μήνυμα

μήνυμα

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Δημήτριος Νατσιός


Τμήμα ισλαμικών σπουδών: υπογράφοντας προσκυνοχάρτια
«Έρμη, σκλάβα, πικρή Ρωμιοσύνη...
Μην αφήσεις τον άθεο να πάρη
το στερνό θησαυρό σου»
Κωστής Παλαμάς
«Αδελφοί μου, η συζήτησις ετελείωσεν εις τας ημέρας μας. Ο Χριστός απεμακρύνθη από την Ευρώπην, όπως κάποτε από την χώραν των Γαδαρηνών, όταν οι Γαδαρηνοί το εζήτησαν. Μόλις όμως αυτός έφυγεν, ήλθε πόλεμος, οργή, τρόμος και φρίκη, κατάρρευσις,  καταστροφή. Επέστρεψεν εις την Ευρώπην ο προχριστιανικός βαρβαρισμός, εκείνος των Αβάρων, των Ούνων, των Λογγοβάρδων, μόνον ότι ήτο εκατόν φορές φρικωδέστερος. Ο Χριστός επήρε τον Σταυρόν Του και την ευλογίαν Του και απεμακρύνθη. Έμεινε ζόφος και δυσωδία. Και σεις τώρα αποφασίστε με ποιον θα υπάγετε, ποιον θα ακολουθήσετε: την σκοτεινήν και δυσώδη Ευρώπην ή τον Χριστόν;».

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

''Προαπαιτούμενα'' και προαπαιτούμενα..


     Προαπαιτούμενο το πολυνομοσχέδιο,
     ..προαπαιτούμενη η ρύθμιση για το γάλα(!),
     ..προαπαιτούμενη η εξόντωση των φαρμακείων, και κάθε είδους ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων ή μή!
     Προαπαιτούμενη η σφαγή της κοινωνίας..

     Και όλα αυτά προαπαιτούμενα για την δόση;
     Όχι βέβαια! Προαπαιτούμενα για την συνέχιση και την εμπέδωση της οικονομικής κατοχής της χώρας,

ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ''ΠΑΛΙΟΨΑΘΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ''

Του Φώτη Μιχαήλ, ιατρού

Είναι αλήθεια ότι, στα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια, ως Έλληνες, φερθήκαμε υβριστικά: Χλευάσαμε τα ιερά και τα όσια, υποτιμήσαμε τις παραδόσεις μας και πάνω απ' όλα εγκαταλείψαμε την αγάπη και το σέβας σ' αυτό που πάντα ήμασταν: Παλληκάρια, φιλότιμοι, πιστοί και αρκούντως ''τρελοί'', για να τα βάζουμε με πολύ δυνατότερούς μας.

Εν ολίγοις, ανταλλάξαμε την ''ιερή τρέλα'' της Ορθοδοξίας και τον μανικό έρωτα για την εθνική και πνευματική Ελευθερία, με την λογική, τον καθωσπρεπισμό και την ''πολιτική ορθότητα'' των προτεσταντών και παπικών συν-ευρωπαίων μας.  

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Ο νέος Μεγάλος Πόλεμος προ των πυλών.


Γράφει ο Τσιάμης Γιώργος (Δρ. Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας): Η μεσογειακή λεκάνη βρίσκεται σε κατάσταση... αποσταθεροποίησης κοινωνικής, πολιτικής και γεωπολιτικής.

Η Λιβύη, η Τυνησία και η Αίγυπτος στη Βόρεια Αφρική περιέπεσαν σε μία περιδίνηση εσωτερικής αποσταθεροποίησης κατόπιν έξωθεν ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων. Στη Συρία μαίνεται ο εσωτερικός εμφύλιος πόλεμος χωρίς να διαφαίνεται, στο εγγύς μέλλον, μία σταθερή λύση. Ένα τόξο, σκόπιμης αποσταθεροποίησης, διαγράφεται από τις ακτές του Ατλαντικού που διαπερνά την Βόρεια Αφρική και καταλήγει στην Τουρκία η οποία κλονίζεται από τις δικές της εσωτερικές κοινωνικές, πολιτικές και εθνοτικές συγκρούσεις.

