μήνυμα

μήνυμα

Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Ο Άγιος Ραφαήλ,το «ενωτικό» συλλείτουργο στην Αγία Σοφία και τα συλλείτουργα των ημερών μας.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

Δεκατρία χρόνια μετά τήν προδοτική ψευτοσύνοδο τῆς Φερράρας, ὁ συνυπογραφείς ἑνωτικός ὅρος ἐφαρμόζεται πλέον καί στήν πράξη: Ἀπεσταλμένοι τοῦ πάπα ἔρχονται στήν Κωνσταντινούπολη καί στίς 12 Δεκεμβρίου 1452 (πέντε μῆνες πρίν ἀπό τήν Ἅλωση) συλλειτουργοῦν μέ τούς δικούς μας μέσα στήν Ἁγιά Σοφιά.
Ἡ ὑβριστική αὐτή ἑνωτική λειτουργία σήμανε καί τό τέλος τῆς χιλιόχρονης Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ προδοσία τῆς Πίστεως, ὅπως μαθαίνουμε ἀπό τά Βιβλία μας τά Ἱερά, ποτέ δέν μένει ἀτιμώρητη. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ σηκώθηκε ἀπό τήν Πόλη καί ἀντ’ αὐτῆς ἐγκαταστάθηκε ἡ χατζάρα τοῦ Τούρκου.

Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

Ὅτε ἐν τῷ τάφῳ σαρκικῶς θέλων συνεκλείσθης…


 

 

του Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας

 

 «Ὅτε ἐν τῷ τάφῳ σαρκικῶς θέλων συνεκλείσθης ὁ φύσει τῇ τῆς Θεότητος μένων ἀπερίγραπτος καὶ ἀδιόριστος, τὰ θανάτου ἀπέκλεισας ταμεῖα καὶ ᾍδου ἅπαντα ἐκένωσας, Χριστὲ, βασίλεια…»

 
                               (Μ.Παρασκευή - Εσπερινός της Αποκαθήλωσης)

 

      Σήμερον κατῆλθες εἰς τὸν θάνατον ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος καὶ ἐν τάφῳ ὑπὲρ τοῦ παντὸς κατετέθης ὁ Λυτρωτὴς τοῦ παντός. Σήμερον ᾍδης γοερῶς στενάζει, συναντήσας Σοι κάτω κατάστικτον τοῖς μώλωψι. Καὶ ἐπικράνθη, ὅτι λαβὼν σῶμα Θεῶ περιέτυχεν καὶ γῆν δεξάμενος συνήντησεν οὐρανῶ. Ἐπικράνθη καὶ τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος ἐνεκρώθη.

Ο τυφλός προ του Σταυρού (Ιωάννης Πολέμης)

Σχετική εικόνα
 
Τὶ εἶν' ἡ βοὴ στὸ Γολγοθᾶ ποὺ κόσμος τρέχει ἀπάνω;
-Πηγαίνουν νὰ σταυρώσουν δυὸ μαζί μὲ κάποιον πλᾶνο.
-Ποιοὶ νἆν οἱ δυὸ, ποὺ ἐκδικητής ὁ χάρος τοὺς προσμένει;
-Κλέφτες, φονιάδες, ἄρπαγες, κακούργοι ξακουσμένοι.
-Καὶ ποιὸς ὁ πλᾶνος ποὺ κὶ αὐτὸς θὰ σταυρωθῇ μαζὶ τους;
-Τοὺς Φαρισαίους ρώτησε, εἰναι δουλειὰ δικὴ τους!
-Θὰ πάω νὰ δῶ…

Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου


Δόξα... Ἦχος πλ. β'
Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου, καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα, ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως.

 

 

Μυσταγωγών σου, Κύριε...


«Μυσταγωγών σου, Κύριε, τους μαθητάς, εδίδασκες λέγων.
Ω φίλοι, οράτε, μηδείς υμάς χωρίσει μου φόβος" ει γαρ πάσχω, αλλ' υπέρ του κόσμου" Μη ουν σκανδαλίζεσθε εν εμοί" ου γαρ ήλθον διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν μου λύτρον υπερ του κόσμου.
Ει ουν υμείς φίλοι μου εστέ, εμέ μιμείσθε" ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος" ο δεσπότης ως ο διάκονος" μείνατε εν εμοί, ίνα βότρυν φέρητε" εγω γάρ ειμι της ζωής η άμπελος».

 

 

Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

ΣΥΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΟΙ ή ΑΝΑΣΤΑΥΡΟΥΝΤΕΣ ;


π. Β. Σπηλιόπουλος

    Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας είναι αυτή που εκφράζει και υποστασιοποιεί την πίστη και το βίωμα Της.  Στη Λειτουργική ζωή ζει κανείς αυτό που διδάσκει η Εκκλησία, ζει τα ελπιζόμενα και επηγγελθέντα, ζει την ίδια την Βασιλεία του Θεού.  Ακριβώς για τον λόγο αυτό οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θείοι Πατέρες, οι οποίοι ζούσαν το αυθεντικό Ορθόδοξο βίωμα, «έχτισαν» κατά τέτοιο τρόπο όλη την Λειτουργική Ζωή ώστε οι δυνάμενοι και βουλόμενοι να διδάσκονται, βιωματικά, το βίωμα αυτό.  Είναι, λοιπόν, θρασύ τόλμημα που αγγίζει τα όρια της βλασφημίας η οποιαδήποτε αυθαίρετη αλλαγή και επέμβαση συμβεί στις λειτουργικές διατάξεις.  Οποιαδήποτε αλλαγή δεν αλλοιώνει απλώς το τυπικό - τον τύπο αλλά αλλοιώνει το φρόνημα, το βίωμα, την πίστη, αυτό το ίδιο το Ευαγγέλιο.

