μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Διαθρησκειακή Ἀθήνα


Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
 
Ἐν Πειραιεῖ 31-10-2017
 
 
 Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ἐφημ. Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου - Παναγίας Ὀδηγητρίας Λόφου Βώκου
 
Στήν ἐποχή μας διοργανώνονται πολύ συχνά διαθρησκειακές συναντήσεις καί διασκέψεις μέ θέματα τήν εἰρήνη, τήν ἐξάλειψη τῆς βίας, τῆς πενίας καί τήν εἰρηνική συνύπαρξη θρησκειῶν.
Μία τέτοια συναντήση ἦταν καί ἡ Β΄ Διεθνής Διάσκεψη Ἀθηνῶν γιά τόν «Θρησκευτικό καί Πολιτιστικό Πλουραλισμό καί τήν Εἰρηνική Συνύπαρξη στή Μέση Ανατολή», πού πραγματοποιήθηκε στίς 30/31-10-2017, καί διοργανώθηκε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὕστερα ἀπό πρωτοβουλία τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νίκου Κοτζιά.

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ


Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
"ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ ;" 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ὁ διαπρεπὴς μετανεοβυζαντινὸς καὶ λαϊκὸς ζωγράφος Ἄρχων Ἁγιογράφος Ἰωάννης Μητράκας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἰδιαιτέρως πλούσιο καὶ πρωτοποριακὸ εἰκονογραφικὸ ἀλλὰ καὶ οὐκ ὀλίγον συγγραφικὸ ἔργο, κοσμικοῦ, θρησκευτικοῦ, ἱστορικοῦ, μυθολογικοῦ, ἠθογραφικοῦ, κοινωνικοῦ, ἀλληγορικοῦ καὶ συμβολικοῦ χαρακτῆρος, φιλοτέχνησε κατὰ τὸ 2016 ἕνα λίαν ἐνδιαφέροντα καὶ σημαδιακὸ καὶ διὰ τὰ καθ' ἡμᾶς σήμερον πίνακα, ὑπὸ τὸν τίτλον: "Ἡ σταύρωσις τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ ΔΝΤ καὶ τὸ ΕΤ" ἤ "Τίς πταίει;", διαστάσεων 160 x 120 σὲ τέμπερα πάνω σὲ καμβὰ καὶ ξύλο. 
Κατὰ τὸν καλλιτέχνη: "Στὸ Θέατρο τῆς ζωῆς ὅλοι οἱ θεατὲς βλέπουν τοὺς ἐσταυρωμένους ποὺ εἶναι: στὸ κέντρο ὁ συνταξιοῦχος, δεξιὰ ὁ δημόσιος ὑπάλληλος καὶ ἀριστερὰ ὁ ἰδιωτικὸς ὑπάλληλος. Μπροστά τους, ποὺ ἔχουν ἐστραμμένη τὴν πλάτη τους πρὸς τοὺς ἐσταυρωμένους εἶναι: Μέρκελ, Λαγκάρντ, Σούλτς, Γιουνγκέρ, Σόϊμπλε, Ὀλάντ! Ἀπὸ τὴν δεξιὰ μεριὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες πολιτικοί: Τρίπρας, Μητσοτάκης, Βενιζέλος, Σαμαρᾶς, Μεϊμαράκης, Παπανδρέου καὶ Γεννηματᾶ. Ἀποκαμωμένοι μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια λιτότητος καὶ ἀφαίμαξης τῶν οἰκονομικῶν τῶν Ἐλλήνων, βλέπουν τὴν καταστροφή τους χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ ἀντιδράσουν. Προσπαθοῦν ἔτσι νὰ περισώσουν τὴν ἀξιοπρέπειά τους". 
Εἰκονογραφικῶς παρουσιάζει μιά "θάλασσα" ποὺ κατακλύει ὁλόκληρο καὶ ἀσφυκτικὰ τὸν πίνακα, παραθετικά, μὲ ἀνθρώπινα κεφάλια ἀνδρῶν, γυναικῶν, παιδίων ποικίλης ἡλικίας καὶ μεγέθους, τὰ μεγάλα τῶν ὁποίων ἀνήκουν στούς "ἐξέχοντας", τοὺς στὰρ! πολιτικοὺς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἀρένας. Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἡ "πολυκεφαλία" εἶναι ἓν σύνηθες εἰκονογραφικὸ στοιχεῖο στὰ ἔργα τοῦ Μητράκα, εἰκονολογικὸ σύμβολο τῆς δυνάμεως τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, παρὰ τὶς αἰώνιες διενέξεις μεταξύ των, "σύμβολο τῆς καταγωγῆς καὶ πνευματικότητος τῶν Ἑλλήνων ποὺ κατάγονται ἀπὸ Ἀρχιερεῖς. Ὀρφέας, Εὔμολπος, Θάμυρις μὰ καὶ Αὐτοκράτορες καὶ Πατριάρχες, ὅπως εἶναι ἡ δυναστεία τῶν Μακεδόνων, θρακικῆς καταγωγῆς καὶ ἄλλοι, καὶ ὄχι ἀπόγονοι δούλων, ὅπως εἶπαν μερικοὶ ἡγέτες ἀδιαντρόπως" (Μητράκας). Οὕτως τὴν συναντῶμεν ἐνδεικτικῶς καὶ εἰς τὰς συνθέσεις: Ἡ παγκόσμια συναυλία τοῦ Ὁρφέα, Ἡ συναυλία στὴ νύχτα τῆς ζωῆς, Ἀλέξανδρος ὁ Κοσμοκράτωρ, Πρόνοια, Σπάρτακος ὁ Θρᾶξ, Ὁ πνευματικὸς Φάρος τῶν Θρακῶν, Ἡ ψυχὴ μου ἀλλιώτεψε κ.