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ


Πειραιεύς 27 Μαρτίου 2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ Η΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΓΚΛΗΘΗΣΟΜΕΝΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 2016 ;
1.                 Οἱ ἀσφαλιστικές δικλείδες μιᾶς Ὀρθοδόξου καί ἀληθοῦς Συνόδου 
Ἐκφράζοντας τήν ἀλάνθαστη καί διαχρονική συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ἅ­γιος Νι­κό­δη­μος ὁ Ἁ­γιο­ρεί­της γράφει γιά τά κριτήρια οἰκουμενικότητος μιᾶς Συνόδου καί τόν τρό­πο συ­γκλή­σε­ώς της. Ση­μει­ώ­νει ὅ­τι τέσ­σε­ρα εἶ­ναι τά γνω­ρί­σμα­τα τῶν Οἰκουμε­νι­κῶν Συνόδων : α) Τό πρῶ­το «ἰ­δί­ω­μα ὅ­λων τῶν οἰ­κου­με­νι­κῶν» Συ­νό­δων εἶ­ναι «τό νά συναθροίζω­νται διά προστα­γῶν, οὐ­χί τοῦ Πά­πα, ἤ τοῦ δεῖ­νος Πα­τριάρ­χου, ἀλ­λά διά προ­στα­γῶν Βασιλι­κῶν». Στήν ἐ­πο­χή μας, ὅ­μως, πού δέν ὑπάρ­χει Αὐ­το­κρά­το­ρας ἤ Βασιλεύς, γιά νά συ­γκα­λέ­σει Οἰκουμενική Σύ­νο­δο, μπο­ρεῖ αὐ­τό νά τό κά­νει ὁ Οἰκου­με­νι­κός Πα­τριάρ­χης, μέ τήν συναίνεση, βεβαίως, τῶν ἄλλων Προκαθημένων. β) Τό δεύ­τε­ρο ἰδί­ω­μα εἶναι «τό νά γί­νε­ται ζή­τη­σις πε­ρί πί­στε­ως, καί ἀκολούθως νά ἐκτίθεται ἀ­πό­φα­σις, καί ὅ­ρος δογματι­κός εἰς κά­θε μί­αν ἀ­πό τάς οἰ­κου­με­νι­κάς, ἀλ­λά καί τοῦ­το εἰς τι­νας το­πι­κάς ἠ­κο­λού­θη­σεν».  

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ανδρέας για τις παρελάσεις


Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ανδρέας για τις παρελάσεις

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 10
               Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 26ῃ Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :

«Ὁ Ἀγώνας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας συνετέλεσε στήν ἀνάσταση τοῦ Ἔθνους.Ἡ 25η Μαρτίου 1821 εἶναι μιά λαμπρή ἐπέτειος, πού οἱ Ἕλληνες τήν ἑώρταζαν ἀνέκαθεν μέ παρελάσεις τῶν Σχολείων καί τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων, οἱ ὁποῖες ἐγέμιζαν τίς ψυχές μέ χαρά καί ἐθνική ὑπερηφάνεια. Ἡ συμμετοχή τοῦ Λαοῦ ἦταν ἀθρόα, γιά νά ἐπευφημήσῃ τήν μαθητιῶσα καί τήν στρατευμένη νεότητα, τό καμάρι καί τήν αὐριανή ἐλπίδα τοῦ Ἔθνους.

Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Ορθόδοξος επίσκοπος

..... αγιογραφεί παπικό “άγιο” και τον δωρίζει στον Πάπα με την επιγραφή «…. τη Α. Αγιότητι τω Πάπα και Επισκόπω Ρώμης….» !!!!
Ευκαιρία για αναβίωση του οικουμενικού διαλόγου αναφέρει το Βατικανό
Un’occasione per rilanciare
l’impegno ecumenico
Udienza del Papa alla Apostolikí diakonía ·
Un’occasione per rilanciare l’impegno ecumenico e i rapporti di collaborazione con la Santa Sede: in questo spirito si è svolta, nella mattina di lunedì 24 marzo, l’udienza di Papa Francesco a una delegazione della Apostolikí diakonía guidata dal direttore generale, il vescovo Agathanghelos……….
Ως ευκαιρία για την αναβίωση του οικουμενικού διαλόγου, εμφανίζει την συνεργασία της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Βατικανό, η επίσημη εφημερίδα του Βατικανού L’ Osservatore Romano.