«Εἰ γάρ ἐπιχειρήσαιμεν τά ἄγραφα τῶν ἐθῶν, ὡς μή μεγάλην ἔχοντα τήν δύναμιν παραιτεῖσθαι, λάθοιμεν ἄν εἰς αὐτά τά καίρια ζημιοῦντες τό Εὐαγγέλιον, μᾶλλον δέ εἰς ὄνομα ψιλόν περιϊστῶντες τό κήρυγμα» λέει ο Μ. Βασίλειος και ποιος μπορεί να τον αμφισβητήσει;

Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Το πάσχα του Γεωργακού

Αποτέλεσμα εικόνας για ανασταση και πρόβατα
 
Απ’ όλες τις διηγήσεις των παλαιών γερόντων, που κατά
καιρούς έχω ακούσει, την πιο όμορφη και την πιο συγκινητική θεωρώ πως την άκουσα από τον μπάρμπα-Θανάση Παπαντώνη, τον, για πολλά χρόνια, ψάλτη της εκκλησίας μας.
Την άκουσα το Μεγάλο Σαββατο του έτους 1970, μέσα στο σπιτοκάλυβό του, που βρισκόταν στον κάτω μαχαλά του χωριού μας.
Είχε τελειώσει, θυμάμαι, η θεία λειτουργία με την πρώτη Ανάσταση. Εγώ, φεύγοντας από την εκκλησία, ακολούθησα τον μπάρμπα-Θανάση στο σπίτι του. Με αγαπούσε ο γέροντας και η αγάπη του με τραβούσε κοντά του και, όπως μου ‘λεγε, με προετοίμαζε για διάδοχό του στο αναλόγιο.
Όταν φθάσαμε στο σπίτι, καθίσαμε κοντά στο αναμμένο τζάκι. Η θεια Θανάσαινα, αφού με καλωσόρισε, έσπευσε να γεμίσει τη χούφτα μου με ξερά σύκα, καρύδια και σταφίδες.
«Σήμερα παιδί μου», μου είπε, «έχουμε αυστηρή νηστεία, γι’ αυτό σου δίνω, να φας, ξηρούς καρπούς. Αύριο, που θα είναι Λαμπρή, έλα να σε κεράσω κόκκινο αυγό και γλυκιά καρυδόπαστα που έφτιαξα για τη γιορτή».
Την ώρα που η θεια Θανάσαινα μου έλεγε αυτά, είδα τον μπάρμπα-Θανάση να κουνάει δακρυσμένος το κεφάλι του και αυθόρμητα τον ερώτησα: «Τι συμβαίνει μπάρμπα, γιατί κλαις;»
«Αχ, Δημήτρη μου, (αυτό ήταν το κοσμικό μου όνομα) μου είπε, μέρα που είναι σήμερα, ο νους μου πήγε στους παλιότερους χωριανούς μας που έζησαν εδώ στον τόπο μας και που τώρα αναπαύονται κάτω στο κοιμητήριο του χωριού. Ήταν άλλοι άνθρωποι αυτοί, παιδί μου, δεν τούς φτάνουμε εμείς στην πίστη και στην αγιότητα. Αυτοί, χωρίς αμφιβολία, μιλούσαν με τον Θεό και τούς αγίους Του.
Θυμάμαι, σαν απόψε, Μεγάλο Σάββατο, κάτι θαυμαστό που συνέβη εδώ στον διπλανό συνοικισμό. Όταν χτύπησε η καμπάνα της εκκλησιάς, για την Ανάσταση, όλο το χωριό, κατά οικογένειες, ξεκίνησε για την εκκλησιά.
Μαζί τους ανέβαιναν και ο γερο-Γεωργακός, ο τσέλιγκας, με τη φαμελιά του. Μολις πέρασαν τη μεγάλη ανηφόρα, άκουσαν, μέσα στην ησυχία της νύχτας, πέρα στα μαντριά του Γεωργακού, μεγάλο θόρυβο.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός φύλακας της Πίστεως της Παραδόσεως

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Ή απάντηση στον γέροντα που θέλει να συμβουλεύει τα πνευματικά του παιδιά, ότι δεν είναι δική τους δουλειά η αντιμετώπιση της αιρέσεως του οικουμενισμού, αλλά τους προτρέπει να ασχολούνται μόνο με την προσευχή. 
   Οι Άγιες Οικουμενικές και τοπικές Σύνοδοι... έγιναν από Πατέρες που δεν είχαν προσευχή;
   Και ο κόσμος που έλεγχε τον Νεστόριο δεν είχε προσευχή;... Έκανε λοιπόν κακώς το πλήρωμα της Εκκλησίας που αντιστάθηκε στις αιρέσεις;...
Κρίμα...
Ευλόγησον γέροντα.
π. Φώτιος Βεζύνιας.
 
† Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη
Αποτέλεσμα εικόνας για γεωργιος καψανης Εἰς τήν Ἐγκύκλιον Ἀπάντησιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνόδου τοῦ 1895 πρός τόν πάπα Λέοντα ΙΓ΄ ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Βαθέως θλίβεται καί ὀδύνῃ συνέχεται μεγάλῃ πᾶσα εὐσεβής καί ὀρθόδοξος ψυχή εἰλικρινῶς ζηλοῦσα τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ, βλέπουσα ὅτι ὁ μισόκαλος καί ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος φθόνῳ τῆς ἀνθρωπίνης σωτηρίας ὠθούμενος οὐ διαλείπει ἑκάστοτε ποικίλα ἐνσπείρων ζιζάνια εἰς τόν ἀγρόν τοῦ Κυρίου, τοῦ συνιᾶσαι τόν σῖτον. ῎Ενθεν τοι καί ἀνέκαθεν ἀνεφύησαν αἱρετικά ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ ζιζάνια, ἅπερ πολλαχῶς ἐλυμήναντο καί λυμαίνονται τήν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καί ἅπερ ὡς σπέρματα πονηρά καί μέλη σεσηπότα δικαίως ἀποκόπτονται ἀπό τοῦ ὑγιοῦς σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».