ἄ. Τὰ κεφάλια συνήθως ἄσχετα μεταξύ των στρέφονται πρὸς τὰ δεξιά, ἀριστερά, παρίστανται μετωπικῶς ἢ ἔχουν ἐστραμμένα τὰ νῶτα πρὸς τοὺς ἐσταυρωμένους, ὅπως οἱ μεγάλοι πολιτικοὶ ἄνδρες, ἀψηφοῦντες τὰ γενόμενα ὄπισθεν καὶ περὶ αὐτούς. Μερικὰ ἔχουν μιὰ κάπως περίεργη πρὸς τὰ ἄνω, ἀφύσικη κλίση, πρᾶγμα γνωστὸ καὶ ἐκφραστικὸ στὴ βυζαντινὴ εἰκονογραφία, καὶ φοροῦν ποικίλα καλύμματα ὅπως καπέλα, σκουφιά, κάσκες κλπ. Πάντως τὰ πρόσωπά τους φαίνονται θλιμμένα καὶ σκεπτικὰ ἀπὸ τὰ πολλὰ καὶ βασανιστικὰ προβλήματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν. Ὑψώνουν δὲ τὰ χέρια πρὸς τὰ ἄνω ἢ καὶ ὁλοκλήρους τοὺς βραχίονάς των σὰν νὰ διαμαρτύρονται, νὰ ζητοῦν βοήθεια ἢ νὰ φασκελώνουν τοὺς ὑπαιτίους. Καὶ αὐτὰ τοὺς ἑνώνουν μεταξύ τους. Οἱ κινήσεις εἶναι πάντως πιὸ ἔντονες πρὸς τὸ κάτω μέρος τοῦ πίνακος. 
Στὸ κέντρο ἐπὶ ἑνὸς κυρτοῦ καὶ γυμνοῦ χώρου ὑψοῦνται τρεῖς λίαν λεπτοὶ καὶ ὑψηλοὶ ὅμοιοι σταυροί, κατὰ τρόπον ἐμφαντικό, συνθετικὰ καὶ χρωματικά. Ἐπ' αὐτῶν σταυροῦνται "παλουκοειδῶς" οὐχὶ ὁ Χριστὸς μεταξὺ τῶν δύο ληστῶν, ἀλλά -Κύριε ἐλέησον- ὁ συνταξιοῦχος ἀναμέσῳ τοῦ δημοσίου καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ ὑπαλλήλου, τοῦτ'ἔστιν αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν οἰκονομικὰ ἰδιαιτέρως. Μήπως λοιπὸν ἐδῶ ξανασταυρώνεται ἐν ἐτέρᾳ μορφῇ ὁ Χριστός; (Καζαντζάκης). Οἱ σταυροὶ ἔχουν δελτάρια καὶ ὑποπόδιον, πρὸ τοῦ μεσαίου δὲ ὑψώνεται κλῖμαξ, πιθανῶς μὲ ἕναν ἀνερχόμενο σταυρωτή. Οἱ ἐσταυρωμένοι εἶναι λεπτοί, μορφὲς μανιεριστικές, ἴσως καὶ λόγῳ τῶν μαρτυρικῶν ἐκτροπῶν τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἔχουν κατὰ τὴν μόδαν, γένειον καὶ ἀντιπασοκικῶς εἶναι ἐνδεδυμένοι μέλαν -ἐπισήμως γάρ- κοστοῦμι μὲ γραβάτα. Τὰ χέρια των ὑψώνουν συμμετρικῶς καί "χορευτικά" πρὸς τὰ ἄνω. Ἀτενίζουν δὲ στὸ ἄπειρον, καὶ ἴσως νὰ λένε: Τί νὰ κάνουμε, ἄς "χορέψουμε" λοιπὸν μὲ ἀκίνητο τὸ σῶμα ἐπάνω στὸ σταυρό, ὑποτασσόμενοι ταῖς "ἐπιγείοις δυνάμεσιν". "Χορεύουν" τοῦτ' ἔστι -ὀξυμόρως- ἐν ἀκινησίᾳ! Πάντως εἶναι καλὸ ὅταν τραγουδᾶ καὶ χορεύει ὁ λαός! 
Τὰ χρώματα τῶν ἐνδυμάτων των εἶναι ποικίλα: λευκά, μαῦρα, καφέ, κόκκινα, ρόζ, μώβ, πράσινα, κυανοπράσινα, μπλέ. Συχνὰ δὲ ἀπαντοῦν καὶ τὰ γνωστὰ εἰς αὐτὰ τετραγωνίδια, σύμβολα κατὰ τὴν εἰκονολογία τοῦ καλλιτέχνη, τῆς τετραγωνικῆς λογικῆς καὶ σοφίας τῶν ἀρχαίων προγόνων μας. Ἔτσι λοιπὸν καὶ τὸ ἔργον αὐτὸ μαρτυρεῖ καὶ τὴν συνήθη καὶ ἐντυπωσιακὴν εἰκονογραφικὴν εὑρηματικότητα τοῦ ζωγράφου, μὲ τὴν ὁποία καταπιάνεται ἐδῶ σὲ μία τόσο πολιτικὰ θαραλλέα ἀπεικόνιση τῶν ταλαιπωρουμένων συνανθρώπων μας, παντρεύων σοσιαλιστικὲς ἰδέες μὲ χριστιανικὲς τοιαῦτες, πρᾶγμα οὐχὶ ἄηθες ἐν τῷ Πρωτοχριστιανισμῷ καὶ οὐχὶ μόνον. 
Ἄλλωστε, μὲ παρόμοια θέματα κοινωνικῆς φύσεως ἔχει ἀσχοληθεῖ καὶ πολὺ ἐνωρίτερα, ὅπως στοὺς περίφημους ἀνθρακωρύχους, τοὺς μάρτυρας αὐτοὺς τοῦ μόχθου καὶ τοῦ ἱδρώτα, ποὺ παλεύουν μέσα στὰ ἔγκατα τῆς γῆς καὶ δὲν στρογγυλοκάθονται σὰν τοὺς οὐχὶ σπανίως εὐτραφεῖς καὶ συχνάκις μειδιῶντας, ἀβυσσαλέους καρεκλοκενταύρους.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

«Στον παπα-Κάραν για την κρίση τού κόσμου»
Με ρωτάς, άνθρωπε του Θεού, από που προέρχεται η σημερινή κρίση, και τι σημαίνει αυτή. Ποιος είμαι εγώ για να με ρωτάς για ένα τόσο μεγάλο μυστικό; «Μίλα, όταν έχεις κάτι καλύτερο από τη σιωπή», λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όμως παρόλο που θεωρώ, ότι η σιωπή είναι τώρα καλύτερη από κάθε ομιλία, και όμως λόγω αγάπης προς εσένα, θα σου εκθέσω εκείνα που σκέπτομαι περί αυτού που ρώτησες.
Η κρίση είναι ελληνική λέξη, και σημαίνει δίκη.
Αντικατάστησε τη λέξη «κρίση» με τη λέξη «δίκη» και διάβασε: «Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν δίκη» ή «αλλά την δίκην πάσαν δέδωκε τω υιώ» ή «νυν δίκη εστί του κόσμου τούτου» ή ότι «αποδώσουσι λόγον τω ετοίμως έχοντι δικάσαι ζώντας και νεκρούς».
Έως τώρα οι ευρωπαϊκοί λαοί χρησιμοποιούσαν την λέξη «δίκη», αντί για τη λέξη «κρίση», όποτε και να τους έβρισκε κάποια συμφορά. Τώρα η καινούργια λέξη αντικατέστησε την παλιά, και το κατανοητό έγινε ακατανόητο. Όταν γινόταν ξηρασία, πλημμύρα, πόλεμος ή έπεφτε επιδημία, όταν έριχνε χαλάζι, γίνονταν σεισμοί, πνιγμοί και άλλες συμφορές, λέγανε «Θεία δίκη!».

Και αυτό σημαίνει: κρίση μέσα από ξηρασίες, κρίση μέσα από πλημμύρες, μέσα από πολέμους, μέσα από επιδημίες κ.λπ. Και τη σημερινή χρηματοοικονομική δυσκολία ο λαός την θεωρεί ως Θεία δίκη, όμως δεν λέει η δίκη αλλά η κρίση. Έτσι ώστε η δυσκολία να πολλαπλασιάζεται με το να γίνεται ακατανόητη! Εφόσον όσο ονομαζόταν με την κατανοητή λέξη «δίκη», ήταν γνωστή και η αιτία, λόγω της οποίας ήρθε η δυσκολία, ήταν γνωστός και ο Δικαστής, ο Οποίος επέτρεψε την δυσκολία, ήταν γνωστός και ο σκοπός τής επιτρεπόμενης δυσκολίας. Μόλις όμως χρησιμοποιήθηκε η λέξη «κρίση», λέξη ακαταλαβίστικη σε όλους, κανείς δεν ξέρει πια να εξηγήσει ούτε για ποιο λόγο, ούτε από Ποιόν, ούτε ως προς τι. Μόνο σ' αυτό διαφέρει η τωρινή κρίση από τις κρίσεις που προέρχονται από την ξηρασία ή την πλημμύρα ή τον πόλεμο ή την επιδημία ή τους πνιγμούς ή κάποιους άλλους πειρασμούς.
Με ρωτάς για την αιτία τής τωρινής κρίσης, ή της τωρινής Θείας δίκης! Η αιτία είναι πάντα η ίδια. Η αιτία για τις ξηρασίες, τις πλημμύρες, τις επιδημίες και άλλα μαστιγώματα της γενιάς των ανθρώπων είναι η αιτία και για την τωρινή κρίση. Η αποστασία των ανθρώπων από τον Θεό. Με την αμαρτία της Θεοαποστασίας οι άνθρωποι προκάλεσαν αυτή την κρίση, και ο Θεός την επέτρεψε, ώστε να ξυπνήσει τους ανθρώπους, να τους κάνει ενσυνείδητους, πνευματικούς και να τους γυρίσει προς Εκείνον.
Στις μοντέρνες αμαρτίες—μοντέρνα και η κρίση. Και όντως ο Θεός χρησιμοποίησε μοντέρνα μέσα ώστε να το συνειδητοποιήσουν οι μοντέρνοι άνθρωποι: χτύπησε τις τράπεζες, τα χρηματιστήρια, τις οικονομίες, το συνάλλαγμα των χρημάτων. Ανακάτωσε τα τραπέζια στις συναλλαγές σ' όλο τον κόσμο, όπως κάποτε στο ναό των Ιεροσολύμων. Προξένησε πρωτόγνωρο πανικό μεταξύ εμπόρων και αυτών που ανταλλάσσουν το χρήμα. Προκάλεσε σύγχυση και φόβο. Όλα αυτά τα έκανε για να ξυπνήσουν τα υπερήφανα κεφαλάκια των σοφών της Ευρώπης και της Αμερικής, για να έλθουν εις εαυτούς και να πνευματικοποιηθούν. Και από την άνεση και το αγκυροβόλημα στα λιμάνια τής υλικής σιγουριάς να θυμηθούμε τις ψυχές μας, να αναγνωρίσουμε τις ανομίες μας και να προσκυνήσουμε τον ύψιστο Θεό, τον ζωντανό Θεό.
Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κρίση; Όσο το πνεύμα των ανθρώπων παραμείνει δίχως αλλαγή. Ώσπου οι υπερήφανοι υπαίτιοι αυτής της κρίσης να παραιτηθούν μπροστά στον Παντοδύναμο. Ώσπου οι άνθρωποι και οι λαοί να θυμηθούν, την ακαταλαβίστικη λέξη «κρίση», να τη μεταφράσουν στη γλώσσα τους, ώστε με αναστεναγμό και μετάνοια να φωνάξουν: «η Θεία δίκη»!
Πες και εσύ, τίμιε πατέρα, η Θεία δίκη, αντί η κρίση, και όλα θα σου γίνουν ξεκάθαρα.
Χαιρετισμούς και ειρήνη

Σημείωση
Το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται...», Ιεραποστολικές επιστολές Α', εκδ. «Εν πλω», Αθήνα 2008, σσ. 33-36. Ο τίτλος του πρωτοτύπου είναι: «Στον παπα-Κάραν για την κρίση τού κόσμου»)
 
 

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Alors, c’est la guerre

(Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πόλεμο)
 
"Οι Μήδοι είναι πάντα εδώ και επιχειρούν να διαβούνε. Βρίσκονται έξω από τα σύνορα, βρίσκονται εντός των τειχών, βρίσκονται και μες στους ίδιους τους εαυτούς μας. Έχει απομείνει άραγε κάποιο γονίδιο ζωντανό, κάποια έστω απλή ανάμνηση, από εκείνη τη στερνή γενιά των αυθεντικών Ελλήνων;"
 
                                                                                             
του Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ιστορίας

     Αυτή υπήρξε βεβαίως η ακριβής (βαθύτατα ποιητική και μεγαλειωδώς ανατριχιαστική) διατύπωση της τελευταίας μεγάλης άρνησης που ειπώθηκε από επίσημο στόμα στον ελλαδικό χώρο και την οποία τιμήσαμε πάλι (θεωρητικά τουλάχιστον) πριν από λίγες ημέρες.  Και αυτή ήταν η ακριβής απαρχή του έπους που έγραψε με το αίμα της η τελευταία γενιά Ελλήνων που υπήρξε στην Ιστορία. Ακριβώς δηλαδή λίγο πριν την έναρξη της τελικής φάσης της οριστικής τους μετάλλαξης.

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

«Ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημά σοι δώσω καθάπερ ο Ιούδας»

AiretikosAgiazeiOrthodoxo.jpg
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο γεγονός, ὅτι πολλοὶ Χριστιανοί ἔχουν πιὰ ἀναγνωρίσει, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη αἵρεση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας· ἔχουν πιὰ καταλάβει, ὅτι οἱ ποιμένες δὲν στέκονται στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ τῶν εὐθυνῶν ποὺ φέρει ἡ θέση τους στὴν Ἐκκλησία· ἔχουν πιὰ διακρίνει, ὅτι λύκοι βαρεῖς καὶ δοῦλοι πονηροὶ λυμαίνονται τὸ ποίμνιο.

Μα επιτέλους, που είναι οι ρήτορες;


Γεώργιος Μηλιώτης, εκπαιδευτικός.

Με το θόρυβο για τα Θρησκευτικά και το απαράδεκτο από κάθε άποψη περιεχόμενό τους συνεχώς να μεγαλώνει, κάποιοι έβγαλαν φωνή. Γονείς, θεολόγοι και πολλοί εκπαιδευτικοί αντέδρασαν, διαμαρτυρήθηκαν, παρακίνησαν και άλλους. Κατάλαβαν πια ότι ο πόλεμος έχει ξεκινήσει προ πολλού. Και δεν είναι αόρατος.  Ότι ο εχθρός είναι αμείλικτος. Ότι δεν μπορεί  κανείς - ειδικά αυτή την ώρα - να μείνει απαθής και αμέτοχος. Ότι επιβάλλεται η ενεργοποίηση όλων.  Ότι η σιωπή είναι συνενοχή.

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Ένα «ΟΧΙ» ακόμα… Ένα «ΟΧΙ» για τη λευτεριά!

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΟ ΟΧΙ


Περίεργος λαός είμαστε οι Έλληνες… Ζούμε για να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Να διαφωνούμε. Να διχαζόμαστε.
Του Νίκου Συρίγου
Κάποιες φορές χωρίς αφορμή. Έτσι από συνήθεια. Για το γαμώτο, που λένε. Για να ξυπνάνε τα αίματα. Όλα αυτά μέχρι να μας πειράξεις… Μέχρι να νιώσουμε ότι απειλείς, τα ιερά και τα όσια μας. Την πατρίδα, την οικογένεια, τη θρησκεία μας. Όσα μας ένωσαν τόσα χρόνια… Όσα θα μας κάνουν ξανά μια γροθιά, όταν χρειαστεί. Όσα πολεμούν οι εχθροί. Αυτοί που βρίσκονται εντός και εκτός των τειχών. Αυτοί που τους ξέρουμε και άλλους που ούτε καν τους φανταζόμαστε.

Φέρτε την Πατρίδα μας πίσω!

Σχετική εικόνα
 
Ένα «ΟΧΙ» στοιχειώνει τον σύγχρονο Έλληνα. Εκείνο το «ΟΧΙ» που γιορτάζουμε σήμερα από συνήθεια, από υποχρέωση, χωρίς ουσιαστική συναίσθηση του τι σήμαινε για την πατρίδα.

Αυτή η τόσο μικρή φρασούλα με τα τόσα μεγάλα νοήματα που μας στοιχειώνει διότι δεν είμαστε αντάξιοι των προγόνων μας. Το «ΟΧΙ» στους Ιταλούς μπορεί να προσωποποιήθηκε και ο Ιωάννης Μεταξάς να έγινε για μια βραδιά ήρωας, όμως, οι πραγματικοί ήρωες ήταν όλοι οι Έλληνες που αψήφησαν τα πάντα και υπερασπίστηκαν την ελευθερία και τα ιδανικά τους.

Η προδοσία της αποστολής των ποιμένων. Σχόλιο στην παρέμβαση του Μητροπολίτου Καλαβρύτων.

Αποτέλεσμα εικόνας για Καλαβρύτων Αμβρόσιος
 
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ. ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
 
 
Ο μητροπολίτης Καλαβρύτων, διά της ομολογουμένως πεπαρρησιασμένης του γραφίδος, μέμφεται, ορθώς και δικαίως, την εκκλησιαστική ηγεσία  επί προδοσία της αποστολής  της εν σχέσει προς το μάθημα των Θρησκευτικών. Και αξιεπαίνως εκζητεί τη συγγνώμη της ΠΕΘ και του καταπροδομένου από την επίσημη Εκκλησία, ευσεβούς λαού που αγωνίζεται με αξιοσημείωτο σθένος για τη διασφάλιση του Ορθοδόξου χριστιανικού προσανατολισμού και χαρακτήρα του πολύπαθου μαθήματος.

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ.... ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.


ΤΗΝ ΦΩΤΟ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΝ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: http://katohika.gr/gn-blog/exeis-tin-euthini-ksipna-ellina/


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

 


ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=kkbxRDtd85I

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ... ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 1940 ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για η αγια σκεπη τησ θεοτοκου
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ "ΟΧΙ" ΤΟΥ 1940

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ!
Αποτέλεσμα εικόνας για το οχι των ελληνων
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

 Αποτέλεσμα εικόνας για μητροπολίτης καλαβρύτων

ΛΟΓΙΑ ΣΤΑΡΑΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ 

  «ΕΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΚΑΡΔΙΑΣ…..»

______Στην πρωϊνή μας προσευχή μεταξύ άλλων χρησιμοποιούμε και την φράση «εν εξομολογήσει καρδίας…», για να ομολογήσουμε την ειλικρίνεια της ψυχής μας, με την οποία απευθυνόμεθα προς τον Πανοικτίρμονα Θεό, τον Οποίον παρακαλούμε και ικετεύουμε να μας αξιώνει να ανυμνούμε το  άγιον Όνομά Του με ειλικρίνεια (βλ. Προοιμιακή προσευχή).

Τα όνειρα κάνουν επικίνδυνους τους ανθρώπους και αυτό δεν το θέλουν

Αποτέλεσμα εικόνας για ονειρεύομαι
 
Γράφει ο Χρήστος Μπουσιούτας

Δεν είμαι οπαδός κάποιου κόμματος, δεν θα επιθυμούσα το όνομα μου να αναγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους αυτής της χώρας, δεν θα ήθελα να είμαι πολιτικός και δημοσιογράφος, γιατί δεν θέλω να ταΐζω με κούφια λόγια τον λαό, με ψευδαισθήσεις επιτυχίας την μάζα.

«Θα έρθει καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα»

(Αγ. Κοσμάς Αιτωλός – Προφητεία)
 
Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ
Αναμφίβολα, για την κοινωνία της υλικής ευημερίας, της αφθονίας αγαθών, του υψηλού βιοτικού επιπέδου και της τεχνολογίας, ομιλεί ο Άγιος Κοσμάς στην προφητεία του. Αναφέρεται ειδικά, στην αρνητική μορφή κυβέρνησης του κόσμου. Για την κατανόηση της προφητείας, για το βαθύτερο νόημά της, χρειάζονται γνώσεις πολιτικές, κοινωνιολογικές, επιστημονικές και, το κυριότερο, εμπειρίες πνευματικές, που τις βιώνει μόνο ο άνθρωπος, ως προσπάθεια βιώσεως του υπερφυσικού και Θείου, εν Αγίω Πνεύματι, στα όρια της Ορθοδόξου πνευματικότητας.

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

Ο Άγιος Δημήτριος προστάτης των ομολογητών αγίων.

 
Αποτέλεσμα εικόνας για ζησησ θεοδωροσ
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
ΑΠΟ ΤΟ 12.12 και ΜΕΤΑ

Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ.... ῥῦσαι κεκακωμένους... καὶ δεινὴ μανία τῆς αἱρέσεως

Αποτέλεσμα εικόνας για ο άγιος δημητριος
 
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Αν τολμούσαμε να χρεοκοπήσουμε

Αποτέλεσμα εικόνας για στημένη λεμονοκουπα

"Θυμηθείτε και προετοιμαστείτε: Όταν στύβεις μία λεμονόκουπα έως ότου δεν έχει πια καθόλου χυμό, την πετάς στα σκουπίδια"

Γράφει η Σερένα Νομικού
Δεν είναι καλό να επαναλαμβάνεσαι, αλλά μερικές φορές πρέπει. Είμαστε μία από τις πλέον εγωιστικές γενιές που έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Πιθανόν λόγω αυτού ακριβώς του εγωισμού και της βρώμικης ιδιοτέλειας μας, έχουμε «εκθρέψει» τη διαφθορά σε ολόκληρο το δημόσιο βίο. Επί πλέον, επιλέγαμε συνεχώς ανίκανες, προδοτικές κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η πατρίδα μας στην καταστροφή.

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Δημήτρης Νατσιός, "Γιορτάζουμε το ΟΧΙ, γιατί, αν γιορτάζαμε το ΝΑΙ, θα είχαμε κάθε μέρα γιορτή"


Αποτέλεσμα εικόνας για 1940 ΑΦΙΣΕΣ
 
"Είχα τρεις γιους. Σκοτώθηκαν και οι τρεις εκεί πάνω. Χαλάλι της πατρίδας μου": Γι' αυτό νικήσαμε...
 "Γιορτάζουμε το ΟΧΙ, γιατί, αν γιορτάζαμε το ΝΑΙ, θα είχαμε κάθε μέρα γιορτή"
 
Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς
 
Aς ανασάνουμε λίγο. Μας έπνιξαν οι αναθυμιάσεις από το αποτεφρωτήριο της ιστορικής ευθανασίας, στο οποίο μας οδηγούν οι λυσασμένοι εθνομηδενιστές. Ας αρωματιστούμε από την ευωδία του ΄40.
Το 1999 από τις εξαιρετικές εκδόσεις «Γκοβόστης» μεταφράστηκε και κυκλοφορήθηκε το βιβλίο του Ιταλού στρατηγού Βισκόντι Πράσκα με τίτλο: «Εγώ εισέβαλα στην Ελλάδα» (Το βιβλίο γράφτηκε το 1946). Ο συγγραφέας του ήταν Ανώτερος Διοικητής των Ιταλικών Δυνάμεων Αλβανίας από τις 5 Ιουνίου έως τις 8 Νοεμβρίου του 1940, όταν λόγω αποτυχίας των σχεδίων του, αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό Σοντού, μέχρι τότε υφυπουργό Στρατιωτικών. Το βιβλίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, επέχει θέση ντοκουμέντου, όχι μόνο για τους απλούς φιλίστορες αναγνώστες, αλλά και για τους επίμονους ιστορικούς ερευνητές.

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Μοναχού Σεραφείμ, Γιατί είναι αιρετική η Σύνοδος του Κολυμπαρίου (συνοπτικώς)

 

Γιατί εἶναι αἱρετική ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου (συνοπτικῶς)
τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
Πρίν ἀπό ἑνάμισυ περίπου χρόνο (Ἰούνιο 2016) ἔλαβε χώρα ἡ λεγομένη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης, ὅπως εἶχε προγραμματισθεῖ, καί προκάλεσε μέγα διχασμό στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ αἰτία ἦταν, ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή ἐπισημοποίησε καί ἐπικύρωσε αἱρετικές ἀπόψεις κυρίως ὡς πρός τήν ἐκκλησιολογία (τήν περί Ἐκκλησίας διδασκαλία) τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπόψεις οἰκουμενιστικές.
Στόν περιορισμένο χῶρο ἑνός ἄρθρου, θά προσπαθήσω νά συνοψίσω χάριν τοῦ εὐρύτερου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ μερικά ἀπό τά τεκμήρια τῆς προδοτικῆς παρεκκλίσεως τῆς Συνόδου αὐτῆς (στό ἑξῆς θά τήν ἀναφέρω ὡς «Τό Κολυμπάρι»). 