Ακολουθεί δημοσίευμα από  dogma.gr
Το δώρο της Αποστολικής Διακονίας στον Πάπα Φραγκίσκο
Κείμενο Λουδάρος ΑνδρέαςΦωτογραφίες ΡΩΜΗ | Γιώργος Φερδής
Ένα δώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό παρέδωσε σήμερα στον Πάπα Φραγκίσκο ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας, επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος. Πρόκειται για μια εικόνα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης του ιδρυτή του τάγματος των Φραγκισκανών μοναχών και προστάτη του σημερινού Πάπα Φραγκίσκου.

Δημήτριος Νατσιός

 

Ως πότε θα «ανήκομεν εις την», διεφθαρμένη πόρνη, «Δύσιν»;
«Το χαράτσι, τα παιδιά
μοναχός να κρίνεις
άλλο να στα παίρνουνε
κι άλλο να τα δίνεις»
Κ. Βάρναλης
Γύρω στο 970μ.Χ., ένα παπικό κάθαρμα, ονόματι Λιουτπράνδος, «επίσκοπος» Κρεμόνας, αποστέλλεται στην Πόλη από τον αυτοκράτορα Όθωνα Α’ της Γερμανίας. (Είναι η δεύτερη αποστολή του. Είκοσι χρόνια πριν, το 949, εγκωμίαζε με ενθουσιώδεις μεγαλοστομίες τους Βυζαντινούς. «Ξεπερνούν όλα τα έθνη σε πλούτο και παιδεία», έγραφε τότε). Την δεύτερη φορά, ευρισκόμενος προφανώς σε διατεταγμένη υπηρεσία ενίσχυσης της παπικής προπαγάνδας και διασυρμού του Βυζαντίου στη Δύση, γράφει με πρωτοφανές μίσος κατά των Ελλήνων. Λιβελλογραφεί, χυδαιολογεί, συκοφαντεί τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, επιδίδεται σε απύλωτο υβρεολόγιο. («Μοχθηρόν και κακόβουλον» τον χαρακτηρίζει ο Παπαρρηγόπουλος, στον Ε’ τόμο της ιστορίας του. (Σελίδες 118-134).

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ.....

 
25η Μαρτίου 1821
Εθνική παλιγγενεσία
για του Χριστού την Πίστη την Αγία
 και της Πατρίδος την Ελευθερία.

25η Μαρτίου 2014
Εθνική ακαμψία...
...χωρίς Πίστη Χριστού..
και ..χωρίς πόθο Ελευθερίας....

Ελάτε βάρβαροι, ελάτε τρωκτικά..
και βρωμερά σκουλήκια της γης..
Ελάτε.... με τα μνημόνιά σας..
Οι δουλικοί "βασιλιάδες του Έθνους μας"
ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ...
σας προσφέρουν τα κομμάτια,
της γλυκιάς μας πατρίδας,
για να γεμίστε...
τις απαίσιες κοιλιές σας....
Ω!!! της μεγάλης προδοσίας το μέγεθος!!!
Πού θα κρύψτε ΑΘΛΙΟΙ τα πλαδαρά σας σώματα...
όταν έλθει η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ 


Αντιπροσωπεία της Αποστολικής Διακονίας

...στη Ρώμη για διαχριστιανικό συνέδριο, που πραγματοποιεί η Οικουμενιστική Παπική κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου

 
Η Κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου ιδρύθηκε το 1968 αμέσως μετά τη Β΄Σύνοδο του Βατικανού και έχει στόχους την προώθηση του Οικουμενισμού και τους θρησκευτικούς διαλόγους.

Ακολουθούν δύο σχετικά δημοσιεύματα
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ
Στη Ρώμη από σήμερα αντιπροσωπεία της Αποστολικής Διακονίας
Από dogma.gr
Κείμενο Λουδάρος Ανδρέας Φωτογραφίες ΡΩΜΗ | Γιώργος Φερδής
ΔΟΓΜΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΡΩΜΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ Στη Ρώμη βρίσκεται από σήμερα το πρωί πολυμελής αντιπροσωπεία της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό τον Γενικό Διευθυντή του οργανισμού, επίσκοπο Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο προκειμένου να έχει σειρά σημαντικών επαφών με ανώτατους παράγοντες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

Το τσίρκο του οικουμενισμού (2014)

Μόντε Κάρλο – 20 Ιανουαρίου 2014-  Όπως κάθε χρόνο στα πλαίσια της Εβδομάδας Προσευχής για την Ενότητα των Χριστιανών, πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκο του Μόντε Κάρλο, διαχριστιανική συμπροσευχή με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, μουσικών και ζώων.

Pour la 13° fois, le Chapiteau de Fontvieille à Monaco a accueilli la traditionnelle célébration œcuménique à l'occasion de la Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens.
Diverses chorales, l'Orchestre des Carabiniers du Prince, ainsi que des artistes primés lors du Festival du Cirque ont soutenu la prière et les chants de plus de 3000 participants accompagnés de nombreux ministres des Eglises de la région.Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ " Ποιοί είναι αυτοί πού δέ θα γευτούν θάνατο προτού δουν τη βασιλεία του Θεού να ’ρχεται δυναμικά;"
Προσέξτε τώρα πώς τελειώνει το σημερινό ευαγγέλιο: «Αμήν λέγω υμίν, είσί τινες των ωδε έστηκότων, οίτινες ου μη γεύσωνται θανάτου, έως αν ίδωσι την βασιλείαν του Θεού έληλυθυίαν εν δυνάμει» (Μάρκ. ΘΊ). Αλήθεια σάς λέω, σάς διαβεβαιώνω, πώς μερικοί απ’ αυτούς πού βρίσκονται έδώ τώρα, δέ θα γνωρίσουν θάνατο, προτού δουν τη βασιλεία του Θεού να ’ρχεται δυναμικά.

Γεώργιος Ζερβός


Свеправославно сабрање у Цариграду
Μήπως τὸ Φανάριον ἐπιδιώκει νὰ θέση ἐκτὸς Ἐκκλησίας
ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὴν φιλοοικουμενιστικήν γραμμήν του;
 
• ΜΕ ΑΦΟΡΜΗΝ ΜΙΑΝ ΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὁμιλίας του εἰς τὴν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὸ Φανάριον, ἐζήτησεν ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολίτας (προφανῶς τῆς Ἑλλάδος) νὰ γίνουν αὐστηρότεροι ἔναντι τοῦ Ποιμνίου, τὸ ὁποῖον ἀμφισβητεῖ τὰς ἀποφάσεις Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων εἴτε κατὰ τοὺς Θεολογικοὺς Διαλόγους εἴτε κατὰ τὰς διαθρησκειακὰς διασκέψεις εἴτε εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων ἢ εἰς ἄλλας συνδιασκέψεις.
Αὐτὸ τὸ ὁποῖον ζητεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀκούεται λογικόν. Διὰ τῆς ἀποστροφῆς αὐτῆς τοῦ λόγου του ζητεῖ ὑπακοὴν καὶ ἐμπιστοσύνην εἰς τὰς ἐνεργείας καὶ ἀποφάσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων. Πῶς ὅμως νὰ συμβῆ αὐτὸ τὸ ὁποῖον ζητεῖ ὅταν:
1ον) Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς προωθοῦν τὴν μεταπατερικὴν θεολογίαν καὶ τὴν περιθωριοποίησιν τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας;

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Προ των πυλών η βιομετρική κάρτα


Προ των πυλών η βιομετρική κάρτα
Προ των πυλών βρίσκεται η «βιομετρική κάρτα» η οποία εκτιμάται ότι θα είναι το διαβατήριο του μέλλοντος αφού δεν θα καταγράφει μόνο τα συνηθισμένα στοιχεία που βλέπουμε σε μια απλή ταυτότητα αλλά θα περιέχει και χαρακτηριστικά μοναδικά τα οποία είναι δύσκολο να αλλοιωθούν .

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Τα διαδραματισθέντα, τον Νοέμβριο 2013, εις το Πουσάν (Busan) στο πλαίσιο εργασίας του λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών» (Π.Σ.Ε.)


Πειραιεύς 19 Μαρτίου 2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τήν κάτωθι ἐπιστολήν πρός τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον ἐξαιτούμενος τήν συμπερίληψι τοῦ θέματος εἰς τήν προσεχῆ τακτική σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας .
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Email: impireos@hotmail.com
Τηλ. 210 4514833
Fax  210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 177                   ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 10 Φεβρουαρίου 2014

Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

«ΕΜΙΣΗΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΟΝΗΡΕΥΟΜΕΝΩΝ...»

Ὁ πιστός ἄνθρωπος, ὁ Ὀρθόδοξος πιστός Χριστιανός, σέ στιγμές πνευματικῆς περισυλλογῆς καί ἰδίως κατά τίς ὧρες τῆς προσευχῆς, πού ἡ ψυχή ἀνοίγεται στήν ἐπικοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό, ἐκτός τῶν ἄλλων, ποιεῖ καρδιακή ἀναφορά καί γιά τήν ὅλη του συμπεριφορά. Ἀπό θετικῆς ἀπόψεως βλέπει τήν προσπάθεια τήν ὁποία ἔχει εἰς τό νά βαδίζῃ τήν ὁδόν τῆς Εὐαγγελικῆς ἀρετῆς, ἀπό τό «κατ᾽ εἰκόνα» δηλαδή εἰς τό «καθ᾽ ὁμοίωσιν» μέ ὅλες τίς παραμέτρους τοῦ θέματος, καί ἀπό ἀρνητικῆς ἀπόψεως παρακολουθεῖ τόν ἀκατάπαυστο ἀγῶνα πού διεξάγει εἰς τό νά μή συναναμιγνύεται μέ τούς ἀσεβεῖς. Μέ ἐκείνους τούς ἀνθρώπους δηλαδή πού ἀρνοῦνται τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἀποστρέφονται τήν ὁδόν τῆς δικαιοσύνης πού ὁδηγεῖ εἰς τήν ἁγιότητα.

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΓΗ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΗΔΙΑ

 Άρχισε ως αγανάκτηση. Μετά έγινε θυμός και στο τέλος οργή. Είναι καιρός πια που μου τέλειωσε και η οργή κι έδωσε τη θέση της στην απόλυτη αηδία. Μόνον έτσι μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα που με διακατέχει…
Ραδιόφωνο και τηλεόραση δεν παρακολουθώ. Πώς θα μπορούσα άλλωστε; Τα ίδια και τα ίδια άτομα ανακυκλώνονται ξανά και ξανά. Τηλεμαϊντανοί (και ραδιομαϊντανοί, χωρίς επίγνωση, του χειρίστου είδους. Αναρωτιέμαι πότε δουλεύουν όλοι αυτοί; Αλλά, θα μου πεις, δε χρειάζεται. Δουλεύουν εμάς κι αυτό φτάνει. Οι ίδιοι και οι ίδιοι, εκφραστές ή τιμητές ενός εκφυλισμένου και σαθρού συστήματος σε επιθανάτιο ρόγχο.

Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

To κοινό Μήνυμα των Ορθοδόξων Προκαθημένων

Свеправославно сабрање у Цариграду

Σύναξις τῶν Προκαθημένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
(Φανάριον, 6 - 9 Μαρτίου 2014)
Μήνυμα
Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πρός τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξους πιστούς, τούς ἀνά τόν κόσμον ἀδελφούς χριστιανούς καί πρός πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, εὐλογίαν ἀπό Θεοῦ καί ἀσπασμόν ἀγάπης καί εἰρήνης.
"Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περί πάντων ὑμῶν μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι ἐπί τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καί τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καί πατρός ἡμῶν" (Α΄ Θεσ. α΄ 2-4).

Mητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου.

ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΑ;

 «…Mπορεῖ νὰ μαζευτοῦν καὶ χίλιοι ἀκόμη δεσποτάδες καὶ νὰ βγάλουν μία ἀ­πόφασι. Νομίζετε ὅτι ἀρκεῖ αὐτὸ γιὰ νὰ εἶνε αὐτὴ μία ἁγία Σύνοδος; Γιὰ νὰ ὀνομασθῇ μία σύνοδος οἰκουμενικὴ ἢ τοπική, ἐκτὸς τοῦ ὅτι αὐτοὶ πρέπει προηγουμένως νὰ νηστέ­ψουν καὶ νὰ παρακα­λέ­σουν τὸ Θεὸ νὰ ἔλθῃ ἐπ᾽ αὐ­τοὺς Πνεῦμα ἅγιο, χρειάζεται καὶ κάτι ἄλλο.

Προς τον π. Ειρηναίον με αγάπη Κυρίου.

από χειρόγραφο τοῦ θρυλικοῦ Στρατηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης Ἰωάννη Μακρυγιάννη.
Ἕνας δικός μου ἀγωνιστής μοῦ ἔφερε καί μοῦ διαβασεν ἕνα παλαιόν χαρτί, πού ἔγραψεν ὁ κοντομερίτης μου Ἅγιος παπάς, ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τόν ἐκρέμασαν εἰς ἕνα δέντρον Τοῦρκοι καί Ἑβραῖοι, διότι ἔτρεχεν ὁ εὐλογημένος παντοῦ καί ἐδίδασκεν Ἑλλάδα, Ὀρθοδοξία καί Γράμματα.
Ἔγραφεν ὁ μακάριος ἐκεῖνος ὅτι: «Ἕνας ἄνθρωπος νά μέ ὑβρίσει, νά φονεύσει τόν πατέρα μου, τήν μητέρα μου, τόν ἀδελφόν μου καί ὕστερα τό μάτι νά μοῦ βγάλει, ἔχω χρέος σάν χριστιανός νά τόν συγχωρήσω. Τό νά ὑβρίσει τόν Χριστόν μου καί τήν Παναγία μου, δέν θέλω νά τόν βλέπω».

Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Ο Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης

...για την ίδρυση Τμήματος ισλαμικών σπουδών στη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ
Α΄Χαιρετισμοί -7/03/2014 - Κήρυγμα του Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ομοτ. Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ. Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης.

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΣΟΔΟΜΩΝ;

 

Προς κοινωνίαν Σοδόμων; Ὅπως τό καλό, ἡ ἁγιότης καί ἡ ἀρετή τῶν ἀνθρώπων ἔχουν διαβαθμίσεις καί ἄνοδο ἕως τήν ἀτελεύτητη κορυφή τῆς θεώσεως, ἔτσι καί τό κακό ἀκολουθεῖ τήν ἰδική του πτῶσι εἰς τήν κλίμακα τῆς ἁμαρτίας ἕως αἰωνίας κολάσεως.
Τό ἀρχικό ἐπίπεδο τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὅταν ἡ ἁμαρτία ἐνεργῆται ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ. Ὅταν δηλαδή οἱ ἄνθρωποι νικῶνται ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες των καί μέ τήν θέλησί των ποιοῦν τήν ἁμαρτία κρυφά ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους (οὐδέποτε ὅμως κρυφά ἀπό τόν Θεόν), αὐτό γίνεται διότι γνωρίζουν ὅτι οἱ πράξεις των ἔρχονται σέ ἄμεση ἀντίθεσι πρός τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί πρός τά χρηστά ἤθη τῆς κοινωνίας.

Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

ΟΣΟ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΑΠΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ!!!

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: ΕΠΕΙΔΗ ....ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΟΥΣΙΑ... ΡΩΤΑΜΕ: ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ "ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ..." ΄΄ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝ ΤΗΝ ΕΙΠΕ ΄΄Η ΟΧΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ;. ΡΩΤΑΜΕ: ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΝΟΤΑΝ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΄΄Η ΟΧΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΠΕΙ "Φύγετε από μένα εσείς οι καταραμένοι, στη φωτιά την αιώνια, που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους αγγέλους του";. "Ο ΠΑΠΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ,ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ."   ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΣ ΣΥΝΕΛΘΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.....


...... μονο και μονο η αιρεση του filioque,αλλα,και ο εωσφορικος εγωισμος του παπισμου-αλαθητο,συγχωροχαρτια,ιερες εξετασεις,κτλ, ηταν αρκετα για να επαληθευτει αυτο που είχε πει ο Κοσμάς ο Αιτωλός ”Τον πάπα να καταρασθε, διότι αυτός θα ειναι η αιτια”,

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Food Inc (Ελληνική Υπότιτλοι) Η Βιομηχανία Τροφίμων (SOS Διαδώστε το)

Όσο γίνεται πιο κοντά στην αλήθεια για την... Ουκρανία και τα τελευταία;.. γεγονότα

Σύντομη ἱστορία τῆς δυτικῆς ὑπονομεύσεως τῆς Μικρᾶς Ρωσίας (Οὐκρανίας)

Σύντομη ἱστορία τῆς δυτικῆς ὑπονομεύσεως τῆς Μικρᾶς Ρωσίας (Οὐκρανίας)
 Οἱ σημερινές δραματικές ἐξελίξεις στήν Οὐκρανία, τήν ἱστορικῶς γνωστή παλαιόθεν ὡς Μικρά Ρωσία (Малороссия), κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ρώς, ὅπου ἔλαβε χώρα καί ὁ ἐχριστιανισμός τους (Κίεβο, σωτήριον ἔτος 988), ἔχουν τίς  ρίζες τους στή μακρά προσπάθεια τῶν τελευταίων αἰώνων ἀπό μέρους τοῦ Παπισμοῦ καί παπικῶν κρατῶν, κυρίως τῶν Πολωνῶν, νά ἀπο-ρωσίσουν τήν Οὐκρανία, ἡ ὁποία μαζί μέ τήν κυρίως Ρωσία καί τήν Λευκορωσία συνιστοῦν τήν εὐρύτερη Ρωσία.
Τό ἀκόλουθο ἄρθρο, δημοσιευμένο στά περιοδικά Φωτεινή Γραμμή (τό 2005) καί Θεοδρομία (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2006), συνταχθέν ἀπό τόν κ. Νικολάι Σελίστσεφ, ἱστορικό καί δημοσιογράφο, μέλος τῆς «Ρωσικῆς Ἱστορικῆς Ἑταιρείας», περιγράφει τήν ξένη αὐτή πολιτιστική καί θρησκευτική διείσδυση στήν ὀρθόδοξη χώρα τῆς Μικρᾶς Ρωσίας (Οὐκρανίας).

Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014

Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται. Καλή και ευλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Το στάδιο των αρετών άνοιξε, όσοι θέλουν ν’ αγωνισθούν ας εισέλθουν..

Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα, οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως.

 
Έντιμη νηστεία δεν είναι εκείνη που αποφεύγει μόνο τις τροφές, μα εκείνη που φυγαδεύει και τις αμαρτίες.
Νηστεύεις; Απόδειξε το δια των έργων σου. Πώς; Αν δεις φτωχό, να τον ελεήσεις. Αν δεις εχθρό, να συμφιλιωθείς μαζί του. Να νηστεύουν τα χέρια, παραμένοντας καθαρά από την αρπαγή και την πλεονεξία. Να νηστεύουν τα πόδια, ξεκόβοντας από τους δρόμους που οδηγούν σε αμαρτωλά θεάματα. Να νηστεύουν τα μάτια και όλες οι αισθήσεις…