Πράγματι, αἱ αἱρέσεις ἀποτελοῦν ζιζάνια πού ἐνσπείρει ὁ πονηρός εἰς τόν ἀγρόν τῆς Ἐκκλησίας διά νά ματαιώσῃ τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας κατά τῶν αἱρέσεων σημαντική ὑπῆρξεν ἡ συμβολή τοῦ μοναχισμοῦ.

Έκτη Κυριακή (των Βαΐων)

…...Τι αξία είχαν οι νεκροί πύργοι της Ιερουσαλήμ με τους ζωντανούς νεκρούς μέσα τους, μπροστά στις πεινασμένες και διψασμένες ψυχές του λαού που αναζητούσαν ένα παράθυρο στους κλειστούς ουρανούς, για να δουν λίγο το ζωντανό Θεό; Κι οι δυο όψεις της υπερηφάνειας (εκείνης των Ρωμαίων και της άλλης των φαρισαίων) που είχαν κατακλύσει την Ιερουσαλήμ, ήταν αδύνατες να κάνουν έστω και μια τρίχα από άσπρη μαύρη. Και να, μπροστά τους κατέβαινε από το Όρος των Ελαιών Εκείνος που με τη φωνή Του κάλεσε από τον τάφο τον τετραήμερο Λάζαρο, τον ανάστησε και τον απάλλαξε από τη φθορά του θανάτου!
 

Έκτη Κυριακή(Ευαγγέλιο: Ιωάν. ιβ΄ 1-18)

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Καιρός μετανοίας:

Ποιος μπορεί να φέρει χαρά σ’ ένα σπίτι;
Ο καλοδεχούμενος επισκέπτης.
 
Ποιος μπορεί να φέρει ακόμα μεγαλύτερη χαρά σ’ ένα σπίτι; Ένας φίλος του σπιτιού.
Ποιος προκαλεί τη μέγιστη χαρά σ’ ένα σπίτι; Ο οικοδεσπότης, όταν γυρίζει στο σπίτι μετά από μακρόχρονη απουσία.
Ευτυχισμένα και καλότυχα τα χέρια που υποδέχτηκαν τον Κύριο ως καλοδεχούμενο επισκέπτη!
Ευτυχισμένα και καλότυχα τα χείλη που τον χαιρέτισαν ως φίλο!
Ευτυχισμένες και καλότυχες οι ψυχές που τον σεβάστηκαν και τον υποδέχτηκαν ως οικοδεσπότη, μ’ ένα τραγούδι υποδοχής!
Υπάρχουν όμως και μερικοί που δεν τον αναγνώρισαν, δεν τον υποδέχτηκαν ως φιλοξενούμενο, ως φίλο ή οικοδεσπότη. Πήραν πέτρες στα χέρια τους για να τις ρίξουν καταπάνω Του· με τις θνητές ψυχές τους μηχανεύτηκαν το σωματικό θάνατό Του.
Η θεϊκή φύση του Χριστού ήταν τέτοια ώστε, όπου εμφανιζόταν -ως Θεός με ανθρώπινη σάρκα- οι άνθρωποι χωρίζονταν. Μερικοί στέκονταν δεξιά και άλλοι αριστερά Του, όπως θα χωριστούν και όταν θα εμφανιστεί την έσχατη μέρα της ιστορίας του κόσμου. Αλλά κι ως σήμερα, όταν η συζήτηση σε κοσμικούς κύκλους γυρίζει στον Κύριο Ιησού, οι άνθρωποι χωρίζονται δεξιά κι αριστερά. Φανταστείτε πόσο πιο αυστηρά οριοθετημένος θα ήταν ο χωρισμός αυτός τις μέρες της ένσαρκης παρουσίας Του στη γη!

Σάββατο 20 Απριλίου 2019

Πανθρησκειακός, συγκρητικὸς καὶ δογματικὸς μινιμαλισμός: Οἱ σύγχρονοι Εἰκονομάχοι

Σχετική εικόνα

τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεωργίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

Ἐφημερίδα Χριστιανική, 27 Μαρτίου 2003


Ἡμέρα χαρᾶς καὶ δοξολογίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ νίκη τῆς ὀρθῆς πίστεως κατὰ τῶν «χριστιανοκατηγόρων» Εἰκονομάχων καὶ ὅλων τῶν αἱρετικῶν. Μεγάλος ἦταν ὁ πόνος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰκονομαχικῆς αἱρέσεως ἐπὶ ἑκατὸν περίπου χρόνια. Καὶ γι᾿ αὐτὸ μεγάλη σήμερα ἡ χαρά της:
«Ἡμέρα χαρμόσυνος, καὶ εὐφροσύνης ἀνάπλεως, πεφανέρωται σήμερον· φαιδρότης δογμάτων γάρ, τῶν ἀληθεστάτων, ἀστράπτει καὶ λάμπει, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κεκοσμημένη ἀναστηλώσεσιν, Εἰκόνων τῶν ἁγίων νῦν, ἐκτυπωμάτων καὶ λάμψεσι· καὶ ὁμόνοια γίνεται, τῶν πιστῶν θεοβράβευτος» (Προσόμοιον αἴνων Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας).

