μήνυμα

μήνυμα

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ 17-11-2010 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Περιμένουμε την αντίστοιχη και τώρα στάση. Η τότε ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή "ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" ήταν αθώα εμπρός στις τωρινές ηλεκτρονικές ταυτότητες.

Ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ. γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» τῆς 17/11/2010

 Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθηκε ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ.Προκόπιο, ὅτι, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 15 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., συμμετεῖχαν σέ κοινή Συνεδρίαση στό Συνοδικό Μέγαρο ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, Στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί εἰδικοί Ἐπιστήμονες καί Ἐμπειρογνώμονες, τόσο ἀπό τόν χῶρο τῆς Νομικῆς, ὅσον καί τῆς Πληροφορικῆς, μέ ἀντικείμενο τήν μελέτη τῆς ἐκδόσεως τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη».

Ἀπό τήν Σύσκεψη προέκυψαν τά κάτωθι συμπεράσματα :

Δ.Χιωτακάκος καθ.πληροφορικής: Στις νέες ταυτότητες είναι εκτεθειμένα τα προσωπικά μας δεδομένα.

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Μήπως έπρεπε να μιλήσει η διοικούσα Εκκλησία πριν γίνει καθεστώς η όλη κατάσταση?

Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος για κάρτα του πολίτη. (2011)

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Απόλυτα σύμφωνοι με τις θέσεις του Σεβασμιωτάτου. Ελπίζουμε και σήμερα να κρατήσουν οι Ιεράρχες, τις ίδιες θέσεις.
H Λιάνα Κανέλλη για την κάρτα του πολίτη. (1-2-2011)

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Ελπίζουμε η κ. Κανέλλη να συνεχίζει πάνω στην ίδια γραμμή. Καλό είναι το βίντεο να το δει και η σεβαστή Ιεραρχία. Η κάρτα του πολίτη του 2011 ήταν "αθώα" μπροστά στις ιδιότητες που "μπορεί να αναπτύξει" η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Η χρήση του όρου "μπορεί να αναπτύξει" είναι στοχευμένη. 

π. Φώτιος Βεζύνιας
Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

Εγκύκλιος 2641 τής Ίεράς Συνόδου (09.02.1998)

 


Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ:  https://e-ptolemeos.gr/

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Μένουμε προσδοκώντας αντίστοιχη και εξ΄ ίσου σθεναρή στάση της σεβάσμιας Ιεραρχίας μας.
π. Φώτιος Βεζύνιας

  Εγκύκλιος 2641 τής Ίεράς Συνόδου (09.02.1998)

 Η Συνθήκη Schengen συνδέεται άμεσα και με την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και την χρήση σ΄αυτές του αριθμού 666 … θεωρούσα ότι παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση των ορθοδόξων πιστών, συνιστά στους πιστούς να μη δεχθούν τις νέες ταυτότητες.

Προς Τον ευσεβή ορθόδοξον ελληνικόν λαόν.

Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά,

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξ΄αφορμής της προσφάτου ενάρξεως, από 8ης Δεκεμβρίου 1997, της μερικής εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν, για την Ελλάδα, και εν όψει της επικειμένης ενάρξεως και της συνολικής εφαρμογής της, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 1998, απευθύνεται προς εσάς, για να σας διαφωτίση και στηρίξη πνευματικώς, εν σχέσει προς τις ανησυχίες και απορίες πολλών, που σχετίζονται με την εφαρμογή της.

Οι ανησυχίες αυτές ξεκινούν αφ΄ενός μέν από την έλλειψη σαφούς και σφαιρικής ενημερώσεως του λαού για την Συνθήκη αυτή, τον σκοπό που υπηρετεί και τα μέσα που χρησιμοποιεί, αφ΄ετέρου δε από την βάσιμη υποψία, ότι δι΄αυτής επιχειρείται η επιβολή ολοκληρωτικού συστήματος ελέγχου επί της ιδιωτικής ζωής, που προσβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο. Πέραν αυτών, με την εφαρμογή της Συνθήκης αυτής, έχουν συνδεθή σοβαρότατα πνευματικά ζητήματα, ως το περί του Αντιχρίστου και του χαράγματός του, καθώς και του δυσωνύμου αριθμού 666, που προκαλούν εύλογη ανησυχία και πολλαπλά ερωτήματα του πιστού λαού, ο οποίος αξιώνει από την πνευματική του εκκλησιαστική ηγεσία αυθεντικές τοποθετήσεις και απαντήσεις.

Σάββατο 26 Αυγούστου 2023

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΩΤΗΤΩΝ. (Τότε)

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Αυτά για τότε που τα πράγματα και οι συνθήκες ήταν "αθώες" σε σχέση με το σήμερα. Επομένως μένουμε προσδοκώντας την ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ και από την σημερινή σεβαστή Ιεραρχία.

π. Φώτιος Βεζύνιας


Η φωτογραφία από: https://enromiosini.gr/paratiritirio/paratiritirio-peri-tautotitwn/i-thesi-tis-ieras-sinodou-gia-tis-tautotites/


Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκδόθηκε ἡ Ἐγκύκλιος 2626 τῆς 7ης Ἀπριλίου 1997, ἀπευθυνόμενη «Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Λαόν» μὲ τίτλο «Ἡ Συνθήκη τοῦ Σένγκεν καὶ ὁ νόμος γιὰ τὴν ‘‘Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα’’». Ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ διαβάστηκε σὲ ὅλους τους Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας τὴν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας καὶ δημοσιεύτηκε στὴν ἔκδοση τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Πρὸς τὸ Λαό»(τ.21, Ἀπρίλιος 1997).

  Τέκνα ὑμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ. Χάρις ὑμῖν εἴη ἀπὸ Θεοῦ Κυρίου Παντοκράτορος.  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀφορμὴ ὅσα ἐγράφησαν, ἠκούσθησαν καὶ ἔγιναν πρόσφατα ἐξ αἰτίας τῶν προβληματισμῶν ποὺ προεκάλεσε ἡ Συνθήκη «Σένγκεν» καὶ ἡ ψήφιση τοῦ νόμου «γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα», ἀφοῦ ἐμελέτησε τὸ θέμα, ὑπακούουσα εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἀπόδοτε τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ», ἀπευθυνόμενη στὰ πιστά της τέκνα, ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς:

Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023

Παγκόσμια χειραγώγηση με τη σύνδεση υψηλών θερμοκρασιών και κλιματικής αλλαγής – Τα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα

Παγκόσμια χειραγώγηση με τη σύνδεση υψηλών θερμοκρασιών και κλιματικής αλλαγής – Τα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα
 Η λανθασμένη λήψη των δεδομένων και η «αστική θερμική ασπίδα» - «Ο καιρός αλλάζει συνεχώς και τα ανθρώπινα όντα υφίστανται τις συνέπειες. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανόδου της θερμοκρασίας αλλά αυτό είναι κυρίως ευεργετικό για την ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών».


H προπαγάνδα και η απόπειρα χειραγώγησης της παγκόσμιας κοινής γνώμης όσον αγορά το συσχετισμό της κλιματικής αλλαγής με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το καλοκαίρι που διανύουμε είναι σαρωτική:

«Ακραίες», «κολασμένες», και «θανατηφόρες»: Αυτές οι λέξεις και κάποιες παρόμοιες, χρησιμοποιούνται από πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης για να περιγράψουν τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες που σαρώνουν τον πλανήτη.

Τι είδε ένας Έλληνας στην Γερμανία;

 Τα αποτυπώματα που αφήνει η παγκόσμια δικτατορίαΓράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης


Με αφορμή πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησα στην Γερμανία, διαμένοντας εκεί επί δύο εβδομάδες, εντόπισα τα αποτυπώματα της παγκόσμιας δικτατορίας την οποία η Νέα Τάξη Πραγμάτων επιχειρεί να επιβάλει στους λαούς όλων των κρατών, πρωτίστως με τις μεθόδους της προπαγάνδας και της πλύσης εγκεφάλου. Σταχυολογώ τις ακόλουθες ομοιότητες, οι οποίες συναπαρτίζουν τον «δεκάλογο της παγκόσμιας ομοιομορφίας»:

1. Προπαγάνδα υπέρ ΛΟΑΤΚΙ

Όπως στην Ελλάδα, έτσι και στην Γερμανία πραγματοποιούνται παρελάσεις ΛΟΑΤΚΙ σε κεντρικούς δρόμους. Δημόσια κτήρια φωταγωγούνται στα χρώματα του ουράνιου τόξου, ενώ σε διάφορα καταστήματα πωλούνται σημαίες, ομπρέλες και λοιπά αντικείμενα των ΛΟΑΤΚΙ.