Πατήρ Αθάνάσιος Μυτιληναίος: ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΊΑ ΤΟ ΈΣΧΑΤΟ ΑΊΤΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για αθανασιοσ μυτιληναιοσ
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

"Πυροσβέστες"

     Αποτέλεσμα εικόνας για πυροσβεστική


«Πυροσβέστες» για γέλια, για κλάματα ή κάτι άλλο, πολύ χειρότερο;
 
του Απόστολου Σαραντίδη
 
Πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες υπηρετώντας τη στρατιωτική μου θητεία στην αεροπορική βάση της Λάρισας, πέρα από τα πρωινά καθήκοντα σύμφωνα με την ειδικότητα που μου είχε δοθεί, ήταν και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως τη νύχτα (το περίφημο γερμανικό νούμερο), μαζί με τους υπόλοιπους της ομάδος εκ περιτροπής, να φυλάμε σκοπιά στο φυλάκιο της κεντρικής αποθηκευτικής δεξαμενής κηροζίνης για τα πολεμικά μας αεροσκάφη. Τόνοι ρευστού εύφλεκτου υλικού που αν μια σπίθα ξέφευγε είτε από αβλεψία είτε από δολιοφθορά, τα αποτελέσματα θα ήσαν πολύ δυσάρεστα όχι μόνο για τη συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα αλλά και για την ευρύτερη αστική περιοχή αφού θα κινδύνευαν χιλιάδες ανύποπτες ψυχές από τις φλόγες και τις αναθυμιάσεις, συν την οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου. Οι εντολές των ανωτέρων σαφέστατες, η εκπαίδευση συγκεκριμένη, τα μέτρα και η περιφρούρηση αυστηρά και η ευθύνη για τον καθένα ξεχωριστά, τεράστια.

Ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

Σχετική εικόνα
Σχετική εικόνα

(Ὅποιος δέχεται τούς αἱρετικούς, δέχεται τόν διάβολο)
Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Τόν τελευταῖο καιρό, δέν περνάει οὔτε μέρα σχεδόν, πού νά μή δημοσιεύεται τοὐλάχιστον μία συνάντηση Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων μέ ἀντίστοιχους αἱρετικούς ‘’συναδέλφους’’ τους!
Καί δέν φτάνουν οἱ αἴθουσες συνεδριάσεων καί τά χαλαρά τραπεζώματα γιά δαῦτες τίς δημοσιοσχετίστικες συναντήσεις, ἀλλά καταλήγουμε δυστυχῶς καί μέσα στίς ἁγιασμένες μας ἐκκλησιές, νά προσευχόμαστε παρέα μαζί τους! Μέ ποιούς; Μέ τούς αἱρετικούς!

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

«Ει μεν έπεται τη ορθή πίστει, φανερόν ημίν καταστήσαι, ώστε ημάς είναι κοινωνικούς»

Αποτέλεσμα εικόνας για Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
 
(Μ. Βασίλειος – Επιστολή (99) προς κόμητα Τερέντιο)

Για Εκκλησιαστική κοινωνία χωρίς παραμορφωμένη την ορθή πίστη, γράφει ο Μ. Βασίλειος στην επιστολή του. Υπογραμμίζει την ορθή πίστη ως τον θεμελιώδη δογματισμό, ως την θεμελιώδη προϋπόθεση εκκλησιαστικής ενότητας – κοινωνίας, ως την στάση που καθορίζει τον πιστό ως μέλος της αληθινής Εκκλησίας.
«Την πίστιν ετυμολογητέον, την περί το όν στάσιν της ψυχής ημών», παρατηρεί ο Κλήμης Αλεξανδρείας.
Με απλά λόγια: «Την πίστη πρέπει να την ετυμολογήσουμε, ως τη στάση της ψυχής μας απέναντι στο όν».
Με δεδομένο αυτό το ετυμολογικό της πίστεως και την πλούσια θεολογική παράδοση της Εκκλησίας, ο Μ. Βασίλειος καθορίζει την Εκκλησιαστική ενότητα – κοινωνία.

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Μία ἀναγκαία ἐπανάληψη ὡς φόρος τιμῆς γιὰ τὸν ἀγώνα τῶν λαϊκῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ κοπιάζουν μέσα στὸν κόσμο καὶ στὰ ιστολόγια γιὰ τὴν Ἀλήθεια

Αποτέλεσμα εικόνας για ομολογία πίστεως

Γράφει ο 
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
Πολλοὶ κατηγοροῦν τοὺς Χριστιανούς, ὅτι ἐπαναλαμβάνουν συνεχῶς τὰ ἴδια πράγματα. Ξεχνοῦν φυσικὰ αὐτοὶ οἱ κατήγοροι, ὅτι ἡ ἐπανάληψη τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων ἐξασφαλίζει τὴν σιγουριὰ καὶ τὴν βεβαιότητα, ὅτι κάποιος βαδίζει σωστά καὶ σὲ ἀσφαλὲς πλαίσιο. Ὁ Γερμανός συγγραφέας Erhard Kästner (ἕνας μὴ ὀρθόδοξος!!!) ἔγραψε μετὰ τὴν ἐπίσκεψη του στὸ Ἅγιον Ὄρος (τὴν δεκαετία τοῦ 50) τὸ βιβλίο «Die Stundentrommel vom heiligen Berg Athos», ὅπου γράφει γιὰ τὸ ἐρώτημα, γιατὶ ἡ Ὀρθοδοξία μένει σταθερή καὶ δὲν προσαρμόζεται στοὺς καιρούς, τὸ ἑξῆς:

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Σάββας Ηλιάδης, Ο Στ. Κοντονής ανοίγει το θέμα της ευθανασίας


Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΝΤΩΝΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
 
Ο Στ. Κοντονής ανοίγει το θέμα της ευθανασίας
 
 
Σχόλιο:
      Ας το πάρουμε χαμπάρι όλοι μας.  Τώρα άρχισαν «του ποταμού τα ορμήματα»,  και μετά πάσης βεβαιότητος, τα επερχόμενα  δεινά θα δώσουν βαρύτερα και οδυνηρότερα χτυπήματα στην πλάτη της ιερής Παράδοσης του Γένους μας. Ετοιμαστείτε, Πατέρες και αδελφοί, όσοι έχετε επίγνωση της αποστολής και της διακονίας σας. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.

Άκουσον - Άκουσον...!! "...Αυτά που αποφάσισε στη Κρήτη το 2016 η Αγία και  Μεγάλη Σύνοδος πραγματώνει το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Ελλάδος με την διδασκαλία από τους νέους φακέλλους μαθητή. « Οι εκρήξεις φονταμενταλισμού που παρατηρούνται στους κόλπους διαφόρων θρησκειών αποτελούν έκφραση νοσηρής θρησκευτικότητος. Ο νηφάλιος διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της ειρήνης και της καταλλαγής»."

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Καταλάβατε... τι προδοσία επιτελέστηκε στη Κρήτη; 
π. Φώτιος Βεζύνιας
 

ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/fanatikoi-hristianoi-epitithentai-sto-mathima-ton-thriskeytikon


Φανατικοί « χριστιανοί » επιτίθενται στο μάθημα των Θρησκευτικών

        
Δρος Ιωάννου Π. Μπουγά, Θεολόγου
 
   Επικίνδυνες για την παιδεία μεμονωμένες αντιδράσεις περί των νέων φακέλων διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, οι οποίες προέρχονται από συντηρητικούς κύκλους φανατισμένων κατ’ όνομα χριστιανών, εμφανίζονται το τελευταίο καιρό στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι αντιδράσεις αυτές έγιναν και από δημοτικούς άρχοντες, οι οποίοι κάτω από την πίεση των ψηφοφόρων τους παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αντιδρώντες ως επί το πλείστον επιθυμούν τα παιδιά τους να μην διδάσκονται μαθήματα για τις άλλες θρησκείες και ιδιαιτέρως για το Ισλάμ, θεωρώντας το περιεχόμενο των φακέλων αυτών συγκρητιστικό.

Ναυπάκτου Ιερόθεος: Οι πρόσφατες εκλογές Μητροπολιτών

Σχετική εικόνα

 
Οἱ πρόσφατες ἐκλογές Μητροπολιτῶν
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Ἡ ἐκλογή ἑνός Ἐπισκόπου γιά νά ποιμάνη μιά Ἱερά Μητρόπολη εἶναι σοβαρή ὑπόθεση τῆς Ἱεραρχίας, γιατί ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι διάδοχος τῶν θρόνων τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά πρέπει νά εἶναι καί μέτοχος τῶν τρόπων τῶν Ἀποστόλων, ὅπως ψάλλουμε στό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ἁγίων Ἐπισκόπων.

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Δημήτρης Νατσιός, Με άθεους, με εκκλησιομάχους, με καταδιεφθαρμένους πολιτικούς «το έθνος δεν στέκη»


Αποτέλεσμα εικόνας για άθεοι εκκλησιομάχοι
Με άθεους, με εκκλησιομάχους, με καταδιεφθαρμένους πολιτικούς «το έθνος δεν στέκη»
Στον 2ο τόμο των «Απομνημονευμάτων του Κολοκοτρώνη» - (έκδ. Γ. Βαλέτα, σελ. 323 )-εντόπισα ένα πολύ ωραίο και διδακτικό επεισόδιο, που διαδραματίζεται κατά την Αγιασμένη Επανάσταση του ΄21. Το διηγείται ο Γεώργιος Τερτσέτης-τι σπουδαίος άνθρωπος- σε λόγο του στις 25 Μαρτίου του 1855, στην τότε Βουλή των Ελλήνων. Το μεταφέρω, ως έχει:
«Κύριοι ακροαταί, εις τα 1822 πολεμιστής, στρατιώτης περίφημος επήγε εις σεβάσμιον πνευματικόν να ξομολογηθεί, να μεταλάβει.

π.Θεόδωρος Ζήσης, Περί της Ζ΄ Οικ. Συνόδου & περί της Κυριακής του Σπορέως [mp3-2017]

Αποτέλεσμα εικόνας για θεοδωροσ ζησησ
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: