μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης: ΚΑΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.


 

 

ΚΑΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καμμία Ὀρθόδοξη χώρα δὲν νομοθέτησε

ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων

 

 

1. Ἡ αὐτοκέφαλη ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν ἔχει πανορθόδοξη ἀναγνώριση.

 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει διαχρονικὰ τὴν συνείδηση ὅτι μόνον αὐτὴ εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, καὶ ὅτι ὅλες οἱ ἄλλες χριστιανικὲς κοινότητες, ἐκτός αὐτῆς, εἶναι αἱρέσεις καὶ σχίσματα. Καὶ αὐτὴ ἡ βεβαιότητα στηρίζεται εἰς τὸ ὅτι μόνον αὐτὴ ἐκράτησε καὶ διετήρησε διαχρονικὰ τὸν καθολικὸ κανόνα τῆς Πίστεως, ὅπως πραδόθηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, χωρὶς προσθῆκες, ἀφαιρέσεις καὶ ἀλοιώσεις. Μέχρι καὶ τὸν 19ο αἰώνα, μετὰ καὶ τὴν ἀπόσχιση τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας τὸν 11ο αἰώνα καὶ την χειρότερη ἀπόσχιση τῶν Προτεσταντῶν ἀπὸ τὸν Παπισμὸ τὸν 16ο αἰώνα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἔχουσα τὰ πρεσβεῖα τιμῆς ἀνάμεσα στὶς λοιπὲς τοπικὲς ἐκκλησίες, πρωτοστατοῦσε στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἑδραίωση καὶ ἐξάπλωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα εἶναι συνδιαμορφώτρια καὶ κήρυκας τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ Συγκρητισμοῦ.

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. ΑΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

 


Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

 

 

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ.

ΑΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

 

 

1. Κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν

 

Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι στὴν πανανθρώπινη ἱστορία, τὴν προχριστιανικὴ καὶ τὴν μεταχριστιανική, σὲ ὅλες τὶς μορφὲς κοινωνικῆς συμβίωσης, σὲ ὅλους τοὺς τόπους καὶ σὲ ὅλους τοὺς λαούς, ὁ γάμος ἐννοεῖται καὶ ὁρίζεται ὡς σαρκικὴ ἕνωση ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἀπὸ τὴν ὁποία μὲ τὴν γέννηση τέκνων ἐξασφαλίζεται ἡ διαιώνιση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ συνέχιση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ εἶναι τόσο αὐτονόητο καὶ ἀναμφίβολο, ὥστε περιττεύει ἡ παράθεση μαρτυριῶν, ὅπως θὰ ἐπερίττευε καὶ ἡ συζήτηση γιὰ τὸ ἂν οἱ ρίζες τῶν δένδρων καὶ τῶν φυτῶν βυθίζονται στὴν γῆ ἤ αἰωροῦνται στὸν ἀέρα καὶ γιὰ τὸ ἂν ἡ φωτιὰ ἔχει καυστικὲς καταστρεπτικὲς συνέπειες. Ὅποιος ἀγνοήσει τὴν φυσικὴ τάξη, τοὺς φυσικοὺς νόμους, τὴν φυσικὴ χρήση, καὶ ἐπιχειρήσει τὰ ἀντίθετα, τὰ παρὰ φύσιν, ὡς πρὸς τὰ δύο παραδείγματα ποὺ μνημονεύσαμε θὰ συμβεῖ ὥστε τὰ δένδρα καὶ τὰ φυτὰ μὲ τὶς ρίζες στὸν ἀέρα νὰ ξεραθοῦν, καὶ ἡ φωτιὰ νὰ κάψει καὶ νὰ καταστρέψει ὅποιον ἀγνοήσει τὴν φυσικὴ καυστική της δύναμη. Ὡς πρὸς τὸν ἄνθρωπο ποὺ θὰ ἀλλάξει τὴν φυσικὴ τάξη καὶ τὴν δύναμη τοῦ γάμου, ἀπὸ τὸ κατὰ φύσιν στὸ παρὰ φύσιν, θὰ ὑπάρξουν καταστροφικὲς συνέπειες στὴν κοινωνικὴ ζωή, στὶς οἰκογένειες, στὴν συνέχεια τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, στὴν ὕπαρξη ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς, θὰ κυριαρχήσει ὄχι ἡ ζωὴ ἀλλὰ ὁ θάνατος.

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

ΤΟ ΟΜΟΦΥΛΟΝ ή ΤΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΝ;

 ΤΟ ΟΜΟΦΥΛΟΝ ή ΤΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΝ;

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ: https://pixabay.com


Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας

Tην εποχή μας, την εποχή της Νέας Τάξης Πραγμάτων, την χαρακτηρίζει εκτός των άλλων, η διαστρέβλωση της αλήθειας. Τις περισσότερες φορές αυτή η διαστρέβλωση (μισή αλήθεια) είναι χειρότερη από το ίδιο το ψέμα. Και το να υπηρετούν αυτήν την τάση οι πολιτικοί ταγοί, το καταλαβαίνουμε. Άλλωστε αυτό σπούδασαν στα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου απεστάλησαν με σκοπό να γίνουν επιστήμονες, όχι πάνω στο ψέμα αλλά στο πώς να ντύνουν με  το καλύτερο περιτύλιγμα την  διαστρεβλωμένη αλήθεια. Όμως το να πέφτουν στην ίδια παγίδα οι πνευματικοί μας ταγοί το θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτο.

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

Κωνσταντίνος Καρακατσάνης: Από τον Άγιο Παΐσιο έως τα κρίσιμα σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής.

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Παρακαλούμε να δουν το βίντεο οι άγιοι αρχιερείς για να πάρουν σωστές αποφάσεις πάνω στα κρίσιμα θέματα που προωθούνται από την ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