Προ εξ ημερών του Πάσχα, Παναγιώτης Νεοχωρίτης 

Περί της κανονικότητος της χειροτονίας του Μακαρίου Μαλέτιτς

   
makarios maletis
 
Γράφει ο Πρωθιερέας Ροστισλάβ Γιαρέμα
Διδάκτωρ Θεολογίας της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας
 

Κεντρικὸν ζήτημα εἰς τὴν συζήτησιν διὰ τὴν οὕτως λεγομένην «Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας» (εἰς τὸ ἐξῆς ΟΕΟ) παραμένει ἐκεῖνο τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς «ἱεραρχῶν» τῶν βασικῶν ἐν Οὐκρανίᾳ σχισματικῶν ὁμολογιῶν, τῶν ἀνεγνωρισμένων καὶ τῶν εἰς κοινωνίαν γενομένων δεκτῶν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «εἰς οἰκεῖον αὐτῶν βαθμὸν».
Ἀκριβῶς τοῦτο ἀπετέλεσε πέτρα σκανδάλου διὰ τὴν ἀποδοχὴν ἤ ἀναγνώρισιν τῆς ΟΕΟ ὑπὸ τῶν λοιπῶν Ἀυτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀκόμη καὶ ὅσων, δι’ἱστορικῶν ἤ ἐθνικῶν δεσμῶν, τυγχάνουν στενῶς συνδεδεμέναι πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως.

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Δεν είναι έργα της Εκκλησίας οι αλαζονικές αντικανονικότητες


Λεζάντα: Ὁ Γέρων Ἐπιφάνιος περιστοιχιζόμενος ἀπὸ τὸν νῦν Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιον, τὸν Σπάρτης κ. Εὐστάθιον καὶ ἀπὸ ὀκτὼ πατέρας, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ νῦν Ν. Σμύρνης κ. Συμεὼν καὶ ὁ νῦν Παροναξίας κ. Καλλίνικος.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΙ ΑΛΑΖΟΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γράφει ὁ π. Ἱερόθεος Ἀργύρης, Ἱεροκήρυξ
«Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν; οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος; οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρὸν» (Ἡσ. ε΄ 20).
(Ἤτοι, ἀλλοίμονον εἰς ἐκείνους ποὺ λέγουν καὶ παριστάνουν τὸ κακὸν ὡς καλὸν καὶ τὸ καλὸν ὡς κακὸν καὶ οἱ ὁποῖοι διὰ τῶν πράξεών τους παρουσιάζουν τὸ σκότος ὡς φῶς καὶ τὸ φῶς ὡς σκότος, οἱ ὁποῖοι πείθουν μὲ τὸ παράδειγμά τους καὶ τοὺς ἄλλους, ὅτι τὸ πικρὸν εἶναι γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ εἶναι πικρόν).
Νὰ συλλειτουργήσουν μὲ καθῃρημένους καὶ αὐτοχειροτονήτους;

Φωνή λαού

Σχετική εικόνα
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Πήραμε ανωνύμως από φίλο του ιστολογίου μας το παρακάτω σχόλιο.
   Θεωρούμε ότι πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη όσοι παίρνουν θέση για το Ουκρανικό θέμα, και επηρεάζονται από τις θέσεις του Σεβασμιότατου Ιεροθέου.

  Λέγει ο ανώνυμος σχολιογράφος:
 
   Ήθελα να γράψω μερικές σκέψεις, είναι όμως τόσο κουραστικό αυτό το κείμενο, δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί το έκανε αυτό. Είναι βέβαιο ότι πρόκειται για έναν ευσεβή άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά και πρέπει να του φέρονται με ευγένεια και σεβασμό. Ποιος δεν έχει ωφεληθεί πνευματικά από το βιβλίο του «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους», το οποίο για πάρα πολλά χρόνια εκτύπωνε ανωνύμως και τόσα άλλα κείμενα και βιβλία του με τα οποία μας έχει διδάξει.

Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος διολισθαίνει ἐπικινδύνως ἐπιμένοντας νά ὑποστηρίζει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στίς ἀντικανονικές καί ἀντορθόδοξες ἐνέργειές του!

Αποτέλεσμα εικόνας για ο Ναυπάκτου Ιερόθεος
 
Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος διολισθαίνει ἐπικινδύνως ἐπιμένοντας νά ὑποστηρίζει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στίς ἀντικανονικές καί ἀντορθόδοξες ἐνέργειές του!
 
ὑπό Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
 
Μεγάλη εἶναι ἡ ἀπογοήτευση τήν ὁποίαδοκιμάζουν πολλοί πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἐπί σειράν ἐτῶν παρακολουθοῦν τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο (Βλάχο) καί ἐντρυφοῦν στή σπουδαία θεολογική προσφορά του,προσφορά ὀρθοδόξου μαρτυρίας διά τῆς προβολῆς καί διαδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί Πατερικῆς Παραδόσεως, διαπιστώνουν τελευταίως μία σοβαρή ἀνακολουθία μεταξύ αὐτῆς καί συγκεκριμένων τοποθετήσεων τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεράρχου ἐπί κρισίμων ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων.
Εἶναι σημαντικό νά ἀναφερθεῖ ἐδῶ ὅτι ὅλα τά συγκεκριμένα ἐκκλησιαστικά ζητήματα, ἐπί τῶν ὁποίων διαπιστώνεται ἡ προβληματίζουσα ἀνακολουθία καί ἀναντιστοιχία τῶν θέσεων καί τοποθετήσεων τοῦ Μητροπολίτου πρός τήν πολυετή καί σταθερά ἐκ μέρους του προβολή καί διακήρυξη τῆς ἀκραιφνοῦς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ἀφοροῦν σέ καίριες ἀποφάσεις καί πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί προσωπικῶς τοῦ Προκαθημένου αὐτοῦ.

Αγωνία για τον νόμο σχετικά με την αλλαγή ονόματος των Εκκλησιών στην Ουκρανία

   
ukrania 1
 
Ανακοινωθέν σχετικά με τον νόμο περι θρησκευτικών οργανώσεων που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, εξέδωσε το Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας.
 
ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
 
Στις 26 Απριλίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας, όπως ορίζεται από το νόμο αριθ. 2662-VIII, λήγει η προθεσμία για την εθελοντική απόρριψη της επίσημης ονομασίας της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ως πρόεδρος της υποεπιτροπής για την ελευθερία της συνείδησης και τις θρησκευτικές οργανώσεις της κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον πολιτισμό και την πνευματικότητα Βίκτωρ Ελένσκι, σε περίπτωση άρνησης της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της μετονομασίας, το όνομα στον επίσημο κατάλογο θα αλλάξει με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας, και το καταστατικό θα στερηθεί της κρατικής καταχώρησης.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Οι απόψεις του Ναυπάκτου Ιερόθεου περί Αποστολικής Διαδοχής και το αλάθητο του Κωνσταντινουπόλεως.

του Μέτοικου
αρθρογραφεί για 
katanixi.gr 
Το αληθές της ευαγγελικής ρήσης «και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης» επιβεβαιώνει πανηγυρικά το νέο κείμενο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ.Ιερόθεου, περί «Αποστολικής Παράδοσης και Αποστολικής Διαδοχής…».
Ο Επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος Κατερέλος χρειάστηκε, στην αποτυχημένη του προσπάθεια να παρακάμψει την αυθεντία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη ως κανονολόγου, εβδομήντα τέσσερις σελίδες γεμάτες ανούσιες λέξεις προκειμένου να δικαιολογήσει την δια πολιτικούς λόγους και με γήινα συμφέροντα απόφαση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στη σέχτα των σχισματικών  στην Ουκρανία.

Ανθολόγιον περί της αξίας των θείων και Ιερών Κανόνων

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Απάντηση εις όσους προσπαθούν αγωνιωδώς..... να μας πείσουν περί του αντιθέτου.
 
π. Φώτιος Βεζύνιας


   Τὸ παρακάτω ἀνθολόγιο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἱεροὺς Κανόνες καὶ ἀποσπάσματα πρακτικῶν ἱερῶν Συνόδων, Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν, ἀπὸ ἱερόσοφες γνῶμες Ἁγίων Πατέρων καὶ κανονολόγων τοῦ Βυζαντίου καὶ βυζαντινοὺς βασιλικοὺς νόμους, ὅλα σχετικῶς μὲ τὸ ἀπαράμιλλο κῦρος καὶ τὸ “ἀπαραχάρακτον καὶ ἀναλλοίωτον” τῶν ἱερῶν Κανόνων. Στὸ μεγαλύτερο μέρος του βασίζεται στὴ συλλογὴ τέτοιων γνωμῶν ποὺ ἐνσωμάτωσε ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ «Πηδαλίου» του, ἀλλὰ προσθέσαμε καὶ ἄλλες ἐντοπίζοντας, ὅπου χρειάστηκε, καὶ τὴν πηγή τους , πρὸς βιβλιογραφικὴ χρήση. 
Τὸ ὕψος τῶν ἱερῶν Κανόνων, τὸ ὁποῖο παλαιότερες Πανορθόδοξοι Σύνοδοι ἀνήγαγαν στὴν ἰσοτιμία μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, σήμερα βρίσκεται ὑπό, ἔμπρακτη περισσότερο, ἀμφισβήτηση· κι ὅμως, ἡ ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ κατ’ ἐξοχὴν ἡ ἱερόσοφη ὁμοφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἠχείων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πάντοτε θωρεῖ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες τοὺς συντεταγμένους ἢ ἐγκεκριμένους ἀπὸ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὡς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἴσης θεοπνευστίας μὲ τοὺς δογματικοὺς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ λοιπὸν ἀπαρασάλευτου περιεχομένου καὶ κύρους, ὥστε ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης νὰ τονίζει ὅτι εἶναι μόνον κατὰ τὸ ἥμισυ Ὀρθόδοξος ὅποιος δὲν ζεῖ συμφώνως μὲ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες. Ἔτσι, οἱ ἱεροὶ Κανόνες εἶναι τὸ κριτήριο ὀρθότητος καὶ φάρμακο θεραπείας, ὄχι μόνον τοῦ βίου τῶν ἁπλῶν πιστῶν καὶ τοῦ Κλήρου, ἀλλὰ καὶ ὁ γνώμων ἐκκλησιαστικοῦ κύρους ἐνεργειῶν καὶ ἀποφάσεων ἀκόμη καὶ τῶν Συνόδων καὶ τῶν Πατριαρχῶν, συνόλου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
 
Α.  Ἐκ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων (καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων) 
  • Κανόνες Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (ἐν τῷ ἐπιλόγῳ τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων)
    Les constitutions apostoliques, τόμ. 3, ἐκδίδει Metzger, Cerf - Paris 1987, σελ. 310
«Ταῦτα περὶ Κανόνων διατετάχθω ὑμῖν παρ’ ἡμῶν, ὦ Ἐπίσκοποι. Ὑμεῖς δὲ ἐμμένοντες αὐτοῖς σωθήσεσθε καὶ εἰρήνην ἕξετε, ἀπειθοῦντες δὲ κολασθήσεσθε καὶ πόλεμον μετ’ ἀλλήλων ἀίδιον ἕξετε, δίκην τῆς ἀνηκοΐας τὴν προσήκουσαν τιννῦντες».

