνεξιχνίαστα, αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἀνεξερεύνητοι…
Ἀλλ’ ὁ τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος ἐπεθύμησε πόρνης. Καὶ ἄνθρωπος μέν, ἐὰν ἐπιθυμήσῃ πόρνης καταδικάζεται, Θεός δὲ πόρνης ἐπιθυμεῖ; Καὶ πάνυ. Πάλιν ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ πόρνης, ἵνα γένηται πόρνος· Θεὸς δὲ ἐπιθυμεῖ πόρνης, ἵνα τὴν πόρνην παρθένον ἐργάσηται… Ὁ τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος ἐπεθύμησε πόρνης; Καὶ τί; Ἵνα γένηται νυμφίος. Τί ποιεῖ; Οὐ πέμπει πρὸς αὐτὴν οὐδένα τῶν δούλων, οὐ πέμπει ἀρχάγγελον, οὐ πέμπει τὰ Χερουβίμ, οὐ πέμπει τὰ Σεραφίμ· ἀλλ᾿ αὐτὸς παραγίνεται ὁ ἐρῶν.
Ἐπεθύμησε πόρνης. Καὶ ἐπειδὴ αὐτὴ οὐκ ἠδύνατο ἀναβῆναι ἄνω, αὐτὸς κατέβη κάτω. Πρὸς τὴν πόρνην ἔρχεται καὶ οὐκ αἰσχύνεται… Καὶ πῶς ἔρχεται; Οὐ γυμνῇ τῇ οὐσίᾳ, ἀλλὰ γίνεται, ὅπερ ἦν ἡ πόρνη, οὐ τῇ γνώμῃ, ἀλλὰ τῇ φύσει… ἵνα μὴ ἰδοῦσα αὐτὸν πτοηθῇ, ἵνα μὴ ἀποπηδήσῃ, ἵνα μὴ φύγῃ. Ἔρχεται πρὸς τὴν πόρνην καὶ γίνεται ἄνθρωπος… Εἰς μήτραν κυοφορεῖται καὶ μίγνυται ἀνθρώποις. Εὑρίσκει αὐτὴν ἐλκῶν γέμουσαν, ἐκτεθηριωμένην, ὑπὸ δαιμόνων πεφορτισμένην· καὶ προσέρχεται αὐτῇ… Κεῖται ἐν φάτνῃ ὁ τὴν οἰκουμένην βαστάζων, καὶ ἐσπαργάνωται ὁ πάντα περιέπων. Κεῖται ὁ ναός καὶ ἐνοικεῖ ὁ Θεός… Τοῦτο ἐρῶντος, τὸ μὴ ἀπαιτῆσαι εὐθύνας ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ συγχωρῆσαι παρανομήματα πλημμελημάτων. Καὶ τί ποιεῖ; Λαμβάνει τὴν πόρνην, ἀρμόζεται αὐτήν. Καὶ τί αὐτῇ δίδωσι; Δακτύλιον. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτῇ δίδωσιν. Εἶτα φησίν· οὐκ εἰς παράδεισόν σε ἐφύτευσα; Λέγει, ναί. Καὶ πῶς ἐξέπεσες ἐκεῖθεν; Ἦλθεν ὁ διάβολος καὶ ἔλαβέ με ἀπὸ τοῦ παραδείσου. Ἐφυτεύθης ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἔβαλέ σε ἔξω· ἰδοὺ φυτεύω σε ἐν ἐμαυτῷ, ἐγὼ σε βαστάζω… Οὐδὲ εἰς τὸν οὐρανόν σε ἀνάγω· ἀλλὰ μεῖζον ἐνταῦθα τοῦ οὐρανοῦ… Ἀλλὰ ἁμαρτωλός εἰμι καὶ ἀκάθαρτος. Μὴ σοι μελέτω, ἰατρός εἰμι. Οἶδα τὸ σκεῦος τὸ ἐμὸν, οἶδα πῶς διεστράφη… Ἀναπλάττω νυν αὐτὸ διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας…
Πρόσχες μετὰ ἀκριβείας· βλέπε τὶ ποιεῖ, ἵνα μάθῃς τοῦ νυμφίου τὸν ἔρωτα Ἦλθε λαβεῖν τὴν πόρνην, ὡς ἦν ἀκάθαρτος… Καὶ γὰρ ὡς γυναῖκα ἡρμόσατο, καὶ ὡς θυγατέρα φιλεῖ, καὶ ὡς δούλης προνοεῖ, καὶ ὡς παρθένον τηρεῖ, καὶ ὡς παράδεισον τειχίζει, καὶ ὡς μέλος περιέπει, καὶ ὡς κεφαλὴ προνοεῖ, καὶ ὡς νυμφίος ἁρμόζεται, καὶ ὡς ἱλαστήριον συγχωρεῖ, καὶ ὡς πρόβατον θύεται, καὶ ὡς νυμφίος διατηρεῖ ἐν κάλλει, καὶ ὡς ἀνὴρ προνοεῖ τῆς κηδεμονίας.
Θυγάτηρ ἦν τῶν δαιμόνων αὐτὴ πρῶτον, θυγάτηρ τῆς γῆς, ἀνάξια τῆς γῆς, καὶ νῦν γέγονε θυγάτηρ τοῦ βασιλέως. Τοῦτο δὲ ἠθέλησεν ὁ ἐρῶν αὐτῆς. Ὁ γὰρ ἐρῶν οὐκ ἐξετάζει τρόπον· ὁ ἔρως οὐ βλέπει ἀμορφίαν· διὰ τοῦτο δὲ καλεῖται ἔρως, ὅτι πολλάκις καὶ ἄμορφον φιλεῖ. Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς ἐποίησεν· ἄμορφον εἶδεν (οὐ γὰρ ἂν αὐτὴν εἴποιμι εὔμορφον), καὶ ἠράσθη, καὶ ποιεῖ αὐτὴν νέαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα. Ὣ νυμφίου καλλωπίζοντος ἀμορφίαν νύμφης»!
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, «Ὅτε τῆς ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθεὶς Εὐτρόπιος ἀπεσπάσθη» (αποσπάσματα)

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018

Τα Χριστούγεννα ως αφορμή για πνευματικό προβληματισμό

 


Γράφει ο Φώτης Μιχαήλ 

 

Κα τεκεν τν υἱὸν ατς τν πρωτότοκον, κα σπαργάνωσεν ατόν, κα νέκλινεν ατνν τ φάτν

διότι οκ ν ατος τόπος ν τ καταλύματι. (Λουκ. β,7)

 

Κανένα πανδοχείο και κανένας συγγενής δεν φιλοτιμήθηκε  να προσφέρει στον Νεογέννητο Χριστό τόπο για φιλοξενία.

Στην μικρή Βηθλεέμ, για όλους τους ανθρώπους υπήρχε χώρος. Για τον Πλάστη όμως και Σωτήρα, ούτε μια μικρή γωνιά δεν βρέθηκε, παρεκτός από το σπήλαιο και την φάτνη!

Σήμερα, στο δικό μας κατάλυμα, δηλαδή, στην Πατρίδα μας, στο χωριό μας, στις οικογένειές μας, στις καρδιές μας, υπάρχει άραγε διαθέσιμος τόπος για τον Ενανθρωπήσαντα Χριστό;

Η απογραφή

Σχετική εικόνα
…Η Αλήθεια γεννιέται πάντα σ’ ένα «Σπήλαιο», και αναπαύεται σε μια «Φάτνη», κάτω από συνθήκες μιας «απογραφής»…, εμπρός στην αδυναμία ευρέσεως τόπου στο «αυτονόητο κατάλυμα»…. 

 
Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας

 

  Ήταν φορές που βαθειά μέσα του πλανιόταν το ερώτημα: «Άραγε πώς να ήταν η Σπηλιά στην οποία γεννήθηκε ο Χριστός; Σαν τι να έμοιαζε; Κι αν γεννιόταν σήμερα ο Μεσσίας, θα διάλεγε το ίδιο μέρος, την ίδια Φάτνη;»

     Σε ανύποπτο χρόνο, είχε ρωτήσει το γέροντα του. «Γέροντα υπάρχει ένα ίδιο «Σπήλαιο», σαν εκείνο που διάλεξε να γεννηθεί ο Σωτήρας;» Δεν περίμενε να του δοθεί απάντηση. Πέρασαν τόσα χρόνια από εκείνη τη νύχτα στη Βηθλεέμ… Πού να βρει κανείς ίδιο Σπήλαιο, ίδια Φάτνη! Μα ο γέροντας δεν τον απέλπισε. Του έδειξε τον τόπο… και το δρόμο… για να βρει… και τη «Βηθλεέμ»… και το «Σπήλαιο»… και τη «Φάτνη».

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Ευλογημένα Χριστούγεννα 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν,
καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.
 
Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον!
οὐρανὸν τὸ σπήλαιον·
θρόνον Χερουβικὸν τὴν Παρθένον·
τὴν φάτνην χωρίον ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος,
Χριστὸς ὁ Θεὸς· ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.
 
Μάγοι καὶ Ποιμένες, ἦλθον προσκυνῆσαι,
Χριστὸν τὸν γεννηθέντα, ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει.
 
Στέργειν μὲν ἡμᾶς, ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ,
Ῥᾷον σιωπήν, τῷ πόθῳ δὲ Παρθένε,
Ὕμνους ὑφαίνειν, συντόνως τεθηγμένους,
Ἐργῶδές ἐστιν, ἀλλὰ καὶ Μήτηρ σθένος,
Ὅση πέφυκεν ἡ προαίρεσις δίδου.

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ομολογια πιστεως
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Π.Α.Σ.Θ.Ε.)
«Ουκ αρνησόμεθά σε, Φίλη Ορθοδοξία» (Ιωσήφ Βρυέννιος)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2
21/12/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΑΣ

Αγαπητοί εν Χριστώ Πατέρες και Αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω Ιησού πάντοτε!
Η Πανελλήνια Αδελφότητα Σπουδαστών Θεολογικής Επιστήμης (Π.Α.Σ.Θ.Ε.) με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει το φιλορθόδοξο κοινό για το τι πρεσβεύει:
1.   Πιστεύουμε όσα η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία πιστεύει, χωρίς καμία παρέκκλιση προς τα δεξιά ή αριστερά.
2.   Απορρίπτουμε τον Οικουμενισμό ως αίρεση κατεγνωσμένη υπό Συνόδων και Πατέρων.
3.   Δεν αναπαυόμαστε με «υπερορθές» θέσεις και απόψεις που φανερώνουν «ου κατ' επίγνωσιν» ζήλο, σεχταρισμό και αυτοδικαίωση.

Επιστολή πάντων των εν Μακεδονία Αρχιερέων

   
makedonia 1
Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.gr

Την έντονη ανησυχία τους και την κάθετη αντίθεσή τους με ότι αμαυρώνει την ένδοξη ιστορία της Μακεδονίας μετά την συμφωνία των Πρεσπών εξέφρασαν με επιστολή τους οι Μητροπολίτες της Μακεδονίας.
Στην επιστολή τους οι Σεβασμιώτατοι τονίζουν ότι: ''θά πράξουμε τό χρέος μας καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ θά συνεχίσουμε νά ἐκφράζουμε μέσα ἀπό ἕνα καθαρά ἐκκλησιαστικό καί πατριωτικό ἦθος, τήν κάθετη ἀντίθεσή μας σ̓ ὅτι ἀμαυρώνει τήν ἔνδοξη ἱστορία τῆς Μακεδονίας μας, ἀποσταθεροποιεῖ τήν περιοχή μας καί ἀνοίγει τήν πόρτα σέ ἀλυτρωτισμούς πού δημιουργοῦν συνθῆκες πολύ ἐπικίνδυνων κρίσεων στήν εὐρύτερη περιοχή''.
 
 

ΤΙ ΖΟΥΜΕ ! ! !

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Είναι σαφές ότι η χαρά μας.... συνδέεται άμεσα με την χαρά του Βατικανού. (ΑΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ !!!). Ευτυχώς ο οικουμενισμός είτε προέρχεται εκ της Μόσχας, είτε εκ της Κωνσταντινουπόλεως, είναι το ίδιο απεχθής. 
Λοιπόν είναι ηλίου φαεινότερο ότι είναι πολύ σημαντικό γι' αυτούς τί θα πει ο αιρετικός πάπας. Κύριε ελέησον.
 
  π. Φώτιος Βεζύνιας

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ: http://fanarion.blogspot.com/2018/12/blog-post_48.html

Ο ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΠΑΕΙ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ 


π.α. ανδριόπουλος
Η Συντονιστική Επιτροπή του Διαλόγου μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας συνήλθε στη Μονή Bοse της Ιταλίας, από 12 έως 17 Νοεμβρίου 2018, χωρίς τη συμμετοχή της Εκκλησίας της Ρωσίας. Η Μόσχα κήρυξε το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε «ακοινωνησία», οπότε δεν συμμετέχει, φυσικά, στις επιτροπές εκείνες που προεδρεύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέτει τον εαυτόν της εκτός του Θεολογικού διαλόγου με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στον οποίο εκπροσωπούνταν τα τελευταία χρόνια από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα. 

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

"..καὶ τόπος ἦν οὐδείς, τῷ καταλύματι"


Αποτέλεσμα εικόνας για τοποσ ην ουδεισ τω καταλύματι

Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας
 
   Χριστούγεννα… Δηλαδή Χριστού Γέννα... Όλοι μιλούν για το γεγονός της γεννήσεως, ιδιαίτερα στη σημερινή πτωχή πνευματικά εποχή.
   Μιλούν… χρησιμοποιώντας μεγάλα και πομπώδη λόγια!.. Αλλά αλήθεια, έφθασε κανείς να αισθανθεί αυτό που ένιωσαν η Παρθένος Μαρία, ο Μνήστωρ Ιωσήφ και το Θείο Βρέφος στη κοιλιά της μητέρας Του;.. Έχουμε άραγε δοκιμάσει  αυτήν την αίσθηση της απόλυτης αδιαφορίας του κόσμου; Της αρνήσεως να συμπεριλάβει έστω και λίγο, μέσα στις τόσες και τόσες φροντίδες του… την φροντίδα μιας γέννας; Μιας γέννας όχι σαν τις άλλες… Μιας γέννας που θα γεννήσει με την σειρά της την Ελπίδα της Σωτηρίας;

Άγιος Νικόδημος: Εις την Γέννησιν του Ιησού Χριστού


Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης

 ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ*
 
Σκέψου, αγαπητέ μου, ότι όπως είναι συναρμολογημένος απ' όλα τα κτίσματα αυτός ο αισθητός απέραντος κόσμος, έτσι ακόμη είναι καμωμένος ένας άλλος κόσμος νοητός που αποτελείται από αμαρτωλούς, του οποίου τα στοιχεία είναι οι τρεις διεστραμμένοι έρωτες, που αναφέρει ο Θεολόγος Ιωάννης: δηλ. α) ο έρωτας των ηδονών, β) ο έρωτας του πλούτου και γ) ο έρωτας της δόξας. "Παν εν τω κό­σμω η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου" (Α' Ιω. 2,16)1.

Δημήτρης Κοσκινιώτης, Χριστούγεννα κι εφέτος αδέλφια!


Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΡΙΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Χριστούγεννα κι εφέτος αδέλφια!
       Κοντεύουν Χριστούγεννα του 2018 και η μέρα πάει να ξημερώσει. Η παρέα των νέων, μετά την ολονύχτια διασκέδαση, φθάνει στην Πλατεία Συντάγματος και καταλήγει σε ένα από τα γνωστά στέκια τής κάτω πλευράς για να χορτάσει την πείνα με μερικά burger.

       Ο κόσμος δεν είναι πολύς. Σε μια γωνιά του καταστήματος μια γριούλα πίνει κάποιο ζεστό ρόφημα. Η εμφάνισή της μαρτυρά ότι προφανώς είναι άστεγη και έχει βρεί καταφύγιο εκεί για λίγη ζεστασιά.
       Ένας από τους νέους της παρέας, βλέποντας πως περισσεύει φαγητό, πλησιάζει και προτείνει στη δύστυχη γυναίκα να δεχθεί λίγο από το περίσσευμα, μα η απάντηση που λαμβάνει είναι αφοπλιστική! Ευχαριστώ αλλά νηστεύω!

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Ἀρχιερεῖς καί Ἁγιορείτης Ἡγούμενος στήν ὑπηρεσία τοῦ διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ

 
 
Ἐν Πειραιεῖ 19-12-2018
 
ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
 
Ὡς καταφανή προώθηση τοῦ διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ καί τοῦ λαϊκοῦ Οἰκουμενισμοῦ λογίζεται ἡ πρωτοφανής καί καινοφανής, ἀντικανονική καί μεταπατερική, πράξη τῆς ἐπισκέψεως, περί τά μέσα Ὀκτωβρίου 2018, δύο Μητροπολιτῶν καί ἑνός Ἁγιορείτου Ἡγουμένου σέ μουσουλμανικό νεκροταφεῖο στήν Τραπεζούντα, καί τῆς συμπροσευχῆς, μαζί μέ τόν ἰμάμη τῆς περιοχῆς, γιά τόν μουσουλμάνο παπποῦ τοῦ ἐπιχειρηματία Ἐφκάν Μπασκάν, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε τό 2017[1].

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΤΑΝΚΣ 

του Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ιστορίας

 

     Όσα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν παρά μία ακόμη (αλλά πάντως εξαιρετικά εμφατική) επιβεβαίωση όσων ήδη γνωρίζαμε: ότι η πατρίδα βρίσκεται στα νύχια ενός ανεκδιήγητου εσμού, από τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να γλιτώσει. Ένας εσμός, που δεν έχει απλώς αβυσσαλέο μίσος προς οτιδήποτε ελληνικό, αλλά και που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτε. Που έχει σκοπό όχι μόνο να κρατηθεί όσο περισσότερο γίνεται στην εξουσία, αλλά και να εκτελέσει πάση θυσία το «συμβόλαιο θανάτου» της Ελλάδας, αυτό που τους διέταξαν τα ξένα τους αφεντικά, αλλά και που τους επιβάλλει και η ίδια η ακραία αντίχριστη και μισελληνική τους ψύχωση.

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΔΙΑΠΡΥΣΙΟΣ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος πορφυριος


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

 

Εν Πειραιεί τη 13η Δεκεμβρίου 2018

 

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΔΙΑΠΡΥΣΙΟΣ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

 

Όπως είναι σε όλους γνωστό, οι θιασώτες του οικουμενισμού εδώ και πολλές δεκαετίες εργάσθηκαν και εργάζονται για την καθιέρωση και εμπέδωση της παναιρέσεως αυτής με πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα ταυτοχρόνως. Αφού κατόρθωσαν μέσω της «Συνόδου» της Κρήτης να δώσουν  δογματική και συνοδική νομιμοποίηση στην παναίρεση, προσπάθησαν παράλληλα να την θεμελιώσουν και να την κατοχυρώσουν σε λόγους των αγίων της Εκκλησίας. Για να επιτύχουν το στόχο τους επεχείρησαν να διαστρεβλώσουν λόγους νεοφανών αγίων, οι οποίοι πρόσφατα έχουν αγιοκαταταχθεί και να τους παρουσιάσουν ως έχοντες δήθεν οικουμενιστικές ιδέες και αντιλήψεις και προωθούντες τον Οικουμενισμό.

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Π.Α.Σ.Θ.Ε.)

Αποτέλεσμα εικόνας για ορθοδοξια


«Εάν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι θεολόγος» (Αββάς Νείλος)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1
15/12/2018

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ – ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

Αγαπητοί εν Χριστώ Πατέρες και Αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω Ιησού πάντοτε!
Η Πανελλήνια Αδελφότητα Σπουδαστών Θεολογικής Επιστήμης (Π.Α.Σ.Θ.Ε.) αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας κάποιων νέων ανθρώπων που σπουδάζουν την ιερή επιστήμη της Θεολογίας, σε διάφορες Σχολές, Ακαδημίες και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της πατρίδας μας, και τους οποίους ενώνει η αγάπη τους για την Ορθοδοξία.

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Η “ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” είναι Ορθόδοξη οργάνωση;

 Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνικη βιβλικη εταιρεια
Περιμένουμε απάντηση. !!!!!!!!    


1. Ρωτάμε και περιμένουμε απάντηση από την Αγία και Ιερά Σύνοδο: η “ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” είναι Ορθόδοξη οργάνωση; Κι αν ναι, γιατί για χρόνια, άλλα μας λέγατε;

Στην Ε΄ Διορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα Αιρέσεων (13-18/5/1993) καταρτίσατε έναν κατάλογο των αιρετικών ομάδων, στον οποίο περιλαμβάνεται και η Βιβλική Εταιρεία ( 9η σειρά).

Επίσης ο μακαριστός π. Αντ. Αλεβιζόπουλος – εντεταλμένος από την Εκκλησία για θέματα αιρέσεων – την κατατάσσει μεταξύ των Προτεσταντικών παραφειάδων, ο δε Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως – καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών – απάντησε με σκληρή γλώσσα σε κάποια “Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση”(!!) που μοίραζε δωρεάν στην Πελοπόννησο, Καινή Διαθήκη της Βιβλικής Εταιρείας (58.000 τεμάχια) λέγοντας: «Η Καινή Διαθήκη την οποία προσφέρετε, καλή, βεβαίως είναι, γιατί είναι ο λόγος του Θεού – αν και η μετάφρασή της, σαν ανθρώπινο δημιούργημα, έχει λάθη, – αλλά δεν θέλουμε την προσφορά του θείου λόγου από σας».

Διεθνές συνέδριο στην Αρμενία

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Μέχρι που θα φθάσει η ανοχή;... Ακόμα πιστεύουν οι "αντικείμενοι".. ημών των "ου κατ' επίγνωσιν" ζηλωτών, όπως μας κατηγορούν..., πιστεύουν λοιπόν ότι η σύνοδος στο Κολυμπάρι δεν θεσμοθέτησε τον Οικουμενισμό; Και τότε πώς λέγεται αυτό που παρουσιάζεται στη παρακάτω είδηση...

Αρχαίες Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες λοιπόν;

Έτσι λέγονται πλέον οι αιρετικοί μονοφυσίτες; Κρίμα.

π. Φώτιος Βεζύνιας

                   
                  Η Αγία Γραφή σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο
 
Ένα διεθνές συνέδριο στο οποίο μετείχαν πάνω από σαράντα κληρικοί και θεολόγοι από όλον τον κόσμο, εκπροσωπώντας την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, τις Αρχαίες Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες και τις Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες, φιλοξενήθηκε από τις 27 Σεπτεμβρίου ως την 1 Οκτωβρίου 2018 στην έδρα του Καθολικάτου της Αρμενίας στην Ιερά Μονή του Ετσμιατζίν.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η υπογραφή ενός Συμφώνου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) ανάμεσα στις Εκκλησίες της Ανατολής και τις Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες. Η ιστορική αυτή συνάντηση φιλοξενήθηκε πλουσιοπάροχα από την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία και τέθηκε υπό την αιγίδα της Αυτού Αγιότητος του Καθολικού πασών των Αρμενίων Καρέκιν Β΄.

Παγκόσμιο Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. για την «Μετανάστευση». 16-12-2018, π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης 

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Εγερτήριο σάλπισμα Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοσ θεοδωροσ στουδιτησ
    Η Εκκλησία του Θεού δεν έχει μείνει χωρίς ποιμένα, μολονότι την έχουν κατατοξεύσει.  Και «πύλαι άδου» δεν έχουν καταφέρει να την καθυποτάξουν. Ούτε ανέχεται να κάμνει κάτι και να λέγει αντίθετα προς τους καθιερωμένους («κειμένους») όρους και νόμους. Όμως πολλοί ποιμένες ποικιλοτρόπως έγιναν άφρονες. Διότι και συνόδους εσυγκρότησαν μεγάλες και πολυπληθείς, και θεώρησαν τους εαυτούς τους ότι είναι Εκκλησία Θεού, και φρόντισαν να φαίνονται ότι υπερασπίζονται τους «κανόνες». Στην πράξη όμως εστρέφονταν εναντίον των κανόνων. Λοιπόν, Σύνοδοι δεν είναι όταν μαζεύονται απλώς ιεράρχες και ιερείς, έστω και αν είναι πολλοί. Διότι είναι καλύτερο, λέγει ο λόγος του Θεού, να είναι ένας που κάνει το θέλημα του Κυρίου, παρά μυριάδες που το παραβαίνουν.

Η αληθινή εν Χριστώ δωρεά ζωής!


Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή
Επιμέλεια: Σάββας Ηλιάδης Δάσκαλος Κιλκίς
Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση: «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»

     Εισαγωγικό σημείωμα: «Η δημοσίευση του παρόντος θαυμαστού γεγονότος γίνεται για θέματα, που αποδεδειγμένα, η εφαρμοσμένη επιστήμη, διά των ανήθικων λειτουργών της, ξεπέφτει από την αποστολή της και την δεοντολογία της με τρόπο υποκριτικό και εξυπηρετεί πλείστες όσες αντίχριστες σκοπιμότητες και σκοτεινούς κρυφούς σκοπούς. Πρόκειται για μια πνευματική απάντηση στο θέμα της μεταμόσχευσης οργάνων και όλων των σχετικών, που έχουν μοναδικό και αποκλειστικό σκοπό την παράταση της επιγείου ζωής, ακόμη και με τρόπο απάνθρωπο και εγκληματικό,  καθώς, αυτοί που τις προωθούν, δεν πιστεύουν στην κρίση, στη σωτηρία της ψυχής και στην αιώνια ζωή».

Γι’ αυτό δεν κάνω Τατουάζ

Αποτέλεσμα εικόνας για Γι’ αυτό δεν κάνω Τατουάζ
 
Κοτζάμπαση Ιωάννη
 
Και εντομίδας ου ποιήσετε επί ψυχή εν τω σώματι υμών και γράμματα στικτά ου ποιήσετε εν υμίν· εγώ ειμί Κύριος ο Θεός υμών. Λευιτικόν κεφ. 19, στιχ.28
Δεν θα κάμετε εντομάς στο σώμα σας, ούτε θα χαράξετε γράμματα στο δέρμα σας. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας.
 
Τι είναι το τατουάζ
Το τατουάζ ή δερματοστιξία όπως είναι και η επιστημονική ονομασία του, είναι ένα μόνιμο σημάδι ή σχέδιο που δημιουργείται στο δέρμα με την εισαγωγή ειδικών χρωστικών ουσιών στην εσωτερική στοιβάδα του, το λεγόμενο κυρίως δέρμα ή χόριο. Τυπικά, ο τεχνίτης δημιουργίας τατουάζ, χρησιμοποιεί μία φορητή συσκευή με την οποία μία ή περισσότερες μικρές βελόνες τρυπούν επαναλαμβανόμενα το δέρμα, εγχέοντας με κάθε τρύπημα μικροσκοπικές σταγόνες από τη χρωστική ουσία. Η διαδικασία αυτή, που γίνεται χωρίς αναισθητικό, προκαλεί μικρή αιμορραγία και ελάχιστο, έως σοβαρό πόνο, ανάλογα με το όριο αντοχής κάθε ατόμου και με το σημείο του σώματος, όπου γίνεται το τατουάζ.

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Παγκοσμιοποίηση και οικουμενισμός

Σχετική εικόνα
 
Μ.Ε. Λαγκουβάρδου

Στη συζήτηση που έγινε στην Αμερική μεταξύ του πρωθυπουργού της Ελλάδος αείμνηστου Γεωργίου Παπανδρέου και του τότε προέδρου των ΗΠΑ Λύντον Τζόνσον, για το Κυπριακό, ο Γεώργιος Παπανδρέου είπε, ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν επιτρέπει την παραχώρηση εδάφους της χώρας σε άλλη χώρα. Ο Τζόνσον απάντησε στον Έλληνα πρωθυπουργό με τη φράση « γ…. το Σύνταγμα»!
Η χαρακτηριστική αυτή στάση των δύο πολιτικών ηγετών δείχνει το είδος της εξουσίας στην οποία πίστευαν, ο μεν πρώτος στην εξουσία με ηθικά όρια κι ο δεύτερος στην εξουσία δίχως ηθικά όρια. Ανάλογη είναι και η στάση των θρησκευτικών ηγετών του Δυτικού Κόσμου και των επισκόπων της Ορθοδοξίας. Η πίστη στο είδος της εξουσίας χωρίς ηθικά όρια στον πολιτικό τομέα γέννησε την παγκοσμιοποίηση στο εμπόριο και στην πολιτική και στον θρησκευτικό τομέα γέννησε τον οικουμενισμό στη θρησκεία. Οικουμενισμός είναι η παγκοσμιοποίηση στη θρησκεία.

Τόν καιρό τού Αντίχριστου

 
 
Αποτέλεσμα εικόνας για Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
 
ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ
 
Τόν καιρό τού Αντίχριστου, όταν θα έρθουν τά μεγάλα δεινά, όλοι οι αληθινά πιστοί θα κραυγάσουν προσευχητικά στον Θεό.
Θα κραυγάσουν γιά βοήθεια, γιά προστασία, γιά αποστολή της θείας χάριτος, προκειμένου αυτή να τούς ενισχύσει καί να τούς καθοδηγήσει. Οι ανθρώπινες δυνάμεις καί των πιστών ακόμη ανθρώπων θα είναι ανεπαρκείς γιά ν’ αντισταθούν στις ενωμένες δυνάμεις των πεσμένων αγγέλων καί ανθρώπων, οι όποιοι θα μάχονται λυσσαλέα καί απεγνωσμένα, καθώς θα προαισθάνονται ότι «λίγος καιρός τούς απομένει».