μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

π. Αυγουστίνος Καντιώντης. Ὤ θεομπαῖκτες, ὤ ὑποκριταί, ὢ φεστιβὰλ θρησκευτικό!…

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
 
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ... ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
 
 
Θὰ μαζευτοῦν καὶ δεσποτάδες μὲ τὰ ἐγκόλπιά τους καὶ μὲ τὶς σπινθηροβολοῦσες μίτρες τους, θὰ μαζευτοῦν ὅλοι ἐπάνω ἐκεῖ. Ἔ, Χριστιανοί μου, σᾶς ἐνθουσιάζει αὐτὴ ἡ πανήγυρις; σᾶς ἐνθουσιάζουν αἱ στολαὶ αἱ λαμπραὶ τῶν παπάδων μας καὶ τὰ ῥαβδιὰ τὰ δεσποτικὰ καὶ τὰ στέμματα καὶ οἱ φωνὲς καὶ οἱ πανηγύρεις; Δὲν ξέρω.
Σᾶς κάνω μιὰ ὑπόθεσι μόνο. 
Φαντασθῆτε τὴν ὥρα ἐκείνη, ποὺ εἶνε ὅλοι αὐτοὶ μαζεμένοι ἐκεῖ,νά ᾽ρχεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος· μὲ τὸ ῥαβδί του, χωρὶς νά ᾽χῃ μίτρες στὸ κεφάλι… 
Πώ πω! δὲν μπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸν Παῦλο μὲ μία μίτρα, δὲν μπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸν Παῦλο μὲ μπαστούνια καὶ πολυτέλεια, δὲν μπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸν Παῦλο μὲ αὐτοκίνητα πολυτελείας,

π. Αυγουστίνος Καντιώτης : ΠΟΝΗΡΟΙ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΣ

Kυριακὴ Tελώνου & Φαρισαίου (B΄ Tιμ. 3,10-15)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ
                                  ΠΟΝΗΡΟΙ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΣ
Πονηροί δὲ ἄνθρωποι και γόητες προκόψουσιν ἔπι τῷ χεῖρον πλανῶντες και πλανώμενοι (B΄ Tιμ. 3,13)

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ πρώτη Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου καὶ ὁ ἀπόστολος περιέχει δύο προφητεῖες τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἡ μία προφητεία εἶνε ὅτι· ὅσοι θέλουν νὰ ζήσουν μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅσοι θέλουν στὴ ζωή τους νὰ ἐφαρμόσουν κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, ὅσοι θέλουν νὰ ζήσουν «εὐσεβῶς», αὐτοὶ θὰ διωχθοῦν. Αὐτὴ εἶνε ἡ μία προφητεία. Ἡ δὲ ἄλλη προφητεία ποιά εἶνε; Ὅτι ὅσοι εἶνε «πονηροὶ ἄνθρωποι» καὶ ἀπατεῶνες, αὐτοὶ ―τὸ λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος― αὐτοὶ θὰ προκόψουν (ἔ.ἀ. 12-13).
Θὰ προκόψουν λοιπὸν οἱ πονηροὶ καὶ ἀπατεῶνες; Μυστήριο πρᾶγμα! Δὲν εἶνε ἀνάποδα αὐτά;

Δύο κείμενα τῆς Ρωσσικῆς Συνόδου περί τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (τοῦ Κολυμπαρίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για h rvsikh synodos
 
τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ

Παραδίδουμε στή δημοσιότητα τήν μετάφραση δύο κειμένων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας πού ἀφοροῦν στή Σύνοδο τῆς Κρήτης (τοῦ Κολυμπαρίου).
Τό πρῶτο (δεύτερο χρονικῶς) εἶναι ἀπόσπασμα (οἱ παράγραφοι §§37-45) ἀπό τό ἐπίσημο κείμενο Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπικῆς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας (29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2017), ὅπως ἀναρτήθηκε στήν ἀγγλική γλῶσσα στόν ἐπίσημο ἱστοχῶρο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας (https://mospat.ru/en/2017/12/02/news153781/) στίς 02 Δεκεμβρίου 2017, στίς 14:00 (ὑπό τόν τίτλο Resolutions of the Holy BishopsCouncil of the Russian Orthodox Church (29th november – 2nd december 2017)”).