Ἀποστολική Παράδοση καί Ἀποστολική Διαδοχή στό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας


Ἀποστολική Παράδοση καί Ἀποστολική Διαδοχή στό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας
 
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἹεροθέουΣέ ἕνα προηγούμενο κείμενό μου ἀνήγγειλα ὅτι πρόκειται νά δημοσιεύσω ἕνα κείμενο, στό ὁποῖο θά προσπαθήσω νά ἑρμηνεύσω τί εἶναι ἡ Ἀποστολική Παράδοση καί ἡ Ἀποστολική Διαδοχή μέσα στό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό τό κάνω μέ τό παρόν κείμενο, τό ὁποῖο δέν διεκδικεῖ αὐθεντία, ἀλλά τονίζει μερικές ἀλήθειες καί εἶναι ἐπιδεκτικό διορθώσεων. Ἄλλωστε, στήν Ἐκκλησία παραμένουμε πάντοτε ἐν φόβῳ Θεοῦ καί σέ κατάσταση μαθητείας. Οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ παρέμειναν στούς αἰῶνες ὡς Μαθητές Χριστοῦ.

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ;


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Σχετική εικόνα
 

Εν Πειραιεί τη 18η Απριλίου 2019

 
  ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ;

       
   Βιάζεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με δεκανίκια άλλων κομματικών παρατάξεων κρατιέται ακόμη στην εξουσία, να ολοκληρώσει το έργο της. Μια μικρή μειοψηφία βάλθηκε να ξεριζώσει κάθε τι που θυμίζει Ορθοδοξία και Ελλάδα. Να ξεθεμελιώσει τον Ελληνοχριστιανικό μας Πολιτισμό, να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, να κατεδαφίσει τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συμβιώσεως της ελληνικής κοινωνίας. Μ’ ένα πρωτοφανή ζήλο εργάζεται πυρετωδώς να θέσει σε εφαρμογή τα εθνομηδενιστικά σχέδια της Νέας Τάξεως πραγμάτων.

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Συνέντευξη του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου εφ' όλης της ύλης

   
mosxas kyrillos
Συνέντευξη στη Μαρίνα Ζιώζιου | "Έθνος της Κυριακής"

Ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος σε αποκλειστική συνέντευξή του στο «Εθνος της Κυριακής» τοποθετείται για την απόφαση του Οικουµενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει καθεστώς Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας και για το ενδεχόµενο σχίσµατος εντός της Ορθοδοξίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η µόνη Ορθόδοξος εν Ουκρανία Εκκλησία, όπου τελεσιουργούνται τα σωστικά µυστήρια, παραµένει η Ουκρανική Ορθόδοξος Εκκλησία µε επικεφαλής τον µητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριο».
Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, που βρίσκεται στο πηδάλιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας εδώ και µία δεκαετία, ξεκαθαρίζει πως το Πατριαρχείο Μόσχας δεν αναγνωρίζει τη νέα Εκκλησία, ούτε πρόκειται ποτέ να την αναγνωρίσει.
Μιλάει µε αγάπη για την Ελλάδα, αφού έχει επισκεφθεί κατ’ επανάληψη τη χώρα µας, και δηλώνει πως «κάθε φορά είχα την αίσθηση ότι δεν ερχόµουν σε ανθρώπους ξένους, αλλά σε αδελφούς µου».
Αγιώτατε, στις αρχές Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος εκχώρησε Τόµο Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Από δω και πέρα ποια θα είναι η θέση του Πατριαρχείου Μόσχας;

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

Οι «μύθοι» του ’21 και οι «τεχνικές» της αποδόμησης (μέρος β΄)


 

 

Νεκτάριος Δαπέργολας

Διδάκτωρ Ιστορίας

 

     Γράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τους αποδομητές ιστορικούς, για το πόσο άθλια και αντι-επιστημονική είναι στην πραγματικότητα η «επιστημονική» τους μέθοδος, αλλά και για το πόσο ατεκμηρίωτες είναι οι «απόψεις» τους, τις οποίες αδυνατούν παντελώς να υπερασπιστούν, όταν τυχαίνει να αντιπαρατίθενται με άλλους (πραγματικούς) ιστορικούς. Σπανιότατα βεβαίως τυχαίνει (γιατί είναι προσεκτικοί και επιδιώκουν να μιλούν μόνο από καθέδρας ή σε συνευρέσεις με τους ομοϊδεάτες τους), στις ελάχιστες έστω φορές όμως που δεν μπορούν να το αποφύγουν, τότε έχουμε πραγματικά αποκαλυπτήρια. Τα όσα π.χ. αναφέραμε πως ειπώθηκαν από τον Θάνο Βερέμη για το περίφημο Κρυφό Σχολειό σε τηλεοπτική εκπομπή, ήταν μία χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιων αποκαλυπτηρίων.

Μιά κατάσταση ρεμπελιό

Σχετική εικόνα
 

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

 

Κατά γενική ὁμολογία, στίς ἡμέρες μας, τό οἰκοδόμημα τῆς τρισχιλιετοῦς πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς ἔχει καταρρεύσει σχεδόν ὁλοσχερῶς. Ἀπανωτές ‘’σεισμικές δονήσεις’’, μέ ἔμφαση τά τελευταῖα χρόνια, κατάφεραν νά μήν ἀφήσουν τίποτε ὄρθιο. Παιδεία, πολιτική, ἦθος, ἠθική, καλλιτεχνική δημιουργία, ἐκκλησιαστική διοίκηση, βιώνουν μιά παρακμή ἄνευ προηγουμένου.
Τά πάντα ἔχουν ἰσοπεδωθεῖ. Οἱ πάντες ἔχουν ναρκωθεῖ. Καί οἱ ἀρμόδιοι γιά τήν λήψη ‘’μέτρων ἀντισεισμικῶν’’ ὄχι μονάχα ἀδρανοῦν προδοτικῶς, ἀλλά ἀπό πάνω, ‘’τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμμένων’, κατά τήν κρίση τῶν προγόνων μας, ‘’ἄδουν’’ χύδην καί ὑβριστικῶς.

