μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς παιδαγωγοί, ποιμένες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας.


Ομιλία του κ. Φώτη Μιχαήλ, ιατρού, που εκφωνήθηκε στην
   
εκδήλωση που οργάνωσε ο Ελληνορθόδοξος Σύνδεσμος "Ζωοδόχος Πηγή" στις 30 Ιανουαρίου 2023, στην αίθουσα του Συνδέσμου στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης.

    Σεβαστέ μας πάτερ Φώτιε, ἀγαπητά μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου μας, εὐχαριστῶ καί δοξολογῶ τόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε  ἀπόψε νά βρεθοῦμε ἀπό κοντά καί κατόπιν δικῆς σας τιμητικῆς προσκλήσεως, νά ἐπιχειρήσω ἕνα ἔργο ἱερό: νά σᾶς παρουσιάσω ὠφέλιμα ἀποσπάσματα ἀπό τήν ζωή καί τό ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τούς ὁποίους τιμᾶ καί ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας.

 

Καλοί μου ἀδελφοί, συνήθως, ὅταν πρόκειται νά μιλήσουμε γιά τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, συμβαίνει νά μεταφερόμαστε στήν δική τους ἐποχή καί νά νομίζουμε, ὅτι ὁ βίος τους, τά ἔργα τους, ἡ διδαχή τους, ἰσχύουν μονάχα γιά τά χρόνια ἐκεῖνα.

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

π. Θεόδωρος Ζήσης: "ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΦΩΤΙΣΗ"

 ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΦΩΤΙΣΗ

Τὸ νόημα τῆς εὐχῆς τῶν ΘεοφανείωνΠρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

 

 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΦΩΤΙΣΗ

Τὸ νόημα τῆς εὐχῆς τῶν Θεοφανείων

 

 

1. Χριστὸς ἐτέχθη, Χριστὸς ἐφάνη, Χριστὸς ἀνέστη.

 

Κάθε χρόνο κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων ἢ τῶν Φώτων συνηθίζουμε μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ νὰ εὐχόμαστε ὁ ἕνας στὸν ἄλλο «Καλὴ Φώτιση», ἀκόμη καὶ ὅσοι ἀγνοοῦν τὸ νόημα τῆς εὐχῆς. Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ καλὴ φώτιση; Μήπως ὑπάρχει καὶ κακὴ φώτιση, ποὺ κρύβεται κάτω ἀπὸ τὴν εὐχὴ γιὰ καλὴ φώτιση, καὶ οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ σκότιση; Μήπως τὸ ἴδιο δὲν συνέβη μὲ τὸν περίφημο εὐρωπαϊκὸ Διαφωτισμὸ ὁ ὁποῖος ἀποδείχθηκε εὐρωπαϊκὸς Διασκοτισμός;