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για μη προσευξωμεθα
 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Εἰς τὸ Κύριε Ἐκέκραξα, ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα·
Ἦχος α’.
Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται· ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς.
 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ἦχος γ’.
Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου τὸ διάφορον, ἐπιγνοῦσα, ψυχή μου· τοῦ μέν, μίσησον τὴν ὑπερήφανον φωνήν, τοῦ δέ, ζήλωσον τὴν εὐκατάνυκτον εὐχήν, καὶ βόησον· ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με.
 
 


ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=Sdbw4SbIB2k&t=53s

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Γράμματα από την εξορία-Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

 Αποτέλεσμα εικόνας για ο διωγμοσ του αγιου ιωαννου του χρυσοστομου
Προς τον εξόριστο επίσκοπο Κυριακό.
 
Από τις τρεις επιστολές – 64, 125, 202- προς τον πολύ στενό φίλο του επίσκοπο Συνάδων Κυριακό, που είχε αρχίσει να τον συνοδεύει στην εξορία, αλλά συνελήφθη στη Νίκαια της Βιθυνίας, φυλακίστηκε και εξορίστηκε στη Χαλκηδόνα, η δεύτερη- 125- που ακολουθεί είναι λίαν εκτενής. Και, αποτελεί ένα μεγαλειώδη ύμνο στη δοκιμασία και το μαρτύριο, ένα υπέροχο εκ βαθέων του ακατάβλητου μαρτυρικού βιώματος του Αγίου, και έναν τρόπο κοινωνίας με αυτό του δοκιμαζόμενου φίλου του!

Κωστής Παλαμάς.Ο δωδεκάλογος του γύφτου. Ο 8ος Λόγος ο «Προφητικός»


 

 

  ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα για τη δόλια τη Πατρίδα μας μόνο οι λόγοι του Εθνικού Ποιητού του Κωστή Παλαμά περιγράφουν "προφητικά" τη κατάντια.... Τώρα αρχίζει το μεγάλο "πανηγύρι".... Και ο νοών νοείτω...

π. Φώτιος Βεζύνιας.

 

"Μ' όλα σου θα ζη τα χαμηλά, με καμιά σου δε θα ζη μεγαλοσύνη,
κι οι προφήτες που θα προσκυνά, νάνοι και αρλεκίνοι.
Και σοφοί του και κριτάδες του άδειου λόγου οι τροπαιούχοι,
και διαφεντευτάδες κυβερνήτες του οι ευνούχοι."


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ.

Μέσ' στις παινεμένες χώρες, Χώρα παινεμένη, θάρθη κι η ώρα,
και θα πέσης, κι από σέν' απάνου η Φήμη το στερνό το σάλπισμα της θα σαλπίση σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και δύση.
Πάει το ψήλος σου, το χτίσμα σου συντρίμμι.
Θάρθη κι η ώρα· εσένα είταν ο δρόμος σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και δύση, σαν το δρόμο του ήλιου- γέρνεις· όμως το πρωί για σε δε θα γυρίση.
Και θα σβύσης καθώς σβύνουνε λιβάδια από μάϊσσες φυτρωμένα με γητειές·
πιο αλαφρά του περασμού σου τα σημάδια κι από τις δροσοσταλαματιές·
θα σε κλαίν' τα κλαψοπούλια σταχνά βράδια και στα μνήματα οι κλωνόγυρτες ιτιές.
Και την έκοβε του οχτρού σου την ορμή της χυτής σου της φωτιάς το θαμα·
και στο κάστρο σου σπρωγμέν' η Ανατολή λυσσομάναε με τη Δύση αντάμα.
Και κρατούσες των αρμάτων την πλημμύρα, κι ορθός κι άσειστος της δύναμης σου ο κάβος·
λυγισμένοι ομπρός σου να κι ο Τούρκος, να κι ο Φράγκος, να κι ο Σλάβος.
Στη χυτή σου τη φωτιά, ώ! Τι μοίρα!
Καιρούς κι αιώνες έκαιες τον οχτρό σου·στη χυτή σου τη φωτιά, ώ! Τι μοίρα!
Μόνη σου θα πέσης να καής, τρισαπελπισμένη της ζωής.
Και χορό τριγύρω σου θα στήσουν με βιολιά και με ζουρνάδες
γύφτοι, οβραίοι, αράπηδες, πασάδες,
και τα γόνατα οι τρανοί σου θα λυγίσουν, και θα γίνουν των ραγιάδων οι ραγιάδες
και ταγόρια σου τ' αγνά θα τα μολέψουν με ταγκάλιασμά τους οι σουλτάνοι,
και τα λείψανα σου θα στα κλέψουν οι ζητιάνοι.

Μα σ)το όνομα είναι ο αλυτρωτισμός!

Αποτέλεσμα εικόνας για Μα (σ)το όνομα είναι ο αλυτρωτισμός!
 
 
Αποτέλεσμα εικόνας για Μα (σ)το όνομα είναι ο αλυτρωτισμός!Τα επιχειρήματα της εγχώριας ελίτ, αυτών που «ξέρουν» (διότι ο λαός, κατ’ αυτούς, «δεν ξέρει»), είναι φαιδρά, όπως και αυτοί που τα ξεστομίζουν. Επιτρέψτε μου να τα αποδομήσω, για να μην σας βγαίνουν από πάνω οι άσχετοι, σε πιθανό διάλογο, αλλά και για να στρέψετε εναντίον της ελίτ οποιονδήποτε υγιή πιάστηκε στα δίχτυα της προπαγάνδας της.

Επιχείρημα πρώτο: «όλοι τούς λένε Μακεδόνες», «100 χώρες τούς έχουν αναγνωρίσει» κτλ κτλ

Βασικό ένστικτο και μισή ντουζίνα Σειρήνες

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
του Απόστολου Σαραντίδη
 
Παρά την επιτυχή έκβαση του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη για τη Μακεδονία, δεν έλειψαν φωνές που προσπάθησαν και προσπαθούν με επιμονή να το υποβαθμίσουν. Συνταγματική νομιμοποίηση ουδείς αρνήθηκε ότι υπάρχει ως προς τη διακυβέρνηση του τόπου. Την ευθύνη των απαράδεκτων και ανιστόρητων ισχυρισμών τους, δεν την έχει βέβαια μόνο το κυβερνών κόμμα ή καλύτερα ασύμμετρο μωσαϊκό κομματιδίων αλλά όλο το λεγόμενο συνταγματικό τόξο πλην ελαχίστων, και αυτών δημοκρατικών φρονημάτων υπό αμφισβήτηση, αλλά η δημοκρατία, τι είναι δημοκρατία και πώς ασκείται είναι άλλο ένα ζητούμενο μετά από την πλήρη διαστρέβλωση αρχών και κυρίως χριστιανικών αξιών, από τον λεγόμενο ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και εντεύθεν.

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Η Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας στην Εβδομάδα Προσευχής για την Ενότητα των Χριστιανών (φωτό)

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Η αίρεση του οικουμενισμού σε όλο το μεγαλείο της. Θαυμάστε...
π. Φώτιος Βεζύνιας.


Κάθε χρόνο, κατά κανόνα τον Ιανουάριο, εορτάζεται στη Γερμανία, η Εβδομάδα Προσευχής για την Ενότητα των Χριστιανών. Πρόκειται για μία παράδοση που έχει την απαρχή της στον 19ο αιώνα. 
Το Συμβούλιο των Χριστιανικών Εκκλησιών της Γερμανίας (ACK) στο οποίο συμμετέχει εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, ως αντιπρόεδρος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μύρων, διοργανώνει κάθε χρόνο την κεντρική σχετική εκδήλωση σε κάποια πόλη της Γερμανίας, με συμμετοχή της ACK του επιμέρους κρατιδίου της Γερμανίας, όσο και της πόλης, όπου λαμβάνει χώρα η σχετική τελετή. Σημειώνεται ότι και σε άλλες πόλεις οι τοπικές Εκκλησίες διοργανώνουν κοινές εκδηλώσεις.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 25η Ιανουαρίου 2018

                    ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΖΗΤΗΜΑ

    Όπως διακηρύσσει ο μέγας Παύλος, «ημών γαρ, [των Χριστιανών], το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει, εξ’ ου και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν» (Φιλιπ.3,20). Και τούτο διότι «ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν» (Εβρ.13,14). Πραγματική και αιώνια πατρίδα μας είναι ο ουρανός, η ετοιμασμένη «από καταβολής κόσμου» Βασιλεία του Θεού (Ματθ.25,34), «τοις αγαπώσι τον Θεόν» (Ρωμ.8,28). Στο πρωτοχριστιανικό κείμενο «Προς Διόγνητον Επιστολή», ο άγνωστος συγγραφέας του, αναφέρει ότι οι Χριστιανοί «πατρίδας οἰκοῦσινἰδίας, ἀλλ’ ὡς πάροικοι· μετέχουσι πάντων ὡς πολῖται, καὶ πάνθ’ ὑπομένουσιν ὡς ξένοι· πᾶσα ξένη πατρίς ἐστιν αυτῶν, καὶ πᾶσα πατρὶς ξένη» (κεφ. V,4-5). 

Σάββας Ηλιάδης, «Ο ποιμενικός αυλός» του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και η παναίρεση του Οικουμενισμού

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

«Ο ποιμενικός αυλός» του  Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και η παναίρεση του Οικουμενισμού
Στις 25 Ιανουαρίου η αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μέσα στον ίδιο μήνα τιμώνται χωριστά και οι Τρεις Ιεράρχες (1η Ιανουαρίου Μέγας Βασίλειος, 25η Γρηγόριος ο Θεολόγος, 27η Ιωάννης ο Χρυσόστομος) και στις 30 του μηνός όλοι μαζί, στη γνωστή σχολική γιορτή των Τριών Ιεραρχών.
     Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μερικές σκέψεις πάνω στο απολυτίκιο το αγίου Γρηγορίου, που γιορτάζει αύριο:
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α'
Ο ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι· Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ένα συγκλονιστικό συλλαλητήριο, μια απόπειρα αποτίμησης και κάποιες πικρές αλήθειες…


 

                                                              του Νεκτάριου Δαπέργολα

                                                                    Διδάκτορος Ιστορίας

      Τώρα που το μεγάλο συλλαλητήριο της 21ης Ιανουαρίου είναι πλέον παρελθόν (χρονικά τουλάχιστον, γιατί σημειολογικά παραμένει πάντοτε ζωντανό), είναι πλέον καιρός να αρχίσουμε να καταγράφουμε κάποιες ψύχραιμες σκέψεις σχετικά με το πρωτόγνωρο αυτό γεγονός, δεδομένου ότι και η επόμενη μέρα είναι εξίσου σημαντική. Απαραίτητη συνεπώς μια απόπειρα αποτίμησης των θετικών, αλλά και κάποιων αρνητικών του σημείων, για την περαιτέρω αξιοποίηση και (αντιστοίχως) αντιμετώπισή τους.

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΙ....

Ν Τ Ρ Ο Π Η
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ... ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.
 ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=V3GMyGuYHv4

Η Μακεδονία ξεσκέπασε το ψευτορωμαίικο


makedonia syllalhthrio thessalonikh eikones 02
 
Συλλαλητήριο Κυριακή 21, Ιανουαρίου 2018

* Ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης Πάνω από 800.000 στο συλλαλητήριο
Κινέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης κοντά στο 1 εκατομμύριο στο συλλαλητήριο
Σκόπιανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πάνω από 500.000 στο συλλαλητήριο
Αυστραλία πάνω από 500.000 στο συλλαλητήριο

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία!!!

Μακεδονία μόνο Ελληνική – Που Γου Δου του Μου: Σημειώσατε 1.

Αποτέλεσμα εικόνας για συλλαλητηριο θεσσαλονικη

 
του Απόστολου Σαραντίδη
 
Ήμασταν όλοι εκεί. Κι έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Κυριολεκτικά και καθόλου μεταφορικά. Όσοι βρίσκονταν εκεί, γνωρίζουν τι λέμε. Ήσαν και οι ομιλητές εκεί οι οποίοι είπαν αυτά που είπαν για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Ήσαν και επίσκοποι με Παναγιώτατο, με την ουρά στα σκέλια, που  την τελευταία στιγμή από την κατακραυγή του κόσμου, το 'σωσαν. Εξυπακούεται το θετικό. Ήσαν και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες από την Κρήτη μέχρι τα βόρεια σύνορα, από τον Έβρο μέχρι την Κέρκυρα και την Κύπρο. Και νεολαίοι πολλοί. Πάρα πολλοί! Ο Δήμαρχος όχι, δεν ήτανε.

Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἑλληνική. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία καί Ὀρθόδοξη!

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Νομίζουμε ότι μετά το χθεσινό μεθύσι με τ' αθάνατο κρασί της τρέλας  των Μακεδόνων, της τρέλας των Ρωμιών, της τρέλας των Ελλήνων.. μετά λοιπόν απ' το μεθύσι τούτο.. γίνεται ακόμα περισσότερο επίκαιρο το άρθρο του μοναχού Σεραφείμ.
    Για τον λόγο αυτό το επαναδημοσιεύουμε, και θέτουμε το ερώτημα καθαρά προς τους Ορθοδόξους Έλληνες. Αδέλφια Έλληνες Ορθόδοξοι, το όνομα Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι αδιαπραγμάτευτο. Το διαλάλησαν χθες ένα εκατομμύριο Έλληνες. Λοιπόν το όνομα Εκκλησία, την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, πως έγινε και το παραχώρησαν "συνοδικά" στις αιρετικές ομολογίες Δύσης και Ανατολής;
Αν η παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία σε όχι Έλληνες είναι προδοσία...και πράγματι είναι... τότε είναι προδοσία και τα της συνόδου της Κρήτης. Πριν λοιπόν είναι αργά, ας διορθώσουν τα λάθη τους  εκείνοι που οραματίσθηκαν την σύνοδο της Κρήτης και εκείνοι που τυφλά τους ακολούθησαν.
π. Φώτιος Βεζύνιας.
Αποτέλεσμα εικόνας για Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρόδωσε ἤδη στό Κολυμπάρι τήν ἐκκλησιολογική ... «Μακεδονία» Της !Αποτέλεσμα εικόνας για συνοδος της κρήτησ

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρόδωσε ἤδη στό Κολυμπάρι τήν ἐκκλησιολογική ... «Μακεδονία» Της !

τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
Τίς ἡμέρες αὐτές, τίς τόσο καθοριστικές γιά τόν εὐλογημένο καί ἔνδοξο ἀκριτικό τόπο μας, τήν Μακεδονία, ἐντείνονται οἱ προσπάθειες γιά τήν ἐξεύρεση βιώσιμης καί ὁριστικῆς λύσεως τοῦ προβλήματος τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, τοῦ λεγομένου F.Y.R.O.M. Ἐντείνεται εὐλόγως καί ἡ ἀνησυχία μας, μήπως ἡ πολλαχῶς ἀποτυχοῦσα καί πολλάκις ἀπογοητεύσασα τήν Πατρίδα καί τό Γένος μας Κυβέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖ.ΑΝΕΛ καί τῶν δορυφορικῶν τους «προοδευτικῶν συνιστωσῶν» (εἰκονομαχικῶν, ὁμοφυλοπροωθητικῶν, διαθρησκειοτρόφων, πολυτεκνοκτόνων, πατριδο-αλλεργικῶν, τρομοσυμβατῶν, ἀναρχογόνων κ.τ.σ.)

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

Θεσσαλονίκη. Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Η νεκρανάσταση των Ελλήνων.

Αποτέλεσμα εικόνας για συλλαλητηριο θεσσαλονικη
 
Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας
 
  Μια λαοθάλασσα. Όπου φτάνει το μάτι βλέπεις Έλληνες. Έλληνες ντυμένους στα χρώματα της γαλανόλευκης. Θα έλεγε κανείς πως ο λαός αυτός με τόσες σφαίρες στο κορμί, από το εκτελεστικό απόσπασμα, που το είπαν ευγενικά «μνημόνιο», θα είχε πια παραδώσει το πνεύμα. Μα τη στιγμή που οι εκτελεστές «μνημονιοκράτες» επιχειρούν να δώσουν τη «χαριστική βολή».. ο λαός τούτος ξυπνάει.

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018

Ο Στρατηγος ε.α. Φραγκουλης Σ. Φραγκος [Για την Μακεδονια] στο Καλημερα Ελλαδα..19/1/2018

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ
 


ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=itDDvz81T6M

Μετέχουμε στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία μας.

 
 
Έλληνες όπου κι αν βρίσκεστε.. 
Μας πήραν την περι-ουσία δεν θα τους παραδώσουμε και την "Ουσία".

 

Εγερτήριο Σάλπισμα για τη Μακεδονία μας.


 
Εγερτήριο Σάλπισμα

 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Ελληνορθοδόξου Συνδέσμου «Ζωοδόχος Πηγή» ως Έλληνες και ως Μακεδόνες, θα δώσουμε το παρόν στο κάλεσμα της πατρίδας μας, στο συλλαλητήριο της 21ης Ιανουαρίου 2018.

  -Καλούμε όλους. Μαζί να μεθύσουμε με το κρασί της Εθνικής Υπερηφανείας.

  -Καλούμε όλους. Μαζί να διαλαλήσουμε στα πέρατα της οικουμένης τον Έρωτά μας για το τόπο που είναι η Πατρίδα μας.

  -Καλούμε όλους. Μαζί να διατρανώσουμε εμπρός σε κάθε δυνατό και υπερφίαλο εχθρό, την αγάπη μας για τούτο τον τόπο που είναι καμάρι μας.

  -Καλούμε όλους. Μαζί να πληροφορήσουμε τους «δυνατούς» αυτής της γης, ότι ήρωες υπερασπίσθηκαν την Ελευθερία του τόπου τούτου.

  -Καλούμε όλους. Μαζί να διασαλπίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Ήρωες εκείνοι μας άφησαν Ιερή Παρακαταθήκη να υπερασπιστούμε τα Ιερά και τα Όσια της Πατρίδας μας, απέναντι σε κάθε εχθρική επιβουλή.

  -Καλούμε όλους. Μαζί να βροντοφωνάξουμε για τον τόπο που ακούει στο γλυκό σα μέλι όνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

  Καλούμε όλους.

  Μαζί για τη Μακεδονία μας.

                                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Ο ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

 
 
π. Αυγουστίνος Καντιώτης.
Πρέπει ὡς Ελληνες χριστιανοί ν᾽ αντιδράσουμε εναντίον μιᾶς νέας επιβουλῆς, την οποίαν ὲδω οι γείτονες μας οι Σκοπιανοι σκεπτονται και ενεργοῦν ὲναντίον της μικρᾶς, αλλα ενδόξου πατρίδος.Ἀς ἐπανέλθουμε, ἀς ἀφυπνηστοῦμε. Μᾶς προκαλοῦν καὶ ἐμεῖς θα ἀπαντήσουμε.
Ὰπαντοῦμε με τον λόγο, απαντοῦμε με τα συλλαλητήρια ποὺ θα γίνουν.
Ἀπαντοῦμε ἰδίως με το μεγάλο Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης.
Ὲμπρος, παιδιά της Ελλάδος, ὅλοι ἐσεῖς σε συναγερμόν.
Εις συναγερμό ψυχῶν, με διαπύρους προσευχάς εις τον Θεόν, για να μᾶς ελεήση.Και οι λίθοι κεκράξονται.
Και ὲαν ἔρθη ἐποχὴ ποὺ θὰ παύση ἡ καρδιά μας καὶ ὁ νοῦς μας νὰ πάλει Ἑλληνικά και Χριστιανικά, καὶ εάν ἀλλαξοπιστήσουμε καὶ φύγουμε ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ δὲν πιστεύουμε σ᾽ αὐτὸ ποὺ εἶπαν οἱ πρόγονοί μας: «Μητρός τε καὶ πατρός καὶ ἁπάντων προγόνων τιμιώτερο καὶ σεμνώτερο εἶναι ἡ Πατρίς»,  τότε καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται, καὶ τὰ βουνά ποὺ μᾶς περικυκλώνουν καὶ οἱ τάφοι καὶ οἱ θάλασσες καὶ οἱ κορυφὲς τῶν ὁρέων καὶ ὅλα τὰ στοιχεῖα θὰ μαρτυρήσουν ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι χῶρα Ἑλληνική.
Αὐριο στο συλλαλητήριο θα δώση το παρών ἡ Φλώρινα.
Θα μεταβοῦμε στη Θεσσαλονίκη και ἐκεῖ κάτω ἀπό τον Λευκό Πύργο ἡ φωνή μας θὰ ἑνωθῆ με τη φωνή μυριάδων λαοῦ καὶ θὰ εἴπωμε ὅλοι μαζί ὅτι: ἡ Μακεδονία μας ἦτο εἶναι καὶ θὰ μείνη πάντα Ἑλληνική.

Σάββας Ηλιάδης, Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Εφέσου, ο Ευγενικός


 
Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Εφέσου, ο Ευγενικός
 
 
Στις 19 Ιανουαρίου η Αγία Μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του αγίου Μάρκου, Επισκόπου Εφέσου, του Ευγενικού.
Ο μέγας Υμνογράφος της Εκκλησίας, Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, στον «Ενιαύσιο Στέφανο της Ορθοδόξου Εκκλησίας», στο βιβλίο, το οποίο έχει και την έγκριση κυκλοφορίας από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, γράφει το απολυτίκιο, το κοντάκιο και το μεγαλυνάριο του αγίου:

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

(Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἀποκλειστικά ἑλληνική)
 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ«Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» καλεῖ ὅλα τά μέλη της καί ὅλους τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους καί φιλοπάτριδες νά λάβουν μέρος στό συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς, 21 Ἰανουαρίου 2018, ὥρα 2 μ.μ., στήν πλατεῖα τοῦ Λευκοῦ Πύργου. Δέν πρέπει νά λείψει κανείς ἀπό αὐτήν τήν ἀντιστασιακή ἐκδήλωση ἀπέναντι στούς ἐπῃρμένους κοσμοκράτορες τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Εὐρώπης, πού νομίζουν ὅτι γονατίσαμε καί θά τούς προσκυνήσουμε. Ἡ ἱστορία οὔτε προδίδεται, οὔτε παραδίδεται. Εἶναι κληρονομιά καί ἰδιοκτησία ὑπογεγραμμένη μέ κόπους καί αἷμα. Ὅσοι δέν ἔχουν ἱστορία ἄς κοπιάσουν νά δημιουργήσουν καί νά μήν κλέβουν τούς κόπους καί τίς θυσίες ἄλλων, πλαστογραφώντας ξένη ταυτότητα. Ἄς ἀρκεσθοῦν στά δικά τους, εὐγνωμονώντας τούς προγόνους τους, πρός τούς ὁποίους ἀσεβοῦν, ἀπορρίπτοντας τήν καταγωγή τους. Τούς τό εἶπε ὁ Κύρο Γκλιγκόρωφ, ὁ δικός τους: «Ἐμεῖς εἴμαστε Σλάβοι καί ἤλθαμε στήν περιοχή τόν 6ο μ.Χ. αἰώνα. Δέν ἔχουμε καμμία σχέση μέ τόν Μ. Ἀλέξανδρο καί τούς Μακεδόνες».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ιερά μητρόπολη πειραιώς
 
Εν Πειραιεί τη 18η Ιανουαρίου 2018

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ» ΤΗΣ «ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ;

 

         Το Βατικανό δεν είναι εκκλησία, αλλά κρατική οντότητα, οργανωμένο κράτος, με σαφή φεουδαρχική δομή και με απόλυτο μονάρχη του τον «πάπα», ο οποίος δεν διαφέρει σε τίποτε από τους φεουδάρχες Φράγκους του μεσαίωνα. Το κρατίδιο αυτό αποτελεί πιστή αντιγραφή, ή μάλλον επιβίωση, των φεουδαρχικών μεσαιωνικών ηγεμονιών, όπου ο φεουδάρχης, ως απόλυτος ηγεμόνας, ενσάρκωνε και συγκέντρωνε όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του, ήτοι: την πολιτική, την νομοθετική, τη θρησκευτική, την εκτελεστική, κλπ. Ο «πάπας» αποτελεί μια θλιβερή επιβίωση του μεσαιωνικού φεουδαρχισμού, ο οποίος κυβερνά το «κράτος του Θεού», «ελέω Θεού», ισόβια, χωρίς αντιπολίτευση, χωρίς κριτική στις επιλογές του, ενσαρκώνοντας ταυτόχρονα και την ύπατη εκκλησιαστική εξουσία, την οποία ανήγαγε σε απόλυτη παγκόσμια κυριαρχία!  Από το 1012, δυστυχώς, το σεβάσμιο Πατριαρχείο της Δύσεως καταλήφθηκε από τον φραγκικό φεουδαρχισμό και υποτάχθηκε στον φράγκο υπερηγεμόνα, ο οποίος σφετερίζεται και την ιερατική εξουσία μέχρι τις μέρες μας.

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

Ο Μεγας Αθανασιος

Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μεγάλου Ἀθανασίου
18 Ἰανουαρίου
Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ο Μεγας Αθανασιος

(ἀγῶνες καὶ περιπέτειες γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς Ὀρθοδοξίας)

Νὰ τοῦ πλέξουμε ἐγκώμια, ἀγαπητοί μου; Εἴμαστε πολὺ μικροί. Ἐκεῖνος εἶνε γίγαν­τας καὶ τὸ ὕψος του προκαλεῖ δέος. Ὅποιος διαβάζει τὸ βίο του αἰσθάνεται ἴλιγγο μπροστὰ στὴ φυσιογνωμία του. Ἐν τούτοις θὰ ψελ­λίσουμε κ᾿ ἐμεῖς λίγες λέξεις πρὸς τιμήν του.

* * *

Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὠνομάστηκε μέγας, διότι στὴν ἐποχή του ἀγωνίστηκε μόνος νὰ κρατήσῃ τὴν ὀρθόδοξο πίστι.

Συνέντευξη Ν. Λυγερού με αφορμή το Συλλαλητήριο στον Λευκό Πύργο για τη Μακεδονία 

Δημήτρης Νατσιός, Πρέπει να βροντούν και να αστράφτουν οι άμβωνες για την Μακεδονία...

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΜΒΩΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Πρέπει να βροντούν και να αστράφτουν οι άμβωνες για την Μακεδονία...
 
 
"Σε θέματα της Πίστεως και της Πατρίδας δεν χωράνε υποχωρήσεις. Πρέπει να είναι κανείς αμετακίνητος, σταθερός"άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης
Στον βιβλίο του αείμνηστου καθηγητή Λεων. Φιλιππίδου, «ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο μεγαλομάρτυρας Μητροπολίτης»-ο Φιλιππίδης διετέλεσε προσωπικώς γραμματέας του εθνοϊερομάρτυρος-διαβάζουμε στην σελ. 35: «Οι τελευταίοι του λόγοι προς τους προτρέποντας αυτόν να φύγει ήταν: ΟΧΙ! Παράδοσις του Έθνους και της Εκκλησίας μας δεν είναι η φυγή εν όψει κινδύνου, αλλ΄ ο αγών μέχρις εσχάτων και η θυσία. Εάν μεν ο εχθρός

Η Εκκλησία (και πάλι) ως αντικείμενο απαξίωσης και χλευασμού 

                                                                                           του Νεκτάριου Δαπέργολα

                                                                       Διδάκτορος Ιστορίας

 

       Η πρόσφατη επίθεση κυβερνητικών κύκλων στην Εκκλησία μετά την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την ονομασία των Σκοπίων επιβεβαίωσε αναμφίβολα κάποια πράγματα που όλοι μας γνωρίζουμε, αλλά και κάποια ακόμη που ίσως διέλαθαν της προσοχής ορισμένων. Επειδή καλό είναι να προσπαθούμε πάντα να διαβάζουμε ανάμεσα στις λέξεις (και ενίοτε πίσω τους), ας επιχειρήσουμε παρακάτω να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά.

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Κοραντής: «Η λύση ανήκει στον λαό, με δημοψήφισμα»

 

«Η όποια συμφωνία για το όνομα των Σκοπίων να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού»
Ο πρέσβης επί τιμή Γιάννης Κοραντής μιλά για την επικείμενη συμφωνία για την ονομασία των Σκοπίων με αναφορές στην μακρά ιστορία του ζητήματος αλλά και στο σήμερα

Ο πρέσβης επί τιμή Γιάννης Κοραντής καταθέτοντας την προσωπική του άποψη για το θέμα της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων, υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον όρο «Μακεδονία» για την ονομασία των Σκοπίων υποβοηθά την οικειοποίηση εκ μέρους των Σκοπιανών της εθνικής ταυτότητάς τους ως Μακεδόνες. Μάλιστα υπογραμμίζει με νόημα ότι εκεί κρύβεται ο αλυτρωτισμός.

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης: ΔΕΝ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ ΤΗ «ΣΥΝΟΔΟ» ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ.


Αποτέλεσμα εικόνας για π. θεόδωροσ ζήσησ
 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΔΕΝ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ

1. Παραπληροφόρηση καὶ παραπλάνηση ἀπὸ ἀνακριβὲς δημοσίευμα
Σημαντικὸ γεγονὸς γιὰ τὶς διορθόδοξες σχέσεις ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους – αἱρετικοὺς ἦταν ἡ σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἀπὸ 29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου στὴ Μόσχα. Ἡ Ἱεραρχία συνεκλήθη καὶ ἐργάσθηκε στὰ πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν γιὰ τὴ συμπλήρωση ἑκατονταετίας ἀπὸ τὴν ἐπανίδρυση τοῦ πατριαρχείου τῆς Ρωσίας τὸ 1917, ἡ ὁποία ἔγινε ἀπὸ κληρικο-λαϊκὴ τοπικὴ σύνοδο, μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς Ὀκτωβριανῆς Ἐπανάστασης. Ἡ ἴδια κληρικολαϊκὴ σύνοδος ἐξέλεξε στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Μόσχας τὸν Ἅγιο Τύχωνα, ἐνῶ συγχρόνως ἄρχιζαν οἱ ἀπηνεῖς διωγμοὶ τῶν ἀθέων Κομμουνιστῶν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι συμπεριέλαβαν καὶ τὸν ἐκλεγέντα ὡς πρῶτο πατριάρχη Ἅγιο Τύχωνα, διαμαρτυρόμενο γιὰ τὸ καταστροφικὸ ἔργο τῶν Μπολσεβίκων.