Κυριακή 14 Απριλίου 2019

«…τον βλάσφημο ούτε η γη δεν τον δέχεται»


 
Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός. Δάσκαλος-Κιλκίς.
«Αν υβρίσεις την μάνα μου και τον πατέρα μου σε συγχωρώ, 
αν βλαστημήσεις την Παναγία και τον Χριστό, δεν έχω μάτια να σε δω»
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Αποτυχημένοι διανοούμενοι, πανεπιστημιακοί με προσόντα ακρίδας, εκκλησιομάχοι, καντιποτένιοι νεοσταλινικοί, ημιμαθείς, μετατρέπουν την πατρίδα σε «ράκος ασθμαίνον», σε ρημαδιό.  Άνοιξαν τις φυλακές-ο νόμος του απίθανου αυτού τύπου Παρασκευόπουλου-και αμόλησαν στυγερούς εγκληματίες για να συνεχίσουν το έργο τους, τις ανομίες τους.

Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Βαρυσήμαντος επιστολή προς την Ι. Κοινότητα 12 Αγιορειτών Γερόντων δια το Ουκρανικόν.

 

ν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 17ῃ Μαρτίου 2019 _{30η Μαρτίου 2019}
Σεβαστὴν Ἱερὰν Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, εἰς Καρυὰς Πανοσιολογιώτατοι, σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,εὐλογεῖτε.

Μετὰ πολλῆς λύπης καὶ ἀνησυχίας πληροφορούμεθα ὅσα λαμβάνουν χώραν ἐν τῇ καθόλου Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἐξἀφορμῆς τῆς ἀντικανονικῆς ἀποδόσεως αὐτοκεφαλίας εἰς τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας, ἄνευ συναινέσεως τῆς κανονικῆς αὐτονόμου Ἐκκλησίας, τῆς ὑπὸ τὸν μητροπολίτην Ὀνούφριον, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρῆ σχισματικοὺς τοὺς νέους αὐτοκέφαλους, νὰ μὴ ἔχῃ κοινωνίαν μετ’ αὐτῶν, βάσει δὲ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, καὶ μὲ ὅσους κοινωνοῦν μὲ τοὺς σχισματικούς. Ἤδη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔχει διακόψει τὴν κοινωνίαν μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον αὐτογνωμόνως παρεχώρησε τὸ αὐτοκέφαλον, ἐπεμβαῖνον ὑπερορίως εἰς ξένην δικαιοδοσίαν, παρὰ τὴν ρητὴν ἀπαγόρευσιν τῶν «ἱερῶν Κανόνων. Θὰ πράξουν δὲ τὸ ἴδιο καὶ ἄλλαι αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, ὅπως ἤδη ἔχουν δηλώσει. Ἀπειλεῖται ἔτσι διεύρυνσις καὶ ἐξάπλωσις τοῦ σχίσματος, εἰς ἔκτασιν παρομοίαν ἐκείνης τοῦ 1054.

Ουκρανία – Σχισματικοί έβγαλαν στον δρόμο την Αγία Τράπεζα και το Σώμα και Αίμα του Χριστού.

 

Τον Οκτώβριο το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως δέχτηκε στην δικαιοδοσία του χιλιάδες σχισματικούς ιεράρχες, κληρικούς και λαϊκούς, τους οποίους τον Δεκέμβριο ανακατασκεύασε σε μια νέα εκκλησία και τον Ιανουάριο τους χορήγησε «αυτοκεφαλία». Δυστυχώς, πολλοί από αυτούς τους ιεράρχες, κληρικούς και λαϊκούς έχουν αποδείξει ότι είναι βίαιοι άνθρωποι και ότι εμπνέονται από μίσος για τους συναδέλφους τους τους Ουκρανούς και για την κανονική Εκκλησία του Μακαριωτάτου Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Ονούφριο. 

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Ο Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης (+1983) για τη μετάδοση των Μυστηρίων στους παπικούς.


Σχετική εικόναεπιμέλεια:  Νικόλαος Δ. Γεωργαντώνης
Πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική είναι η ανοιχτή επιστολή που συνέγραψε το 1970 ο Ηγούμενος της Ι. Μ. Διονυσίου Αγ. Όρους, Γέρων Γαβριήλ, διαμαρτυρόμενος για το τρομερό ολίσθημα της Ρωσικής Διοικούσας Εκκλησίας, της υποκινούμενης εκείνη την εποχή από το άθεο καθεστώς, να μεταδώσει τα Άχραντα Μυστήρια στους ρωμαιοκαθολικούς της Ρωσίας.
Η απογοήτευση του γέροντα ήταν πολύ μεγάλη και αποτυπώνεται στην επιστολή αυτή που αποτελεί ιστορικό ντοκουμέντο (κατά τον χαρακτηρισμό του π. Θεοκλήτου) για την κατοχύρωσή της ιεροκανονικώς.
Με αφορμή μια πρόσφατη εκδήλωση που έγινε από κάποια Ιερά Μητρόπολη της Βορείου Ελλάδος, στην οποία δεν αναφέρθηκε καθόλου ο αρχηγικός ρόλος του Γέροντα Γαβριήλ στον αγώνα κατά του Οικουμενισμού, παρά μόνο οι αγαθές σχέσεις που είχε με τον μακαριστό Αθηναγόρα, πριν μάλιστα ο τελευταίος αρχίσει να πραγματοποιεί τους αντικανονικούς και αντορθόδοξους οικουμενιστικούς ακροβατισμούς, παραθέτουμε αυτολεξεί από το βιβλίο του πνευματικού τέκνου του γέροντα, π. Θεόκλητου Διονυσιάτη «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΟΥ, Γαβριήλ Διονυσιάτης», (εκδ. Παπαδημητρίου 1987) :

Απόστολος Σαραντίδης, Μύθων αποκατάστασις εν παραμυθίας Ρωμιών συνέχεια [ΒΙΝΤΕΟ 2019]

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»;


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για εβδομάδα προσευχής για την ενότητα των χριστιανών 

Εν Πειραιεί τη 11η Απριλίου 2019

 

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»;  

         
    Όπως είναι γνωστό το Βατικανό έχει καθιερώσει εδώ και πολλές δεκαετίες, (από το 1908), μια παγκόσμια διοργάνωση, την λεγόμενη «Παγκόσμια Εβδομάδα Προσευχής για την Ενότητα των Χριστιανών», η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 18 έως τις 25 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το εν Ελλάδι περιοδικό των Παπικών –Ιησουϊτών «Ανοιχτοί Ορίζοντες» (τ.1115 Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2019), σε άρθρο με τίτλο «Προσευχή για την ενότητα των χριστιανών», (σε οκτασέλιδο ειδικό «ένθετο προσευχής»), πρόκειται για την «μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση προσευχής που φέρει μαρτυρία της ίδιας της προσευχής του Χριστού, [«ίνα πάντες εν ώσιν», (Ιω. 17,21)], και που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 18 έως τις 25 Ιανουαρίου, συσπειρώνοντας χριστιανούς από όλο τον κόσμο».

Μαργαρίτες Επισκοπικής κογχύλης (Ναυπάκτου Ιεροθέου)


Αποτέλεσμα εικόνας για ναυπάκτου ιερόθεος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΓΧΥΛΗΣ
(ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ)
 
Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων 10.4.2019
 
Διάβασα τὴν εἰσήγησι τοῦ ἐπισκόπου Ναυπάκτου Ἱεροθέου πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν στάσι ποὺ θεωρεῖ ὅτι πρέπει νὰ κρατήσει ( ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) στὸ πρόβλημα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Ἡ ἀποψις του εἶναι ὅτι ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος «πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖ αὐτὴ τὴν ἀπόφασι» διότι διαφορετικὰ «κινδυνεύει ἡ αὐτοκεφαλία της ὅπως καὶ ἡ αὐτοκεφαλία τῶν ἄλλων  ὀκτὼ ὑφισταμένων ἐκκλησιῶν». Καὶ γιατί αὐτό;  «Διότι αὐτές οἱ Αὐτοκεφαλίες χορηγήθηκαν μόνον ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο».
Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο χορηγοῦσε τὶς αὐτοκεφαλίες, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὶς χορηγοῦσε καὶ στὶς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν. Οἱ ὑπόλοιπες ἐκκλησίες συναινοῦσαν  ἐμπράκτως. Οἱ αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες ξεκίνησαν κάποια στιγμή καὶ συνεχίζουν μέχρι σήμερα τὴν ζωή τους.
 Τώρα τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως χορηγεῖ τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς ἐκκλησίας μὲ τρόπο καὶ περιεχόμενο ἀπαράδεκτο, ὁπότε καμμία ἐκκλησία, μέχρι τώρα, δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἐνέργειά του. Ὁ Ναυπάκτου θεωρεῖ ὅτι ἄν ἡ Ἐλλαδικὴ Ἑκκλησία δὲν ἀποδεχτεῖ τὶς ἐνέργειες τοῦ Πατριαρχείου κινδυνεῦει ἡ  αὐτοκεφαλία της, ὅπως καὶ ὅλων τῶν ἄλλων αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν. Ἀξιοπρόσεκτο ποὺ σκέφτηκε κάτι ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι, ἀπὸ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες δὲν εἶχαν σκεφτεῖ καὶ τώρα ... κινδυνεύουν.

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Ο φόβος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για ένα νέο αλβανικό και ο Ναυπάκτου Ιερόθεος.

Αποτέλεσμα εικόνας για ιερωνυμοσ ιερόθεοσ
 
Γράφει ο Μέτοικος
 
Στον φαναριώτικο λουτήρα, ανώτερο από την κολυμπήθρα του Σιλωάμ, αφού εκεί για ίαση χρειαζόταν πίστη και μετάνοια, ενώ στον πατριαρχικό πύελο, για να πλυθούν τα πτύελα και να αποκατασταθούν χωρίς μετάνοια τα κανονικά εκκλησιαστικά παραπτώματα, μόνο η απόφαση του κ. Βαρθολομαίου απαιτείται, αναιρέθηκαν οι ρύποι των σχισματικών και αχειροτόνητων, που σήμερα συγκροτούν την ηγεσία της «εκκλησίας της Ουκρανίας».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με το έργο εμφύλιας διαίρεσης στην Ουκρανία, έβαλε οίνο ξηρό σε ασκό παλαιό από τα χρόνια του Αιόλου, που διέρρηξε τα τοιχώματα και πότισε όξος την οδυνούσα και πάσχουσα Ορθοδοξία.

π.Θεόδωρος Ζήσης, Σε αδιέξοδο ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για το Ουκρανικό.

Αποτέλεσμα εικόνας για Ιερωνυμος Ιερόθεος
 
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Σπεύδει σέ βοήθεια ὁ Ναυπάκτου Ιερόθεος

1. Ἀπομονωμένος ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Κίνδυνος ἐθνοφυλετισμοῦ
Γιά πρώτη φορά ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως βρίσκεται ἀπομονωμένη ἀπό τίς λοιπές αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες, λόγω τῶν ἀντικανονικῶν καί ἀντισυνοδικῶν ἐνεργειῶν στήν παραχώρηση αὐτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας. Ἔθεσε ἔτσι ἡ ἴδια σέ ἀμφισβήτηση τόν ἀναγνωρισμένο συντονιστικό της ρόλο ὡς παράγοντα ἑνότητας καί ὁδήγησε σέ πλήρη ἀποτυχία τήν δοκιμασμένη καί ἀποτελεσματική ἐκκλησιαστική της πολιτική, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν κολοβή καί ἐλλιπῆ ἐκπροσώπηση τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας στήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης.